Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Privatumo politika

PATVIRTINTA

 

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS

PRIVATUMO POLITIKA

 

Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu, todėl parengėme Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – Akademija) privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kuri skirta informuoti Jus kaip mes renkame, naudojame ir tvarkome Jūsų pateiktus ar mūsų surinktus Jūsų asmens duomenis, Jums naudojantis Akademijos internetine svetaine.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ) bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Akademijos internetinės svetainės naudotojų asmens duomenų rinkimo tikslus, principus bei tvarką. Susipažinti su Asmens duomenų tvarkymu Akademijoje galite čia

 

Kokius Akademijos internetinės svetainės naudotojų asmens duomenis renkame

 • IP adresas, prisijungimo laikas – šie duomenys renkami nustatyti lankytoją, fiksuoti tinklapyje atliekamus veiksmus bei stebėti informaciją statistikos tikslais.
 • Jūsų vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir bent kokia kita Jūsų pačių pateikiama informacija, Jums registruojantis į studijas, renginius, naujienlaiškių gavimui, teikiant prašymus interneto svetainėje.

 

Kokiais tikslais ir principais vadovaujamasi tvarkant asmens duomenis

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:

 • Asmens duomenys turi būti tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, šioje Privatumo politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti, laikantis teisės aktų reikalavimų;
 • Renkant ir tvarkant asmens duomenis, laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, svetainės naudotojų nereikalaujama pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi ir nekaupiami;
 • Asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia asmens duomenų tvarkymui, nuolat atnaujinami;
 • Asmens duomenys turi būti tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;
 • Asmens duomenys turi būti saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

 

Akademija tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais:

 • svetainės naudotojų identifikavimas;
 • naujienlaiškių siuntimas;
 • registracija į Karjeros ir kompetencijų centro renginius;
 • registracija į studijas;
 • registracija į konferencijas, konsultacijas;
 • prašymų pateikimas pažymoms ir kt. gauti.

 

Kokiu pagrindu bei kokiais terminais tvarkomi asmens duomenys

Asmens duomenys gali būti tvarkomi, kai:

 • naudodamiesi Akademijos svetaine Jūs suteikiate informaciją apie save;
 • duodate sutikimą.

 

Asmens duomenys, pateikti Akademijos interneto svetainėje, saugomi tiek, kiek tai reikalinga šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.

 

Duomenų subjektų teisės

 • Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti, patikslinti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šios Privatumo politikos ir kitų įstatymų nuostatų arba jeigu jie daugiau nereikalingi tiems tikslams, kuriems buvo renkami;
 • Atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai buvo patekti;
 • Teisė į asmens duomenų perkeliamumą.

 

Asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims

Akademija neteikia jokių Jūsų tvarkomų asmens duomenų trečiosioms šalims, nebent yra gautas Jūsų sutikimas arba duomenis pateikti įpareigoja teisės aktai.

Akademija gali pasitelkti svetainės administratorius ar kitus duomenų tvarkytojus, kurių veikla atitinka Reglamentą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą.

Baigiamosios nuostatos

Privatumo politika gali būti keičiama. Su pakeitimais ir atnaujinimais susipažinti galima apsilankius svetainėje.

Atkreiptinas dėmesys, jog Akademijos svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Akademija nėra atsakinga už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus.

 

Kontaktai

Jeigu turite klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo Akademijoje, prašome kreiptis į Akademijos duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu dap@lmta.lt  arba telefonu +370 624 51228

Mūsų internetinėje svetainėje renkama ir saugoma vartotojų formose bei kitur pateikta informacija, taip pat naudojami slapukai. Daugiau apie slapukus galite sužinoti čia: lmta.lt/lt/slapuku-politika
Jei turite klausimų, susijusių su mūsų apie jus renkama informacija, galite susisiekti:

Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 261 2691
Faks. (8 5) 212 6982
El. paštas: rektoratas@lmta.lt