Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Stojantiesiems Studentams Darbuotojams Mokymasis visą gyvenimą

Naujienos

2022.11.23

ETNOMUZIKOLOGŲ EKSPEDICIJA LENKIJOJE

Šiemet kasmetinė LMTA Etnomuzikologijos katedros folkloro ekspedicija vyko spalio 5–9 d. Joje dalyvavo ne tik Katedros studentai, dėstytojos prof. dr. Daiva Vyčinienė ir lekt. Lijana Šarkaitė-Viluma, Muzikinio folkloro archyvo vedėja Varsa Liutkutė-Zakarienė, bet ir kitas specialybes studijuojantys jauni žmonės: pianistė Skirmantė Kirkliauskaitė, Erasmus kompozicijos studentas Voris Sarris iš Kipro bei praktiką LRT radijuje atliekanti ir politikos mokslus VU kremtanti Teresė Bernotonytė. Įdomi ir skirtinga užrašinėtojų komanda folklorą rinko etninėse lietuvių žemėse Lenkijoje – Suvalkų, Punsko ir Seinų krašte.

Tautosakos rinkimo ekspedicija – ypatingas reiškinys. Iš vienos pusės, tai yra akademiškai apibrėžtas tiriamasis procesas – jaunasis tyrėjas įvairių metodų pagalba siekia kuo atsakingiau užfiksuoti vietos žmogaus gyvenseną, namų aplinką, jo būdą, mentaliteto požymius, įrašyti bei nufilmuoti dainas, šokius, ratelius, instrumentinę muziką, pasakas, sakmes, mįsles ir kitus tautosakos žanrus. Tai fundamentalūs kiekvieno etnomuzikologo siekiai. Kitą vertus, yra ir natūralus žurnalistinis interesas – siekiama nuoširdžiai pažinti šių dienų kaimo žmogų, pažinti kokiomis aktualijomis jis gyvena, sužinoti apie jo požiūrį į praeities bei dabarties procesus – taip vyksta dialogas tarp skirtingų kartų. Vietos žmonių lankymas ekspedicijos metu – važinėjant iš kaimo į kaimą, kartais iš anksto susitarus, o kartais visiškai spontaniškai aplankant gyventojus – įdomus ir žavus vyksmas. Gana egzotiškas procesas, pasižymintis netikėtumais, nuotykiais, nuotaikingomis istorijomis, kurios ilgam išlieka atmintyje.

 

Nuo seno Punsko–Seinų–Suvalkų apylinkėse gyvena jotvingių genties palikuonys, dzūkų šnekta kalbantys lietuviai. Šios vietovės turi visus paribio vietovėms būdingus bruožus: daugelis žmonių kalba keliomis kalbomis, juntama skirtingų kultūrų įtaka ir t. t. Čia gyvena keletas tūkstančių lietuvių, kuriuos Lietuvos–Lenkijos paribio kontekste galime vadinti čiabuviais. Baltišką krašto paveldą liudija lietuviški vietovardžiai: Wydugieri (Vidugiriai), Žegary (Žagariai) ir kt., taip pat hidronimai – Seina, Ančia, piliakalniai – Eglinė, Šiurplys ir kt. Kraštovaizdis taip pat pasižymi Lietuvos gamtovaizdžiui būdingomis ypatybėmis: kalvoti ir gerai dirbami laukai, plačios ir prižiūrimos medžių alėjos, dideli sodybų vienkiemiai, pakelės kryžiai, gausiai lankose besiganančios karvių ir žirgų bandos, tolumoje peizažą paryškinantys miškų plotai. Kartu keliavusi Muzikinio folkloro archyvo vedėja Varsa Liutkutė-Zakarienė taikliai pastebėjo, jog keliaujant Punsko apylinkėmis sukyla romantinės Lietuvos pojūtis, kurį daug sunkiau justi būnant savoje šalyje. Be abejo, šį įspūdį sustiprino ir ekspedicijos metu sutikti žmonės.

Savita šio krašto lietuvybės samprata. Lietuviška kultūra bei viso kas lietuviška gerbimas yra įsismelkęs vietinių gyventojų širdyse. Tam įtakos turi ir tam tikri istoriniai aspektai. Prieš šimtmetį vykusio lietuvių ir lenkų konflikto metu, Suvalkų kraštas atiteko Lenkijos respublikai. Jei iki tol lenkų kalbos ir kultūros įtaka krašte plito per specifinius krašto ryšius su Palenkės lenkais, tai jau Lenkijos

Respublikos sudėtyje atsidūrusiems lietuviams teko atlaikyti atkaklią polonizacijos politiką bei iš to kilusias tautinės neapykantos aistras. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, siena su Suvalkais tapo neperžengiama. Tai lėmė, kad ilgiems metams nutrūko natūralūs ryšiai su likusiais lietuviais Lietuvoje. Ištisos šeimos nebegalėjo lankyti savo giminių ir draugų, likusių kitoje rubežiaus pusėje. Lietuviškumui puoselėti sąlygos tapo nepavydėtinos – lietuviai tapo viena mažiausių tautinių mažumų didelėje socialistinės Lenkijos respublikoje, o tuo pačiu – patyrė visišką izoliaciją nuo savo tėvynainių. Trapios lietuvybės saugojimas tapo svarbiausia vertybe: išlaikomos mokyklos, vedami būreliai ir ansambliai, šeimoms rūpi išleisti savo atžalas už lietuvių tautybės sutuoktinių. Ilgai kovota už lietuviškų pamaldų aukojimą. Matyti, jog brutalūs bandymai silpninti lietuvybę iššaukdavo dar didesnį vietos gyventojų atkaklumą ją ginti ir sudarė aplinkybes šioms vietovėms virsti lietuvybės salomis. Pavyko užfiksuoti pasakojimą, kaip dainavimas tapo kone vieninteliu būdu bendrauti su anapus sienos likusiais lietuviais. Krivėnų kaimo gyventoja Aldona Jankauskienė pasakojo, jog pačioje okupacijos pradžioje spygliuota sienos tvora dalijo ūkininkų laukus. Kalbėtis su kitapus sienos gyventojais griežtai drausta, tačiau niekas nedraudė dirbant laukuose dainuoti. Pasak pateikėjų, lietuviai abipus sienos kartu dainuodavo tas pačias dainas ir taip išlaikydavo bendrumo jausmą. Rusų pasieniečiai to nedraudė tol, kol pasienio ruožo plotas buvo praplėstas, o dirbamos žemės paverstos uždrausta teritorija. Šis įspūdingas komunikavimo būdas buvo sunaikintas.

Norint fiksuoti turtingą tautosakinę medžiagą, reikalingas tam tikras išankstinis pasiruošimas. Pirmiausia, svarbus istorinis kontekstas bei potencialių pateikėjų apžvalga. Todėl yra labai reikalinga vietinių žmonių konsultacija, įvedimas į krašto etninės kultūros padėtį. Ekspedicijos metu šių koordinacinių veiksmų ėmėsi ilgametė Punsko krašto folkloro ansamblių vadovė ir Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkė Aldona Vaicekauskienė. Taip pat prieš išvykstant svarbu išanalizuoti, koks etnomuzikologinis įdirbis yra buvęs toje vietovėje į kurią vykstama. Punsko–Seinų krašte prieš daugiau nei 30 metų tautosaką rinko L

MTA etnomuzikologai: Daiva Vyčinienė, Evaldas Vyčinas, Rytis Ambrazevičius ir kt. Jų užfiksuoti folkloro kūriniai, kurie saugomi LMTA Muzikinio folkloro archyve, pasitarnavo kaip informacinis šaltinis: sužinojome tuometinių pateikėjų pavardes, kaimus, kuriuose buvo lankytasi, taip pat buvo sudarytas ir šiame krašte paplitusių dainų sąrašas, kurį pagal poreikį galėjome naudoti apklausose, jei pateikėjai sunkiau prisimindavo jaunystės dienų dainas. Pirminė analizė parodė, jog šiais metais lankėme ir užrašinėjome ankstesnių pateikėjų vaikus ir anūkus, o kartų skirtumai ryškiai atsispindi abiejų ekspedicijų medžiagoje: be abejonės šių metų ekspedicijoje užfiksuotas ženkliai mažesnis kiekis dainų, priklausančių senajam muzikinio folkloro sluoksniui. Didžioji dalis dainų buvo ankstyvojo pokario, keliasdešimt tarpukario, vos kelios, siekiančios XIX a. lietuvių tautinio sąjūdžio laikus.

