Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Stojantiesiems Studentams Darbuotojams Mokymasis visą gyvenimą

Naujienos

2023.10.03

KONKURSAS PIANISTAMS R. APEIKYTĖS VARDO STIPENDIJOMS LAIMĖTI!

Raimondos Apeikytės vardo stipendijas skiria Vydūno jaunimo fondas. Stipendijos skiriamos trims konkurso būdu atrinktiems Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bakalauro arba magistro studijų pakopų pianistams!

Konkursą inicijuoja ir stipendijas skiria Vydūno jaunimo fondas, kuris siekia skatinti ir materialiai paremti jaunuosius lietuvių pianistus, studijuojančius LMTA. JAV įkurtas ir jau 70-metį gyvuojantis fondas remia vertingų knygų leidimą, skiria stipendijas įvairiuose Lietuvos universitetuose studijuojančiam jaunimui. Nuo 2017 m. VJF taip pat skiria pinigines premijas operos solistės Vincės Jonuškaitės-Zaunienės konkurso laureatams.

Raimonda Apeikytė – žymi lietuvių išeivių pianistė, skambinusi su įvairiais simfoniniais orkestrais, surengusi virš 500 koncertų, kuriuose pasirodė kaip solistė, koncertmeisterė, kamerinio ansamblio narė. Raimondos Apeikytės vardo stipendijos bus skiriamos: trims konkurso būdu atrinktiems pianistams solistams ir vienam pianistui koncertmeisteriui

Konkursas vyks 2023 gruodžio 7 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Paraiškas siųsti iki 2023 lapkričio 23 d. adresu: aidas.puodziukas@lmta.lt

I. STIPENDIJŲ DYDIS IR MOKĖJIMO TRUKMĖ

 1. Stipendija yra skiriama jaunųjų pianistų kūrybinių sumanymų įgyvendinimui.
 2. Skiriamos trys stipendijos LMTA studijuojantiems pianistams. Stipendija gali būti skiriama vieną kartą per bakalauro studijų laikotarpį ir vieną kartą per magistrantūros studijų laikotarpį.
 3. Stipendija yra vienkartinė, jos dydis yra 2200 USD.

II. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

 1. Paraiškas stipendijai gauti gali teikti Fortepijono ir vargonų katedros bakalauro ir magistro studijų pakopose studijuojantys pianistai.
 2. Paraiškas siųsti iki lapkričio 23 d. aidas.puodziukas@lmta.lt
 3. Paraiška nesvarstoma, jeigu ji pateikta pasibaigus skelbime nurodytam paraiškų priėmimo laikui.
 4. Paraišką sudaro:
 5. Konkurse numatoma atlikti programa;
 6. Planuojamo kūrybinio projekto (apie 60 min. rečitalis) aprašymas;
 7. Ankstesnės kūrybinės veiklos pristatymas: dalyvavimas konkursuose, meistriškumo kursuose, kūrybiniuose projektuose, pasiekimai, atsiliepimai ir kita.

 III. VERTINIMAS

Pateikę paraiškas, studentai paskelbtu konkurso metu turi atlikti žemiau nurodytą programą. Programos reikalavimai:

Programos trukmė 40 – 45 min.

 1. a) Lietuvių išeivių kompozitorių kūrinys;
  b) Baroko epochos kūrinys(-iai);
  c) Klasicizmo epochos kūrinys (sonata, variacijos). Galima rinktis iš šių kompozitorių: J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven, F. Schubert, M. Clementi. Gali būti atlikta visa sonata arba jos dalys;
  d) Laisvai pasirinkta programa.
 2. Studentų atlikimą bei paraiškas vertina ir sprendimą skirti stipendiją priima kompetentinga vertinimo komisija.
 3. Komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.
 4. Vertindama paraiškas komisija atsižvelgia į programos atlikimo meniškumą bei profesionalumą, pateikto kūrybinio projekto originalumą bei ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatus.

IV. STIPENDIJŲ SKYRIMAS

 1. Komisija išrenka tris pianistus, kuriems yra skiriama stipendija.
 2. Stipendija yra nedaloma. Stipendija išmokama dviem etapais: pirmoji 1500 USD dalis išmokama, kai paskelbiamas stipendijos laimėtojas, antroji 700 USD dalis išmokama per mėnesį laiko po atsiskaitymo už kūrybinį projektą.

V. ATSISKAITYMAS UŽ STIPENDIJĄ

Jaunieji pianistai, kuriems skirta stipendija, įsipareigoja vienerių metų bėgyje įgyvendinti sumanytą kūrybinį projektą ir atsiųsti tai patvirtinančią informaciją konkurso organizatoriams.

Konkursą organizuoja LMTA Fortepijono ir vargonų ir Koncertmeisterio katedros.

LMTA informacija
2023 10 03

 

2023.10.02

LMTA studentams – dvi Dominikonų stipendijos!

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, tęsdama bendradarbiavimą su Pamokslininkų ordino Dominikonų Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo vienuolynu, kviečia visus Teatro ir kino fakulteto studentus, kuriems reikalinga parama, kreiptis dėl Dominikonų stipendijos.

Šiemet Dominikonų stipendija skiriama dviem studentams, studijuojantiems LMTA Teatro ir kino fakultete, bakalauro ar magistrantūros pakopų studijų programose. Stipendija mokama kiekvieną mėnesį visus studijų metus. Stipendijos dydis – 100 eurų per mėnesį.

Prašymus vertina ir sprendimą skirti stipendiją priima komisija, įvertinusi, ar studentas atitinka bent vieną iš šių kriterijų (jie išvardinti prioriteto tvarka):
– studentas turi nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (pateikiami tai įrodantys dokumentai);
– studentas yra iš nepasiturinčios šeimos ar gyvena vienas ir turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą (pateikiami tai įrodantys dokumentai);
– studentas yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (vienas iš tėvų, turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (pateikiami tai įrodantys dokumentai);
– studentas yra atvykęs studijuoti į Vilnių iš kito miesto, t. y., jis baigė ne Vilniaus m. savivaldybės ribose esančią bendrojo ugdymo mokyklą;
– studijuoja bakalauro studijų pakopos pirmame kurse;
– neturi akademinių skolų;
– studentas yra praktikuojantis katalikas.

Komisiją sudaro 5 nariai:
– Pamokslininkų ordino Dominikonų Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo vienuolyno 2 atstovai;
– LMTA studentų atstovybės 1 atstovas;
– LMTA Teatro ir kino fakulteto dekanas;
– LMTA Studijų informacijos ir duomenų skyriaus 1 atstovas.

Studentas, norintis gauti Dominikonų stipendiją, turi iki 2023 m. spalio 23 dienos LMTA Teatro ir kino fakulteto dekanate pateikti prašymą stipendijai gauti.

LMTA informacija
2023 10 02

2023.10.02

LMTA įvyko Respublikinė mokslinė konferencija!

Spalio 27 dieną Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centras, Pedagogikos katedra bei Klaipėdos fakultetas surengė jau tradicine tapusią respublikinę mokslinę konferenciją „Muzikos meno, mokslo ir edukacijos jungtys tradicijų ir inovacijų kontekste“, skirtą muzikos Alma mater 90-mečio jubiliejui paminėti. Renginys prasidėjo pianisto Julijan Germanovič (prof. Aleksandros Žvirblytės klasė) atlikto M. K. Čiurlionio preliudo H-dur (VL 186) ir „Ruduo“ (VL 264) garsais.

Šios respublikinės mokslinės konferencijos prasmingumą simboliškai atliepė ir kalendorinės aktualijos – juk po savaitės minėsime pasaulinę Mokytojo dieną. Iš LMTA centrinių rūmų J. Karoso salės transliuojama konferencija (nuo 10 iki 12 val. vyko plenarinis posėdis, nuo 13 val. – nuotolinis darbas sekcijose) sukvietė didelį būrį klausytojų.

Plenarinio posėdžio metu moderatorė doc. dr. Lolita Jolanta Piličiauskaitė (LMTA Pedagogikos katedra) dėkojo konferencijos partneriams: Nacionalinei švietimo agentūrai, Lietuvos muzikos mokytojų asociacijai ir Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijai už bendrystę organizuojant šį renginį.

Konferencijos dalyviams sveikinimo žodį tarė Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė, beje, LMTA absolventė, akcentavusi NŠA ir LMTA bendradarbiavimo svarbą, bei LMTA Studijų prorektorė prof. Rūta Rikterė, paminėjusi LMTA Pedagogikos katedros indėlį į bendrą muzikinio švietimo lauką.

Plenarinio posėdžio metu, J. Karoso salėje susirinkę konferencijos dalyviai bei svečiai turėjo puikią progą išgirsti tris įdomius pranešimus.

Pirmoji savo mintimis ir tyrimais dalijosi Mykolo Riomerio universiteto profesorė dr. Irena Žemaitaitytė. Prelegentės pranešimo tema „Didvyriškumas mokymosi kelionėje (Joseph Campbell)“ sukėlė nemažai klausimų, replikų ir diskusijų. Tai, kad išsakytos mintys buvo įdomios, paliudijo ir gausūs virtualių klausytojų atsiliepimai.

Antrąjį pranešimą skaitė muzikos istorijos tyrinėtoja, LMTA docentė dr. Laima Budzinauskienė. Pranešėjos pristatyta tema „Mokytojas ir mokinys: istorijos atodangos ir dabartis“ paragino visus nusikelti kelis šimtmečius atgalios, stebėtis jėzuitų dar XVIII amž. įminta sėkmingos veiklos paslaptimi. Tai – gailestingumo tarnystė ir bendravimas su įvairaus sluoksnio gyventojais.

Trečiasis pranešimas, kurį pristatė profesorė dr. Rūta Girdzijauskienė iš LMTA Klaipėdos fakulteto, ragino visus drauge kelti aktualų klausimą – „Kokį kapitalą kuria meninis ugdymas?“ Analitinis pranešimas sukėlė klausimų ir replikų laviną ir skatino prelegentę pamąstyti apie tai, „Kokie faktoriai galėtų apibūdinti šalies švietimo lygį?“ ar „Kokio kapitalo reiktų, kad problemos muzikinio ugdymo srityje būtų išspręstos?“

Po plenarinio posėdžio ir pietų pertraukos tolesnis renginio darbas, kurį moderavo LMTA Pedagogikos katedros vedėja doc. dr. Giedrė Gabnytė, vyko sekcijose nuotoliniu būdu. Pranešėjai – doc. Rolandas Aidukas (LMTA), lekt. Aušra Liutkutė Povilaitienė (LMTA), dr. Agnė Jurkūnienė (LMTA, ČMM), Rita Tamašauskienė (Šiaulių Juventos progimnazija), doc. dr. Giedrė Gabnytė ir lekt. Laura Dubosaitė (LMTA), doc. dr. Eglė Korienė (LMTA ir Diana Paulauskienė (Plungės r. Liepijų mokykla) dalijosi sukaupta patirtimi, dalijosi mokslinių tyrimų rezultatais ir metodinių inovacijų sklaidos galimybėmis, džiaugėsi profesine bendryste.

Tad respublikinė mokslinė konferencija „Muzikos meno, mokslo ir edukacijos jungtys tradicijų ir inovacijų kontekste“ įvyko!

D. Kavaliauskaitės nuotraukos

Organizatorių informacija
2023 10 02

2023.09.28

K. Morkevičiūtei – LMTA Alumnų draugijos 2023 m. stipendija!

Pirmajame šių mokslo metų LMTA Senato posėdyje LMTA Alumnų draugijos prezidentas prof. Petras Kunca įteikė vienkartinę Alumnų draugijos stipendiją Atlikimo meno programos styginių specialybės  4B kurso studentei Kornelijai Morkevičiūtei. Studentę pasveikino LMTA rektorė doc. dr. Judita Žukienė, senato nariai, kolegos studentai.

Kornelija Morkevičiūtė  nuo 2020 m. studijuoja  Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje,  prof. Rimanto Armono violončelės klasėje. Aktyviai koncertuoja kaip solistė bei studentų  trio ir kvarteto  kolektyvuose. Kornelija dukart tapo  Šiaulių  miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ edukacinio koncertų ciklo ,,Muzikiniai rudenys“ dalyve ir koncertavo  su Šiaulių kameriniu orkestru kaip solistė:  atliko A. Arutiuniano ,,Impromptu“ ir P. Čaikovskio „Noktiurną“.

2022 metais ji  tapo projekto ,,Muzika visiems“ stipendininke ir su kameriniu ansambliu koncertavo įvairiose Lietuvos  saocialinės globos įstaigose: Markučių dienos veiklos centre, Josvainių senelių namuose, Gudkaimio globos namuose, Kukarskio globos namuose, ,,Senelių darželyje“ Alytuje ir kitur.

