LMTA DOKTORANTO MARIAUS BARANAUSKO PASKAITA-KONCERTAS

2018 m. birželio 14 d., ketvirtadienį, 16:00 val.

LMTA Juliaus Juzeliūno erdvinio garso sferoje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

LMTA DOKTORANTO, KOMPOZITORIAUS MARIAUS BARANAUSKO PASKAITA-KONCERTAS „ORKESTRO STRUKTŪRINIAI ELEMENTAI IR JŲ SKLAIDA KŪRYBINĖJE PRAKTIKOJE“

Darbo vadovai: mokslinės dalies – prof. dr. Rimantas Janeliauskas, kūrybinės dalies – dr. Martinš Vilums

Įėjimas laisvas.

Marius Baranauskas. Martyno Aleksos nuotrauka iš LMIC archyvo