Punsko–Seinų krašto vietiniai gyventojai vis dar mena savo tėvų ir senelių dainuotas dainas. Pavyko užfiksuoti apeigines darbo, vestuvines, meilės ir jaunimo, vaikų, vaišių dainas, net raudos fragmentų. Tinkamai išklausti pateikėjus ne visada būna paprasta. Garbaus amžiaus žmonėms jaunystės sentimentus kelia romansai, autorinės pokario dainos, todėl paprastai pirmiausia pateikiamos pastarosios. Tuo tarpu senosios dainos buvo dainuotos jų tėvų ar bendrų sueigų metu, todėl ne visos ryškiai išlikusios atmintyje. Tad apklausų metu reikia skirti laiko ir kantrybės, kol senoliams iš atminties pradeda veržtis senieji lobynai. Šios ekspedicijos metu buvo akimirkų, kai senosios dainos buvo pateikiamos nelauktai, pokalbio viduryje, visai jų nesitikint. Buvo ir tokių susitikimų, kai močiutės atsinešdavo sąsiuvinį su išskirtinai senomis dainomis ir tuomet jau be didelių pastangų užfiksavome tai, kas išties yra vertinga. Mums pavyko užrašyti senų dzūkiškų dainų, kurios nebuvo girdėtos net vietiniams folkloro puoselėtojams.

Užrašinėjant tautosaką būtina dėmesį skirti ne tik dainoms ar kitiems muzikinio folkloro žanrams, bet ir įvairiems pasakojimams, pateikėjų nuomonėms, paaiškinimams, komentarams, taip pat svarbu išlikti nešališkam jų pateikiamam repertuarui. Dažniausiai reikia nuolankumo išklausyti ir tą medžiagą, kuri iš pradžių galbūt ir nesukelia didelio susidomėjimo. Tačiau išklausius ir užfiksavus įvairų pateikėjų repertuarą, it mozaika susidėlioja šio krašto kultūrinė visuma. Ryškiai atmintin įsirėžė susitikimai su garbaus amžiaus dainininkėmis iš Vidugirių kaimo apylinkių. Pateikėjos šiltai priėmė savo namuose, buvo pasiruošusios jaunystės dainų sąsiuvinius, pokalbis truko apie 3,5 valandos, buvo sudainuota gal 70 įvairaus tipo dainų, giesmių. Pribloškė močiučių atvirumas dalintis savo gyvenimo patirtimi ir visu tuo, ką per aštuonis dešimtmečius išgirdo, išmoko. Tačiau gyvoji bendruomeninio dainavimo tradicija, sulig kiekviena karta ir greitu gyvenimo tempu, pamažu nyksta. Optimizmą kelią vietos mokytojai, kurie ugdo jaunimą, tampriai bendradarbiauja su Lietuvos etninės kultūros puoselėtojais. Buvo netikėta ir smagu sužinoti, jog bene didžiausią kiekį dainų pateikusios močiutės anūkas dalyvauja Lietuvoje rengiamame dainuojamojo folkloro atlikėjų festivalyje-konkurse „Grįžulai“.

Liaudiškojo pamaldumo srityje, kitaip nei Lietuvoje, Punsko ir Seinų krašte vis dar labai gajos senojo giedojimo katalikiškosios tradicijos: šermeninės giesmės prie mirusiojo, graudūs verksmai, giedamasis rožančius. Įstabu tai, jog čia šermeninio giedojimo repertuaras nėra susimaišęs su naujosiomis giesmėmis, ir vis dar yra naudojamasi vyskupo Motiejaus Valančiaus išleistu rinkiniu „Giesmių knyga“. Giedant senąjį kantičkinį repertuarą, išlaikomos ir senosios melodijos. Šalia šermeninių giesmių, vyrauja ir giedamojo rožančiaus tradicija. Kiekvieną sekmadienį prieš pamaldas Punsko bažnyčioje skambantis rožančius pasižymi galingu, vyrų ir moterų keturbalsiu giedojimu. Jis giedamas „pulkais“, t. y. vieną posmą gieda vyrai, kitą – moterys. Šis antifoninis atlikimo būdas yra senas, menantis laikus, kai vyrai ir moterys sėdėjo skirtingose bažnyčios pusėse. Pasak giesmininkų, toks pasidalinimas padeda nenuvarginti balsų ir išgiedoti ilgas giesmes. Fiksuojant religines giesmes,

pastebėtas didelis pateikėjų entuziazmas ir noras perduoti kuo daugiau melodijų. Jei senųjų liaudies dainų prisiminė ne kiekvienas pateikėjas, tai kantičkines giesmes mokėjo absoliuti dauguma. Toks gilus šio krašto giedojimo tradicijos išlaikymas rodo, jog sovietizacijai nepavyko išnaikinti tvirtos bendruomeninės katalikiškos kultūrinės raiškos formų.

Galime drąsiai teigti, jog Punsko–Seinų ekspedicijoje buvo išpildytas pagrindinis tikslas – užfiksuota svarbi ir įvairiapusė tautosakinė medžiaga. Neabejojame, kad mūsų vizitas įkvėpė vietos bendruomenę dar tvirčiau saugoti savo tapatumą, puoselėti etninę kultūrą. Daugumai ekspedicijoje dalyvavusių studentų ši ekspedicija buvo pirmoji. Tad bendravimas su vyriausiosios kartos žmonėmis suteikė neįkainuojamos patirties išgirsti, pastebėti nūdienos kaimo žmogaus vertybines nuostatas ir svarbiausia – suprasti, kodėl būtina saugoti savo senelių, prosenelių dvasinį palikimą. Taigi ši ekspedicija ne tik papildė Muzikinio folkloro archyvą nauja medžiaga, bet ir jaunajai etnomuzikologų kartai suteikė galimybę iš arčiau pažinti Lenkijos lietuvius ir jų išsaugotą nematerialų kultūrinį paveldą. Šie įspūdžiai ir patirtys, be jokios abejonės, ilgam išliks mūsų ramsčiu tyrinėjant XXI a. gyvąjį folklorą.

Matas Macevičius etnomuzikologijos katedros MI kurso studentas

Ekspedicijai vadovavo lekt. Lijana Šarkaitė-Viluma

Nuotraukos Teresės Bernatonytės, Solveigos Petkevičienės ir Lijanos Šarkaitės-Vilumos

2022.11.21

Doktorantų meno projektų gynimai

Informacija apie doktorantų meno projektų gynimus

Agnės Railaitės-Jurkūnienės doktorantūros meno projekto „Akompanuojančio pianisto partneriškumo koreliacija: Halinos Znaidzilauskaitės interpretacinis dėmuo“ gynimas

Meno projekto vadovai:

Projekto kūrybinio darbo vadovė: prof. Irena Armonienė

Projekto tiriamojo darbo vadovė: doc. dr. Laima Budzinauskienė

Meno projekto gynimo taryba:

Pirmininkė:

prof. dr. Indrė Baikštytė (LMTA, scenos ir ekrano menai, muzika C 001)

 

Nariai:

prof. Nijolė Ralytė (LMTA, scenos ir ekrano menai, muzika C 001)

prof. dr. Jullian Hellaby (Coventry University, muzika, fortepijonas)

prof. dr. Lina Navickaitė-Martinelli (LMTA, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)

prof. habil. dr. Leonidas Melnikas (LMTA, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)

Kūrybinės doktorantūros meno projekto dalies gynimas: 2022 gruodžio 12 d. 18.30 val.

Vieta: Didžioji salė (Gedimino pr. 42, Vilnius)

Programa:

1. Johann Sebastian Bach (1685–1750) Schlummert ein iš kantatos Ich habe genug BWV Nr. 82, 7 min.

2. Robert Schumann (1810–1856) Widmung iš ciklo balsui ir fortepijonui Myrthen op. 25, 2 min. 30 s. Atlieka: Stein Skjervold (baritonas), Agnė Jurkūnienė (fortepijonas)

3. Benjamin Godard (1849–1895) Legenda pastoralė iš Scotch scenes ecossaises („Škotiški šokiai“) birbynei ir fortepijonui, 5 min. 30 s.

4. Eugène Bozza (1905–1991) Fantaisie pastorale (Fantazija-pastoralė), 6 min.

5. Vytautas Montvila (1935–2003) Trys pastoralės birbynei ir fortepijonui: „Pušys“, „Kopos“, „Jūra“, 9 min. Atlieka Egidijus Ališauskas (birbynė), Agnė Jurkūnienė (fortepijonas)

6. Jonas Jurkūnas (1978) Vokalinis ciklas Vem ska trösta Knytet („Kas paguos Mažulę“) pagal T. Jansson žodžius, 13 min. Atlieka Stein Skjervold (baritonas), Egidijus Ališauskas (birbynė), Agnė Jurkūnienė (fortepijonas)

7. Amilcarre Ponchielli (1834–1886), Fra Cristoforo arija Al tuo trono iš operos I Promessi Sposi, 6 min.

8. Giuseppe Verdi (1813–1901) Filypo arija Ella giammai m‘amò! iš operos Don Carlos, 10 min. 30 s.

9. Charles Gounod (1818–1893) Mefistofelio kupletai Le veau d’or iš operos Faustas, 3 min. Atlieka Tadas Girininkas (bosas), Agnė Jurkūnienė (fortepijonas)

Tiriamosios doktorantūros meno projekto dalies gynimas 2022 m. gruodžio 14 d. 10 val.

Vieta: Juozo Karoso salė (Gedimino pr. 42, Vilnius)


Vytauto Germanavičiaus doktorantūros meno projekto „Archajinių derminių struktūrų transformacija ir adaptacija naujose mikrotoninėse kompozicijose“ gynimas

Meno projekto vadovai:

Projekto kūrybinio darbo vadovas: prof. Rytis Mažulis

Projekto tiriamojo darbo vadovė: prof. dr. Rima Povilionienė

Meno projekto gynimo taryba:

Pirmininkas

prof. dr. Ričardas Kabelis (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, scenos ir ekrano menai, muzika, kompozicija)

 

Nariai:

prof. dr. Mārtiņš Viļums (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, scenos ir ekrano menai, muzika, kompozicija)

prof. habil. dr. Gražina Daunoravičienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003, muzikologija)

prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003, muzikologija)

prof. Juhani Nuorvala (Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki, scenos ir ekrano menai, muzika, kompozicija)

Kūrybinės meno projekto dalies gynimas gruodžio 14 d. 18 val.

Vieta: Juliaus Juzeliūno erdvinio garso sfera

Programa:

1. „Raudoni medžiai“ 2018 m., fleitai, violončelei ir vargonams, skiriama gen. Adolfo Ramanausko Vanago 100-osioms gimimo metinėms, „Garsovaizdžiai“, vargonų muzikos rečitalis, 2018.10.30, Lietuvos nacionalinė filharmonija, atl. Johannes Hustedt (fleita, Vokietija), Ramutė Kalnėnaitė (violončelė), Jūratė Landsbergytė (vargonai), trukmė – 10 minučių.

2. „Mane nužudė banano medis“ 2019 m., išilginei tenorinei fleitai solo, tarptautinis festivalis “MikroFest Vilnius 2021“, 2021.09.10, Pranciškonų vienuolyno koncertų salė, atl. Linnéa Sundfær Casserly (Norvegija/Suomija), trukmė – 5 minutės 30 sekundžių.

3. „Žydintis ledas“ 2020 m., styginių orkestrui, „Baltijos šalių kamerinių orkestrų festivalis“, 2020.10.29, Vilniaus rotušė, atl. Vilniaus savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, dir. Modestas Barkauskas, trukmė – 10 minučių.

4. „L`astéroïde B612“ 2020 m., smuikų duetui, „LMTA doktorantai: penkios rudens spalvos“, 2021.11.05, LMTA didžioji salė, atl. Augusta Jusionytė ir Julija Ivanovaitė, trukmė – 8 minutės.

5. „Be titro“ 2021 m., šakuhači fleitai ir styginių kvartetui, „ISCM Centenary Vilnius“, 2022.10.08, Vytauto Kasiulio dailės muziejus, atl. Reison Kuroda (Japonija), Chordos styginių kvartetas, trukmė – 7 minutės.

6. „Avalanche“ 2022 m., orkestrui, tarptautinis aktualiosios muzikos festivalis „Gaida“, 2022.10.20 (koncertas 2023.01.20), Lietuvos nacionalinė filharmonija, atl. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, dir. Robertas Šervenikas, trukmė – 12 minučių.

Tiriamosios doktorantūros meno projekto dalies gynimas 2022 m. gruodžio 15 d. 14 val.

Vieta: Juozo Karoso salė (Gedimino pr. 42, Vilnius)


Vyčio Nivinsko meno doktorantūros meno projekto „Džiazo kontraboso transformacijos XX–XXI a. muzikos inovacijų ir eksperimentavimo kontekstuose“ gynimas

Meno projekto vadovai:

Projekto kūrybinio darbo vadovas: prof. Andersas Jorminas

Projekto tiriamojo darbo vadovė: prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė

Meno projekto gynimo taryba:

Pirmininkas

prof. Petras Vyšniauskas (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, scenos ir ekrano menai, muzika C 001)

Nariai:

prof. Egidijus Buožis (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, scenos ir ekrano menai, muzika C 001)

prof. dr. Lina Navickaitė-Martinelli (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)

prof. dr. Audronė Žiūraitytė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)

doc. Thomasas Markussonas (University of Gothenburg, scenos ir ekrano menai, muzika)

Kūrybinės dalies gynimas 2022 gruodžio 13 d. 19 val.

Vieta: Balkono teatras (Gedimino pr. 42, Vilnius)

Programa:

1. „Transformacijos“ (2022), šokėjui ir kontrabosui solo, m. Vyčio Nivinsko, atlieka: Laurynas Žakevičius (šokis), Vytis Nivinskas (kontrabosas).

2. „Music is the Ocean“ (2019) džiazo kvartetui, m. Vyčio Nivinsko, ž. Lauros Budreckytės, atlieka: Laura Budreckytė (balsas), Richardas Banys (fortepijonas), Vytis Nivinskas (kontrabosas), Tuomas Räsänenas (mušamieji).

3. „Interviu“ (2021) džiazo trio, m. Vyčio Nivinsko, atlieka: Richardas Banys (fortepijonas), Vytis Nivinskas (kontrabosas), Tuomas Räsänenas (mušamieji).

4. „Nuages Gris“ (1881) džiazo kvartetui, m. Ferenco Liszto, aranž. Vyčio Nivinsko, atlieka: Laura Budreckytė (balsas), Richardas Banys (fortepijonas), Vytis Nivinskas (kontrabosas), Tuomas Räsänenas (mušamieji).

5. „Balti medžiai“ (2018) džiazo kvintetui, m. Vyčio Nivinsko, ž. Lauros Budreckytės, atlieka: Laura Budreckytė (balsas), Janas Maksimovičius (saksofonas), Richardas Banys (fortepijonas), Vytis Nivinskas (kontrabosas), Tuomas Räsänenas (mušamieji).

6. „Po milijono metų“ (2020) džiazo kvintetui ir šokėjui, m. Vyčio Nivinsko, ž. Vytauto Mačernio, atlieka: Laura Budreckytė (balsas), Janas Maksimovičius (saksofonas), Richardas Banys (fortepijonas), Vytis Nivinskas (kontrabosas, balsas), Tuomas Räsänenas (mušamieji), Laurynas Žakevičius (šokis).

Meno projekto tiriamosios dalies gynimas 2022 m. gruodžio 15 d. 10 val.

Vieta: Juozo Karoso salė (Gedimino pr. 42, Vilnius)

Su meno projekto tiriamąja dalimi ir jos santrauka galima susipažinti LMTA skaitykloje (Gedimino pr. 42).


 

2022.11.18

Virutalūs seminarai II STYGININKŲ KONKURSAS 2022

Virtualūs seminarai II stygininkų konkurso-festivalio BATLTIC STRINGS 2022 rėmuose

Lapkričio 21 d. 18 val. – „Tradicijos saitai ir interpretacijos laisvė“ (lektorius doc. Gediminas Dačinskas)

Lapkričio 25 d. 18 val. – „Fiziniai atlikėjų susirgimai ir jų prevencija“ (lektorė prof. dr. Indrė Baikštytė)

Indrė Baikštytė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos auklėtinė, taip pat stažavosi Berlyno menų universitete, 2015 m. LMTA įgijo Menų daktarės laipsnį. I. Baikštytė yra daugelio tarptautinių solo, koncertmeisterių bei kamerinių ansamblių konkursų laureatė, pirmąsias premijas yra pelniusi ir kaip fortepijoninio trio „FortVio“ narė – 2015 m. ansambliui paskirta Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija. Pianistė groja solo su orkestrais, aktyviai bendradarbiauja su lietuvių bei užsienio instrumentininkais, noriai atlieka šiuolaikinę muziką, propaguoja Lietuvos kompozitorių kūrybą. I. Baikštytė yra LMTA Kamerinio ansamblio katedros profesorė bei Šiuolaikinės ir improvizacinės muzikos specializacijos vadovė.

Gediminas Dačinskas – altininkas, kamerinės muzikos atlikėjas, pedagogas. Studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir Salzburgo universitete Mozarteum. Didžiąją kūrybinės veiklos dalį skiria Čiurlionio kvartetui, kuriame griežia nuo 2003 m. Kaip solistas Dačinskas pasirodė su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, Klaipėdos bei Šiaulių kameriniais orkestrais, Gaidos festivalio ansambliu, Salzburgo orkestru Pro Musica, Universiteto Mozarteum simfoniniu orkestru ir kitais. Nuo 1998 m. dalyvavo Vilniaus naujosios muzikos ansamblio veikloje, griežė tokiuose kolektyvuose kaip Trio Advance, Camerata Salzburg, Darmštadto valsybinėje operoje ir kt. Nuo 2009 m. yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos alto klasės docentas, veda meistriškumo kursus Lietuvoje bei užsienyje.