Pastaraisiais metais Kornelija  dalyvavo  kamerinio ansamblio meistriškumo kursuose, kuriems  vadovavo profesoriai Erik Kiršfeld (Latvija),  Petr Prause (Didžioji Britanija), Massimo Coticca, Anna  Prabucka – Firlej (Lenkija), Krzystof Sperski (Lenkija), Patrick Juedt (Šveicarija) ir kt.

Šiuo metu  kartu su Alexandru Mokrikovskiu (fortepijonas) ir Dina Novikova (smuikas) ji ruošia  naują programą  kamerinio ansamblio konkursams.

Prasidėjus karui Ukrainoje, savo palaikymą  šiai šaliai Kornelija atskleidė  koncerte LMTA Didžiojoje salėje su styginių kvartetu (Adriana Černiukaitė, Dina Novikova, Skirmantas Latvaitis, Kornelija Morkevičiūtė),  pirmieji atlikdami Ukrainos kompozitoriaus M. Skoryk ,,Melodiją“. Taip pat  Kornelija džiaugiasi galėdama būti LMTA studentų orkestro nare. Studijų metais nuolatos koncertuoja kartu su LMTA simfoniniu orkestru. Šiais mokslo metais ji jau  laimėjo  konkursą griežti solo su  šiuo  orkestru. Taip pat ji grojo prof. Rimanto Armono suburtame 45 violončelių orkestre Lietuvos Nacionalinėje filharmonijoje LMTA 90-ečio minėjimo koncerte bei  LMTA jubiliejiniame  koncerte  Vilniaus Lukiškių aikštėje. Vilniaus Rotušėje Kornelija  koncertavo su Lietuvos ir Lenkijos jaunimo orkestru. 2023 m. ji  tapo Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro violončelės grupės nare. 

Kornelija Morkevičiūtė – pažangi studentė,  jos bendras pažangumo balas baigus  3-čią kursą – 9,75.

 

 

 

LMTA Alumnų draugijos informacija
2023 09 28

 

2023.09.26

Tuskulėnų memoriale – garso objektų spektaklis „Vanduo ir vėjas“

Rugsėjo 28 d. minima Tuskulėnų aukų atminimo diena, primenanti mums apie Vilniuje, buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje amžino poilsio atgulusias sovietų aukas.  Čia masinėse kapavietėse buvo užkasti 1944–1947 metais sovietų saugumo vidaus kalėjime Vilniuje sušaudytų asmenų palaikai – pagal SSSR karo tribunolų nuosprendžius mirties bausmė buvo įvykdyta 767 asmenims. Šioje vietoje Tuskulėnų aukų minėjimo dienos kontekste koplyčioje – kolumbariume 14:40 suskambės unikali premjera kūrinys – „Stalo teatro“ garso objektų spektaklis „Vanduo ir vėjas“. Šio muzikinio veiksmo bendrakūrėjai ir atlikėjai – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikos terapijos magistrantai, o sumanytoja – LMTA doktorantė, kompozitorė Snieguolė Dikčiūtė .

Kūrinio sumanytoja ir kuratorė Snieguolė Dikčiūtė teigia, kad šio ir kitų „Stalo teatro“ projektų misija – kalbėti su jaunu žmogumi: „Atminties įprasminimą labai svarbu perteikti labai modernia, jaunam žmogui suprantama forma. Tai vaikų teatras, kuriame atsisakėme pliušinių meškučių ir norime kalbėti jauniems žmonėms aktualiomis, rimtomis temomis – apie ekologiją, etnokultūrą, istorinį paveldą“.

Pasak jos, „Vanduo ir vėjas“ idėja kilo norint apjungti karo plėšomos Ukrainos ir Lietuvos bendros atminties gijas. Snieguolė šiuo metu meniniu ir atminties atžvilgiu labai intensyviai nagrinėja erdves, todėl, kaip pati teigia, kad ir kokią temą paliestų, erdvė pasirodo esanti nepaprastai svarbi. Pasak jos, egzistuoja skirtingos formos, kuriomis galima patirti erdvę: „ją galima ir perkelti, ir patirti, ir įvietinti“. Šįkart erdvė taip pat neatsitiktinė – Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse esančios koplyčios – kolumbariumo aplinka ne tik reikšminga atminties prasme, bet ir, pasak Snieguolės, „labai nuostabi, įspūdinga savo akustika ir erdve“.

„Vanduo ir vėjas“ komandoje susibūrė plataus spektro menininkai. Vaizdo projekcija – ukrainiečių režisieriaus ir vaizdo menininko Aleksandro Dirdovskio dokumentinio filmo ,,Pusiausvyra ir siaubas“ šiai erdvei perkurti kadrai. Vaizdiniuose dvi tautos susitinka bendrų istorinių išgyvenimo sankirtoje – filme regimi liudijimai apie Kijivo pakraštyje esančio Bykivnios miško masines stalinizmo represijų dalyvių egzekucijas. Abiem tautoms bendri atminimai nusėda kolektyvinėje atmintyje tarsi vandenyje, kuriai įprasminti šiame performanse pasitelkiama Dano ir Vilmos Aleksų suprojektuota žmogaus tūrio vandens talpykla. Čia vyksta muzikinis patyriminis veiksmas: įvairūs garsiniai objektai – batai, sagos, skaitliukai aukoms skaičiuoti – tampa instrumentais juos nardinant į vandenį. Pasak Snieguolės, daiktai universalūs, bendri abiem vietoms, todėl tampa jų simboliais ir atveria vaizduotę. Kartu su objektais groja ir tradiciniai instrumentai, kaip smuikas, altas, fleita ir kiti.  Šio muzikinio veiksmo bendrakūrėjai ir atlikėjai – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikos terapijos magistrantai, prie kurių prisijungs ir LMTA alumnas, perkusininkas Dominykas Snarskis, apjungsiantis dalis solisto partijomis.

„Vanduo ir vėjas“ – tai atminties dvelksmas, vėjo iš praeities atnešami atminties intarpai, šešėliai. Viskas, tarsi vandenyje, nusėda visuomeninėje pasąmonėje. Snieguolę šiame kūrinyje domina būtent visuomeninė, kolektyvinė patirtis. Keturių, labai skirtingų dalių simultaniniame pasirodyme kūrybinio proceso metu klausytojas kartu su atlikėjais galės pasinerti į bendrą kolektyvinį ir meninį patyrimą, apjungiantį tarpdisciplinius menus, skirtingus žmones, kartas, laiką ir vietą.

Tomo Tereko nuotraukos

Kotryna Lukšytė
2023 09 26

 

2023.09.25

M. K. Čiurlionio konkurso nugalėtojai pradeda kelią į Dižiąją sceną!

Iškilminga apdovanojimų ceremonija Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje baigėsi vienas įspūdingiausių ir reikšmingiausių muzikos pasaulio įvykių – IX Tarptautinis M. K.Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas. Kelias į Didžiąją sceną čia prasidėjo talentingiausiems atlikėjams iš Vokietijos, Japonijos, Pietų Korėjos, Latvijos, Čekijos ir Lietuvos.

Lietuvos nacionalinė filharmonija net du vakarus iš eilės talentingiausiems jauniesiems pianistams tapo keliu į didžiąsias pasaulio scenas. Į prestižinio jau devintojo Tarptautinio M.K.Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurso pirmuosius turus pateko beveik 60 atlikėjų iš 22 pasaulio valstybių. Po tarptautinės komisijos vertinimų liko patys stipriausi.

Garbė rungtis dėl pagrindinio pianistų konkurso prizo atiteko Japonijos, Pietų Korėjos, Vokietijos ir Lietuvos atlikėjams. Kartu su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, kuriam dirigavo Modestas Barkauskas, jie atliko Roberto Schumanno, Fryderyko Chopino, Ludwigo van Beethoveno ir Johanneso Brahmso koncertus fortepijonui ir orkestrui.

Pianistų konkurso komisijos pirmininkas prof. Rolandas Krügeris (Vokietija) savo sveikinimo žodyje pabrėžė, kad nepaisant konkurencijos, šio konkurso atmosfera leido visiems jaustis kaip viena didelė šeima. Vargonininkų konkurso dalies pirmininkas prof. Andrzejus Chorosińkis (Lenkija) akcentavo M. K. Čiurlionio konkurso svarbą ieškant talentų visame pasaulyje.

Jau po pirmųjų vargonininkų konkurso atrankų paaiškėjo, kad stipriausius konkursantus atsiuntė Čekija. Iš trylikos patekusių į antrąjį turą – jų buvo net keturi. Tad nenuostabu, kad ir prizinės vietos atiteko būtent čekams: nugalėtoju tapo Jan Kopřiva (10 000 eurų piniginis prizas), antrąją vietą užėmė Tatiana Pernetova (5 000 eurų). Trečiosios vietos nugalėtojais tapo Laura Schlappa ir Aaron Voderholzer iš Vokietijos (po 2 000 eurų prizas). Lietuvis Benas Jonušas buvo apdovanotas koncertiniais prizais kaip pats jauniausias vargonininkų konkurso atlikėjas.

Didžiosios scenos jaudulį, įrodant tarptautinei žiuri, kad esi stipriausias, teko įveikti net šešiems pianistų konkurso finalininkams. Čia neprilygstamas buvo atlikėjas iš Pietų Korėjos Jinhyung Park. Jis ir išsiveža pagrindinį – 10 000 eurų apdovanojimą. Antrosios vietos nugalėtoju tarptautiniame M. K. Čiurlionio konkurse tapo Simonas Poška (5 000 eurų). Trečioji vieta ir 3 000 eurų prizas irgi atiteko Lietuvos atstovui – Kasparui Mikužiui.

IX Tarptautinis M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas išsiskiria ne tik dosniu piniginiu fondu. Jaunieji pianistai ir vargonininkai apdovanojami ir gausybe specialiųjų bei koncertinių prizų.

„Šis konkursas ypač prisideda ne tik garsinant M. K. Čiurlionio vardą pasaulyje, bet ir propaguojant šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūrinius,“ – sako konkurso direktorius Eugenijus Butvydas. Pagal konkurso reikalavimus jaunieji atlikėjai į savo repertuarą privalomąja tvarka turėjo įtraukti ir M. K. Čiurlionio, ir kitų Lietuvos kompozitorių kūrinius.

IX tarptautinis M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas tapo gražia Vilniaus 700-ojo gimtadienio programos dalimi. Šį tarptautinį konkursą parėmė ir partneriais tapo ne tik Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos nacionalinė filharmonija, bet ir Vilniaus miesto savivaldybė.

Mindaugo Mikulėno nuotraukos

Organizatorių informacija
2023 09 25

2023.09.21

LMTA Didžiojoje salėje susikalbėti kvies aktoriai V.Masalskis ir M.Dirginčius

Lietuvos muzikos ir teatro akademija tęsia kartų dialogų ciklą „Susikalbėjimai Didžiojoje“, skirtą akademijos 90-ties metų jubiliejui. Jau ateinantį ketvirtadienį, rugsėjo 28 d., vyks susitikimas su prof. Valentinu Masalskiu bei aktoriumi Matu Dirginčiumi. Pokalbį moderuos teatrologė, LMTA Meno ir mokslo prorektorė Ramunė Balevičiūtė.

Nuo metų pradžios besitęsiantis renginių ciklas pristato po du skirtingų kartų menininkus, muzikos, teatro, kino ir šokio profesionalus. Atsakydami į tuos pačius klausimus, kūrėjai atskleidžia savo požiūrį į svarbiausius profesijos aspektus, dalijasi asmeninėmis patirtimis ir įžvalgomis. Diskusiją pagyvina kūrybos įrašų fragmentai arba net gyvas atlikimas.

Jau 7-ame susiklabėjimų ciklo renginyje dalyvaus Valentinas Masalskis – vienas garsiausių Lietuvos teatro ir kino aktorių bei režisierių, LMTA Klaipėdos fakulteto Teatro katedros profesorius. Už savo kūrybinę meninę veiklą aktorius yra pelnęs svarbiausius apdovanojimus – Nacionalinę kultūros ir meno premiją, Kultūros ministerijos garbės ženklą „Nešk savo šviesą ir tikėk”, „Auksinį scenos kryžių“. Su Valentinu Masalskiu diskutuos LMTA Vaidybos ir režisūros katedros absolventas Matas Dirginčius – Valstybinio jaunimo teatro aktorius, vaidinantis ne tik teatruose, bet ir įvairiuose kino projektuose. M. Dirginčius yra pelnęs „Auksinio scenos kryžiaus“ nominaciją už geriausią vyro vaidmenį ir Kultūros ministerijos Jaunojo kūrėjo premiją.

