Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Tarptautiniai ekspertai palankiai įvertino LMTA

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje gruodžio 7–9 d. vyko institucinio išorinio vertinimo ekspertų vizitai. Pirmosios ekspertų išvados apie LMTA – palankios mūsų institucijai.   

Nuotoliniu būdu organizuotuose susitikimuose Studijų kokybės vertinimo centro suburta tarptautinė komisija kalbėjosi su įvairiomis LMTA bendruomenės grupėmis. Ekspertai vertimo paskutinių 5 metų LMTA veiklą. Pirmasis ekspertų susitikimas įvyko su LMTA rektore doc. dr. Judita Žukiene, toliau ekspertai susitiko su prorektorėmis prof. Rūta Riktere ir doc. dr. Ramune Balevičiūte. Vėliau vyko atskiri susitikimai su savianalizės rengimo grupe, LMTA Taryba, Senato nariais, padalinių vadovais (dekanais, katedrų vedėjais, centrų vadovais). Taip pat pokalbiuose dalyvavo už kokybę atsakingi asmenys, studentai, absolventai, doktorantai, dėstytojai ir mokslo darbuotojai, administracijos atstovai. Vyko susitikimas dėl materialiosios bazės, susitikimas su socialiniais partneriais ir galiausiai – su kadenciją baigusiu rektoriumi prof. Zbignevu Ibelgauptu, kuris vadovavo institucijai vertinamuoju laikotarpiu. Vizito darbotvarkė skelbiama čia.

Po visų susitikimų buvo surengtas dar vienas bendras susitikimas, skirtas ekspertų grįžtamajam ryšiui Akademijai. Jo metu ekspertai kaip stiprybes akcentavo LMTA bendruomenės susitelkimą, abiejų rektorių ir jų komandų lyderystę, sklandžius procesus, kuriuose išlaikoma pusiausvyra tarp formalumo ir neformalumo, sėkmingą Klaipėdos fakulteto integraciją, perspektyvas, susijusias su LMTA studijų miestelio statybomis, gerą kokybės vadybą. Taip pat pabrėžė studentų įtraukimą priimant sprendimus, meninių tyrimų ir doktorantų veiklos kokybę, LMTA aktyvumą Lietuvos kultūros lauke, tai, kad studijų programos atliepia šio lauko poreikius.

Detalios ekspertų išvados ir jų pagrindu suformuota išvada dėl LMTA akreditavimo tolesniam laikotarpiui bus pateiktos kitais metais.

LMTA vizitavo 6 ekspertų komisija. Ją sudarė: prof. Mark Hunt (grupės vadovas), nepriklausomas aukštojo mokslo konsultantas, Britų ir airių modernios muzikos instituto (BIMM Ltd – British and Irish Modern Music Institute) vykdantysis direktorius, Jungtinės Karalystės Kokybės užtikrinimo agentūros (QAA – Quality Assurance Agency for Higher Education) ekspertas (Jungtinė Karalystė); Christina Rozsnyai (ekspertų grupės sekretorė), aktyviai dalyvaujanti aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo veikloje, ypatingą dėmesį skiriant Centrinei ir Rytų Europai, Austrijos kokybės užtikrinimo ir akreditavimo agentūros (AQ Austria – Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria) tarybos narė, Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacijos (ENQA – European Association for Quality Assurance in Higher Education) tarybos narė, Europos universitetų asociacijos institucinio vertinimo programų (EUA IEP – Institutional Evaluation Programme) koordinatorė (Vengrija); dr. Daniela Jobertova (akademinės bendruomenės narė), Aukštųjų mokyklų tarybos viceprezidentė kokybės užtikrinimui ir tarptautiniams santykiams, Čekijos nacionalinio akreditavimo biuro (NAB – Národní akreditační úřad pro vysoké školství) ekspertė, Meno kokybės gerinimo fondo (EQ-Arts – Enhancing Quality in the Arts) ekspertė, Prahos meno akademijos (AMU – Akademie múzických umění v Praze) Teatro fakulteto Teatro teorijos ir kritikos katedros dėstytoja, buvusi prorektorė studijoms ir kokybės užtikrinimui (Čekija); prof. Margus Partlas (akademinės bendruomenės narys), Estijos muzikos ir teatro akademijos prorektorius studijoms ir mokslinei veiklai, Estijos rektorių konferencijos Kokybės užtikrinimo komiteto narys (Estija); dr. Nomeda Šatkauskienė (socialinių partnerių atstovė), Valstybinio Šiaulių dramos teatro literatūrinės dalies vedėja, VšĮ Istartas direktorė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Menų katedros docentė (Lietuva); Miranda Harmer (studentų atstovė), Lydso konservatorijos Muzikos studijų programos (specializacija – violončelė) studentė, Meno kokybės gerinimo fondo (EQ-Arts – Enhancing Quality in the Arts), Europos studentų sąjungos (ESU – European Students‘ Union), Europos konservatorijų asociacijos agentūros MusiQuE (Music Quality Enhancement) studentė ekspertė (Jungtinė Karalystė).

LMTA, kaip ir kitos Lietuvos aukštosios mokyklos, esančios Europos aukštojo mokslo erdvėje, kas keletą metų turi praeiti išorinio kokybės vertinimo procedūrą ir gauti akreditaciją studijoms vykdyti. Paskutinis vertinimas vyko 2013 m. Tuo metu LMTA buvo labai gerai įvertinta ir akredituota maksimaliam laikotarpiui – 6 metams. 

LMTA informacija 
2021 12 09