2022.11.16

Prasideda tarptautinė konferencija „Muzikos komponavimo principai: KOMUNIKACIJOS ASPEKTAI“

Š.m. lapkričio 16–18 dienomis Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vyks jau 22-oji kompozicines aktualijas gvildenanti ir jas teoriniu lygmeniu tyrinėjanti tarptautinė konferencija „Muzikos komponavimo principai: KOMUNIKACIJOS ASPEKTAI“.

Konferenciją galite stebėti čia:

Pirma diena https://youtu.be/lNaLYjxOAH4

Antra diena https://youtu.be/2t4_YqwauS8

Trečia diena https://youtu.be/WHS1uVBBfiI

 

 

Praėjusiais metais išbandžiusi kur kas didesnes galimybes siūlantį hibridinį modelį, šiemet konferencija tęsia šią idėją ir pristato itin platų geografinį užsienio atstovų spektrą. Šiais metais savo pranešimus pristatys pranešėjai iš Austrijos, Ganos, Graikijos, Italijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Lietuvos, Portugalijos, Sakartvelo, Serbijos, Ukrainos ir Vokietijos. Per tris konferencijos dienas bus pristatyti dvidešimt keturi pranešimai, gvildenantis įvairius muzikos komponavimo ir komunikavimo aspektus.

Tradiciškai teorinę konferencijos dalį palydi ir koncertinė programa – tai Neatpažintų M. K. Čiurlionio muzikos ciklų koncertas, kuriuos lapkričio 16 d. 18 val. Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos didžiojoje salėje atliks prof. Jurgio Karnavičiaus klasės studentai, ir lapkričio 17 d. 19 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje vyksiantis koncertas In memoriamkuriame skambės M. K. Čiurlionio, M. Baranausko, V. Germanavičiaus, R. Janeliausko, J. Jurkūno, A. Mikoliūno, R. Motiekaičio ir M. Natalevičiaus kūriniai. Juos atliks K. Juodelytė (vargonai), D. Kazonaitė (sopranas), L. Lapė (trimitas), A. Gražulis (trombonas).

PROGRAMA

 

2022.11.15

II STYGININKŲ KONKURSAS-FESTIVALIS BATLTIC STRINGS 2022

2022 m. lapkričio 21 d. 18 val. – „Tradicijos saitai ir interpretacijos laisvė“ (lektorius doc. Gediminas Dačinskas)
2022 m. lapkričio 25 d. 18 val. – „Fiziniai atlikėjų susirgimai ir jų prevencija“ (lektorė prof. dr. Indrė Baikštytė)

II STYGININKŲ KONKURSAS-FESTIVALIS BATLTIC STRINGS 2022

Indrė Baikštytė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos auklėtinė, taip pat stažavosi Berlyno menų universitete, 2015 m. LMTA įgijo Menų daktarės laipsnį. I. Baikštytė yra daugelio tarptautinių solo, koncertmeisterių bei kamerinių ansamblių konkursų laureatė, pirmąsias premijas yra pelniusi ir kaip fortepijoninio trio „FortVio“ narė  2015 m. ansambliui paskirta Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija. Pianistė groja solo su orkestrais, aktyviai bendradarbiauja su lietuvių bei užsienio instrumentininkais, noriai atlieka šiuolaikinę muziką, propaguoja Lietuvos kompozitorių kūrybą. I. Baikštytė yra LMTA Kamerinio ansamblio katedros profesorė bei Šiuolaikinės ir improvizacinės muzikos specializacijos vadovė.

Gediminas Dačinskas – altininkas, kamerinės muzikos atlikėjas, pedagogas. Studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir Salzburgo universitete Mozarteum. Didžiąją kūrybinės veiklos dalį skiria Čiurlionio kvartetui, kuriame griežia nuo 2003 m. Kaip solistas Dačinskas pasirodė su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, Klaipėdos bei Šiaulių kameriniais orkestrais, Gaidos festivalio ansambliu, Salzburgo orkestru Pro Musica, Universiteto Mozarteum simfoniniu orkestru ir kitais. Nuo 1998 m. dalyvavo Vilniaus naujosios muzikos ansamblio veikloje, griežė tokiuose kolektyvuose kaip Trio Advance, Camerata Salzburg, Darmštadto valsybinėje operoje ir kt. Nuo 2009 m. yra LMTA alto klasės docentas, veda meistriškumo kursus Lietuvoje bei užsienyje.

Registracijos forma: https://forms.gle/L4UY4zSm15T6VhLi8

Daugiau informacijos: styginiukatedra@gmail.com

2022.11.10

Edukacinis koncertas „aš sėdžiu taip ir galvoju“

2022 m. lapkričio 15 d., antradienį, 18:30 val. Kompozitorių namuose (A. Mickevičiaus g. 29, Vilnius) įvyks edukacinis koncertas „aš sėdžiu taip ir galvoju“, kuriame skambės kompozitorės Ritos Mačiliūnaitės kameriniai kūriniai. O jų klausytis šįkart kviečiami ne vien šiuolaikinės akademinės muzikos gurmanai, o visi, kuriems patinka (ar nepatinka) lietuvių liaudies instrumentai, bet kurie nori daugiau sužinoti apie jų galimybes atliekant šiuolaikinę muziką ir nori išgirsti, kaip juos valdo profesionalūs muzikos atlikėjai. Bus ir staigmena: klausytojai išgirs naujo kūrinio kanklių duetui ir elektronikai premjerą!

Visų koncerte skambėsiančių kūrinių atsiradimą paskatino Ritos Mačiliūnaitės dar studijų Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje metais prasidėjęs ir ligi šiol besitęsiantis bendradarbiavimas su kanklininkėmis-pedagogėmis Aiste Bružaite ir Ingrida Spalinskaite. Atsižvelgdama į atlikėjų akcentuojamą didelį originalių, koncertiniam repertuarui ir mokomajai programai skirtų, profesionalių kompozitorių sukurtų kūrinių stygių, kompozitorė periodiškai rašė kūrinius įvairioms liaudies instrumentų sudėtims, kanklių partiją įtraukdavo net ir į operų partitūras. Šis kūrybinis bendradarbiavimas lėmė tai, jog Ritos Mačiliūnaitės kūriniai liaudies instrumentams nuolat skamba įvairiausiose scenose, festivaliuose, seminaruose, konkursuose, o solo kompozicijos kanklėms dažnai įtraukiamos į LMTA studentų mokymosi programą.

Edukaciniame koncerte „aš sėdžiu taip ir galvoju“ skambės 2007–2022 m. sukurti Ritos Mačiliūnaitės kūriniai, kuriuos atliks kanklininkės Aistė Bružaitė, Jolita Matkienė, Lauryna Labutytė, solistė Akvilė Ališauskaitė, birbynininkas Egidijus Ališauskas ir pianistė Elvyra Knižnikovaitė-Būrė. Vakaro metu LMTA Liaudies instrumentų katedros vedėja, docentė, meno daktarė Aistė Bružaitė papasakos apie šiuolaikinio repertuaro kanklėms aktualijas, atlikimo galimybes ir iššūkius. Pristatys kaip keitėsi ir keičiasi koncertinių kanklių repertuaras XXI amžiuje.

Rita Mačiliūnaitė, 2004 m. baigusi Kauno J. Naujalio muzikos gimnaziją, įstojo į LMTA, kur 2008 m. įgijo bakalauro (kompozicijos profesorius Osvaldas Balakauskas), o 2010 m. – magistro laipsnį (kompozicijos profesorius Rytis Mažulis). 2007 m. pagal ERASMUS mainų programą studijavo Karališkoje Hagos konservatorijoje. 2017 m. apsigynus mokslo darbą „Muzikinės naracijos komponavimo būdai postdraminiame teatre“, jai buvo suteiktas Meno daktarės laipsnis. Kompozitorės muzika teatrui įvertinta net keturiais „Auksiniais scenos kryžiais“, jos kūriniai buvo ne kartą apdovanoti premijomis Lietuvos kompozitorių sąjungos Metų kūrinių rinkimuose, menininkė pelnė kitų reikšmingų apdovanojimų.

Edukacinis koncertas „aš sėdžiu taip ir galvoju“ vyks lapkričio 15 d. 18:30 val. Kompozitorių namuose. Skambės Ritos Mačiliūnaitės kūriniai: „Batika“ (2007), „pušų viršūnėmis, drugio sparnais“ (2007), „Le-li-jo“ (2010), „šaukia mane prie savęs“ (2020), „mėlyni dainos gabaliukai. Koan II“ (2020), „eine kleine Musikbox“ (2021), „OLYMPIA / aš sėdžiu taip ir galvoju“ (2022), premjera. Atlikėjai: Aistė Bružaitė, Jolita Matkienė, Lauryna Labutytė (kanklės), Akvilė Ališauskaitė (balsas), Egidijus Ališauskas (birbynė), Elvyra Knižnikovaitė-Būrė (fortepijonas). Įėjimas laisvas!

Koncertą organizuoja Lietuvos kompozitorių sąjunga, kurios veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Partneriai: Lietuvos muzikos informacijos centras, VšĮ „Mano nata“.

LKS inf.

2022.11.10

22-oji tarptautinė muzikos teorijos konferencija

Š.m. lapkričio 16–18 dienomis Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vyks jau 22-oji kompozicines aktualijas gvildenanti ir jas teoriniu lygmeniu tyrinėjanti tarptautinė konferencija “Muzikos komponavimo principai: KOMUNIKACIJOS ASPEKTAI”.

Praėjusiais metais išbandžiusi kur kas didesnes galimybes siūlantį hibridinį modelį, šiemet konferencija tęsia šią idėją ir pristato itin platų geografinį užsienio atstovų spektrą. Šiais metais savo pranešimus pristatys pranešėjai iš Austrijos, Ganos, Graikijos, Italijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Lietuvos, Portugalijos, Sakartvelo, Serbijos, Ukrainos ir Vokietijos. Per tris konferencijos dienas bus pristatyti dvidešimt keturi pranešimai, gvildenantis įvairius muzikos komponavimo ir komunikavimo aspektus.

Tradiciškai teorinę konferencijos dalį palydi ir koncertinė programa – tai Neatpažintų M. K. Čiurlionio muzikos ciklų koncertas, kuriuos lapkričio 16 d. 18 val. Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos didžiojoje salėje atliks prof. Jurgio Karnavičiaus klasės studentai, ir lapkričio 17 d. 19 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje vyksiantis koncertas In memoriam, kuriame skambės M. K. Čiurlionio, M. Baranausko, V. Germanavičiaus, R. Janeliausko, J. Jurkūno, A. Mikoliūno, R. Motiekaičio ir M. Natalevičiaus kūriniai. Juos atliks K. Juodelytė (vargonai), D. Kazonaitė (sopranas), L. Lapė (trimitas), A. Gražulis (trombonas).

Visus, norinčius netikėčiausiais rakursais pažvelgti į muzikos komunikaciją, kviečiame aktyviai dalyvauti konferencijos renginiuose. Pranešimų sesijose galima dalyvauti gyvai arba per ZOOM platformą, jos taip pat bus transliuojamos per LMTA TV.  tv.lmta.lt

Konferencijos programa 

2022.11.07

Akordeono katedros renginiai

Šių metų lapkričio mėnuo gausus Akordeono katedros organizuojamais renginiais, kuriuos galime suskirstyti į dvi dalis: koncertus ir meistriškumo kursus, kviečiame susipažinti!

 

Šio mėnesio Akordeono katedros renginių maratoną atidarys LMTA akordeonų orkestro ir ansamblių koncertas, kuris vyks lapkričio 8 d., 18 val., LMTA Didžiojoje salėje. Taip pat šį mėnesį turėsime progą išgirsti LMTA Akordeono katedros solistų interaktyvų koncertą-flashmobą, kurio metu klausytojai išgirs solo kūrinius akordeonui nuo baroko iki modernios ir pramoginės muzikos. Lapkritis džiugins ir užsienio kūrėjų koncertais: išgirsime Varšuvos F. Chopino muzikos universiteto jaunuosius akordeono virtuozus, Massimiliano Pitocco (Italija) koncertą, Oleksandro Sorokos (Mariupolis) tarptautinių konkursų laureato paskaitą – koncertą „Ukrainos kompozitoriai, jų muzika ir atlikimo specifika“, Helsinkio J. Sibelijaus muzikos akademijos akordeono virtuozus bei Fanny Vicens (Prancūzija / Šveicarija) koncertą.

Šis mėnuo bus gausus ir meistriškumo kursais, studentai bus kviečiami į tarptautinę akordeono meistriškumo sesiją su maestro Massimiliano Pitocco (Italija), kuris ne tik puikus atlikėjas, bet ir vienas žymiausių Italijos akordeono profesorių. Tarptautinę meistriškumo sesiją ves pasaulyje puikiai vertinamas pedagogas, dėstantis Sibelijaus muzikos akademijoje (Suomija) – prof. Mika Väyrynen. Taip pat akordeono virtuozė Fanny Vicens (Prancūzija / Šveicarija) dalinsis sava patirtimi, o džiazo atlikėjas Vince Abbracciante (Italija) seminaro metu supažindins su džiazinės muzikos atlikimo ypatumais grojant akordeonu. Šį mėnesį studentai turės galimybę susitikti ir su solistu, Kijevo bajanistų kvarteto nariu Igoriu Sayenko (Ukraina). Lapkričio mėnesio meistriškumo kursų ciklą uždarys seminaras „Tobulo akordeono garso ir konstrukcijos paieškų raida“, kurį ves garsiausios pasaulyje akordeonų gamyklos „Pigini“ vadovas Massimo Pigini (Italija).

Kviečiame semtis žinių ir įkvėpimo!

Daugiau informacijos apie renginius rasite https://lmta.lt/lt/

2022.11.07

Skelbiamas viešas konkursas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija skelbia viešą konkursą trims LMTA tarybos narių vietoms užimti.

Kandidatams keliami reikalavimai:

Kandidatai turi nepriklausyti LMTA personalui ir studentams.
Kandidatai bus renkami atskirai į vieną iš trijų LMTA tarybos narių rinkimų tvarkos apraše numatytų vietų pagal atstovaujamą LMTA interesų sritį:

 • profesionaliosios muzikinės kultūros plėtra,
 • profesionaliosios teatro, kino ir šokio kultūros plėtra,
 • profesionaliosios kultūros plėtra regionuose.

Kandidatu į Tarybos narius gali būti nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys žinių bei gebėjimų, padedančių siekti Akademijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Akademijos misiją.

Viešo konkurso tvarka:

Kandidatai į Tarybos narius pateikia šiuos dokumentus:

 • nustatytos formos prašymą dalyvauti kandidatu Tarybos rinkimuose,
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,
 • aukštojo mokslo diplomo kopiją,
 • nustatytos formos nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją,
 • nustatytos formos kandidato į Tarybos narius anketą.

Dokumentai pateikiami iki 2023 m. vasario 15 d.
Kandidatas dokumentus gali pateikti asmeniškai arba atsiųsti registruotu laišku.

Kandidatų dokumentus registruoja Personalo ir teisės skyrius (Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius, 119 kab.)
Telefonai pasiteiravimui: (8 5) 261 7839, 8 611 89 810 )

Tarybos rinkimų data – 2023 m. kovo 15 d.

LMTA tarybos rinkimų tvarkos aprašas

 

2022.11.05

Lietuviškoji programa „Scanoramoje“: savito balso paieškos dabarties ir praeities sankirtose

Jubiliejinėje Europos šalių kino forumo „Scanorama“ lietuviškojoje programoje – drąsios savito balso paieškos dokumentinių filmų premjerose, naujausio trumpametražio kino horizontas, pagarbos gestas lietuvių kino tradiciją formavusiems kūrėjams ir kino muzikai.

„Lietuviškos kino premjeros šiais metais pristato ryškų ir įsimintiną dokumentikos pjūvį, atskleidžiantį pripažintų ir pradedančių kūrėjų balsų polifoniją, formuojančią tvirtą nacionalinio kino charakterį. Nustebins ir naujai atversti kino istorijos puslapiai, įrodantys, kad savitos meninės raiškos paieškos – ne pavienės išimtys, o nuosekliai lietuvių kino tradiciją palaikanti kryptis“, – teigia festivalio įkūrėja ir meno vadovė Gražina Arlickaitė.

 

Gilusis laikas ir vaizduotės struktūros

Tarptautiniame šiuolaikinio meno lauke pripažinta menininkė ir kino kūrėja Emilija Škarnulytė festivalyje pristatys savo ilgametražį dokumentinį filmą „Kapinynas“. Režisierė nukreipia kamerą į Ignalinos atominę elektrinę, kurioje vykdomas eksploatavimo nutraukimo procesas. Juostos autorė iš skirtingų perspektyvų apmąsto branduolinės technologijos poveikį ir amžinąjį sugrįžimą primenantį energijos ciklą. Preciziškai komponuojami vaizdai ir originaliai tyrinėjamos giliojo laiko bei nematomų struktūrų temos pratęs intelektualiai ir fiziškai įtraukiančias menininkės instaliacijas, o prasminį kontekstą praplės režisierės meistriškumo seminaras „Antropocenas, gilusis laikas ir geologinės traumos“ bei specialųjį filmo seansą su gyva muzika renginių erdvėje „Gallery 1986“. 2019 m. E. Škarnulytė buvo apdovanota „Ateities kartos meno prizu“ (Future Generation Art Prize) ir atstovavo Lietuvai 22-ojoje Milano trienalėje. Šiuo metu Radvilų rūmų dailės muziejuje veikia personalinė menininkės paroda „Švytintys kambariai“, kurios centre atsiduria minėtąjį apdovanojimą pelnęs kūrinys „t ½“.

