PAAIŠKĖJO PIRMIEJI GEORGE MIKELL (JURGIO MIKELAIČIO) STIPENDIJŲ GAVĖJAI

Paaiškėjo pirmieji LMTA Teatro ir kino fakulteto studentai, gausiantys lietuvių kilmės kino ir teatro aktoriaus George Mikell (Jurgio Mikelaičio) vardines stipendijas. Stipendijų dydis – 2500 eurų. Tai – Teatro režisūros IV bakalauro kurso studentė Uršulė Gabrielė Bartoševičiūtė ir Vaidybos III bakalauro kurso studentas Matas Dirginčius. Nuoširdžiai sveikiname pirmuosius stipendininkus!  

Uršulė Bartoševičiūtė. Asmeninio archyvo nuotr.

Uršulės Gabrielės Bartoševičiūtės paraiškoje pristatytas sumanymas, paremtas Eduardo Limonovo pjesės „Mirtis policijos sunkvežimyje“ idėja. Jis taptų savotiškos trilogijos, tiriančios jėgos ir smurto temas, dalimi. Šią temą režisierė kūrybiškai plėtoja pirmuosiuose jos darbuose pagal Alfredo Jarry pjesę „Karalius Ūbas“ ir Klaipėdos dramos teatre pristatomame diplominiame spektaklyje – Antano Škėmos „Pabudimas“

Matas Dirginčius. Asmeninio archyvo nuotr.

Mato Dirginčiaus kūrybinė vaizduotė nukreipta į nesaugumo jausmo tyrinėjimus, kuris kyla iš kasdienių patirčių ir jausenų, benamių žmonių ir jų aplinkos stebėjimų. Aktorius planuoja tyrinėti visuomenės atstumtųjų temą, rinkti dokumentinę medžiagą, jos pagrindu kurti pjesę ir/arba viešą pasirodymą.   

Lietuvių kilmės kino ir teatro aktorius George Mikell (Jurgis Mikelaitis), kūręs Australijoje, JAV ir Didžiojoje Britanijoje, siekdamas paremti LMTA studentus praėjusių metų pabaigoje įsteigė savo vardo stipendijas.  Kiekvienais metais jas gali gauti du studentai – mergina ir vaikinas. 2018 m. buvo gauta iš viso 21 paraiška, 9 kūrybinius projektus pateikė merginos, 12 – vaikinai. 

George‘o Mikellio stipendijos bus įteiktos per 2018-2019 mokslo metų atidarymo iškilmes. Kūrybinių projektų įgyvendinimui skiriami metai. Tikimasi, kad jų rezultatai bus pristatyti per 2019-2020 mokslo metų atidarymo iškilmes. Tuo pat metu stipendijos bus įteiktos kitiems dviem – kino meno srities studentams. 2020 m. stipendijos bus skiriamos muzikos srities studentams.  

2018 05 11