LMTA atstovai dalyvavo entreprenerystės stovykloje Italijoje

Liepos 5–20 d. Italijos San Miniato mieste vyko tarptautinio Ecole des Ecoles tinklo Europos aukštųjų meno mokyklų Erasmus+ projekto „Strategic Partnership on Artistic Entrepreneurship“ trijų savaičių vasaros stovykla–laboratorija.

Projektą vykdė Londono Gildholo Muzikos ir dramos aukštoji mokykla (Guildhall School of Music and Drama /London), Lisabonos politechnikos instituto Teatro ir kino aukštoji mokykla (Polytechnic Institute of Lisbon), Danijos nacionalinė atlikėjų meno aukštoji mokykla (Danish National School of Performing Arts), Hamburgo muzikos ir teatro universitetas (Hamburg University of Music & Theatre /HfMT), Nacionalinė aukštoji meno ir teatro technikos mokykla Lione (Ensatt National School Of Arts And Techniques Du Théatre), Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijai atstovavo Teatro ir kino fakulteto dekanė Elona Bajorinienė, Meno vadybos skyriaus docentas Andrius Juškys, Vaidybos ir režisūros katedros dėstytoja Elzė Gudavičiūtė, TK fakulteto katedrų koordinatorė Justina Širvelytė, Oskaro Koršunovo režisūros bakalauro kurso studentai Augtumas Harner, Urtė Sėjūnaitė, Laura Kutkaitė, vaidybos bakalauro kurso studentė Rugilė Sabonytė ir Nelės Savičenko bei Gyčio Ivanausko vaidybos bakalauro kurso studentė Anastasija Marčenkaitė.

Pasak TKF dekanės Elonos Bajorinienės: „Projektu siekiama tyrinėti ir pasiūlyti visoms dalyvaujančioms mokykloms į scenos menų studijų programas įtraukti entreprenerystės ugdymo elementus, o pats entreprenerystės terminas projekto eigoje yra nuolat diskutuojamas ir suprantamas labai plačiai – pradedant nuo profesinių įgūdžių neribotos įvairovės ir junginių, pasirengimo dirbti tarptautinėse kūrybinėse grupėse ir baigiant gebėjimu nuolat palaikyti savikontrolę, atnaujinti kūrybinę formą.“

Pasibaigus tarptautinei kūrybinei laboratorijai, doc. Andrius Juškys teigia: „San Miniato stovyklos patirtis parodė, kad nepaisant atstovavimo skirtingoms Europos teatro mokykloms, skirtingų dėstytojų ir studentų naudojamų metodikų ir praktikų, rytdienos teatro mokykloje studentų kūrybiškumas ir verslumas gali būti sėkmingai ugdomas per tarpdiscipliniškumą, asmenines patirtis ir studijų procese nykstančias ribas tarp dėstytojo ir studento. Projekto metu įgytą gerąją patirtį ir patikrintus studijų metodus planuojama integruoti ir į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos teatro krypties studijų programas, sparčiai besikeičiančioje profesinės karjeros aplinkoje ugdant studentų kūrybiškumą ir entreprenerystės gebėjimus.“

Vaidybos ir režisūros katedros dėstytoja Elzė Gudavičiūtė akcentavo: „Ši tarptautinė laboratorija paskatino permąstyti pedagoginio darbo atsakomybę. Įtikino, kaip svarbu yra sukurti kūrybiškumą skatinančią aplinką. Kaip svarbu formuoti mokymosi modelį taip, kad būtų ugdomas studentų sąmoningumas, atsakomybės jausmas, jų poreikių identifikavimas ir tenkinimas, kolegialumo jausmas. Kaip svarbu leisti studentams dalyvauti proceso struktūros formavime.

San Miniato stovykloje dėstytojai ir studentai pasireiškė kaip komanda, kuri vieningai ieškojo idėjų, analizavo, kūrė, dalinosi patirtimi. Buvo skatinama drąsa eksperimentuoti. Tokia galimybė padagogui atveria kelius įdomesnių, naujų užduočių atradimui, ugdymo metodikos naujumui. Pasidariau išvadą, kad eksperimentuoti verta, bet kokybiškai, ne kiekybiškai.

Stovykloje buvo aktyviai diskutuojama apie kūrybiškumą, motyvacijos žadinimą bei kūrybinių galimybių paiešką: mes neturime laukti pasiūlymų, mes turime patys kurti pasiūlymus ir kūrybines veiklas. Būtina ne tik informuoti teatro specialybių studentus apie galimybes tobulintis užsienyje, bet ir motyvuoti juos tokioms kūrybinėms išvykoms. Kilo konstruktyvių minčių apie šiandieninį Europos teatrą, jo tendencijas. Ar aukštosios menų mokyklos formuoja rytojaus teatrą, ar šiandieninis teatras formuoja rytojaus mokyklą?“

LMTA studentams šis intensyvaus trijų savaičių laikotarpis buvo itin vertingas. Keletas įdomių studentiškų įžvalgų iš stovyklos veiklos įvertinimo:

„Entreprenerystė – kas tai? Toks bene pagrindinis klausimas, į kurį atsakyti vykome į San Miniato miestelį Italijoje. Atvykusi nė nemaniau, jog bandant į jį atsakyti iškils tiek daug kitų profesijai svarbių ir būtinų klausimų. Pagrindinė šio projekto nauda man yra galimybė trumpam sustoti ir sugebėti sau iškelti būtent tuos klausimus, į kuriuos ieškosime atsakymų tikriausiai visą savo profesinį ir net asmeninį gyvenimą. Lietuvoje žodis ,,entreprenerystė“ praktiškai nenaudojamas arba net prilygsta keiksmažodžiui, tačiau kol kas galiu teigti, jog tai veikiausiai yra raktinis žodis, nukreiptas į rytojaus teatrą. O jį mes ir stengiamės kurti, ar ne? Galimybė susitikti su skirtingų šalių įvairių profesijų meno pasaulio atstovais ir gerokai pašlifuoti mentaliteto subtilybes yra neeilinė galimybė. Ką jau kalbėti apie puikias naujas pažintis ir galbūt (tik galbūt) draugystes, kurios tęsis po projekto. Projektas pasiūlo įvairias prieigas prie savarankiškų mokymosi būdų, darbo metodus, kuriuos jau dabar nekantrauju išbandyti grįžus į Lietuvą ir tęsdama studijas.“ / Laura Kutkaitė, LMTA III režisūros bakalauro kursas (vad. O. Koršunovas)

„Daugiausiai čia galvoju apie menininko atsakomybę prieš kitus ir save. Atsakomybę, kuomet veiksmas atitinka žodį, atsakomybę vadovautis vertybėmis, atsakomybę kalbėti darbais, nepaverčiant savęs herojumi, atsakomybę turėti valios ir atsakomybę sakyti tiesą. Šiame projekte labai įdomu pajausti, kaip abstraktūs dalykai tampa apčiuopiamais, kaip tai, kas atrodė nesusiję, staiga susiveda į vientisą liniją. 
Taip pat labai įdomu ir naudinga suvokti, kokių bendrumų ir skirtumų mes turime su kitų šalių Akademijomis. Pirmą kartą taip detaliai diskutuojame apie edukaciją, struktūras, problemas ir privalumus. Šiame projekte yra sukurtas tarsi mažas edukacinės sistemos modelis. Studentai turi absoliučią laisvę rinktis seminarus, į kuriuos nori eiti, patys turi galimybę pasiūlyti savo seminarą. Per tokią didelę laisvę atsiranda tvarka. Svarstau, kaip nepaleisti visų naujų išmoktų dalykų, kokiais būdais galėčiau integruoti juos į savo darbus Lietuvoje, kaip perduoti tai kursiokams, kitiems studentams Lietuvoje.“ / Urtė Sėjūnaitė, LMTA III režisūros bakalauro kursas (vad. O. Koršunovas)

„San Miniate dirbame gan intensyviai, esame priversti greitai formuluoti mintis, siūlyti idėjas, reflektuoti, todėl neturime laiko galvoti apie tai, kokie norėtume pasirodyti, kurti „teisingai“. Ši patirtis didele dalimi prisideda prie savęs pažinimo ir tam tikra prasme susitaikymo su savimi. Aišku, daug kartų klystame, tačiau jaučiame absoliučią laisvę tai daryti, kurti ir atrodyti kvailai, o tam tikros mintys, problemų sprendimai, vertybės išsikristalizuoja bet kokiu atveju, tačiau jau nedirbtinos, neprimestos iš šalies. 
Pradedu kitaip žvelgti į kolektyvinį darbą. Žmogus, kuriam suteikiama laisvė interpretuoti idėjas, kuriam neprimetamas mąstymo būdas, filosofija, gali pasiūlyti daug daugiau ir atsiduoti darbui, žinodamas, kad jis yra lygiavertė kolektyvo dalis. Tiesiog reikia turėti valios priimti kitų idėjas, neversti savęs būti protingiausiu, talentingiausiu, etc. Nebijoti būti pažeidžiamu. 
Jaučiu, kad mes – įvairių šalių studentai, kurie esame San Miniato – pavargome nuo pozų, ikonomis save verčiančių menininkų ir pavojingą ribą pasiekusio tiesos ir išorinio pasaulio ignoravimo.“ / Augtumas Harner, LMTA III režisūros bakalauro kursas (vad. O. Koršunovas)

Parengė lektorė dr. Elzė Gudavičiūtė 
2019 08 27