ERIKO ŠLAKAIČIO (KLARNETAS) REČITALIS

2019 m. rugsėjo 10 d., antradienį, 18 val. 

LMTA Juozo Karoso salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

ERIKO ŠLAKAIČIO (KLARNETAS) REČITALIS

Doc. Juliaus Černiaus klasė

Programoje: C. Debussy, B. Martinů, J. Françaix, T. Olah.

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame!