Įvyko aštuntoji Europos muzikos meninių tyrimų platformos konferencija

Kovo 22-24 dienomis Porto aukštojoje muzikos ir scenos menų mokykloje (ESMAE) įvyko aštuntoji Europos muzikos meninių tyrimų platformos (EPARM) konferencija, kasmet sukviečianti menininkus tyrėjus į pagrindinį Europos aukštųjų muzikos mokyklų ir konservatorijų asociacijos (AEC) meninių tyrimų renginį. Šiųmetės EPARM konferencijos tema buvo „Žaidimas/grojimas kaip bendras meninių tyrimų ir menų mokymo vardiklis: refleksija, žinios ir jų perteikimas“ (“Playing” as a common ground for artistic research and teaching arts – reflection, knowledge and knowledge transfer). Tris dienas paralelinėse sekcijose buvo skaitomi 22 menininkų tyrėjų pranešimai, plenarinės paskaitos ir 130-ties konferencijos dalyvių diskusijos aktualiausiais muzikos srities meninių tyrimų klausimais.

Porto aukštoji muzikos ir scenos menų mokykla

Kasmetinius EPARM renginius organizuoja centrinis AEC biuras ir tarptautinė EPARM darbo grupė, kurios nare pernai praėjusi AEC atranką tapo LMTA HARPS vadovė doc. dr. Lina Navickaitė-Martinelli. Nuo 2017 m. EPARM darbo grupę sudaro septyni įvairių Europos aukštųjų muzikos mokyklų ir meninių tyrimų institutų atstovai:

  • Peter Dejans – pirmininkas (Orfėjo institutas);
  • Kevin Voets (Antverpeno Karališkoji konservatorija / Antverpeno Artesis Plantijn universiteto koledžas);
  • Henrik Frisk (Karališkasis Stokholmo muzikos koledžas);
  • Leonella Grasso Caprioli (Vičencos „A. Pedrollo“ konservatorija);
  • Stephen Broad (Karališkoji Škotijos konservatorija);
  • Lina Navickaitė-Martinelli (Lietuvos muzikos ir teatro akademija);
  • Matthias Hermann (Štutgarto aukštoji muzikos mokykla).

AEC EPARM 2018 buvo surengtas kartu su HARMOS festivaliu ir ICMuC 2018: Tarptautine kamerinės muzikos konferencija. 2019-ųjų EPARM konferenciją numatoma surengti Rumunijoje, Cluj miesto Gheorghe Dima muzikos akademijoje.

HARPS inf.