Artėjant renginiui kalbiname Valentiną Masalskį (V.M.) ir Matą Dirginčių (M.D.):

Kaip sekasi susikalbėti su skirtingomis kartomis jūsų profesinėje karjeroje?

V.M.: Man atrodo, kad kartų problemos nėra. Viskas teka, juda, o jeigu keliaujame kartu ir pripažįstame kismą, tuomet viskas vyksta natūraliai. Vienintelis dalykas, kurio jaunajai kartai reikia, – nuoširdumas. Kiekviena diena atneša naujų „žinojimų“, taigi jaunajai kartai svarbu nuoširdžiai nebijoti klysti, neigti ir klausti. Taip pat svarbu jauną žmogų sudominti tuo, ko jis negali rasti internete – savomis išgyventomis istorijomis.

M.D.: Dabar sekasi gerai. Mokykloje jausdavau didelį atotrūkį nuo suaugusiųjų pasaulio. Vidinis įsivaizdavimas atnešdavo daug nesusišnekėjimų, atrodydavo, kad kartos gyvena skirtinguose pasauliuose. Kai atėjau į teatrą, pradėjau dirbti su įvairiais žmonėmis, pamačiau, kad mes visi esame „apie tą patį“, visi išgyvename panašius jausmus – tada man šie abu pasauliai suartėjo. Dabar susikalbėjimo su kartomis nedėčiau į amžiaus amplitudės stalčių. Daug priklauso nuo paties žmogaus, kiek jis yra atviras pasauliui.

Ar turite ryškų prisiminimą iš Akademijos?

V.M.: Buvimas Akademijoje yra džiaugsmas, ir čia mokytis man buvo taip pat didelis džiaugsmas, norėjau tik kurti. Taip, kaip ir dabar. Kas kartą atvykstu vesti paskaitos anksčiau ir tiesiog laukiu. Per šį laukimą pajuntu, kad paskaita yra reikalinga. Tiesiog būnu Akademijoje, jaučiu tą būvį, ruošiuosi susitikimui – o laukimas ir yra gyvenimas.

M.D.: Su Akademija yra įdomus dalykas. Praeitais metais, po trijų metų pertraukos, grįžau į Akademiją padirbėti. Kai pradėjau vaikščioti ten kelis kartus per savaitę, supratau, kad labai daug prisiminimų man yra išsitrynę, visos sienos ir koridoriai neiškelia iš atminties konkrečių prisiminimų. Galvojau, kodėl taip yra, nes viskas įvyko ką tik. Galbūt dėl to, kad tuo laiku buvo labai daug streso, buvau susikoncentravęs į savo profesiją, vaikščiojau tarsi rūke.

Ar galėtumėte apibūdinti Akademiją trimis žodžiais?

V.M.: Apibūdinčiau viena V. E. Franklio fraze, kuri yra mano gyvenimo dekalogas: „Aš tampu Aš, tik susitikdamas su Tu.“ Akademijoje prasidėjo mano keliai, čia vyksta broliavimasis, minčių pasidalinimas. Kai įstojau, kiekvienas iš mūsų tapo „Aš”, tik susitikdamas su „Tu“. Tai itin svarbu, nes „Tu“ gali būti ir dėstytojas, ir studentas. Save atrasti gali tik per kitą, veidrodyje savęs neatpažinsi. Supratimą apie save gauni tik per kitą žmogų.

M.D.: Intensyvu, tiršta ir aistringa.

Dėkui už pokalbį.

Kalbino Goda Juodaitytė

Atėjus į susitikimą su aktoriais, taip pat galima aplankyti LMTA Centrinių rūmų antrajame aukšte veikiančią atnaujintą parodą „90 stabtelėjimų. Sugauk sėkmę!“, skirtą LMTA jubiliejui. Joje eksponuojami LMTA dėstytojų, profesorių, meno kūrėjų, atlikėjų daiktai, atnešę jiems sėkmę scenoje ir akademiniame gyvenime.

„Susikalbėjimai Didžiojoje“ su V. Masalskiu ir M. Dirginčiumi – rugsėjo 28 d., ketvirtadienį, 19 val. LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42). Įėjimas laisvas.

 

 

 

LMTA informacija
2023 09 21

 

2023.09.18

Įvyko iškilmingas IX Tarptautinio M.K. Čiurlionio konkurso atidarymas!

Iškilmingas Tarptautinio M.K. Čiurlionio konkurso atidarymas Vilniaus Rotušėje: iš viso pasaulio suvažiavusius dalyvius pagerbė net 5 ambasados!

Itin gilias tradicijas turintis Tarptautinis M.K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas jau devintą kartą į Lietuvos sostinę Vilnių sukvietė atlikėjus iš įvairiausių pasaulio šalių. Iškilmingoje atidarymo ceremonijoje Vilniaus širdyje- miesto Rotušėje – garbingų svečių ir konkurso dalyvių laukė ne tik jaudinanti burtų traukimo ceremonija, bet ir ypatinga staigmena.

Praleisti iškilmingą vakarą Vilniaus Rotušėje rinkosi ne tik Lietuvos klasikinės muzikos elitas, gausiai iš įvairių pasaulio kampelių suvažiavę jaunieji pianistai ir vargonininkai. Savo dalyvavimu konkursantus pagerbė net penkių Vilniuje reziduojančių ambasadų atstovai.

Nuostabia M. K. Čiurlionio simfonine poema „Miške“ – Jono Aleksos transkripcija dviems fortepijonams – visus surinkusius pasveikino Rūta Rikterė ir Zbignevas Ibelhauptas. Jų duetas M.K. Čiurlionio poemai suteikė ypatingų spalvų ir ypatingo jaudulio konkursantams: Zbignevas Ibelhauptas yra ir šio konkurso žiuri narys – tad virtuoziškas skambinimas nepaliko abejonių dėl aukšto šio konkurso vertinimo lygio.

Laišku žiuri komisijos narius ir konkursantus pasveiko M.K. Čiurlionio paveldo puoselėtojas, Lietuvos Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis: „M. K. Čiurlionio dvasia skleidžiasi per jo kūrinius ir tampa minties paveldu. Klausomės, girdime savy ir atliekame kalbėdamiesi jo visokeriopo meno žodžiais su viskuo, kas yra. Ir muzika – ne tik muzika, jei suprastume ją vien kaip garsų meną, skambantį grožį. Yra daugiau. Čiurlionis liudija – taip pat kaip Bachas, Beethovenas, kad muzika yra mąstymas, mąstymo apie gyvenimą būdas ir turinys. Atraskime. Muzikos atlikėjai, dalyvaukime minties pasaulyje.“

M.K.Čiurlionio pristatymas pasauliui – vienas svarbiausių šio tarptautinio konkurso leitmotyvų. Kaip savo kalboje pabrėžė LR Kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius, artėjame prie ypatingo Čiurlionio jubiliejaus, tad geriausias jo atminimo įamžinimas – skambantys kūriniai.

Kreipdamasi į konkurso dalyvius vargonininkų komisijos narė, profesorė Renata Marcinkutė-Lesieur padrąsino jaunuosius atlikėjus: “Jūs visi jau esate nugalėtojai, nes atvažiuodami čia jau nugalėjote save, savo baimes ir savo abejones. O tai be galo daug! Tad šiame konkurse tiesiog būkite savo geriausia versija!“

Rotušės sceną užvaldęs jaunasis virtuozas iš Ukrainos Romanas Fediurko abejingų nepaliko. Publika buvo pakerėta šiuo vos aštuoniolikos sulaukusio šių metų Tarptautinio Vladimiro Horowitzo pianistų konkurso nugalėtojo pasirodymu.

Tarptautinio M.K. Čiurlionio konkurso atidarymo koncertui ypatingų „džiazuojančių“ spalvų suteikė ir buvęs šio konkurso laureatas Robertas Lozinskis.

Ne tik konkurso dalyvių, bet ir svečių laukė staigmena – apie grasiausią Lietuvos kompozitorių susirinkusiems pasakojo pats M.K. Čiurlionio provaikaitis Rokas Zubovas. Atlikęs kelis Čiurlionio kūrinius, R.Zubovas prisipažino, kad puikiai supranta, koks jaudulys dabar apėmęs konkursantus, mat, kadaise pats savo pianisto karjerą pradėjo dalyvaudamas šiame konkurse.

Burtai ištraukti. Net 43-jų jaunųjų pianistų ir vargonininkų bei juos vertinsiančios tarptautinės žiuri laukia įtempta, tačiau atradimų kupina savaitė. Patys stipriausi pianistai jau rugsėjo 22-23 dienomis turės garbės skambinti Lietuvos Nacionalinėje filharmonijoje kartu su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, diriguojant Modestui Barkauskui. Stipriausių vargonininkų grojimą galima bus išgirsti Šv.Kazimiero bažnyčioje rugsėjo 25 dieną.

Daugiau informacijos apie konkursą galite rasti adresais: https://ciurlionis.link bei https://www.facebook.com/musiccompetitionsinlithuania.

 

 

Organizatorių informacija
2023 09 18

2023.09.14

Prasideda spalvingasis M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas!

Pianistams ir vargonininkams iš įvairių pasaulio šalių ši vasara buvo tikrai karšta: ką tik baigėsi atranka į IX-ąjį tarptautinį Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursą.

Į prestižinio konkurso pirmuosius turus, kurie Vilniuje prasidės rugsėjo 15 d. ir vyks iki rugsėjo 23 d., pateko beveik 60 atlikėjų iš 22 pasaulio valstybių. Žiūrovai turės puikią progą išgirsti Čiurlionio kūrinių skambesį, kuriuos interpretuos muzikai, atvykę iš įvairiausių pasaulio kraštų – nuo Jungtinių Amerikos Valstijų krantų iki Tekančios saulės šalies – Japonijos.

Šis tarptautinis konkursas Lietuvoje turi itin gilias tradicijas. Pirmasis – skirtas išskirtinai pianistams –  buvo surengtas dar 1965 metais. O jau po trejų metų, 1968-aisiais, konkurse varžėsi ir vargonininkai. Nuo 1991 metų, Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, jis tapo tarptautiniu. Didžiulį impulsą šiam konkursui suteikė viena garsiausių Lietuvos pianisčių Mūza Rubackytė. Jos dėka 1994 metais Ženevoje Tarptautinis M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas buvo priimtas į Pasaulinę muzikos konkursų federaciją (World Federation of International Music Competitions). Federacijos vadovai įvertino aukštą konkurso meniškumo ir profesionalumo lygį, tradicijos ilgametiškumą ir, žinoma, puikų konkurso organizavimą. Būtent dėl to Tarptautinis M. K. Čiurlionio konkursas sulaukia ne tik gausaus konkursantų būrio, bet ir sukviečia itin kompetetingus komisijos narius. Šiemet pianistų konkurso pirmininke tapo Niujorko Juilliardʼo mokyklos, laikomos viena geriausių muzikos ugdymo įstaigų pasaulyje, iki universitetinio lavinimo katedros vedėja, profesorė Yoheved Kaplinsky, o vargonininkų – Varšuvos F. Chopino ir V. Lipinskio muzikos akademijų profesorius Andrzejus Chorosińskis.

„Konkurso piniginis prizinis fondas – 42 000 eurų, bet laureatų laukia ne tik piniginiai apdovanojimai. Jauniems atlikėjams tai puiki galimybė pasirodyti ne tik prieš reiklią Lietuvos klasikinės muzikos melomanų publiką, bet ir tarptautinę žiuri, kurios įvertinimas ne vienam jų atvers kelią į didžiąją sceną.” – sako konkurso organizatorius, Tarptautinių kultūros projektų centro vadovas Eugenijus Butvydas.

O Konkurso atidarymo koncerte fortepijonu skambins Romanas Fediurko – šių metų Tarptautinio Horowitzo pianistų konkurso nugalėtojas, o taip pat ir buvę Tarptautinio M. K. Čiurlionio konkurso laureatai – Zbignevas Ibelgauptas bei Rūta Rikterė, Robertas Lozinskis ir pats M. K. Čiurlionio proanūkis Rokas Zubovas, renginio svečiams taip pat parengęs ypatingą siurprizą.

IX tarptautinis M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas yra ir dalis Vilniaus 700-ojo gimtadienio programos. Tarptautinį konkursą parėmė ir partneriais tapo ne tik Lietuvos kultūros taryba bei Lietuvos muzikos ir teatro akademija, bet ir Vilniaus miesto savivaldybė.

