Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Programa „Menas ir sveikata: įvadas į menų terapijos studijas“

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centras kviečia stoti į neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą „Menas ir sveikata: įvadas į menų terapijos studijas“.

Per pastaruosius du dešimtmečius atliekama vis daugiau menų poveikio sveikatai ir gerovei tyrimų. Europoje atliktų daugiau nei 3000 tyrimų rezultatai rodo, kad menai gali reikšmingai paveikti profilaktiką, sveikatos stiprinimą, ligų valdymą ir gydymą. 2019 m. Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitoje (WHO Health Evidence Network synthesis report 67. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review) rekomenduojama skatinti menų įtraukimą individualiu, vietos ir nacionaliniu lygmenimis bei remti tarpsektorinį bendradarbiavimą.

Lietuvos Sveikatos apsaugos ministro įsakymuose rekomenduojama įtraukti menų terapeutus į vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos komandas, psichikos sveikatos komandas. Menų terapijų paslaugų paklausa Lietuvoje auga, tad reikalingi profesionalūs specialistai.

Nuo 2015 m. pradėta vykdyti jungtinė Vilniaus universiteto ir LMTA Muzikos terapijos magistro programa, kuri nuo 2019 m. išplėsta į Menų terapijos magistro programą su trimis specializacijomis: dramos terapijos, muzikos terapijos ir šokio-judesio terapijos.

Nuo 2020 m. bus keturios menų terapijos specializacijos – dailės terapija, dramos terapija, muzikos terapija ir šokio-judesio terapija.

Stojantiesiems į Menų terapijos programą yra privalomi išlyginamieji kursai: 

 • Menų krypties arba menotyros, arba menų pedagogikos specialistai privalo išklausyti 6 kreditų Sveikatos pagrindų studijų modulį („Žmogaus kūnas ir sveikata“, „Žmogaus raida ir raidos sutrikimai“) ir 3 kreditų Menų terapijų patyrimo ir refleksijos modulį. 
 • Sveikatos priežiūros specialistai ir psichologai privalo išklausyti 6 kreditų Meninės raiškos pagrindų modulį („Meno istorijos ir teorijos pagrindai“, „Meninės kūrybos ir atlikimo pagrindai“) ir 3 kreditų Menų terapijų patyrimo ir refleksijos modulį.
 • Kiti specialistai (socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai) privalo išklausyti 6 kreditų Sveikatos pagrindų studijų modulį („Žmogaus kūnas ir sveikata“, „Žmogaus raida ir raidos sutrikimai“), 6 kreditų Meninės raiškos pagrindų modulį („Meno istorijos ir teorijos pagrindai“, „Meno atlikimo pagrindai“) ir 3 kreditų Menų terapijų patyrimo ir refleksijos modulį.

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras sudaro galimybes išklausyti išlyginamuosius modulius programoje „Menas ir sveikata“. Programa „Menas ir sveikata: Įvadas į menų terapijos studijas“  vykdoma kaip:
a) privaloma išlyginamųjų modulių programa stojantiems į Menų terapijos programą, arba
b) norintiems tobulinti savo kvalifikaciją ir įgyti žinių, gebėjimų, įgūdžių taikyti menų terapijų elementus savo profesijos aprėpty.

Baigusiems programą išduodamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas ir akademinė pažyma, kurioje bus nurodyti išklausyti studijų moduliai ir mokymosi rezultatai, vertinami 10 balų skalėje.

REGISTRACIJA VYKSTA IKI KOVO 26 DIENOS

Programos tikslas 

 • Kelti menų, sveikatos ir kitų sričių specialistų kvalifikaciją, ugdyti kompetenciją darbui meninėse, socialinėse programose ir projektuose.

Programos uždaviniai

 • Įgyti bazinių sveikatos stiprinimo žinių ir gebėjimų. 
 • Plėtoti pasirinktos meno šakos žinias, gebėjimus, įgūdžius. 
 • Įgyti kompetencijų taikyti pasirinktos krypties menų terapijos elementus savo profesijos aprėpty.

Programos turinys

Sveikatos pagrindų modulis: 

 • Žmogaus kūnas, sveikata, sveikatos sutrikimai (darbo krūvis: 48 val. kontaktinės, 32 val. savarankiško darbo, apimtis – 3 kreditai).
 • Žmogaus raida ir raidos sutrikimai (darbo krūvis: 24 val. kontaktinės, 56 val. savarankiško darbo, apimtis – 3 kreditai). 

