Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

SEMINARAS apie natų rinkimo programą „Sibelius“

2021 m. vasario 10, 17 d., trečiadieniais, 10.00–14.30 val.

Per nuotolinio mokymosi aplinką „Zoom“

NUOTOLINIS DOC. DR. MĀRTIŅŠO VIĻUMSO SEMINARAS 
„NATŲ RINKIMO PROGRAMOS SIBELIUS TEORIJA IR PRAKTIKA“

Registracija vyksta iki vasario 8 d. Registracijos forma yra ČIA

Kaina: 61 Eur.

Šian­dien jau įpra­to­me gir­dė­ti – „in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos“. Kaip api­brė­žia Ame­ri­kos in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų aso­cia­ci­ja, „in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos – tai kom­piu­te­ri­nių in­for­ma­ci­nių sis­te­mų, vi­sų pir­ma pro­gra­mi­nės ir tech­ni­nės įran­gos, ty­ri­mas, kū­ri­mas, to­bu­li­ni­mas, realizavi­mas, prie­žiū­ra ar­ba val­dy­mas“. Pla­tus ir vi­sai „ne­mu­zi­ka­lus“ api­brė­ži­mas. Informacinės arba kompiuterinės technologijos gali itin palengvinti ir praturtinti muzikos mokytojo darbą, todėl labai svarbu, kad mokytojas gebėtų jomis naudotis. Notografijos programa „Sibelius“, šiuo metu ypač paplitusi ir plačiai naudojama daugelio šalių mokymo įstaigose bei leidyklose, yra labai naudinga muzikos mokytojams. Ši pro­gra­ma skir­ta pro­fe­sio­na­liai na­tų lei­dy­bai, panaudojimui sol­fe­džio pa­mo­ko­je. Ja nau­do­da­mie­si pedagogai įgy­ja mu­zi­ki­nio ir kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo įgū­džių, pra­ver­sian­čių profesinėje veikloje. Kurse išdėstomi programos „Sibelius“ pagrindai, kurie leidžia studijuojantiesiems įvaldyti šią programą ir pritaikyti ją savo darbe. Kompiuterinių technologijų studijavimas padeda mokytojams kelti savo kvalifikaciją, o jų pritaikymas darbe suteikia  praktinės naudos ir leidžia efektyviau dirbti. Seminarų ciklas skirtas teorinėms ir praktinėms programos „Sibelius“ studijoms bei šios programos pritaikymui muzikos pamokose.

Seminaro tikslas – supažindinti dalyvius su kompiuterinės notografijos programa „Sibelius“, ugdyti gebėjimą naudoti programą muzikos pamokose bei užklasinėje veikloje.

Kursą sudaro įžanginis seminaras, savarankiškas pasiruošimas ir baigiamasis seminaras. Programos uždaviniai: 

1. Išsiaiškinti pagrindinius programos „Sibelius“ veikimo principus ir juos įvaldyti. 
2. Ugdyti gebėjimą įgytas teorines žinias pritaikyti praktikoje, t. y. muzikos pamokose ir užklasinėje veikloje.

Seminaras skirtas dalykų mokytojams, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo institucijų pedagogams. Seminaro dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (veiklos vertinimo ir akreditavimo pažyma Nr. KT3-2).

SVARBU: Dalyviai turi turėti savo kompiuterį ir būti įsirašę demonstracinę arba pilną „Sibelius“ programos versiją. Seminarui užtenka turėti demonstracinę versiją. Programos nuoroda demonstracinei versijai įsidiegti: https://my.avid.com/get/sibelius-ultimate-trial

Kompozitorius ir muzikologas Mārtiņš Viļums gimė Rygoje, Latvijoje. Ten mokėsi akordeono Jāņio Mediņo vidurinėje muzikos mokykloje (1991–1996) ir paraleliai Latvijos muzikos akademijoje paruošiamajame kurse studijavo kompoziciją pas Pēterį Plakidį. 1997 m. atvykęs į Lietuvą vienerius metus mokėsi LMTA akordeono klasėje, nuo 1998 m. perėjo į kompozicijos klasę pas Julių Juzeliūną (1998–2000), vėliau kompozicijos mokėsi pas Rimantą Janeliauską (2000-2006). Studijuodamas kompoziciją LMTA baigė bakalauro, magistro bei aspirantūros studijas. 2011 m. LMTA įgijo humanitarinių mokslų daktaro laipsnį muzikologijos srityje (darbo vadovė prof. hab. dr. Gražina Daunoravičienė). Disertacijos tema – „Kompoziciniai muzikinio erdvėlaikio artikuliacijos principai (skambesio suerdvinimo aspektai XX a. II pusės – XXI a. pradžios muzikoje)“. 


Seminarą rengia LMTA Karjeros ir kompetencijų centras