Daugiau informacijos apie konkursą galite rasti adresu https://ciurlionis.link bei https://www.facebook.com/musiccompetitionsinlithuania

Konkurso organizatorių informacija
2023 09 14

2023.09.12

Pradedamas LMTA alumnų projektas – tinklalaidė psichinės sveikatos tema

Nuo 2023-iųjų metų sausio mėnesio kūrybinės grupės „Vokalinio meno tinklas“ ir idėjos autorių LMTA magistranto Vaido Bartušo ir alumnės Eglės Radavičiūtės iniciatyva pradedamas naujas projektas – tinklalaidė menininkų psichinės sveikatos tema „Kažkas čia nedera“. Šio projekto tikslas yra kaip įmanoma svariau prisidėti prie psichinės sveikatos edukacijos meno kūrėjų tarpe.

Psichinės sveikatos rodikliai krenta ne tik pandemijos ir karo akivaizdoje, tačiau didelę įtaką tam daro ir bendras žmonių susvetimėjimas, socialinės atskirties didėjimas, ekonominiai veiksniai. Viena iš psichologiškai jautriausių visuomenės grupių yra atlikėjų ir kitų menininkų bendruomenė.

„Kažkas čia nedera“ – tinklalaidė tyrinėjanti psichologinės sveikatos rebusus menininkų, kūrėjų bendruomenėje. Kartu su psichikos sveikatos specialistais ir kūrėjais tinklalaidėje ieškoma būdų, kaip gyventi su nerimo, atidėliojimo, savivertės trūkumo (apsišaukėlio sindromo), perfekcionizmo, ateities baimės ir depresijos atvejais.

Kuriant tinklalaidės turinį, bendradarbiaujama su „Depresijos ir nerimo gydymo centru“ bei jo vadove Aušra Mockuviene, Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centro ir Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės gydytoju-rezidentu Martynu Ruzgu, gydytoju-psichoterapeutu Dainiumi Jakučioniu, pokyčių trenere, kognityvinės elgesio terapijos konsultante Raminta Girdvaine, psichoterapeutu Gediminu Tumėnu, psichoterapeute Inga Juodkūne. Projektą remia Vilniaus miesto savivaldybė. 

Pirmąją tinklalaidę išgirsti galėsite jau rugsėjo 20-ąją dieną. Naujienas sekite „Vokalinio meno tinklo“ internetiniame puslapyje, LMTA ir „Vokalinio meno tinklo“ „Facebook“ paskyrose ir dienraštyje bernardinai.lt.

Nuoroda į pirmąją tinklalaidę: https://youtu.be/p4RAUERHtkw


Tinklalaidės „Kažkas čia nedera“ pristatymo renginys įvyks jau rugsėjo 19 d., 18 val. kultūros komplekso „Sodas 2123“ kavinėje „Estafetė“.
 
Tinklalaidės kuratoriai Vaidas Bartušas ir Eglė Radavičiūtė nusprendė pristatymo vakarą praleisti prasmingai, todėl kviečiame klausytis diskusijos „Psichologinės sveikatos stigmos menininkų bendruomenėje: kodėl būtina apie tai kalbėti?“
 
Diskusijoje dalyvauja:
-Gediminas Tumėnas (klinikinis psichologas, psichoterapeutas)
-Raminta Girdvainė (pokyčių trenerė, kognityvinės elgesio terapijos (KET) konsultantė, sertifikuota koučingo specialistė (ICF), „Points of You“ trenerė, konferencijų ir mokymų lektorė)
-Inga Juodkūnė (psichologė – psichoterapeutė, dėmesingo įsisąmoninimo (angl. „mindfulness“) trenerė, autobiografinio romano „Rytoj vėl patekės saulė“ autorė)
-Gintautas Katulis (psichologas, patirtinio ugdymo ir darbo grupėmis)
-Matas Samulionis (improvizatorius ir kompozitorius, LMTA doktorantas)
Diskusiją moderuoja: Eglė Radavičiūtė (dainininkė, tinklalaidės „Kažkas čia nedera“ kuratorė)
 
Nuoroda į renginįhttps://fb.me/e/3V2uKbE2Y

Organizatorius: Vokalinio meno tinklas

LMTA informacija
2023 09 12

2023.09.08

LMTA studentai ir dėstytojai – dirbtuvėse Helsinkyje!

Rugpjūčio 28 – rugsėjo 2 dienomis, Helsinkyje, LMTA studentai ir dėstytojai dalyvavo „Nordplus-Norteas“ tinklo rengiamose dirbtuvėse „Sensitivity – Power – Borders“ (liet. „Jautrumas – Galia – Ribos“).

Dirbtuvių dalyviai iš 8 valstybių bei 10 skirtingų mokyklų diskutavo apie galios santykių mene bei meno edukacijoje problemą. Virš 50 dalyvių iš Šiaurės Europos šalių, mišriose dėstytojų ir studentų grupėse dalinosi patirtimi ir kūrybiškai žvelgė į atvirumo, hierarchijos klausimus bei ieškojo sprendimų, tobulinant šiuolaikinius menininkus ugdančių institucijų darbą.

LMTA Helsinkyje atstovavo 4 Teatro ir kino, Klaipėdos fakultetų studentai bei dėstytojas, režisierius Augustas Gornatkevičius ir Taikomo teatro dėstytoja Raimonda Agnė Medeišienė.

LMTA informacija
2023 09 08

2023.09.06

Viešas valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija organizuoja negyvenamųjų patalpų, esančių K. Donelaičio a. 2, Klaipėdoje, viešą nuomos konkursą.

Nuomojamų patalpų adresas: K. Donelaičio a. 2, Klaipėda, pastatas pažymėtas plane  4B4p, unikalus numeris – 2190-4000-1011. Nuomojamas plotas – 261,22 kv. m (plotai atskirai nenuomojami). Minimali mėnesinė 1 m2 kaina– 4,25 EUR be PVM1; minimalus mėnesinis nuomos mokestis – 1110,19 EUR be PVM. Patalpų paskirtis – ugdymui.

Turto apžiūros laikas 2023 m. rugsėjo 7 d.,  10-11 val., tel. pasiteiravimui 8 682 32965 V. Savickienė.

Nuomos sutarties terminas – penkeri metai, numatant galimybę sutartį pratęsti, bet ne ilgesniam nei 10 metų laikotarpiui.

Pradinį įnašą 3330,56 EUR, lygų 3 mėnesių minimaliam nuomos mokesčio dydžiui, sumokėti iki 2023-09-15  10 val., rekvizitai:  Lietuvos muzikos ir teatro akademija, įmonės kodas 111950624, PVM mokėtojo kodas LT119506219, a/s Nr. LT14 7300 0100 0245 5553, Swedbank,  kodas 73000.

Konkurso sąlygos skelbiamos tinklapiuose lmta.lt, www.vtips.lt skiltyje Skelbimai.

Paraiškų dalyvauti konkurse registracija vyks darbo dienomis nuo 2023-09-14 iki 2023-09-15 10.00 val., 100 kab., Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius, kontaktinis asmuo – A. Girdziušaitė, tel. 8-5 2610134.

Užklijuotame voke konkurso dalyvis privalo pateikti visus konkurso sąlygose reikalaujamus dokumentus. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Konkursą laimi tas pretendentas, kurio pasiūlyta nuompinigių suma yra didžiausia.

Konkurso komisijos posėdis įvyks 2023-09-15 10:00 val. 105 kab., Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius.

Pirmajam konkursui neįvykus ir/ar nenustačius jo laimėtojo, antrasis konkursas dėl tų pačių patalpų nuomos įvyks 2023-09-22 10:00 val. tuo pačiu adresu.

1Vadovaujantis 2002 m. kovo 5 d. LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo  Nr. IX-751 31 straipsnio 2 dalimi “PVM neapmokestinama kitų, negu gyvenamosios patalpos, nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma.”

Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso sąlygos

LMTA informacija 
2023 09 06

2023.09.06

LMTA kapelionas kviečia studentus priimti Sutvirtinimo sakramentą!

LMTA kapelionas kartu su Vilniaus akademinės sielovados centro komanda kviečia visus studentus, norinčius šiemet priimti Sutvirtinimo sakramentą, į speciailiai šiam tikslui parengtą 8 mėnesių pasiruošimo programą. Programa sudaryta iš kelių etapų: Alfa kurso studentams, Biblijos studijų ir kelių praktinio pobūdžio susitikimų. 

Alfa kursas – tai 12 kassavaitinių susitikimų, sudarytų iš teminio pranešimo ir diskusijų grupių. Tarptautinį pripažinimą įgijęs kursas skirtas jaunam žmogui, keliančiam gyvenimo prasmės klausimus, besidominčiam ar abejojančiam krikščionybės tiesiomis, siekiančiam brandžios diskusijos. Alfa kurso susitikimai trečiadieniais nuo spalio 4 d. iki gruodžio 20 d., Ramintojos bažnyčioje (Savičiaus g. 15);

Biblijos studijos – tai didžiausios JAV katalikų studentų organizacijos „Focus International“ metodika parengta studijų programa, padėsianti atsakyti į klausimą, kodėl Šventasis Raštas yra krikščionių tikėjimo pamatas, suteiks galimybę įsitraukti į prasmingus pokalbius ir sužinoti daugiau apie krikščionybę. Susitikimai vyks Ramintojos bažnyčioje, trečiadieniais, 2024 m. vasario-balandžio mėnesiais.
 
Sutvirtinimo sakramento šventė numatoma 2024 m. gegužės mėn.
 
Kviečiame registruotis jau dabar: https://forms.gle/3uD5kgLbRSmCN1qCA
Registracijos pabaiga – rugsėjo 24 d.

Daugiau informacijos facebook nuorodoje: https://fb.me/e/680pFgwFY
Kilus klausimams rašyti el paštu: studentu.sielovada@gmail.com arba kreiptis telefonu: +37067280958.
 
LMTA kapeliono ir Vilniaus akademinės sielovados centro komandos informacija
2023 09 06
2023.09.01

LR Prezidento sveikinimas Rugsėjo 1-osios proga!

Mieli mokiniai ir studentai,
Gerbiami pedagogai ir dėstytojai,
Tėveliai,

su Rugsėjo 1-ąja!

Tegul šie mokslo metai būna gausūs ne tik naujų žinių ir įgūdžių, bet ir džiaugsmo, ugdančių patirčių, pasitikėjimo ir draugystės.

Mokiniams ir studentams, ypač pradedantiems pirmuosius mokslo ar studijų metus, linkiu, kad žinių troškimas ir pažinimo džiaugsmas augtų kartu su Jūsų asmeniniu brendimu. Linkiu, kad mokslo ir žinių kelyje Jus visada lydėtų nuoširdūs, išmintingi, pagarbūs ir kūrybingi mokytojai, dėstytojai, ugdytojai, pasiruošę padėti Jums ne tik siekiant sėkmės moksluose, bet ir įgyvendinant svajones.

Visiems pedagogams linkiu sėkmės užmezgant nuoširdų ryšį su mokiniais, kurių kiekvienas yra skirtingas ir besikeičiantis, ieškantis gyvenime būtent savojo kelio. Linkiu niekada neprarasti motyvacijos ugdant ir auginant jaunąją kartą, linkiu tobulėti kartu su mokiniais. Jūsų darbas – ne tik profesija, tai ir pašaukimas, ir menas: Jūs ugdote asmenybes, žmones, kurie kurs mūsų visų ateitį. Jūsų misija, Jūsų kasdienis atsidavimas ypač svarbūs visai valstybei.

Rugsėjo 1-oji – didelė šventė ir tėveliams, kurie stengiasi dėl vaikų rytojaus. Ačiū Jums, kad auginate kūrybiškus ir atsakingus žmones. Visi drauge siekime kuo palankesnių sąlygų Lietuvos vaikams pažinti save, atrasti ir patikėti savo talentais, siekti užsibrėžtų tikslų.

Šiandien nepaprastai svarbi mokyklos misija ugdyti pilietiškumą ir patriotiškumą. Žinios duoda pagrindą pilietiškumo suvokimui, o patriotinė savimonė, Tėvynės meilė perduodama ir auginama asmeniniu santykiu ir puoselėjamu pasitikėjimu.

Lietuvos mokyklas jau pasiekė ypatinga dovana – naujai perleistas pirmas lietuviškas mėnraštis „Aušra“. Pakartosiu žodžius, kuriuos rašiau šio leidinio prakalboje: „Aušra“ yra nepralenkiamas Tėvynės meilės manifestas, gimęs itin sudėtingomis tautai sąlygomis. Tai meilės Tėvynei įžadas. Kviečiu skaityti „Aušrą“. Tegul istoriniai „Aušros“ puslapiai padeda ne tik pažinti mūsų istoriją, ne tik įžiebia smalsumo kibirkštį, bet ir stiprina santykį su Tėvyne, ugdo atsakomybės už jos ateitį jausmą.

