Kroatų pianistės Tamaros Jurkić Sviben paskaita ir rečitalis

Spalio 9 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje viešės pianistė, Zagrebo universiteto docentė dr. Tamara Jurkić Sviben. Ji skaitys paskaitą „XX a. Kroatijos muzikinis paveldas ‒ tarp tradicijos ir modernumo“ ir surengs rečitalį, kurio programoje – Kroatijos kompozitorių kūriniai.

Tamara Jurkić Sviben

Tamaros Jurkić Sviben paskaita vyks LMTA Juozo Karoso salėje, pradžia 16 val. Pianistės rečitalis LMTA Didžiojoje salėje – 18 val. Koncerto programoje – Doros Pejačević (1885–1923), Blagoje Bersos (1873–1934), Boriso Papandopulo (1906–1991), Bruno Bjelinski (1909–1992), Ivano Lango (1912–1982), Božidaro Kunco (1903–1964) ir Ivo Josipović (g. 1957) kūrinai.

Prieš koncertą Kroatijos ambasada Vilniuje parengs plakatų parodą apie kroatų kompozitorių Blagoje Bersą (g. 1873 Dubrovnike – m. 1934 m. Zagrebe).

Pianistė ir mokslininkė Tamara Jurkić Sviben gimė Puloje (Kroatija) fortepijono studijas baigė Zagrebo muzikos akademijoje Juricos Murajo klasėje (1991-1995). Meistriškumo siekė École Normale A. Cortot Paryžiuje Monique Mercier klasėje (1995-1996). Zagrebo muzikos akademijoje baigė magistrantūros menų studijas, kurių tema buvo „Kroatijos ir Amerikos 20 a. pirmos pusės muzika – tapatybė ir globalizacija“ (2001-2002) bei menų magistro studijas Vladimiro Krpano klasėje, kurių tema – „Kroatų kompozitorių Božidaro Kunco ir Ivanos Lang kūrybos permąstymas“ (2002–2006). Zagrebo universiteto Kroatijos studijų fakultete 2016 m. įgijo daktaro laipsnį, apgynusi disertaciją tema „Šiaurės Kroatijos žydų kilmės muzikantai nuo 1815 iki 1941 m.“, darbo vadovas akademikas Stanislavas Tuksaras. T. Jurkić Sviben jau daugelį metų dėsto fortepijoną, o nuo 2007 m. jos pagrindinės mokslinių tyrimų sritys – kroatų muzikos menas, kultūra ir kroatų tapatumas.

Plakatų paroda apie kompozitorių Blagoje Bersą

Nuo 2019 m. Tamara Jurkić Sviben yra Zagrebo universiteto Pedagogikos fakulteto docentė, jos dėstymo sritys – kroatologija, menai ir muzikos menas. Pianistė įrašė tris solinius albumus („Croatia Records“), tris kamerinės muzikos CD („Cantus“) bei dalyvavo dviejuose įrašuose Australijoje („Hammerings Records“). Kaip solistė ir kamerinės muzikos atlikėja, Tamara Jurkić Sviben koncertuoja savo šalyje ir užsienyje: Australijoje, Kanadoje, Indijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje, Didžiojoje Britanijoje, Izraelyje, Graikijoje, Vengrijoje, Kosove, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Danijoje, Islandijoje. Ji propaguoja Kroatijos muzikinį paveldą, kuris dažnai skamba ir Kroatijos radijuje.

Tamara Jurkić Sviben yra Koatijos muzikų sąjungos, Kroatijos muzikologų sąjungos ir Kroatijos pedagogų-rašytojų draugijos narė. Vadovauja Kroatijos kultūros sąjungai „Matica hrvatska“, taip pat yra kultūros paveldo studijų ir propagavimo draugijos „Tamar“ pirmininkė bei Kroatijos muzikų sąjungos Zagrebo skyriaus pirmininko pavaduotoja.

Rektoriaus prizo laimėtoja (1993 ir 1995 m.) studijų metu ir Pedagogikos fakulteto Dekano prizo laimėtoja (2015 m.) už mokslinę veiklą ir pedagoginį darbą.

Paskaitoje „XX a. Kroatijos muzikinis paveldas ‒ tarp tradicijos ir modernumo“ Tamara Jurkić Sviben pristatys Kroatijos kultūrinį identitetą. Kroatija – tai šalis, turinti turtingą istoriją ir daugiasluoksnę kultūrą, esanti Viduržemio jūros regiono ir Vidurio Europos kryžkelėje. Pasitelkiant kompozitorių Doros Pejačević, Blagojo Bersos, Boriso Papandopulo, Bruno Bjelinskio, Nikšos Njirićiaus, Ivano Lango, Božidaro Kunco ir Ivo Josipovićiaus stilistinius bruožus, bus atskleidžiami bendri Vidurio Europos kultūros rato (vėlyvojo romantizmo, ekspresionizmo, modernizmo, neonacionalinio stiliaus, neoklasicizmo ir šiuolaikinės muzikos) muzikos bruožai, taip pat tam tikra Kroatijos tapatumo ir neonacionalinio muzikos stiliaus specifika, vyravusi Kroatijos muzikoje nuo XX a. trečiojo iki penktojo dešimtmečio pabaigos. Paskaitos metu bus pristatytas Kroatijos tapatumo puoselėjimo per kroatų poezijos muzikinius literatūros kūrinius aspektas, taip pat bus pabrėžtas kroatų kalbos, poezijos ir muzikos ryšys kaip patriotinės idėjos perdavimo sinergija, pateikiant muzikinių scenų ir vokalinių-instrumentinių kūrinių pavyzdžius. Atsižvelgiant į muzikinių stilių įvairovę ir individualius kompozitorių ryšius bei koncepcijas, tarpdisciplininė paskaita sudarys galimybes suvokti XX a. pirmosios pusės Kroatijos muzikos ir kultūros skirtingų meninių stilių įvairovę ir vienalaikiškumą. 

LMTA informacija 
2019 10 02 

Renginio partneris: