Indrė Launikonytė

Muzikos teorijos katedros studentų praktinio mokymo specialistė. Dėstomas dalykas: Klinikinė muzikos improvizacija, kompozicija ir aranžuotė.