Kviečiu mokinius ir mokytojus laisvai kurti, dalintis, burtis. Juk laisvė neatskiriama nuo atsakomybės. Tegul mokyklose atsiranda kuo daugiau erdvės savarankiškiems sprendimams ir pilietiškos, atsakingos, brandžios asmenybės augimui.

Linkiu Lietuvos švietimui naujų įkvepiančių laimėjimų. Sėkmingo ir sklandaus naujo starto!

 

Gitanas Nausėda
Lietuvos Respublikos Prezidentas
2023 m.
Vilnius

 


 Prezidento komunikacijos grupės informacija 
2023 09 01 

2023.08.31

Keturiems LMTA studentams – vardinės A. Smetonos stipendijos!

Sveikiname keturis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentus, pelniusius 2023-2024 studijų metų Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos vardines stipendijas!

2023–2024 studijų metams stipendijos skirtos šiems LMTA studentams:
Saulei Buikaitei – Muzikos fakulteto Muzikos atlikimo (specializacija – smuikas) pirmosios pakopos studijų programos III kurso studentei;
Arnui Balčiūnui – Teatro ir kino fakulteto Kino meno (specializacija – vaizdo režisūra) bakalauro studijų programos IV kurso studentui;
Petrui Šimoniui – Teatro ir kino fakulteto  Teatro meno (specializacija – vaidyba) magistrantūros studijų programos II kurso studentui;
Saulei Augustinai Žostautaitei – Muzikos fakulteto Muzikos atlikimo (specializacija – koncertmeisteris) magistrantūros studijų programos II kurso studentei.

Sveikiname stipendininkus! 

Lietuvos mokslų akademija LR Prezidentų vardines stipendijas skiria talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, mokslinėje ir (arba) meninėje veikloje valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentams.

Iš viso skiriama 30 LR Prezidentų vardinių stipendijų. Į jas gali pretenduoti visų aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose ir valstybės nefinansuojamose vietose. Kandidatus stipendijoms atrenka aukštosios mokyklos.  

2023 08 31

2023.08.31

Klaipėdoje įvyks trumpametražių filmų dirbtuvės!

Klaipėdoje vyksiančios kasmetinės trumpametražių dokumentinių filmų dirbtuvės pristato šių metų temą – Klaipėdos spalvos. Rugsėjo 10–19 d. Klaipėdoje jaunieji kūrėjai ieškos savito Klaipėdos miesto kolorito, nes šeštąjį kartą į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetą sugrįžta Audiovizualinių menų industrijos inkubatoriaus (AMII) organizuojamos kūrybinės dirbtuvės „NordBaltic Incubator: Dokumentinė Klaipėda“.

Šių metų dirbtuvių tema – „Klaipėdos spalvos“. Ši tema pasirinkta norint paminėti Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-ąsias metines ir paraginti dalyvius užfiksuoti ryškias Klaipėdos spalvas, reprezentuojančias įvairius daugiakultūrio miesto veidus, nes skirtingų kultūrų sąveika Klaipėdos regione lemia varijuojančias miesto nuotaikas, kurias įkūnija daugialypė spalvinė gama.

Šios kūrybinės dirbtuvės ne tik suteiks teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kurie padės kūrėjams išreikšti savo idėjas per trumpametražius dokumentinius filmus. Dalyviai turės galimybę konsultuotis su dėstytojais ir techniniais konsultantais visais filmų kūrimo klausimais – nuo idėjos iki postprodukcijos proceso. O sukurti trumpametražiai dokumentiniai filmai bus pristatyti viešoje ir nemokamoje filmų peržiūroje „Klaipėdos kultūros fabrike“, „Arlekino“ kino salėje.

Dirbtuvių metų dalyviai susitiks su profesionaliais kino kūrėjais iš kurių sužinos dokumentinio kino subtilybių, pasisems idėjų bei sulauks pagalbos kuriant savo dokumentiniu filmus. Dalyvių lauks kino režisierės Marijos Stonytės paskaitos bei režisierės Inesos Kurklietytės paskaita ir šių metų temos pristatymas Klaipėdos miesto spalvas ir įvairiausias lokacijas padės atrasti Klaipėdos kino biuro vadovas Tomas Jašinskas. O kurti dokumentinius filmus padės vaizdo operatorius Paulius Orlovskis, fotografas ir montažo režisierius Modestas Endriuška, garso režisierius ir kompozitorius Ramūnas Jasutis.

Kviečiame dalyvauti jau tradicija tapusiose kūrybinėse dirbtuvės „NordBaltic Incubator: Dokumentinė Klaipėda“ ir išbandyti save dokumentinio kino kūrimo procese bei kūrybiškai užfiksuoti Klaipėdos krašto spalvas. Registruotis galima užpildžius formą el.paštu: pauliusof@gmail.com

Projekto rėmėjai ir partneriai: Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, VšĮ Culture Bridge, Klaipėdos kino biuras, Klaipėdos kultūros fabrikas.

Projekto koordinatorius Paulius Oficerovas

LMTA informacija
2023 08 31

2023.08.23

LMTA Dainavimo katedros absolventai ir studentai – Narvos operos festivalyje!

LMTA Dainavimo katedros absolventai ir studentai dalyvavo Tarptautiniame VII-ame Narvos operos festivalyje Estijoje. 2023 m rugpjūčio 19 dieną Krėnholmo saloje esanti, 19 amžiaus viduryje pastatyta tekstilės gamykla Krähnholm Manufaktur, prisipildė gražiausiais operos garsais.

Lietuvių kūrėjų komanda „NB8ART“ publikai pristatė italų verizmo kompozitoriaus Francesco Cilea operą „Adriana Lecouvreur“. Šios operos pastatymui susibūrė kūrėjų ratas: du režisieriai iš Šiaurės Makedonijos Gjorgji Petrushevski ir Dejan Proshev (Makedonijos operos ir baleto teatro meno vadovas), Narvos miesto simfoninio orkestras ir jo dirigentas Anatoly Shchura, scenografė Andrėja Puskunigytė, kostiumus kūrė Halina Ingielewicz ir Anastasia Borisevich, vaizdo sprendimais rūpinosi Ričardas Rickevičius. Operos partijas solistams ruošti padėjo pianistė, Hamburgo aukštosios muzikos ir teatro mokyklos profesorė Raminta Lampsatytė.

Operoje „Adriana Lecouvreur“ Adrianos vaidmenį sukūrė LMTA absolventė Julija Karaliūnaitė (prof. Irenos Milkevičiūtės klasė), Saksonijos grafo Maurizio vaidmenį sukūrė ukrainiečių-italų tenoras Vitaliy Kovalchuk, mecosopranas iš Azerbaidžano Chinara Shirin atliko Princesės de Bouillon partiją, Princo de Bouillon rolę atliko LMTA Dainavimo III kurso studentas Konstantin Aleksandr Toman (prof. Deivido Staponkaus klasė), Abato de Chazeuil rolę atliko LMTA Dainavimo IV kurso studentas Giedrius Gečys (prof. Vladimiro Prudnikovo klasė), Michonnet vaidmenį atliko Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas Steponas Zonys (LMTA absolventas, prof. Eduardo Kaniavos klasė), Jouvenot rolę atliko Eglė Radavičiūtė (LMTA absolventė, prof. Astos Krikščiūnaitės klasė), Dangeville rolę atliko mecosopranas iš Izraelio Anna Orlichuk, Quinault vaidmenį atliko Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas-stažuotojas Alfredas Miniotas (LMTA Dainavimo katedros II kurso magistrantas), Poisson vaidmenį sukūrė LMTA Dainavimo katedros I kurso studentas Nojus Vytis Gutauskas (prof. Irenos Milkevičiūtės klasė).

Nuoširdžiai sveikiname LMTA Dainavimo katedros absolventus ir studentus!

Muzikos fakulteto informacija
2023 08 23

2023.08.21

„Nord Creative Camp“ stovykloje studentai kurs filmus Kintuose

Rugpjūčio 16-29 dienomis, „Nord Creative Camp“ stovyklos metu, daugiau nei keturiasdešimt kino mokyklų studentų: režisieriai, scenaristai, operatoriai, montažo režisieriai, garso režisieriai ir prodiuseriai, klausys paskaitų ir kurs trumpametražius filmus.

„NORDFILM“ – tai Lietuvos muzikos ir teatro akademijos iniciatyva įkurtas Šiaurės ir Baltijos šalių aukštųjų kino mokyklų tinklas. „Nordplus“ fondo iniciatyva pirmą kartą suburs kino studentus bei dėstytojus iš Švedijos, Latvijos, Suomijos, Lietuvos, Islandijos ir Estijos čia, Kintuose, dviejų savaičių kino nuotykiui. Dėstytojai iš Šiaurės regiono ir Baltijos šalių atrinks septynias Pamario lokacijas, kuriose ir vyks filmavimai. Studentai susipažins ir su Ventės ragu, ir su apleista Vėtrungės stovyklaviete, Mingės uostu bei kitomis kinematografiškomis lokacijomis.

Šiųmetės stovyklos kryptis ir tema – tvarumas. Studentai ne tik susipažins su pagrindiniais tvarumo kino aikštelėje principais, tvarumo etika bei filosofija, bet taip pat šiuos principus pritaikys ir savo kūrybos bei filmų gamybos metu.

Du paskutinius vasaros savaitgalius – penktadienio ir šeštadienio vakarais nuo 20 val. – Kintų bei Pamario bendruomenės kviečiamos atvykti į atvirus kino seansus Daugiafunkciame Kintų centre, kurių metu vyks Baltijos šalių studentų trumpametražių filmų peržiūros. Rugpjūčio 27 d. – paskutinį vasaros sekmadienį – 19 val. įvyks stovyklos metu sukurtų filmų premjera, atvira visiems Pamario bendruomenių nariams.

„Nord Creative Camp“ ne tik stiprina ryšius tarp Šiaurės ir Baltijos šalių kino mokyklų, bet ir skatina tvarumo principų įsisavinimą bei pritaikymą jaunųjų ateities kino studentų kūryboje.

Rapolo Gorodeckio nuotraukos

LMTA informacija 
2023 08 21

2023.08.14

TARPTAUTINIAME J.NAUJALIO CHORO DIRIGENTŲ KONKURSE VARŽYSIS 16 DALYVIŲ

Po 6 metų pertraukos, ketvirtą kartą, organizuojamas tarptautinis Juozo Naujalio choro dirigentų konkursas. Lapkričio 3-5 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje varžysis jaunieji dirigentai iš įvairių pasaulio šalių.

Pirmieji J. Naujalio vardiniai konkursai surengti 1990 ir 1994 m. ir žymėjo Lietuvos nepriklausomybės atgavimo ir įtvirtinimo laikmetį. 1990 m. konkurse varžėsi Vilniaus, Rygos, Talino ir tuometinio Leningrado aukštųjų mokyklų studentai. Prizines vietas užėmė šiandien pripažinti menininkai – simfoninės muzikos ir muzikinio teatro dirigentas Martynas Staškus, baroko muzikos atlikime besispecializuojantis latvių choro dirigentas Maris Kupčas, LMTA choro dirigavimo katedros profesorius Dainius Puišys. Trečiasis įvyko 2017 m., kuriame varžėsi 20 dalyvių iš Europos šalių atrinktų iš 34-ių pretendentų.

Šių metų konkursas iš viso sulaukė 36 kandidatų paraiškų iš 21-nos pasaulio šalies:  Lietuvos, Latvijos, Italijos, Izraelio, Austrijos, Belgijos, Brazilijos, Didžiosios Britanijos, Portugalijos, Singapūro, Estijos, Sakartvelo, Vengrijos, Kinijos, Norvegijos, Lenkijos, Korėjos Respublikos, Slovėnijos, Šveicarijos, Ukrainos ir Vokietijos.

Pretendentų paraiškos buvo priimamos iki liepos 20 d., atranka vykdyta liepos 21-31 d.

Pasak atrankos komisijos, paraiškas pateikė daug stiprių pretendentų. Į IV-ąjį tarptautinio Juozo Naujalio choro dirigentų konkurso pirmąjį turą pateko 16 dalyvių: Guram Tsintsadze (Sakartvelas/Austrija), Tomasz Siegrist (Šveicarija/Lenkija), Sara Corriga (Italija), Povilas Vanžodis (Lietuva), Anna Goeke (Vokietija), Yeonju Jessica Lee (Korėjos Respublika), Milda Švelnienė (Lietuva), Dominika Nakielna (Lenkija), Illia Humeniuk (Estija), Neringa Sidaugaitė (Lietuva), Nicolette Foo (Singapūras), Zhizhong (Danny) Xie (Singapūras), Sandra Bareikaitė (Lietuva), Kristaps Solovjovs (Latvija), Kirill Gorjušin (Estija), Tamas Szarka (Vengrija).

