Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

– Kontaktai

Personalo skyrius 

Tel.: (8-5) 261 78 39
Mob.: +370 686 09838
El. paštas: personalas@lmta.lt
Adresas: Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius
1119 kabinetas

Vedėja Janina Labutienė 

Vyresnioji specialistė Neringa Šakalytė-Miniotienė 

Priėmimo valandos:
pirmadienis, trečiadienis, penktadienis 8.00–12.00 val.
antradienis, ketvirtadienis 13.00–17.00 val.

LMTA Personalo skyrius yra administracijos padalinys, kurio darbui vadovauja vedėjas. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Akademijos rektoriui, kuris tvirtina skyriaus struktūrą ir pareigybių sąrašą.

Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Statutu, Akademijos Tarybos ir Senato nutarimais, Akademijos rektoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais skyriaus darbą reglamentuojančiais dokumentais.

Skyriaus pagrindinis uždavinys yra Lietuvos Respublikos darbo įstatymų pagrindu padėti Akademijos rektoriui administruoti personalo formavimą bei jo dinamiką.

Pagrindinės skyriaus funkcijos:

 • įstatymų nustatyta tvarka ruošti darbo sutartis su darbuotojais, jas keisti ir nutraukti,
 • rengti rektoriaus įsakymus dėl pašalpų, išmokų, priemokų ir priedų prie atlyginimo mokėjimo, apmokėjimo už papildomą valandinį darbą, materialinės žalos atlyginimo, darbuotojų pavardžių pakeitimo,
 • atleidimo iš darbo ar pareigų (darbdavio iniciatyva), paskatinimų ar drausminių nuobaudų skyrimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo, skyrimo pareigoms, atostogų suteikimo, etatų įvedimo, panaikinimo,
 • atlyginimo koeficiento nustatymo, pareigybės aprašų tvirtinimo, teikti privalomus duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie:
  – naujai priimtus darbuotojus,
  – vaiko priežiūros ir nemokamų atostogų suteikimą darbuotojams,
 • rengti, išduoti ir keisti darbo pažymėjimus,
 • paruošti ir išduoti darbuotojams pažymas apie jų darbo stažą ir užimamas pareigas,
 • teikti informaciją, reikalinga darbuotojų atestacijai ir konkursams pareigoms užimti,
 • rengti kartu su padalinių vadovais darbuotojų atostogų grafikus,
 • ruošti dokumentus reikalingus užsieniečių įdarbinimui,
 • rengti ir pateikti privalomas ataskaitas statistikos įstaigoms,
 • ruošti informacinę, analitinę medžiagą personalo klausimais.