MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO GYNIMAS

2018 m. gruodžio 13-14 d.

LINO BALANDŽIO MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO GYNIMAS

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bus ginamas choro dirigento Lino Balandžio meno doktorantūros projektas „Choras Katalikų bažnyčios liturgijoje“. Meno projekto kūrybinės dalies vadovas – prof. Povilas Gylys, tiriamosios dalies vadovė – doc dr. Danutė Kalavinskaitė.

Su meno projekto tiriamąja dalimi ir jos santrauka galima susipažinti LMTA skaitykloje (Gedimino pr. 42).


2018 m. gruodžio 13 d., ketvirtadienį, 19 val.
Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje (Rūdninkų g. 20/1)

Meno doktorantūros projekto KŪRYBINĖS DALIES GYNIMAS 

PROGRAMA: 
1. Johann Sebastian Bach (1685–1750) Komm, Jesu, komm („Ateik, Jėzau, ateik“), BWV 229 (1684); (basso continuo Povilas Jacunskas),
2. Сергей Рахманинов (1873–1943) Всенощное бдение op. 37, („Nakties vigilija“, 1916): I dalis Приидите, поклонимся („Ateikime, pagarbinsime“), II dalis Благослови, душа моя („Šlovink, mano siela“) solo Nora Petročenko;  IX dalis Благословен еси Господи („Palaimintas esi, Viešpatie“),
3. Alfred Schnittke (1934–1998) Three Sacred Hymns for mixed choir („Trys religiniai himnai mišriam chorui“, 1984),
4. Vaclovas Augustinas (g. 1959) Amen. Taip tebūna. Amen! (2018),
5. Gintautas Venislovas (g. 1973) Triump, triump (2018),
6. Donatas Zakaras (g. 1979) Rorate Caeli Desuper, mišriam chorui, varinių pučiamųjų kvintetui, solistei (2014); solo Ieva Skorubskaitė.

Dainuos Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ (meno vadovas ir vyr. dirigentas Tomas Ambrozaitis).


2018 m. gruodžio 14 d., penktadienį, 10 val.
LMTA Juozo Karoso salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

Meno doktorantūros projekto TIRIAMOSIOS DALIES GYNIMAS

MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO GYNIMO TARYBOS PIRMININKAS:  
Prof. Vaclovas Augustinas (LMTA, muzika P03)

TARYBOS NARIAI: 
Prof. Vytautas Miškinis (LMTA, muzika P03)
Doc. Artūras Dambrauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, muzika P03)
Prof. dr. (hp) Gražina Daunoravičienė (LMTA, humanitariniai mokslai, menotyra 03H, muzikologija)
Prof. dr. Martin Boiko (Latvijos Jazepo Vytuolio muzikos akademija, humanitariniai mokslai, menotyra)

RECENZENTAI: 
Meno projekto kūrybinės dalies – prof. Česlovas Radžiūnas, (LMTA, muzika, P03)  
Meno projekto tiriamosios dalies – lekt. dr. Jonas Vilimas (LMTA, humanitariniai mokslai, istorija 05H)