I-ame ture skambės Juozo Naujalio motetai bei lietuvių kompozitorių Algirdo Martinaičio, Donato Zakaro ir Vaclovo Augustino kūriniai. II-ame – Johannes Brahms, Felix Mendelssohn–Bartholdy ir Francis Poulenc kūryba. III-jame ture atsiranda naujovė – konkurso dalyviai atliks jaunųjų kompozitorių kūrinius, skambėjusius 2023 m. konkurse „Vox Juventutis‘23“, kurių autoriai yra Adam Färnlöf, Evaldas Alekna, Deividas Kukta, Domantas Balsas ir Miglė Palkevičiūtė.

Konkurso dalyviams talkins trys chorai: LMTA choras, valstybinis choras „Vilnius“ ir Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“.

Dalyvius vertins tarptautinė žiuri: Agnieszka Franków-Żelazny (Lenkija), Māris Sirmais (Latvija), Gary Graden (Švedja), Vytautas Miškinis (Lietuva) ir Gintautas Venislovas (Lietuva).

Konkurso prizinis fondas – 4500 eurų. Pirmosios vietos laimėtojui numatyta 2000 eurų dydžio premija, antrosios vietos – 1500 eurų, trečiosios – 1000 eurų. Organizatoriai pasilieka galimybę konkurso metu steigti papildomus prizus.

Konkurso I turas vyks lapkričio 3 d. 10–17.30 val. LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42), rezultatai bus skelbiami 18.30 val. II turas numatytas lapkričio 4 d.10–18 val. LMTA Didžiojoje salėje, rezultatai skelbiami 19 val.

Konkurso III turas ir finalinis koncertas vyks lapkričio 5 d. 14.30-19 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30). Tą patį vakarą bus skelbiami ir konkurso rezultatai. Konkurso perklausos ir finalinis koncertas nemokami.

Konkurso tvarkaraštis

Daugiau informacijos galima rasti konkurso oficialiame puslapyje www.naujaliscompetition.com arba Facebook puslapyje.

Kontaktai: naujaliscompetition@lmta.lt; +370 618 65337.

Organizatorių informacija
2023 08 14

 

2023.07.20

LMTA tampa Europos universitetų aljanso „FilmEU“ nare!

Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (LMTA) pasiekė ilgai laukta žinia: Europos kūrybinių ir kultūrinių  industrijų universitetinių mokyklų aljansui „FilmEU“ skirtas milijoninis finansavimas. LMTA jau anksčiau buvo sulaukusi kvietimo tapti tikrąja aljanso nare, o šis laimėtas konkursas sustiprina visateisį dalyvavimą aljanso veiklose. Europos Komisija skyrė 12,8 mln. eurų finansavimą FilmEU aljanso keturių metų „Erasmus+“ programos projektui „FilmEU+“ ir 4.9 mln. eurų finansavimą penkerių metų plėtros, inovacijų ir tyrimų projektui „WIRE FilmEU“. Tai reikšminga Europos Sąjungos investicija, kuri svariai prisidės prie aukštųjų meno mokyklų veiklos tobulinimo ir mokslinių bei meninių tyrimų plėtros Lietuvoje ir visoje Europoje.

„FilmEUׅ“ aljansas, iš pradžių vienijęs keturias kūrybinių ir kultūrinių industrijų universitetines mokyklas, pernai išaugo dvigubai. Prie senųjų Europos valstybių aukštojo mokslo institucijų prisijungė dar keturios naujosios partnerės. Aljansui vadovauja Lusófonos universitetas Portugalijoje. Dabar „FilmEU+“ priklauso senieji konsorciumo nariai: LUCA menų mokykla Belgijoje, Dún Laoghaire dizaino, menų ir technologijų institutas Airijoje (IADT) ir Talino universitetas Estijoje (TLU), taip pat naujosios narės – Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA), Scenos menų akademija Slovakijoje (VŠMU), VIA Universiteto koledžas Danijoje ir Nacionalinė teatro ir kino meno Krastyo Sarafov vardo akademija Bulgarijoje (NATFA).

„FilmEU“ turi ambicingą tikslą – sustiprinti Europos, kaip švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų kultūros ir kūrybinių industrijų srityse lyderės, pozicijas. „FilmEU“ koordinatorius Manuel José Damásio yra įsitikinęs, kad jungdamas labai įvairaus profilio meno institucijas, vienydamas skirtingų geopolitinių regionų šalis, aljansas „FilmEU“ darys įtaką visam menų srities aukštojo mokslo sektoriui visose Europos valstybėse.

LMTA Kino ir televizijos katedros vedėjas doc. Vytautas Dambrauskas teigia: „Aljanso „FilmEU“ iniciatyva kino, apskritai meno ir kultūros srityje yra išskirtinė. LMTA įsitraukimas į Europos kino mokyklų aljanso projektus ir veiklas yra  revoliucinis žingsnis ne tik jos nacionalinei kino mokyklai, bet ir Lietuvos kinui bendrai. Kinas, kaip neatsiejama mūsų kultūrinės aplinkos dalis, yra galinga audiovizualinės išraiškos priemonė, galinti perteikti jaudinančias istorijas, dalytis idėjomis, emocijomis ir žiniomis. „FilmEU“ aljansas, gausiai finansuojamas Europos Komisijos, sieks įrodyti, kad kūrybinės audiovizualinio meno šakos gali svariai prisidėti prie ekonominės ir socialinės gerovės.“

„Susibūrusios į „FilmEU“ aljansą, kiekviena partnerinė mokykla atneša savo stiprybes. Projektų „FilmEU+“  ir „WIRE FilmEU“ tikslas – paskatinti inovacijas, meninius ir mokslinius tyrimus bei keitimąsi idėjomis tarpdiscipliniškiausioje meno srityje – kino meno srityje.  Greta ir visai akademinei bendruomenei atsiras daugiau bendradarbiavimo galimybių studijų, mokslo ir meno plotmėse, atsivers naujos tarptautinės laboratorijos, infrastruktūriniai ir tyrimų centrai“, – pabrėžia  LMTA Meno ir mokslo prorektorė doc. dr. Ramunė Balevičiūtė.

Europos universitetinių kūrybinių ir kultūrinių industrijų mokyklų aljansas siekia ugdyti naują jaunų europiečių kartą, kuri dirbtų drauge, bendradarbiautų skirtingose kino meno ir mokslo srityse ir įgytų tarpsritinių, tarpkultūrinių, tarpdisciplininių, skaitmeninių technologijų  ir antreprenerystės įgūdžių.  Vykdomos veiklos yra susijusios su klimato kaitos, tvarumo ir įtraukties problematika, pagarbos žmogaus teisėms klausimais.

„Labai svarbu, kad projektuose numatomas studentų įsitraukimas į įvairių veiklų organizavimą. „FilmEU“ aljanso visa veikla orientuota į ateitį –  tai strategija mažiausiai dešimčiai metų.  O tą ateitį kuria dabarties studentai“, – sako Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorė doc. dr. Judita Žukienė.

Šių metų spalio pradžioje Leuvene (Belgijoje) įvyks pirmasis susitikimas su mokyklų vadovais ir EK finansuotų projektų „FilmEU+“ ir „WIRE FilmEU“ koordinatoriais, taip pat bus pasirašytos sutartys tarp Europos Komisijos ir Aljanso „FilmEU“ partnerinių mokyklų. Susitikimo tikslas – numatyti konkrečius veiklos žingsnius artimiausioje ateityje.

LMTA informacija
2023 07 20

2023.07.17

LMTA studentai pelnė I-ąją vietą teatro festivalyje Italijoje!

Birželio mėn. 23-29 dienomis LMTA Vaidybos ir režisūros katedros studentai dalyvavo Tarptautiniame aukštųjų meno mokyklų teatro festivalyje „European Young Theatre“ Spoleto mieste (Italijoje), kuriame su trečiakursio katedros studento Jauniaus Juodelio sukurtu spektakliu „Roberto Zucco“ laimėjo I-ąją vietą. Spektaklyje vaidino Šarūnas Rapolas Meliešius, Saulė Emilija Rašimaitė, Rūta Jonikaitė, Rokas Siaurusaitis.

Vaidybos ir režisūros katedros studentai šiame tradiciniame ir jau dešimtąjį kartą rengiamame festivalyje dalyvauja ne vienerius metus ir pelno apdovanojimus. Džiugu, kad tai atskleidžia mūsų studentų kūrybinį brandumą bei spektaklių meninę kokybę europiniame kontekste. Šiais metais festivalio programoje spektaklius rodė Škotijos (The Royal Conservatoire of Scotland), Čekijos (Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno), Vokietijos (Academy of performing Arts Baden Wurttemberg), Italijos (Academy of Dramatic Art Silvio D’Amico National), Prancūzijos (Conservatoire national supérieur d’art dramatique), Rumunijos (Babeș-Bolyai University), Jungtinių Amerijos valstijų, Niujorko (Hofstra University) vaidybos studentai.

Įspūdžiais dalinasi vaidybos studentė Rūta Jonikaitė:
„Spektaklį rodėme buvusioje kino salėje su keistomis širmomis ir baisuoklišku orandžiniu kilimu, tad erdvei pakeisti teko įdėti nemažai pastangų ir priemonių, tačiau, bendromis jėgomis mums pavyko! Itališka bohemiška KINO salė tapo Zucco pasamonės skersgatviu, pilnu grafičio piešinių. Žinau, kad be komandos ir be palaikymo mums nebūtų pavykę to padaryti, net nekalbant apie laimėjimą, tad esu be galo dėkinga visiems žmonėms, kurie prisidėjo prie šito darbo įgyvendinimo ir kelionės į Italiją! Taip pat labai džiaugiuosi, kad teko pamatyti ne tik senąjį Spoleto miestelį, klaidžioti painiomis itališkomis gatvelėmis, bet ir pagaliau pamatyti Romą, jos stulbinančią architektūrą, kurią tiek metų esu mačiusi istorijos vadovėliuose, bet niekad gyvai!“

Įspūdžiais dalinasi režisierius Jaunius Juodelis:
„Vaikščiodamas Spoleto jaučiausi lyg eičiau gyvu istorijos muziejumi, per kurį vis dar teka istorija, o mes trumpą akimirką tampame jos dalimi. Dieną vaikščiodamas Spoleto išgirdau kaip bičiulis savęs paklausia: ,,Kažin, ar rastum čia akmenį, kuris guli lygiai taip kaip gulėjo prieš du tūkstančius metų“. Toks tai jausmas. Užšąlęs laikas, gyva istorija. Ir kyla klausimas, ką reiškia šitoje vietoje kurti teatrą, turbūt trapiausią, laikiniausią iš visų menų? Kurti jį didingos istorijos, didingo miesto, prieš kurį esame tik dulkelės laike, akivaizdoje. Tikiu, jog mums tai reiškė ir reiškia atsakomybę: mes egzistuojame istorijoje, kuri buvo prieš mus ir bus po mūsų. Joje paliekame savo mažą įbrėžimą, tad tegul jis būna tikras, sukurtas neužmirštant, kad ir mes esame istorijos dalis. Į Spoleto susirinkome iš įvairiausių valstybių, kalbėjome įvairiausiomis kalbomis, spektakliuose dalijomės skirtingais išgyvenimais. Susikalbėjome teatro kalba: ji peržengia sienas, regionus, kultūrinius skirtumus ir savyje priglaudžia tuos, kurie klajoja ieškodami teatro. Toks mane ištiko Spoleto – neįtikėtinai gražus, senovinis (pirmieji įrašai apie Spoleto siekia du tūkstančius metų) mažas miestelis Italijoje, kalnuose, įtariu, iš tikrųjų atgyjantis vieną kartą metuose – per teatro festivalį. Tame esama kažko simboliško. Teatras, kuris atgaivina miestelį, sutelkia žmones, užpildo kavines ir barus, kuriuose sėdėdamas trečią ryto supranti, jog pusę visų sėdinčiųjų sudaro teatro žmonės. Maža komuna, kurioje teatru dalyjamasi kaip duona.“

Įspūdžiais dalinasi vaidybos studentė Saulė Emilija Rašimaitė:
„Džiaugiuosi jau antrą kartą turėjusi galimybę pajusti, ką reiškia rodyti kūrybinį darbą svetur. Tai unikali patirtis, reikalaujanti komandinio darbo ir susitelkimo. Mums, studentams, tai dar viena galimybė mokytis ir įsikvėpti minčių bei idėjų. Pagrindinis dalykas, kurį išsivežu iš šitos kelionės – bendravimas. Nuostabus jausmas sėdėti miesto aikštėje po spektaklių ir aptarti matytus darbus su būsimais kolegomis – vaidybos studentais iš viso pasaulio. Labai įdomu pamatyti kultūrinius skirtumus, o kartais pajusti, kad yra dalykų, kurie mus jungia. Esu dėkinga visiems, kurie prisidėjo prie šios kelionės ir suteikė mums galimybę ne tik parodyti savo spektaklį, bet ir susipažinti su skirtingų kultūrų teatru bei žmonėmis.“

Organizatorių sukurtas video: https://www.youtube.com/watch?v=FJz46GlSYsA

Vaidybos ir režisūros katedra nuoširdžiai dėkoja už suteiktą galimybę studentams išvykti į šį festivalį Vilniaus miesto savivaldybei, Norfai bei Danguolei ir Viktorui Butkams.

