Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Katedros vedėja

 
Profilis
 
Prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė
Adresas: Gedimino pr. 39, Vilnius

Dėstomi dalykai:
Solfedžio etnomuzikologams
Muzikinė dialektologija
Europos tautų polifonija
Sutartinių giedojimas
Folkloro vadovo praktika
Kurso darbas
Bakalauro darbas
Magistro darbas
Mokslo darbas

Gimė 1962 m. birželio 3 d. 1980 m. baigė M. K. Čiurlionio vidur. meno mokyklą (muzikos istorijos specialybę).

Studijos
1980–1985 m. Lietuvos TSR valstybinė konservatorija, muzikologija (folkloro specializacija). Baigė cum laude (diplomas ,,Su pagyrimu”).
1986–1989 m. Leningrado valstybinis teatro, muzikos ir kinematografijos institutas (dabar Rusijos menų istorijos institutas). Folkloro skyriaus apirantūra.
1993 m. gruodžio 23 d. apginta disertacija “Sutartinių ir kitų ankstyvojo daugiabalsumo formų giedojimo tradicijos“, įgytas humanitarinių mokslų daktaro laipsnis.
2009 m. kovo 16 d. atlikta habilitacijos procedūra.

Darbovietės
1982–1996 m. M. K. Čiurlionio vidur. meno mokykla, folkloro ansamblio vadovė
1985–1994 m. Lietuvos TSR valstybinė konservatorija (Lietuvos muzikos akademija), Liaudies muzikos laboratorija, mokslo darbuotoja
1988–1991 m. Konservatorijos Liaudies muzikos laboratorijos vedėja
1995 m. LMA (vėliau – LMTA) MI Etnomuzikologijos skyriaus mokslo darbuotoja (1995–2010 m. – vyresnioji, nuo 2010 m. – vyriausioji)
1989 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedros pedagogė (nuo1998 m. – docentė, nuo 2011 m. – profesorė)
2001 m. LMTA Etnomuzikologijos katedros vedėja.

Mokslinė veikla
Aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje Lietuvoje ir svetur, daugiausia dėmesio skirdama sutartinėms bei įvairių tautų vokalinio daugiabalsiškumo formų tyrinėjimo problematikai. Parašė 2 mokslines monografijas (2000, 2002). Skaito pranešimus vietinėse ir tarptautinėse konferencijose, rašo mokslinius bei mokslinius-taikomuosius straipsnius, recenzijas naujai apgintoms disertacijoms, mokslinėms monografijoms bei kitiems leidiniams sudaro ir parengia mokslinius taikomuosius leidinius, CD, DVD ir kt.
2009 m. kovo 16 d. praėjo habilitacijos procedūrą, pateikdama mokslo darbų apžvalgą „Lietuvių liaudies daugiabalsiškumo fenomenai ir jų tarpetninė metakultūrinė sklaida“.
Vadovauja LMTA Etnomuzikologijos katedros doktorantų disertacijoms. 2005 m. apgintos doktorantų Ryčio Ambrazevičiaus ir Eirimo Veličkos, 2007 m. – Loretos Sungailienės, 2009 m. – Reginos Marozienės, 2010 m. – Lauros Lukenskienės disertacijos.
Yra tarptautinių organizacijų ICTM – International Council for Traditional Music (Tarptautinės tradicinės muzikos tarybos) Daugiabalsės muzikos tyrimų grupės (Study Group on Multipart Music) narė, ESEM (Europos etnomuzikologų seminaro) narė, dalyvauja Europos daugiabalsės muzikos tyrimų centro (EMM – Research Centre for European Multipart Music) veikloje, bendruose projektuose. 2008–2010 m. – Vienos muzikos ir teatro universiteto Liaudies muzikos tyrimų ir etnomuzikologijos instituto Europos daugiabalsės muzikos tyrimų centro (EEM) projekto ‘Folk Terminology and Musical Phenomena. Sound Imaginations and their Realization in European Vocal Multipart Music’ koordinatorė partnerė. Vokalinės polifonijos tyrimų centro Tbilisyje narė, nuolatinė Polifonijos tyrėjų simpoziumų Tbilisyje dalyvė.
Sudarė ir parengė 15 muzikinio folkloro CD ir DVD (su išsamiais komentarais lietuvių ir anglų kalbomis). Apibendrindama savo mokslinę ir praktinę patirtį parašė 2 sutartinių pradžiamokslius – knygeles su CD „Kokių giedosim, kokių sutarysim?” (2004, II pakart. leidimas – 2009 m.) ir „Kadu buva, kadujo“ (2012 m.)
Aktyviai dalyvauja mokslinių ir mokslo populiarinimo projektų veikloje. Vadovavo projektui „Archajiškųjų sutartinių tradicijos tąsa ir sklaida XXI a.” (sutartinių mokymo metodinių priemonių leidyba, praktinių seminarų, koncertų ciklai Lietuvoje; 2003–2004); vadovauja tęstiniams etninės kultūros sklaidos projektams: „Dainų karaliai ir karalienės” (LMA MI Etnomuzikologijos skyriaus archyvinių įrašų leidyba; nuo 2002 m. iki dabar), „Iš muzikinio folkloro lobyno: I DVD „Metų ratas“ (2006–2008) ir kt. Dalyvavo jungtiniuose LMTA MI Etnomuzikologijos skyriaus mokslo projektuose „Regioniniai muzikinio folkloro ir tarmių tyrimai: Vakarų Lietuva”  ir „Regioniniai muzikinio folkloro ir tarmių tyrimai: Dzūkija” (2007–2009), „Folkloro archyvai ateičiai: skaitmeninimas, kaupimas ir sisteminimas” (2009) ir kt. Dalyvauja muzikinio folkloro lauko tyrimuose.
2010 m. lapkričio 16 dieną Lietuvių polifoninės dainos – sutartinės (Sutartinės, Lithuanian multipart songs) buvo įtrauktos į UNESCO reprezentatyvų žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą (Daiva Vyčinienė – pagrindinė sutartinių nominacinės bylos rengėja).