 

Globalaus pasaulio paraštės: sakralūs išgyvenimo ritualai

Šiais metais Mariupolyje rusų okupantų nužudyto režisieriaus, antropologo ir geologo Manto Kvedaravičiaus atminimas festivalyje bus pagerbtas jo dokumentiniu esė „Prologas“, pristatytu Lokarno kino festivalyje. „Prologo“ ištakos siekia pasiruošimo darbus pirmajam vaidybiniam filmui „Partenonas“, 2019 m. tapusiu „Scanoramos“ uždarymo filmu. Juostoje jungiama dokumentinio ir vaidybinio kino raiška, pratęsianti ankstesniuose režisieriaus filmuose tyrinėtą globalaus pasaulio paribiuose atsidūrusių žmonių egzistenciją.

Filmo centre atsiduria apleistame tekstilės fabrike gyvenančio Mehdi ir jo tėvynainių kasdienybė, M.Kvedaravičiaus fiksuojama kaip sakralių išgyvenimo ritualų mozaika. Kūniškų geismų ir maldų vaizdai ir garsai, viltys, rūpestis artimaisiais ir gyvūnais susipina su tautų krausymosi, negalios ir abejingumo civilizacijos pakraščiams motyvais.

 

Vaizdų ir garsų kolekcionieriai

Lietuviškų premjerų gretas papildys ilgamečio „Scanoramos“ režisieriaus, Vytauto V. Landsbergio, dokumentinė juosta „Antanas Sutkus: scenos iš fotografo gyvenimo“, kurianti asmenišką ir poetišką gyvojo lietuvių fotografijos klasiko portretą. Filmas aiškinasi fotografijos genijaus fenomeną, gebėjimą nekonfliktuojant prisijaukinti aplinką ir žmones – atskleisti jų gyvastį nekovojant, grubiai nesibraunant ir neperžengiant asmeninių ribų, bet ironiškai šypsantis, liūdint, neteisiant, įsiklausant į sudėtingas savos šeimos patirtis.

Režisierius Vytautas Tinteris savo debiutiniame ilgametražiame filme „Dažnių žvejyba“ pristatys garso menininko Audriaus Šimkūno portretą ir kvies skirtingose erdvėse išgyventi akustines patirtis. Sekdamas filmo herojaus aistra garsams ir jų deriniams, savo filmą jis papildė 24 kanalų garso takeliu, kuris buvo kurtas bendadarbiaujant su LMTA muzikos inovacijų studijų centru ir montuotas sferinėje erdvinio garso salėje. Joje po premjerinio seanso įvyks ir likusios filmo peržiūros.

 

Trumpo metro horizontai

Šiais metais „Scanorama“ pristatė išaugusią trumpametražių filmų konkursinę programą „Europos blyksniai“. Tryliktą kartą rengiamas konkursas, pakeitęs regioninę konkursinę trumpametražių filmų programą „Naujasis Baltijos kinas“, festivalio metu supažindins su naujaisiais kino talentais iš visos Europos ir atrinktais lietuvių režisierių darbais. Į lietuvišką konkurso programą buvo atrinkti keturi darbai: „Šokis“ (rež. Danielius Minkevičius), „Blausos“ (rež. Arnas Balčiūnas), „Prieš karą ir pandemiją buvo meilė ir blakės“ (rež. Nuruzzaman Khan) ir „Kaprizas“ (rež. Beatričė Bukantytė, Raskto Novaković).

 

Kino kalbos paieškų retrospektyva

Programoje „Atvira Lietuvos kino istorija“, kiekvienais metais primenančioje lietuvių kino tradiciją formavusias asmenybes ir jų reikšmingiausius kūrinius, šiais metais skiriamas išskirtinis dėmesys autoriniams poetinio vaidybinio kino atspindžiams ir kino muzikos refleksijoms.

Režisieriui Algimantui Puipai dedikuotas rinkinys, kurį sudaro jo Nepriklausomybės pradžioje sukurti  filmai „Žuvies diena“ (1989), „Žaibo nušviesti“ (1996) ir „Vilko dantų karoliai“ (1997) pristato originalaus balso paieškas vaidybinio kino tradicijoje, jungiančias stiprias asmeninės vaizduotės perspektyvas ir meninės tikrovės matmenį įgyjančias realybė interpretacijas.

Praėjusiais metais anapus iškeliavusio kino režisieriaus ir operatoriaus Vytauto Damaševičiaus atminimui skirtas trumpametražių dokumentinių filmų triptikas, kuriame išsirikiavo „Liūdnoji Venecija“ (1990), „Lietuvos kronika“ (1990) ir „Draugas. Vieno Česlovo Milošo eilėraščio istorija“ (Č.M. šimtmečiui) (2011), įdėmiai žvelgia ir gilinasi į istorinio laikmečio, vietos ir asmens esmę.

Vieno įdomiausių ir originaliausių lietuvių kompozitorių, Broniaus Kutavičius, 90-osioms gimimo metinėms paminėti į programą įtrauktas Jono Vaitkaus režisuotas filmas „Strazdas – žalias paukštis“ (1990) supažindina su to paties kūrinio sceninio ir kinematografinio išpildymo jungtimi bei lietuvių kino garso takelių fonoteka. Kurdamas muziką šiam filmui, kompozitorius pasitelkė savo kūryboje nuosekliai plėtojamus pagoniško minimalizmo principus ir siekė garsais atgaivinti panteistinės pasaulio sandaros struktūrą, dinamiką ir dermes.

 

Šiais metais Europos šalių kino forumas „Scanorama“ vyks lapkričio 10–20 dienomis, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje.

2022.11.05

Scenos meno darbų eskizų konkursas BALKONO OKUPACIJA

Aštuntus metus vykstantis scenos meno darbų eskizų konkursas BALKONO OKUPACIJA suteikia erdvę veržliems jaunųjų menininkų – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų – kūrybiniams eksperimentams.

Konkurse gali dalyvauti LMTA vaidybos, režisūros ir visų kitų katedrų bei specialybių studentai. Laukiami įvairių žanrų, formatų, mąsto kūrybiniai pasiūlymai. Konkurso nugalėtojai, padedami LMTA Meno centro, turės galimybę pilnai išplėtoti savo eskizą iki pilno spektaklio / pasirodymo.

Eskizo trukmė neturi viršyti 15–20 min.
Dalyvių registracija vyksta iki 2022 m. lapkričio 9 d. 23:59 val.

Registracijos anketa: https://forms.office.com/r/Ea9XdfY69Y
Daugiau informacijos: ziedune.dubnikovaite@lmta.lt

Konkursas vyks 2022 m. lapkričio 25 d. ir 26 d., LMTA Balkono teatre (Gedimino pr. 42, Vilnius)

Konkurse pristatomų eskizų žanras / formatas: šiuolaikinio scenos meno kūriniai (dramos / muzikos / šokio / cirko / operos spektakliai, performansai, instaliacijos, tarpdisciplininio meno projektai, etc.).

2022.10.27

Prieiga prie kino filmų platformos „KANOPY“

Gera žinia besidomintiems kino menu!  LMTA bendruomenės nariams iki š. m. lapkričio 14 d. suteikta prieiga prie kino filmų platformos „KANOPY“, tiesiogiai bendradarbiaujančios su filmų kūrėjais ir filmų platinimo įmonėmis, tokiomis kaip: DEFA Film Library, ArtMattan Films, HBO, BBC, Flicker Alley, National Film Board of Canada, First Run Features, Cinema Libre Studio ir kt.

Prisijungimo duomenis rasite ČIA 

2022.10.26

LMTA jaunųjų solistų  ir simfoninio orkestro koncertai

Antrasis seniausias iš dabar gyvuojančių Lietuvos simfoninių kolektyvų – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos simfoninis orkestras rudens sesijai parengė įspūdingą programą ir spalio 28 d. pristatys ją LMTA didžiojoje salėje, o spalio 29 d. Alytaus kultūros centre.

LMTA simfoninis orkestras įsteigtas 1953 metais. Skirtingais laikotarpiais su šiuo jaunimo orkestru dirbo ir jį ugdė ryškiausi Lietuvos batutos meistrai ir atlikėjai: Abelis Klenickis, Jurgis Fledžinskas, Juozas Domarkas, Gintaras Rinkevičius, Laurynas Vakaris Lopas, Robertas Šervenikas. Nuo 2013 m. orkestrui vadovauja dirigentas doc. Martynas Staškus.

LMTA simfoninį orkestrą sudaro Styginių bei Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedrų studentai, kurie kasmet pavasarį ir rudenį susiburia bendram muzikavimui ir rengia naujas programas. Tuomet akademijos erdvės prisipildo orkestro repeticijų garsų, sienas drebina didingas repetuojančio kolektyvo skambesys. Dirbti su orkestru neretai kviečiami ir kviestiniai dirigentai.

