Kino menas

Kino menas – antrosios pakopos Kino krypties studijų programa, perėmusi LMTA vykdytų Vaizdo režisūros ir Vaizdo operatoriaus studijų programų gerąją patirtį ir tradicijas.

Fakultetas: Teatro ir kino fakultetas

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA: Menų magistras

Valstybinis kodas: 6211PX003

Specializacijos: Garso režisūra, Prodiusavimas, Vaizdo operatorius, Vaizdo režisūra

Studijų krypčių grupė: Menai

Akredituota iki: 2019-08-31

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 2 metai

Dokumentai: Informacija ruošiama

Programos apimtis kreditais: 120

Studijų programos komitetas : Kino meno studijų programų komitetas

Studijų programų planai : LT kalba