Studentų išvyką organizavo LMTA
Studentų išvyką prodiusavo Všį „Judesio ir minties teatras“
Rėmėjai: Vilniaus miesto savivaldybė, Danguolė ir Viktoras Butkai, Norfa.       

LMTA Vaidybos ir režisūros katedros informacija 
2023 07 10

 

Renginiai

2023/10/03

R. GELGOTIENĖS SEMINARAS „KAIP DIRBTI SU JAUNIMO CHORAIS?“

2023 m. spalio 3 d., antradienį, 11.00–15.30 val.
LMTA Centrinių rūmų J. Karoso salė (Gedimino pr. 42, Vilnius)

R. GELGOTIENĖS SEMINARAS „KAIP DIRBTI SU JAUNIMO CHORAIS?“

Kviečiame į choro dirigentės, pedagogės, Lietuvos chorų sąjungos prezidentės, docentės Rasos Gelgotienės seminarą „Kaip dirbti su jaunimo chorais?“.

Gražus choro dainavimas pasiekiamas ne tik kantriai ir nuosekliai dirbant ar ugdant dainininkų muzikinį skonį ir išsilavinimą, bet ir lavinant individualiai kiekvieno choristo balsą ir jo išraiškingumą. Neretai dirbant su jaunimo chorais, vadovai susiduria su įvairiais iššūkiais bei klausimais: kaip skatinti jaunimo motyvaciją dainuoti chore? Kokie metodų pritaikymo būdai geriausiai pasiteisina kasdieniniame darbe? Artėjanti dainų šventė – kaip tinkamai jai pasiruošti?

Į šiuos ir kitus chorinės muzikos bendruomenei aktualius klausimus šio seminaro metu atsakys Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, Vilniaus universiteto chorų „Gaudeamus“, „Virgo“ ir „Pro musica“ meno vadovė Rasa Gelgotienė.

Seminaras skirtas: chorvedžiams, muzikos pedagogams.

Programos tikslas – padėti pedagogams, dirbantiems su jaunimo chorais, rasti tinkamiausią darbo metodiką, pasidalinti patarimais, kurie palengvins pasiruošimą artėjančiai Dainų šventei.

Seminaro uždaviniai:

 1. Aptarti efektyvias metodines priemones, kurios pritaikomos dirbant su jaunimo chorais.
 2. Aptarti jaunų žmonių motyvacijos aspektus, skatinančius dainuoti choruose.
 3. Pateikti rekomendacijas seminaro dalyviams besiruošiant artėjančiai Dainų šventei.
 4. Detaliau susipažinti ir aptarti praktinius lyderystės aspektus, būtinus vadovaujant chorui.

Seminaro dalyviams bus išduodami LMTA Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Registracija vyksta iki spalio 1 d.
Registracijos nuoroda: 
https://forms.office.com/e/ZRvqErwSg1

2023/10/06 - 2023/10/07

Tarptautinis muzikologų simpoziumas „Muzikinio (trans)avangardo šimtmetis: impulsai ir kontekstai“ ir koncertų ciklas „ISCM Avant-garde 100“

2023 m. spalio  6–7 d.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

TARPTAUTINIS MUZIKOLOGŲ SIMPOZIUMAS „MUZIKINIO (TRANS)AVANGARDO ŠIMTMETIS: IMPULSAI IR KONTEKSTAI“ IR KONCERTŲ CIKLAS „ISCM AVANT-GARDE 100“

1923 m. Zalcburge buvo surengtas pirmasis Tarptautinės šiuolaikinės muzikos draugijos festivalis – renginys tapo naujosios muzikos pristatymo modeliu. Tarptautinė šiuolaikinės muzikos draugija (ISCM/International Society for Contemporary Music) buvo pirmoji tarptautinė organizacija, pradėjusi nuosekliai propaguoti naująją muziką ir telkti šio žanro kūrėjų – kompozitorių, atlikėjų, muzikos kritikų – tinklus. Įsteigta Austrijos kompozitorių iniciatyva, ISCM tapo įtakinga jaunųjų kompozitorių pristatymo ir kūrybos sklaidos platforma, kuri prisidėjo prie daugelio kartų kūrybinio jaunimo karjerų. Pažymėdamas tarptautinį muzikos avangardą paskatinusio sąjūdžio šimtmetį, 2023 m. spalio mėn. 6–7 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Mokslo centras kartu su ISCM Lietuvos ir Austrijos sekcijomis rengia tarptautinį muzikologų simpoziumą ir koncertų ciklą, kuriuose ypatingas dėmesys skiriamas muzikinio avangardo impulsams ir jaunųjų muzikos kūrėjų sąjūdžiams. Simpoziumo programoje Georginos Born (Londono universitetas), Monikos Voithofer (Vienos universitetas) paskaitos, muzikologų iš Lenkijos, Sakartvelo, Serbijos, Lietuvos pranešimai, diskusija apie muzikos (trans)avangardo sąjūdžių globalius kontekstus, pristatant kolektyvinę monografiją Garsinės utopijos. Lietuvių muzikos modernėjimo trajektorijos ir kontekstai (2023). Koncertų cikle „ISCM Avant-garde 100“ skambės austrų ir lietuvių kompozitorių opusai bei jaunųjų kompozitorių premjeros ansamblių Twenty Fingers Duo (Lietuva) ir duo ovocutters (Austrija) muzikinėse programose. LMTA Centriniuose rūmuose taip pat veiks kompozitoriaus, Ekmelinės muzikos draugijos prezidento Agustíno Castilla-Ávila (Austrija) paroda Still Life with Silence.

Organizatoriai:
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Mokslo centras
ISCM Lietuvos sekcija
ISCM Austrijos sekcija

Partneriai ir rėmėjai:
Lietuvos kompozitorių sąjunga
Lietuvos kultūros taryba
Austrijos meno, kultūros, viešųjų paslaugų ir sporto ministerija
Zalcburgo savivaldybė

2023/10/09 - 2023/10/12

PROF. WILFRIED SCHARF (CITRA, AUSTRIJA) MEISTRIŠKUMO KURSAI 

2023 m. spalio 9 d., pirmadienį, 11–15 val., LMTA Juozo Karoso salėje 
2023 m. spalio 11 d., trečiadienį, 11–15 val., LMTA Juozo Karoso salėje 
2023 m. spalio 12 d., ketvirtadienį, 10–15 val., LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

PROF. WILFRIED SCHARF (CITRA, AUSTRIJA) MEISTRIŠKUMO KURSAI 

Dalyvauja LMTA studentai: Lauryna Labutytė, Simas Miklovis, Tomas Nedzinskas, Ūla Paliokaitė, Gabija Skaburskytė, Vytautė Stonkutė, Gabija Tatlauskaitė, Emilija Tomašūnaitė, Karolina Tumėnytė, Modestas Ulberkis, Jokūbas Vaitelė, Saulė Zadesenec. 

Dėstytojai: doc. Egidijus Ališauskas, doc. Jolanta Babaliauskienė, doc. dr. Aistė Bružaitė, doc. Aušrelė Juškevičienė 

Programoje – lietuvių ir užsienio  kompozitorių kūriniai 

Organizatorius: LMTA Liaudies instrumentų katedra 
Maloniai kviečiame, įėjimas laisvas!
Daugiau: https://www.wilfriedscharf.at/

2023/10/09

SUSITIKIMAS SU AGATA

2023 spalio 9 d., pirmadienį, 13.00-14.00 val. 
LMTA Balkono teatre (Gedimino pr. 42, Vilnius)
 
SUSITIKIMAS SU AGATA

Maloniai kviečiame studentus bei dėstytojus į susitikimą su AGATA! Susitikime dalyvauja AGATOS dir. pavaduotoja Martyna Gudaitė-Gulbinienė.

 
Martyna Gudaitė-Gulbinienė – teisininkė, muzikos teisių ir muzikos industrijos ekspertė (AGATA). 15 metų muzikos teisių srityje ir muzikos industrijos kuluaruose leido sukaupti spalvingą praktinę patirtį ir suformavo tvirtas įžvalgas, ko trūksta jaunam menininkui, kad jo profesinė pradžia būtų sklandi.
Kviečiame Tave į susitikimą-paskaitą, skirtą muzikos krypties studentams apie praktinius muzikanto profesijos aspektus:
 • atlikėjų teises
 • AGATA atlyginimą
Kitas teikiamas paslaugas:
 • pagalbą įsilieti į tarptautinį licencijuotos muzikos tinklą
 • konsultacijas
 • projektus jauniesiems muzikantams
 • savarankišką muzikanto veiklą
 • sutartis
 • derybų su užsakovais subtilybes ir kt.
 
Lauksime atvykstant!
2023/10/10

PROF. WILFRIED SCHARF (CITRA, AUSTRIJA) MEISTRIŠKUMO KURSAI, PASKAITA / KONCERTAS 

2023 m. spalio 10 d., antradienį, 14:00 ir 17:30 val. 
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos Koncertų salėje (S. Šimkaus g. 15, Klaipėda)

PROF. WILFRIED SCHARF (CITRA, AUSTRIJA) MEISTRIŠKUMO KURSAI, PASKAITA / KONCERTAS 

Dalyvauja: Klaipėdos miesto muzikos / meno mokyklų, Klaipėdos Stasio Šimkaus  konservatorijos mokiniai, mokytojai  

14:00–16:30 | Meistriškumo kursai 

17:30 | Paskaita / Koncertas 

Programoje – lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai 

Organizatorius: LMTA Liaudies instrumentų katedra 
Maloniai kviečiame, įėjimas laisvas!
Daugiau: https://www.wilfriedscharf.at/

2023/10/17

Seminaras „Tylos ir garso išradėjai“

2023 m. spalio 17 d., antradienį, 11.00-14.30 val.
LMTA Juliaus Juzeliūno erdvinio garso Sferoje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

SEMINARAS „TYLOS IR GARSO IŠRADĖJAI“

„Tylos ir garso išradėjai“ – tai praktinis seminaras, skirtas ikimokyklinio bei pradinio ugdymo mokytojams, paliesiantis patyriminio muzikos ugdymo teorijos ir praktikos gaires. Teorinė seminaro dalis apims visuminį muzikos ugdymą, orientuotą į kokybišką, intelektualaus muzikos klausytojo ugdymo turinį. Metodinę dalį pristatys naujos kartos muzikos mokyklos „Tylos muzikos studijos“ įkūrėja, Kauno klinikų ikimokyklinio ugdymo skyriaus lopšelio-darželio vadovė dr. Virginija Unguraitytė. Patyriminio ugdymo praktinę dalį atviroje edukacijoje ves „Tylos muzikos studijos“ Muzikos pažinimo kurso specialistė, edukatorė Rasma Kanienė.

Seminare pristatoma edukacija „Tylos ir garso išradėjai“ paremta muzikos terapijos principais ir metodais, kurių metu vaikai supažindinami su įvairiais erdviniais terapiniais, perkusiniais, klavišiniais ir mušamaisiais instrumentais. Tai nuotaikinga, išradingumo kupina ir įdomi kelionė po muzikos instrumentų, savęs pažinimo bei atradimų pasaulį.

Registracija vysta iki spalio 15 d. Seminaras organizuojamas tik gyvu formatu.
Nuoroda registracijai: 
https://forms.office.com/e/9QZQ1RAWfG

Seminaro dalyviams bus išduodami LMTA Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 

 

APIE SEMINARO LEKTORES

Virginija Unguraitytė – pianistė, meno daktarė, „Tylos muzikos studijos“ įkūrėja, fortepijono mokytoja, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja.