Šį kartą LMTA simfoniniam orkestrui diriguos jaunasis Lietuvos batutos meistras Ričardas Šumila.  2011 m. Ričardas baigė dirigavimo aspirantūros studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. G. Rinkevičiaus klasė), mokėsi Vienos muzikos ir vizualiųjų menų universitete (prof. U. Lajovicius), tobulinosi meistriškumo kursuose (pas dirigentus S. Edwardsą, J. Carewe, S. Bedfordą). Nuo 2008 m. dirba Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vyriausiojo dirigento asistentu, bendradarbiauja su įvairiais  Lietuvos ir užsienio orkestrais. 2014 m. pelnė  Auksinį scenos kryžių jaunojo menininko kategorijoje už kartu su režisieriumi Gediminu Šeduikiu pastatytą operą jaunimui  „Jonas ir Greta“ (Vilniaus miesto opera). Nuo 2019 m. R. Šumila yra Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vyriausiasis dirigentas.

Kartu su simfoniniu orkestru solo grieš ir LMTA studentai, tarptautinių konkursų laureatai – tai prof. Rūtos Lipinaitytės smuiko klasės studentė Vaigailė Dainavičiūtė, prof. dr. Roberto Beinario klasės obojaus klasės studentas Tadas Girčys bei LMTA absloventė smuikininkė Milda Kraujutaitytė. Programoje skambės J. S. Bacho koncertas smuikui, obojui ir styginiams c-moll, A. Chačaturiano koncertas smuikui ir orkestrui d-moll ir didinga F. Mendelssohno trečioji simfonija.

„Pasirodymas solo su orkestru yra nuostabi, ne taip dažnai bestudijuojant pasitaikanti proga, tad tikrai labai džiaugiuosi, tuo pačiu be abejo ir jaudinuosi. A. Chačaturiano muzika man artima, ji sužadina įvairiausius jausmus, yra labai spalvinga, vietomis labai emocinga, vietomis – jautri ir švelni. Labai norisi visus išgyvenimus ir visas šias spalvas perteikti klausytojams, tad pasirodymo laukiu su didžiausiu nekantrumu“ – sako smuikininkė V. Dainavičiūtė.

Koncertus ves Justė Jankauskaitė

Koncertai nemokami, jų pradžia 18 val.

Plačiau apie koncertą: https://lmta.lt/lt/renginys/lmta-simfoninio-orkestro-koncertas-6/

2022.10.25

Skelbiama kandidatų į LMTA Tarybą kėlimo pradžia!

Pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą bei LMTA senato patvirtintą LMTA tarybos narių rinkimų tvarkos aprašą LMTA taryba sudaroma iš 9 narių tokia tvarka:

 • vieną narį skiria ir atšaukia Akademijos studentų atstovybė savo nustatyta tvarka;
 • vienas narys, nepriklausantis Akademijos personalui ir studentams, viešo konkurso būdu renkamas ir atšaukiamas Akademijos studentų atstovybės nustatyta tvarka;
 • 4 (keturi) nariai, priklausantys Akademijos personalui, renkami ir atšaukiami Senato nustatyta tvarka;
 • 3 (trys) nariai, nepriklausantys Akademijos personalui ir studentams, viešo konkurso būdu renkami ir atšaukiami Senato nustatyta tvarka.

4 (keturi) Tarybos nariai bus išrenkami iš kandidatų, priklausančių Akademijos personalui (t. y., LMTA dėstytojai, mokslo (meno) darbuotojai, administracijos ir kiti darbuotojai). Kiekvienas iš jų atstovaus vienai iš šių interesų sričių:

 • muzikos krypties studijų ir meno plėtra,
 • teatro, kino ir šokio krypčių studijų ir meno plėtra,
 • Vakarų Lietuvos regiono profesionaliosios kultūros plėtra,
 • mokslinių ir meninių tyrimų plėtra.

Kandidatai, priklausantys Akademijos personalui, iškeliami LMTA fakultetų katedrų arba kitų akademinių padalinių dėstytojų ir tyrėjų posėdžiuose, svarstomi ir registruojami fakultetų tarybų posėdžiuose.

3 (trys) Tarybos nariai viešo konkurso būdu bus išrenkami iš kandidatų, nepriklausančių Akademijos personalui ir studentams. Kiekvienas iš jų atstovaus vienai iš šių interesų sričių:

 • profesionaliosios muzikinės kultūros plėtra,
 • profesionaliosios teatro, kino ir šokio kultūros plėtra,
 • profesionaliosios kultūros plėtra regionuose.

Tarybos narius renka Akademijos dėstytojų ir tyrėjų, kurie užima pareigas Akademijoje konkurso būdu, susirinkimas.

Senato patvirtinta Tarybos rinkimų data – 2023 m. kovo 15 d.

2022 m. spalio 19 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senatas priėmė kelis nutarimus, kurių pagrindu prasideda naujos kadencijos LMTA tarybos rinkimų procesas:

 • nutarimu Nr. 4-SN patvirtintas LMTA tarybos narių rinkimų tvarkos aprašas;
 • nutarimu Nr. 5-SN patvirtinta LMTA tarybos rinkimų komisija;
 • nutarimu Nr. 6-SN paskelbta kandidatų į LMTA tarybą kėlimo pradžia.

Visi nutarimai skelbiami ČIA  

Kviečiame dalyvauti rinkimuose į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybą!

2018.01.18

Valstybės šimtmetį Baltijos šalių jaunimas pažymės koncertų turu

Švęsdami trijų kaimyninių Baltijos valstybių šimtmečius, talentingi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Estijos muzikos ir teatro akademijos bei Latvijos Jazepo Vytuolo muzikos akademijos studentai ir jaunieji atlikėjai iš kitų Baltijos regiono šalių susibūrė į Baltijos šalių akademijų orkestrą (BAO).

Vasario 13 ir 14 d. įvyks koncertai Vilniuje ir Kaune. Diriguos Kristjan Järvi ir Modestas Barkauskas.

Vadovaujami meno vadovo – charizmatiškojo estų dirigento Kristjano Järvi – bei puikių lietuvių ir latvių jaunesniosios kartos dirigentų Modesto Barkausko ir Gunčio Kuzmos, vasario 8–18 d. talentingieji jaunuoliai surengs koncertų turą trijose Baltijos šalyse, o taip pat – Lenkijoje ir Vokietijoje, skelbdami laisvės, bendrystės, Baltijos ir Europos kultūrų idėjas.

Koncertų programas puoš Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Pēterio Vasko ir Arvo Pärto – trijų Baltijos kraštų muzikos klasikų – opusai, kurie bus atliekami greta Edwardo Elgaro, Modesto Musorgskio bei Piotro Čaikovskio šedevrų. Pirmasis tarptautinis Baltijos šalių akademijų orkestro turas nusidrieks per Talino ir Tartu (Estija), Cėsio ir Rėzeknės (Latvija), Vilniaus ir Kauno (Lietuva), Gdansko (Lenkija) ir Berlyno (Vokietija) koncertų sales.

Prieš prasidedant BAO koncertų turui, vasario 2–9 d. Tartu vyks meistriškumo kursai ir kūrybinės dirbtuvės. Kursuose dėstys Eva Bindere (smuikas), Janas Bjørangeris (smuikas), Erikas Kirsfeldas (violončelė), Robertas Beinaris (obojus), Martinas Kuuskmannas (mediniai pučiamieji), Laimonas Masevičius (tūba), Heigo Rosinas (perkusija), Gediminas Gelgotas (kompozicija), Lukas Groenas ir Kristjanas Järvi (dirigavimas), kurie kursų dalyviams suteiks praktinių žinių ir naudingų įgūdžių, reikalingų kuriant savo karjerą įvairių kraštų orkestruose.

Projektą remia Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybės bei „EAS Enterprise Estonia“. LMTA dėstytojų ir studentų dalyvavimą projekte finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. 

—————————————————————-
Koncertas VILNIUJE
Vasario 13 d., antradienį, 18.30 val.
Lietuvos nacionaliniame dramos teatre (Gedmino pr. 4, Vilnius)
Dirigentas – Kristjan Järvi

PROGRAMA
Arvo Pärt – Simfonija Nr. 1
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – Miške
Piotras Čaikovskis – uvertiūra-fantazija Romeo ir Džuljeta
Edward Elgar – Enigma variacijos

Įėjimas laisvas, tačiau būtina registracija el. paštu: bao@lmta.lt
Registracija vykdoma iki vasario 10 d.
——————————————————————–
Koncertas KAUNE
2018 m. vasario 14 d., trečiadienį, 18.00 val.
Kauno valstybinėje filharmonijoje
Dirigentas – Modestas Barkauskas

PROGRAMA
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – Miške
Peteris Vasks – Lauda
Modestas Musorgskis – Naktis Raganų kalne
Edward Elgar – Enigma variacijos

Įėjimas laisvas.

Maloniai kviečiame!