Ekspertinio darbo patirtis:
1) Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertė (nuo 2006 m.)
2) Tarptautinės mokslinės duomenų bazės Lituanistika ekspertė (2007–2009 m.)
3) EKGT (Etninės kultūros globos tarybos) ekspertė, Švietimo ir mokslo ekspertų komisijos pirmininkė (nuo 2009 m.)
4) Viena iš LR Žemės ūkio ministerijos rengiamo Tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai kriterijų aprašo ekspertų (2009 m.)
5) Lietuvos liaudies kultūros centro muzikinio folkloro (dainuojamosios tradicijos) ekspertė-konsultantė (nuo 2008 m.)
6) LR Kultūros ministerijos ekspertė (nuo 2011 m.)

Pedagoginė veikla
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedroje dirba nuo pat jos įsikūrimo – 1989 m. Nuo 1998 m. yra Etnomuzikologijos katedros docentė, nuo 2001 m. – jos vedėja. Skaito įvairius specialybės kursus, moko studentes sutartinių giedojimo meno, vadovauja bakalaurų, magistrų mokslo darbams bei disertacijoms.
2008 m. parengė Etnomuzikologijos (dabar – Muzikinio folkloro) pagrindinių (bakalauro) ir magistro (gilinamųjų) studijų dalykų aprašus.
Nuo 2000 m. iki dabar kasmet skaito etnomuzikologijos paskaitų ciklą Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedroje ir Panevėžio kolegijos Rokiškio filiale. Yra nuolatinė Vilniaus kolegijos Menų fakulteto Muzikos pedagogikos katedros  ir Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo Menų fakulteto Muzikos pedagogikos katedros valstybinių egzaminų pirmininkė.
Aktyviai dalyvauja tarptautinėje studentų ir dėstytojų mainų programoje ERASMUS. 2007 m. su LMTA studentų etnomuzikologų grupe dalyvavo Austrijos (Vienos muzikos ir teatro universiteto) ir Lietuvos bendrame kultūriniame-koncertiniame projekte „Skambesių tiltas“ (Klangbrücke), 2009 m. gruodžio mėn. dalyvavo Jogailaičių universiteto Lenkų filologijos fakulteto Lietuvos kultūros specialybės studentų organizuojamame renginyje „Lietuvos regionų ypatumai“ Krokuvoje.
Nuo 2010 m. su grupe etnomuzikologų studentų dalyvauja tarptautinėje NORDTRAD konferencijoje ir tradicinės muzikos mokymo kursuose (veda sutartinių giedojimo kursus, skaito paskaitas, koncertuoja).