2009 metais įgijo bakalauro diplomą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Kauno fakultete (prof. R. Rikterė). Pagal Erasmus mainų programą stažavosi Stuttgarto aukštojoje muzikos mokykloje (prof. H. P. Stenzl). 2011 metais baigė magistro studijas VDU Muzikos akademijoje (prof. R. Rikterė). Pianistė yra dalyvavusi ir laimėjusi įvairių respublikinių, tarptautinių konkursų Lietuvoje bei užsienyje (Ukrainoje, Lenkijoje, Suomijoje, Rumunijoje, Italijoje). 2017 metais Virginija Unguraitytė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje apgynė meno daktaro laipsnį tema – „M. K. Čiurlionio variacijų Sefaa Esec ir Besacas eskizai: redagavimo teorija ir praktika“. Pedagoginį darbą su jaunaisiais pianistais dirba 14 metų, jos auklėtiniai ne kartą yra dalyvavę bei tapę laureatais respublikiniuose bei tarptautiniuose jaunųjų atlikėjų konkursuose ir festivaliuose. 2018 metais Virginija Unguraitytė įkūrė privačią integruoto muzikos ugdymo mokyklą – „Tylos muzikos studiją“.

 

 

Rasma Kanienė – grupinių muzikos pažinimo užsiėmimų vadovė, edukatorė, ankstyvojo muzikos ugdymo mokytoja. Įsiklausyti, išlaukti, pajusti kiekvieną, kad ir patį mažiausią garselį mokytoja kviečia kiekvieną pirmuosius žingsnius muzikoje žengiančią asmenybę.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantė, ankstyvojo muzikinio ugdymo programų kursų – B. Bolton (JAV), C. Paduano (Italija), M. Siefke (Vokietija), E. Sachadolskienė (Lietuva), R. Miura (Ispanija), R. Koen (Norvegija) – dalyvė. Rasma Kanienė yra sukaupusi itin vertingą muzikinę patirtyje pedagogikoje: „Džiaugsmingo žingsnio garsų studijos“ meno vadovė, Lietuvos Suzuki Asociacijos (LSA) narė, Kauno Suzuki pradinės mokyklos mokytoja metodininkė. Kaip pati pedagogė pažymi, geriausias įvertinimas ugdymo veikloje yra jos vedamuose užsiėmimuose pasiekiama natūrali mokinių motyvacija ir noras mokytis muzikos, atsiskleidžiantis ne tik bendro suvokimo plotmėje, bet ir dalyvaujant bendruomeniniuose mokyklos bendruomenės renginiuose – koncertuose.

 

 

2023/10/19 - 2023/10/22

IV konkursas Lietuvos pianistams „Lisztofonija“

2023 m. spalio 19–22 d. 

IV KONKURSAS LIETUVOS PIANISTAMS „LISZTOFONIJA“

Konkurso globėja – prof. Mūza Rubackytė


Spalio 19 d., ketvirtadienį, 10 val. 
LMTA Didžioji salė (Gedimino pr. 42. Vilnius)
KONKURSO PERKLAUSOS
Rezultatų paskelbimas ir laureatų koncertas ~ 18 val.

Spalio 20 d., penktadienį 
Paliesiaus dvaras, Ignalinos raj.
MEISTRIŠKUMO KURSAI B GRUPĖS laureatams

Spalio 21 d., šeštadienį, 16 val.
Paliesiaus dvaras, Ignalinos raj.
LAUREATŲ KONCERTAS (B grupės)
Koncerto svečias – „Lisztofonija-3“ konkurso laimėtojas Simonas Poška 

Spalio 22 d., sekmadienį, 10–18 val. 
LMTA Didžioji salė (Gedimino pr. 42. Vilnius)
LAIMĖTOJŲ ĮRAŠAI

Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Lietuvos Ferenco Liszto asociacija „LiSZtuania“ rengia jau IV konkursą Lietuvos pianistams „Lisztofonija“ individualiam garso įrašui laimėti. Konkurso globėja – prof. Mūza Rubackytė. Konkurso tikslas – skatinti Lietuvos pianistus atlikti, įrašyti ir gilinti žinias apie F. Liszto kūrybą.

Šiais metais konkurso dalyvių laukia naujovė – jie varžysis 2 kategorijose. A grupė: jaunieji pianistai iki 15 metų imtinai. B grupė: suaugusieji nuo 16 iki 30 metų. 

Dalyvių paraiškų laukiama iki 2023 m. spalio 1 d. el. paštu  info@lisztuania.com. Registracija mokama. 

Daugiau informacijos

2023/10/20 - 2023/10/21

Baltijos regiono kino konferencijai „Miestas kine ir audiovizualinėse medijose“

2023 m. spalio 20–21 d., penktadienį–šeštadienį 
Meno avilio 
Sinemateka (Goštauto g. 2, Vilnius)

VIII BALTIJOS REGIONO KINO KONFERENCIJAI MIESTAS KINE IR AUDIOVIZUALINĖSE MEDIJOSE

Dalyvavimo būdas – gyvai.
Konferencijos kalba – anglų. 
Konferencija nemokama.

Pranešimų santrumpų pateikimo terminas – birželio 23 d. 
Pranešimo santrumpą anglų k. (250–300 žodžių) ir glaustą biografiją (200 žodžių) pateikite el. paštu 
BalticFilmConference2023
Pareiškėjus informuosime liepos 7 d.

Miestas yra aktyvus globalių procesų, tokių kaip klimato kaita, geopolitiniai veiksmai, militarizavimasis, veikėjas ir fonas jiems reikštis. Tokie filmai kaip Samai (rež. Waad Al-Kateab, 2019) ir Mariupolis 2 (rež. Hanna Bilobrova ir Mantas Kvedaravičius, 2022) fiksuoja miesto patirtis naujais, asmeninės perspektyvos, rakursais. Įvairėjant miesto medijavimo būdams, kviečiame tyrėjus apmąstyti šią kaitą VIII Baltijos regiono kino konferencijoje, kurios tema – Miestas kine ir audiovizualinėse medijose. Konferencijoje gilinsimės į miesto, urbanistinės erdvės vaizdavimo, filmų, audiovizualinių medijų sklaidos, rodymo ir auditorijų sąryšius su miestų kultūra ir erdve. 

Kino ir miesto sąryšiai, vadinti „celiulioidinės kino juostos ir asfalto chemija“, ryškūs nuo pat kino ištakų: klasikinėje kinotyroje įprastai jie buvo tiriami pasitelkiant modernybės prieigas. Pastarąsias palaipsniui keičia skaitmeninių medijų  ir globalizacijos ryšiai, kurie tiriami kinotyrą derinant su šiuolaikine miestotyra, medijų ir  industrijų studijomis.

Atliepdami/os tarptautines tendecijas, šia konferencija siekiame suburti kino, medijų ir transdisciplininių sričių tyrėjus/jas, analizuojančius/ias filmus (judančio vaizdo kūrinius, mėgėjiškus filmus, performatyvius, scenos menų įrašus ir kt.), audiovizualines medijas (televiziją, video žaidimus, virtualę realybę ir kt.) bei miestą (pasitelkiant miestotyrą, architektūrą, geografiją, vizualųjį meną, literatūrą ir kt.). Kviečiame teikti paraiškas iš įvairių akademinių disciplinų perspektyvos: tiek kino, kultūros istorijos, tiek šiuolaikinio meno ar medijų tyrimų.

Konferencijos pranešimų paraiškų laukiame šiomis ir panašiomis kryptimis:  

 • Kinas ir miesto kultūra;
 • Kinematografiniai miesto žanrai; 
 • Miestas audiovizualinėje vaizduotėje;
 • Miestovaizdžiai ir vizualizacijos, miesto architektūra kine;
 • Miesto garsovaizdžiai kine;
 • Miestas kaip vieta ir erdvė kine;
 • Namai mieste – viešų ir neviešų erdvių vaizdavimas kine;
 • Kino rodymo infrastruktūros mieste: viešos ir asmeninės kino auditorijų (rodymo bei žiūrėjimo) praktikos;
 • Miesto kino teatrų architektūra;
 • Kino festivaliai kino ir miestų kultūroje;
 • Skaitmeninis miestas;
 • Miestas kaip globali kinematografinė aikštelė;
 • Urbanistinis kraštovaizdis ir karai bei katastrofos kine;
 • Urbanistinė erdvė ir feminizmo, rasės bei queer klausimai kine;
 • Kūnas ir miesto erdvė kine;
 • Audiovizualiniai archyvai kaip miesto infrastruktūros dalis;
 • Apsaugos kameros viešose ir privačiose erdvėse;
 • Miestas ir ekosistema kine;
 • Miestas ir aplinkos medijavimas;
 • Miestas ir saugumo diskursas kine;
 • Miestas, dizainas ir mada kine;
 • Urbanistinės erdvės dekolonizavimas ir kinas;
 • Dekolonijinės metodologijos kinotyroje.

Kilus klausimų dėl paraiškų teikimo: doc. dr. Lina Kaminskaitė lina.jancoriene@lmta.lt, dr. Ilona Jurkonytė conference@balticfilmhistory.org
Konferencijos komisija ir koordinatoriai: dr. Eva Näripea, dr. Zane Balčus, Mantė Valiūnaitė, Vitalij Binevič, Ona Kotryna Dikavičiūtė, Anna Burdina. 

Konferenciją lydės teminis akademinio žurnalo Studies in Eastern European Cinema numeris.

Organizuojančios institucijos: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Meno istorijos ir teorijos katedra; Lietuvos kultūros tyrimų institutas; Medijų edukacijos ir tyrimų centras Meno avilys.
Partneriai: Nacionalinis Estijos kino archyvas, Latvijos kultūros akademija, Vilniaus miesto savivaldybė. 

2023/11/02 - 2023/11/05

IV TARPTAUTINIS JUOZO NAUJALIO CHORO DIRIGENTŲ KONKURSAS

2023 m. lapkričio 2–5 d.

IV TARPTAUTINIS JUOZO NAUJALIO CHORO DIRIGENTŲ KONKURSAS

Dalyvių paraiškų laukiama iki liepos 20 d. 23.59 val. el. paštu naujaliscompetition@lmta.lt. Atrinkti dalyviai bus informuojami el. paštu iki rugpjūčio 4 d. 17 val. Daugiau informacijos: naujaliscompetition.com.


KONKURSO TVARKARAŠTIS

Lapkričio 2 d., ketvirtadienis
LMTA Juozo Karoso salė (Gedimino pr. 42, Vilnius) 
10–14 val.

Dalyvių registracija 
​15–17 val.
Konkurso atidarymo ceremonija 
1 turo pasirodymo numerių traukimas

Lapkričio 3 d., penktadienis
LMTA Didžioji salė (Gedimino pr. 42, Vilnius) 
​10–14 val.

Juozo Naujalio motetai | LMTA mišrus choras  
​16–17.30 val.
Lietuvos kompozitorių kūriniai | Valstybinis choras „Vilnius“ 
​18.30 val.
1 turo rezultatų paskelbimas 
2 turo pasirodymo numerių traukimas

Lapkričio 4 d., šeštadienis
LMTA Didžioji salė (Gedimino pr. 42, Vilnius) 
​10–13.30 val.

Johanneso Brahmso, Felixo Mendelssohno–Bartholdy motetai| Valstybinis choras „Vilnius“ 
​15–18 val. 
Francis Poulenc – Sept Chansons | Valstybinis choras „Vilnius“  
​19 val.
2 turo rezultatų paskelbimas 
3 turo (finalo) pasirodymo numerių traukimas

Lapkričio 5 d., sekmadienis
Šv. Kotrynos bažnyčia (Vilniaus g. 30, Vilnius)  
11–13 val.

Uždara repeticija – konkurso „Vox Juventutis“ kūriniai | Choras „Jauna muzika“
​14.30–15.15 val.
Repeticija | LMTA mišrus choras
​15.30–16.30 val.
Repeticija | Valstybinis choras „Vilnius“
​17.30–19 val.  
Konkurso finalas
Dalyviai diriguoja: Juozo Naujalio motetus (su LMTA choru), arba vieną iš 2 ture diriguotų kūrinių (su choru „Vilnius“), arba konkurso „Vox juventutis“ kūrinį (su choru „Jauna muzika“) 
​19.30 val.
Konkurso rezultatų paskelbimas 

2023/11/06 - 2023/11/08

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA ,,KALBĖJIMO FENOMENAS”

2023 m. lapkričio 6–8 d., nuo 10 val.
LMTA J. Karoso salėje ir Balkono teatre (Gedimino pr. 42, Vilnius)

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA ,,KALBĖJIMO FENOMENAS”

Kviečiame į tarptautinę mokslinę konferenciją „Kalbėjimo fenomenas“, skirtą sceninės ir viešosios kalbos, kalbinės raiškos problemų aptarimui.
Renginys susidės iš dviejų dalių. Teorinėje dalyje įvairų sričių mokslininkai iš Lietuvos, Anglijos, Vokietijos, Sakartvelo, Latvijos, Islandijos skaitys pranešimus. Praktinėje dalyje vyks kalbinės raiškos užsiėmimai.
Maloniai kviečiame dalyvauti visus jaunuosius menininkus, aktorius, režisierius, vaidybos ir scenos pedagogus!