KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS GEORGE MIKELL (JURGIO MIKELAIČIO) STIPENDIJAI GAUTI

Lietuvių kilmės kino ir teatro aktorius George Mikell įsteigė savo vardo stipendijas, siekdamas paremti LMTA studentus.

George Mikell. Ciaran Brown nuotrauka

Kasmet skiriamos dvi stipendijos po 2500 EUR – merginai ir vaikinui, laikantis lygių galimybių principo. Vardinės stipendijos skiriamos konkurso būdu, studentams teikiant paraiškas Akademijai ir atrenkant geriausias kandidatūras.

2018 m. paraiškas gali teikti scenos menų – vaidybos, teatro režisūros, šokio – studentai.
2019 m. stipendijos bus skiriamos kino meno srities studentams.
2020 m. stipendijos bus skiriamos muzikos srities studentams.

2018 m. scenos menų studentų paraiškos priimamos iki š. m. balandžio 4  d. imtinai.
Sprendimas apie išrinktus stipendijų gavėjus priimamas iki 2018 m. gegužės 1 d.
Stipendijos įteikiamos per 2018/2019 m. mokslo metų atidarymo iškilmes.

Paraišką sudaro:

  • laisvos formos meninio/kūrybinio/edukacinio projekto, kuriam vykdyti prašoma skirti stipendiją, pristatymas: sumanymo aprašymas, veiklos pobūdis, motyvuotas veiklos temos pasirinkimas, jei numatomi – partneriai, projekto eiga/veiksmų planas, pristatymo vieta/os, viešinimas ir pan. (iki 2 psl.);
  • preliminarios projekto išlaidos (iki 0,5 psl.);
  • ankstesnės kūrybinės veiklos pristatymas: dalyvavimas kūrybiniuose projektuose, pasiekimai, atsiliepimai (su nuorodomis) ir pan.(iki 1 psl.).

Paraiškoje pateiktą sumanymą reikia įgyvendinti per kalendorinius metus, t. y. 2018 m. rugsėjo – 2019 m. rugpjūčio mėnesiais. Stipendijos lėšomis įgyvendinti projektai turi būti pristatyti viešai kiekvienų naujų mokslo metų proga.

Pagrindiniai atrankos kriterijai:

  • projekto originalumas ir kūrybiškumas;
  • projekto rezultatų pristatymas;
  • socialinė studento/ės padėtis.

 

Atrankos komisiją sudaro: stipendijos steigėjas George Mikell, LMTA meno prorektorė prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė, Teatro ir kino fakulteto dekanė Elona Bajorinienė, Vaidybos ir režisūros katedros vedėja doc. Vesta Grabštaitė, prof. Gintaras Varnas, Šokio ir judesio katedros vedėja Ingrida Gerbutavičiūtė.

Paraiškas siųsti ir dėl informacijos kreiptis: justina.sirvelyte@lmta.lt; tel.: +370 612 61053.

————————————————-

George Mikell (Jurgis Mikelaitis, g. 1929.04.04) – lietuvių kilmės kino ir teatro aktorius bei rašytojas, kūręs Australijoje, Didžiojoje Britanijoje ir JAV. 1957 m. debiutavo Roy Ward Baker filme „Tas, kuris pabėgo“. Išgarsėjo 1961 m. sukūręs vaidmenį John Lee Thompson filme „Navarono pabūklai“. George Mikell karjerą puošia vaidmenys trisdešimtyje kino filmų, pelniusių įvairius tarptautinius apdovanojimus, bendras darbas su aktoriais Steve McQuenn, Richard Attenborough, Gregory Peck, Richard Burton, vaidmenys dešimtyje teatro spektaklių bei narystė Didžiosios Britanijos rašytojų gildijoje.