OPEROS STUDIJOS BAIGIAMIEJI: Viešbutis „Me too“

2018 m. gegužės 26 d., šeštadienį, 14:00 val.

LMTA Balkono teatre (Gedimino pr. 42, Vilnius)

OPEROS STUDIJOS BAIGIAMIEJI: VIEŠBUTIS „ME TOO“

Ištraukos iš operų: W. A. Mozart „Figaro vedybos“, G. Bizet „Karmen“, G. Puccini „Džianis Skikis“

Dirigentas Modestas Barkauskas
Režiesiere Jūratė Sodytė
Scenografė Dovilė Mikelionytė
Šviesų dailininkas Giedrius Gurevičius
Koncertmeisterė: Milena Uscilienė

Veikėjai:
Figaras – Žilvinas Steponas Miškinis
Kerubinas – Milda Drejerytė
Siuzana – Eglė Noreikaitė
Grafienė – Rimantė Pupalaigytė-Bradūnienė/ Elena Sverdiolaitė
Grafas – Simas Strazdas
Basilio – Alvydas Jurgaitis
Marcelina – Justyna Jacevič
Karmen – Polina Glušniova/Ieva Liekytė
Mersedes – Justyna Jacevič
Fraskita – Elena Sverdiolaitė
Džanis Skikis – Žilvinas Steponas Miškinis
Vechia – Polina Glušniova
Nela – Justyna Jacevič
Česka – Ieva Liekytė

I dalis

I paveikslas
Prabangiame vieno Vengrijos miesto viešbutyje, kurio savininkai yra Grafas Almaviva ir Grafienė Rozina, savo paskutines dienas praleidžia italų aristokratas Buoso Donati. Čia yra ir jo trys giminaitės. Jos atvyksta sužinojusios, jog senasis dėdė ruošiasi kelionei į Anapilį. Giminaitės tikisi testamentu palikto turto, o perskaičiusios sužino, kad viskas atitenka labdarai! Tad skubiai rezga planą, kaip apgaulės būdu suklastoti testamentą ir pasidalinti turtą. Viena iš jų, Nela, pažįsta netikru Džianio Skikio vardu pasivadinusį emigrantą, pabėgusį iš Kanų Figarą, kuris yra pasirašęs kontraktą su ponia Marcelina ir iš jos pasiskolinęs didelę sumą pinigų bei juos visus pralošęs kazino… Bėgdamas nuo įsispareigojimo vesti ponią Marceliną, jeigu laiku negrąžins skolos, Figaras atsiduria šiame viešbutyje, pelno Grafo Almavivos pasitikėjimą ir gauna viešbučio ekonomo pareigas. Tačiau, pasitaikius progai, negali atsisipirti pagundai nelegaliai pasipelnyti suklastojant testamentą. Nella susitaria su Džianiu Skikiu (Figaru), kad jis ateis į Buoso Donati apartamentus, apsimes juo ir tokiu būdu apgaus notarą bei lieps jam perrašyti testamentą. Staiga, jau bebaigiant perrengti jį į Buoso Donati, pasigirsta beldimas, visi sąmokslininkai sprunka pro galines duris nesulaukę atvykstančio notaro…

II paveikslas
Vestibiulyje pasirodo viešbučio restorano muzikantas bei paskalų nešiotojas, Grafo Almavivos pakalikas Bazilijus, vakarais grojantis viešbučio restorane. Jis paskubomis bėga pasitikti paslaptingą svečią. Jiedu persimeta keliais žodžiais ir slaptasis svečias liepia Bazilijui pasišalinti.
Siuzana ateina į viešbučio registratūrą ir pradeda savo darbo dieną puikiai nusiteikusi, nes jau labai arti didžioji diena – jos vestuvės. Siuzanos mylimasis Figaras prižadėjo ateiti pasitarti dėl vestuvių ceremonijos. Belaukdama jo varto vestuvinių aksesuarų žurnalą. Pasirodo Figaras, jis elgiasi keistai… Vis kažką matuoja ir skaičiuoja. Siuzana bando atkreipti jo dėmesį, bet veltui, tad nieko nelaukdama nutraukia keistą Figaro užsiėmimą ir prašo vykdyti pažadą, aptarti vestuvių ceremonijos detales. Figaras sutinka, Siuzana laiminga, tačiau jai smalsu, ką gi Figaras taip įnirtingai matavo?.. O jis praneša, jog Grafas leido jiems naudoti šias patalpas ir pasistatyti lovą. Suzana priblokša: „Čia, viešbučio vestibiulyje?!“ Figaras bando Siuzanai įrodyti visus šio sprendimo privalumus, tačiau Siuzana atskleidžia tikrąsias „malonaus“ Grafo elgesio priežastis. Figaras įsiutęs. Pasigirsta skambutis – tai Grafienė skabina Siuzanai, ji atsisveikina su mylimuoju ir išskuba pas Grafienę Roziną. Figaras kuria keršto planą.
Viešbučio vestibiulyje pasirodo iš Kanų atvykusi ponia Marcelina. Jos nusamdytas privatus detektyvas atsekė Figaro pėdsakais ir štai ji čia: ji pareikalaus Figaro vykdyti judviejų sudaryto kontrakto sąlygas! Į registratūrą sugrįžta Siuzana. Pamačiusi Marceliną iš karto supranta, kas ji tokia, nes Figaras viską jai yra papasakojęs ir prisipažinęs. Tarp Siuzanos ir Marcelinos kyla gana aršus konfliktas, bet kai Siuzana akivaizdžiai parodo, jog visai jos nebijo ir kovos už savo laimę iki galo, Marcelina įtūžusi pasišalina pažadėdama dar sugrįžti!

II dalis

III paveikslas
Grafienės Rozinos apartamentai. Paryčiui iš viešbučio Kazino grįžta nusivylusi ir palūžusi nuo vienatvės ir nubodžios kasdienybės Rozina. Ji neviltyje, jos vyras Grafas Almaviva jau kuris mėnuo neužsuka į jos apartamentus… Jos nusivylimą paaštrina sklandančios paskalos apie sutuoktinio meilės nuotykius ir net priekabiavimą prie vienintelės jai artimos viešbučio tarnautojos Siuzanos.
… Grafienė Rozina nebegali pakęsti visos šios sumaišties ir pasipiktinusi vėl išeina į viešbučio Kazino.

IV paveikslas
Grafienei atėjus į viešbučio Kazino marga kompanija jau smaginasi prie lošimo stalo, kur žaidimas, regis, peržengia legalumo ribas. Čia Rozina pamato pramogaujančias drauges Mersedes ir Karmen, jos pakviečia ją prisėsti prie jų staliuko. Mersedes, žinodama Rozinos problemas, pasiūlo išburti ateitį: gal ji bus visai puiki ir todėl neverta sielotis dėl esamų nemalonumų? Rozina sutinka, tad jos pradeda būrimą kortomis. Karmen taip pat įsitraukia į smagų žaidimą ir nutaria išburti savo likimą, tačiau kortos jai lemia mirtį. Nuotaika darosi slogi… Bet staiga įvykiai pasuka visiškai netikėta linkme…

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame!