Seminaras „Aktyvi muzikos pamoka“

2018 m. spalio 17 d., trečiadienis, 10:00–14:30 val.

LMTA II (Kongresų) rūmai: 303 auditorija (Vilniaus g. 6-2, Vilnius)

SEMINARAS „AKTYVI MUZIKOS PAMOKA“

Dr. Eirimo Veličkos seminaras „Aktyvi muzikos pamoka: praktiniu patyrimu grįsto muzikinio ugdymo link“

Seminaras skirtas muzikos pedagogams, kuris rengiamas spalio 17 ir 24 d.

Seminaro struktūra:
I dalis – 2018 m. spalio 17 d. seminaras (6 akad. val.).
Savarankiškas darbas – teorijos pritaikymas praktikoje (6 akad. val.).
II dalis – 2018 m. spalio 24 d. praktinis seminaras (6 akad. val.).

REGISTRACIJA (iki spalio 15 d.) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMS-Z0cT5vIiWWcw5LJb1AZpC2ulEooK7UYtrYhVB1FqoW8Q/viewform

Seminaro dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PAŽYMĖJIMAI (akreditavimo pažymėjimas Nr. KT3-2).

Daugiau informacijos: www.kkc.lmta.lt
———————————————-

Šiuolaikinė pedagogika pabrėžia mokinio aktyvaus dalyvavimo ugdymo(si) proecese svarbą ir laiko tai vienu svarbiausiu sėkmingo pedagoginio proceso veiksniu. Akcentuojama, kad įgūdis (t. y. „žinojimas –KAIP“) pažintine prasme yra aukštesnė žinojimo apraiška, negu sausos žinios („žinojimas – KAD“, „žinojimas – APIE“). Šia pamatine nuostata yra vadovaujamasi E. Jaques-Dalcroese’o, C. Orffo, Z. Kodaly muzikinio ugdymo sistemose; ji nuosekliai plėtojama D. Elliotto „Naujojoje muzikinio ugdymo filosofijoje“. Tenka pripažinti, kad į Lietuvos bendrąjį muzikinį ugdymą šios metodinės inovacijos vėluoja, o muzikos pamokose lig šiol vyrauja „mokymas APIE muziką“, o ne „muzikos mokymas – KAIP“.

Seminaras „Aktyvi muzikos pamoka“ naudingas tiems pradinių klasių muzikos mokytojams, kurie norėtų praturtinti savo metodinį arsenalą aktyviais, inovatyviais ir kūrybiškais muzikinio ugdymo metodais, pereiti nuo pasyvaus „mokymo APIE muziką“ prie aktyvaus „muzikos mokymo“. Bus mokomasi aktyvių muzikavimo, komponavimo, improvizavimo, muzikos klausymosi metodų, supažindinama su komplektų „Mano muzika“ ir „Septynios gaidos“ kūrybinėmis idėjomis. Seminaro dalyviai turės galimybę pavartyti japoniškus, vokiškus, amerikietiškus muzikos vadovėlius. Seminaro metu bus plėtojamos mokytojų muzikinės, pedagoginės ir bendrakultūrinės kompetencijos.

Programos tikslas – supažindinti mokytojus su aktyvaus muzikinio ugdymo principais ir aktyviaisiais muzikos mokymosi (muzikavimo, komponavimo ir improvizavimo, muzikos klausymosi ir jos interpertavimo) metodais; tobulinti mokytojų muzikines ir bendrąsias kompetencijas, praktinius muzikinės pedagoginės veiklos įgūdžius.

Programos uždaviniai – supažindinti mokytojus su praktiniu patyrimu grįsto muzikinio ugdymo koncepcijos metodologiniais pagrindais; Praktiškai išbandyti aktyviuosius muzikos mokymo metodus: muzikuoti (vokaliniai metodai, žaidimai ir karaoke, ritmavimas ir kūno perkusija, Mokykliniai instrumentai), kurti ir improvizuoti (kūrybinės užduotys), klausytis muzikos ją kūrybiškai interpertuoti (panaudojant grafines partitūras, raiškų judesį, piešiant, nusakant žodžiu); suteikti mokytojams praktinių darbo įgūdžių; Pristatyti mokytojams pradinukų vadovėlius „Mano muzika“ ir juos lydinčių muzikos mokymo priemonių komplektus (pratybų sąsiuvinius, mokytojo knygas, garso įrašų komplektus), pratybų ir kūrybos sąsiuvinius „Septynios gaidos“, aptarti jų paskirtį, funkcijas; Supažindinti su Pasaulio muzikinio ugdymo tendencijomis ir užsienio (Japonijos, Vokietijos ir JAV) muzikos vadovėliais.