Meninė veikla
Nuo 1986 m. vadovauja sutartinių giedotojų grupei Trys keturiose. Su šia grupe yra dalyvavusi daugelyje tarptautinių folkloro ir šiuolaikinės muzikos festivalių, koncertavusi Austrijoje, Belgijoje, Estijoje, Gruzijoje, Japonijoje, JAV, Latvijoje, Lenkijoje, Olandijoje, Rusijoje, Serbijoje, Vokietijoje ir kt.
Bendradarbiauta su kitų meno sričių atstovais: Ugnies skulptūrų kūrėjais (Egle Pliopliene ir kt.), dailininke fotografe Jurgita Treinyte, kompozitoriais Algirdu Martinaičiu, Ryčiu Mažuliu, Remigijumi Merkeliu, Mindaugu Urbaičiu ir kt. Sutartinių ir modernios muzikos projektai parodyti tarptautiniuose šiuolaikinės muzikos festivaliuose Austrijoje („Festival 4020 [mehr als musik] minimal::maximal 2008“ Lince; „Glatt & Verkehrt“ Kremse 2011), Belgijoje („The Baltic festival“ Briugėje 2010), Lenkijoje („Wilno w Gdańsku“ Gdanske 2012), Lietuvoje („Jauna muzika“ ir „Gaida“ Vilniuje 2003, 2010, 2011), Vokietijoje („MaerzMusik“ Berlyne 2003; „TonLagen“ Drezdene 2010) ir kitur.
Grupės įrašytos kompaktinės garso bei vaizdo plokštelės: „Sutartinės: polifoninės dainos“ (1999), „Lino laikas“ (2008), „Kas tar taka“ (2012). „Trys keturiose“ giedamos sutartinės skamba ir šiose kompaktinėse plokštelėse: „Sutartinės I“ (2003), „Sutartinės II“ (2004),„Sutartinių pynė“ (2008), „Šokamosios ir žaidžiamosios sutartinės“ (2009), „Dūno upe lylio“ (2009), „Išjoj brolis karelin“ (2010) ir kt.
Aktyviai koncertuoja su folkloro ansambliu Visi ir Evaldu Vyčinu. Su Visi išleido ir pristatė CD: „Išjoj brolis karelin“ (2010), „Šilalės krašto dainos -1. Pietų Žemaitija“ (2011), „Raseinių krašto dainos: 1 rinkinys“ (2012; prie knygos  „Žemaičių kultūros savastys: Nuo Vilniaus kalvų prie Baublio slenksčio“) ir kt.

Visuomeninė veikla
1. Nuo 1985 m. – tarptautinio folkloro festivalio Skamba skamba kankliai organizacinio komiteto narė; nuolatinė sutartinių vakarų ir kt. koncertų rengėja.
2. Nuo 1990 m.  – Lietuvių etninės kultūros draugijos narė;
3. Nuo 1993 m. – Lietuvos kompozitorių sąjungos (muzikologų sekcijos) narė;
4. Nuo 1999 m. – recenzuojamo žurnalo Liaudies kultūra redkolegijos narė;
5. Nuo 2003 m. – monografijų serijos Lietuvos valsčiai redkolegijos narė (muzikos redaktorė);
6. Nuo 2009 m. – recenzuojamo tarptautinio mokslinio tęstinio leidinio Lietuvos muzikologija redkolegijos narė.

Prisideda prie tarptautinio folkloro festivalio „Baltica” organizavimo. Dalyvauja TV ir radijo laidose, skaito paskaitas įvairiuose Lietuvos liaudies kultūros centro, Mokytojų tobulinimosi instituto, Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi instituto, Vilniaus Etninės kultūros centro, Muzikos švietimo centro, Etninės draugijos ir kt. renginiuose. 

Dalyvauja praktiniuose folkloro (visų pirma – sutartinių) mokymo kursuose, seminaruose. Yra nuolatinė Respublikinio vaikų folkloro atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ žiūri komisijos pirmininkė (nuo 2004 m.).

Apdovanojimai
2002 m. – valstybinė Jono Basanavičiaus premija (kartu su Evaldu Vyčinu)
2009 m. – II-ji premija už DVD su knygele Metų ratas. Kalendorinių švenčių muzikinis folkloras ir papročiai (sudarė ir parengė D. Vyčinienė, straipsnius parašė autorių kolektyvas: R. Astrauskas, G. Kirdienė, D. Urbanavičienė, S. Valiulytė, E. Vyčinas, V. Zakarienė). Leidinys pateko tarp geriausiai įvertintų mokslo ir technologijų populiarinimo darbų. 

 

 
 
 
Kalendorius
 
Lapkritis 2017
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
27282930