Apie projektų vadybos skyrių

PROJEKTŲ VADYBOS SKYRIUS

  • Teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą projektų paraiškų rengimo ir projektų valdymo klausimais.
  • Rengia investicijų projektus ir projektų paraiškas.
  • Koordinuoja ir administruoja LMTA įgyvendinamus projektus.
  • Renka ir teikia informaciją LMTA bendruomenei apie projektų finansavimo galimybes.
  • Kaupia ir sistemina duomenis apie LMTA projektinę veiklą.
  • Vykdo kitą su projektų rengimu ir įgyvendinimu susijusią veiklą.

Adresas:
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos I rūmai
Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius, 1099 kabinetas
Tel. (8-5) 231 4590

Vedėja: 
Ingrida Jasonienė
El. paštas: ingrida.jasoniene@lmta.lt

Projektų vadybininkė: 
Rūta Strumskienė
El. paštas: ruta.karbonskyte@lmta.lt

Projektų vadybininkė: 
Inesa Kurklietytė
El. paštas: inesa.kurklietyte@lmta.lt