Meno raiškos pagrindų modulis: 

 • Meno istorijos ir teorijos pagrindai, pagal pasirinktą specializaciją: muzikos, šokio, dramos, dailės (darbo krūvis: 24 x 4 val. kontaktinės, 56 val. savarankiško darbo, apimtis – 3 kreditai). 
 • Meno kūrybos ir atlikimo pagrindai, pagal pasirinktą specializaciją: muzikos šokio, dramos, dailės (darbo krūvis: 24 x 4 val.  kontaktinės, 56 val. savarankiško darbo, apimtis – 3 kreditai).

Menų terapijų patyrimo modulis: 

 • Dramos terapijos / Muzikos terapijos / Šokio-judesio terapijos patyrimo ir refleksijos grupės (darbo krūvis: 24 x 4 val.  kontaktinės, 56 val. savarankiško darbo, apimtis – 3 kreditai).

Reikalavimai ketinantiems tobulintis

Išankstiniai reikalavimai: 

 • Aukštasis išsilavinimas menų arba sveikatos, arba kitose (psichologijos, socialinio darbo, socialinės pedagogikos, specialiojo ugdymo ikimokyklinio ir pradinio ugdymo) srityje.

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 • Ne menų specialistams – gebėjimai bei įgūdžiai pasirinktoje meno srityje.

Specializacijos

 • Muzika: „Muzikos istorijos ir teorijos pagrindai“, doc. V. Aleksienė, doc. A. Vilkelienė 
 • Muzika: „Muzikos kūrybos ir atlikimo pagrindai“, lekt. S. Dikčiūtė 
 • Muzika: „Muzikos terapijos patyrimo ir refleksijos grupė“, doc. V. Aleksienė
 • Šokis: „Šokio istorijos ir teorijos pagrindai“, lekt. D. Šeniauskienė 
 • Šokis: „Šokio kūrybos ir atlikimo pagrindai“, lekt. A. Jauniškė, lekt. R. Urbonavičienė 
 • Šokis: „Šokio terapijos patyrimo ir refleksijos grupė“, lekt. Raimonda Duff, lekt. dr. Solveiga Zvicevičienė  
 • Drama: „Teatro istorijos ir teorijos pagrindai“, lekt. Vida Lipskytė, lekt. Daiva Rudokaitė 
 • Drama: „Dramos improvizacijos pagrindai“, lekt. Vida Lipskytė, lekt. Daiva Rudokaitė 
 • Drama: „Dramos terapijos patyrimo ir refleksijos grupė“, lekt. Vida Lipskytė, lekt. Daiva Rudokaitė                                                                                 

 Daugiau informacijos    


Programos autorė doc. dr. Vilmantė Aleksienė

Socialinių mokslų daktarė (VPU, 2001), fortepijono mokytoja (Lietuvos valstybinė konservatorija, 1981), muzikos terapeutė (Norvegija, Sogn og Fjordane universitetinis koledžas, 2002), muzikos terapijos magistrė (Latvija, Liepojos universitetas, 2011), socialinio darbo magistrė (VPU, 2011) ir supervizorė (Vytauto Didžiojo universiteto ir Miunsterio akademija, 2007). Lietuvos muzikos terapijos asociacijos įkūrėja. Muzikos terapijos srityje dirba nuo 1995 m., pastaraisiais metais specializuojasi grupinėje muzikos psichoterapijoje ir supervizijoje, veda muzikos terapijos seminarus, dirba su asmenybės augimo bei muzikos terapijos grupėmis Lietuvoje ir užsienyje. Publikuoja mokslinius ir mokslo populiarinimo straipsnius, vadovauja muzikos sveikatos ir muzikos terapijos projektams bei tyrimams. LMTA Muzikos teorijos katedroje dėsto spec. muzikinį ugdymą, vadovauja jungtinės VU ir LMTA Menų terapijos magistro programos komitetui ir šioje programoje dėsto dalykus: muzikos terapijos teorija ir profesinė veikla, muzikos terapijos technologijos ir praktikumas, veda muzikos terapijos profesinės praktikos ir tiriamosios praktikos supervizijas. 


LMTA Karjeros ir kompetencijų centras 
2020 02 07

BENDRAUKIME: 
LMTA Karjeros ir kompetencijų centras 
Tel.: +370 686 72012, (8 5) 26 111 42 
kkcrenginiai@lmta.lt 
www.kkc.lmta.lt 
Draugaukime per Facebook