2018.01.14

Įvyko festivalis „Naujosios muzikos iššūkiai’18“

Lietuvos muzikos ir teatro akademija drauge su Lietuvos ansamblių tinklu sausio 11–13 d. pakvietė į pirmą kartą surengtą festivalį „Naujosios muzikos iššūkiai“.

Naujausios muzikos kūrybos bei atlikimo tradicijas puoselėsiantis festivalis sujungė pirmosios mūsų krašte, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vykdomos Šiuolaikinės muzikos atlikimo programos bei Kompozicijos katedros studentus bendram profesiniam ir kūrybiniam tobulėjimui.

LMTA Balkono teatre, Muzikos inovacijų centro J. Juzeliūno garso sferoje bei J. Karoso salėje vykusiuose septyniuose festivalio koncertuose pristatytos daugiau kaip 15 jaunųjų kompozitorių akustinių, elektroakustinių ir elektroninių kūrinių premjeros. Nuskambėjo Agnės Mažulienės, Pauliaus Prasausko, Mykolo Treščenkino, Aleksejaus Kalinino, Aleksandros Zviozdkinos, Beatos Juchnevič, Ievos Parnarauskaitės, Modesto Rinkevičiaus, Jolantos Grinevič, Dainoros Aleksaitės, Boženos Čiurlionienės, Adamo Färnlöfo kūriniai.

Programą praturtino specialus Johno Cage’o muzikos koncertas.

Išskirtinis festivalio akcentas – bendras Lietuvos ansamblių tinklo (LAT) ir Belgijos elektroninės muzikos studijos „Centre Henri Pousseur“ koncertas, kurio metu atlikti belgų ir lietuvių kompozitorių Guillaume’o Auvray, Igno Krunglevičiaus, Vykinto Baltako, Alberto Navicko kūriniai, taip pat dvi specialiai šiam projektui sukurtos kompozicijos – Stéphane’o Orlando „Black Panthers“ ir Monikos Sokaitės „1 6 9“.

Kūrinius atliko Šiuolaikinės muzikos atlikėjų programos magistrantai ir LAT profesionalai. Tai studentai Gikas Vincas (fleita), Kazimieras Jušinskas (saksofonas), Simonas Kaupinis (tūba), Monika Kiknadzė (altas), Greta Garmašaitė (vargonai, fortepijonas), Deimantas Balys (gitara), Domas Norkūnas (gitara, elektronika), Dominykas Besakirskas (perkusija, elektronika), Kristupas Kmitas (perkusija), Domantas Razmus (perkusija), Dovydas Stoškus (perkusija) bei LAT nariai Andrius Žiūra, Rusnė Mataitytė, Edmundas Kulikauskas, Indrė Baikštytė, Ugnė Antanavičiūtė. Koncertuose taip pat dalyvavo Šiuolaikinės muzikos atlikėjų programos dėstytojai – džiazo atlikėjas Liudas Mockūnas bei kompozitorius, dirigentas, LAT įkūrėjas Vykintas Baltakas.

Renginiai

2022/11/28

EUFONIJŲ IR TŪBŲ KLASĖS KONCERTAS SU DRAUGAIS

2022 m. lapkričio 28 d., pirmadienį, 18 val.
LMTA Juozo Karoso salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)
 
EUFONIJŲ IR TŪBŲ KLASĖS KONCERTAS SU DRAUGAIS
 
 
 
Atlikėjai:
doc. Laimonas Masevičius (tūba) ir jo klasės studentai
Augustinas Malikėnas (fliugelhornas)
Giedrius Steponaitis (tūba)
Jonė Punytė-Svigarienė (fortepijonas)
 
Programoje:
J. Pachelbel–E. Clapton, A. Scott, A. Geodicke , A. Piazzolla A. Baadsvik, The Beatles
 
 
Organizatorius: LMTA Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedra
 
Įėjimas NEMOKAMAS, maloniai kviečiame!
 
2022/11/29

KONCERTAS ŠV. CECILIJOS DIENAI

2022 m. lapkričio 29 d., antradienį, 18 val. 
LMTA Klaipėdos fakultete (K. Donelaičio g. 4, Klaipėda)

KONCERTAS ŠV. CECILIJOS DIENAI 

Dalyvauja LMTA Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros studentai:
Ieva Andriulionytė,
Valerij Gončarov (dainavimas, doc. Giedrės Zeicaitės kl.),
Ugnė Batavičiūtė,
Judita Matevičiūtė (fortepijonas, prof. Tatjanos Romaškinos kl.),
Kotryna Baltrimaitė,
Justina Krikščiukaitė (fortepijonas, doc. Jūratės Karosaitės kl.),                                                
Liveta Jatulytė,
Rovena Palkovniece,
Emilis Raginis,
Justine Račinska (gitara, doc. Juliaus Kurausko kl.),
Simona Frančeska Kviklytė (smuikas, lekt. Linos Marijos Songailės kl.),
Eitvydas Gedžius (birbynė, prof. Vytauto Tetensko kl.),
Greta Dudnikė,
Martyna Lidžiūtė,
Neda Tomašauskaitė,
Karolina Turčinskaitė (kanklės, lekt. Ingridos Kurienės kl.),
Aistė Švenčionytė,
Nojus Vaupšas,
Gediminas Norvilas (valtorna, bosinis trombonas, tūba, lekt. Egidijaus Mikniaus kl.)

Programoje: Vakarų Europos, Amerikos ir lietuvių kompozitorių kūriniai

Koncertą veda  doc. Jūratė Karosaitė

RENGINYS NEMOKAMAS. Maloniai kviečiame!

2022/11/29

GYD. A. PEČELIŪNIENĖS PASKAITA APIE BALSO HIGIENĄ

2022 m. lapkričio 29 d., antradienį, 15 val.
LMTA J. Karoso salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

GYD. AUSTĖJOS PEČELIŪNIENĖS PASKAITA APIE BALSO HIGIENĄ

Austėja Pečeliūnienė, gydytoja otorinolaringologė, jos pagrindinė domėjimosi sritis – balso problemos ir kaip jų išvengti. Paskaitos metu gydytoja pristatys svarbiausius balso higienos principus, kuriuos turėtų žinoti visi balso profesionalai, o taip pat papasakos apie kokias problemas gali įspėti dažnas balso nuovargis. Balsas atspindi mūsų asmenybę, jis unikalus kaip piršto antspaudas. Žinios apie balso higieną ir balso veikimo mechanizmą gali padėti išlaikyti balsą sveiką įvairiais amžiaus tarpsniais.

Paskaitos trukmė – 45 min.

Įėjimas nemokamas, kviečiame dalyvauti.

2022/11/29 - 2022/11/30

PIANISTĖS PROF. MŪZOS RUBACKYTĖS MEISTRIŠKUMO KURSAI

2022 m. lapkričio 29 d., 10:00–13:00 val., LMTA Centrinių rūmų 307 auditorijoje (Gedimino pr. 42, Vilnius)
2022 m. lapkričio 30 d., 10:00–13:00, LMTA Centrinių rūmų 219 auditorijoje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

PIANISTĖS PROF. MŪZOS RUBACKYTĖS (LMTA / LIETUVA / PRANCŪZIJA / ŠVEICARIJA) MEISTRIŠKUMO KURSAI

PROGRAMA:

Lapkričio 29 d., antradienį, 307 aud.
10:00 val. JONAS BENJAMINAS BALSYS (III k., prof. Jurgis Karnavičius)
S. Prokofjev. Sonata Nr. 6, I ir II dalys

11:00 val. KRISTIANA JODKO (IV k., prof. Jurgis Karnavičius)
M. Ravel. Jeux d’eau („Vandens žaismas“ )

13:00 val. MATTEO LATTARULO (I mag., prof. Jurgis Karnavičius)
F. Liszt. Koncertas Nr. 1, Es-dur


Lapkričio 30 d., trečiadienį, 219 aud.

10:00 val. ELZĖ LIPNICKAITĖ (I k., doc. Daumantas Kirilauskas)
J. Brahms. Intermezzo, op. 119 Nr. 2
J. Haydn. Sonata F-dur Nr. 23, Hob. XVI, II ir III dalys

11:00 val. SIMONAS MIKNIUS (I k., doc. Daumantas Kirilauskas)
F. Liszt. Rapsodija Nr. 9 S. 244 / 9 Es-dur

12:00 val. ANASTASIJA RUSYN (I k., prof. Rūta Rikterė)
F. Mendelssohn. Rimtosios variacijos, op. 54

2022/11/29

PROF. IRENOS MILKEVIČIŪTĖS DAINAVIMO KLASĖS STUDENTŲ KONCERTAS

2022 m. lapkričio 29 d., antradienį, 18 val.
LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

PROF. IRENOS MILKEVIČIŪTĖS DAINAVIMO KLASĖS STUDENTŲ KONCERTAS

Atlikėjai:
Gabrielė Andriulytė
Nojus Vytis Gutauskas
Aija Jermaloviča
Dovilė Kazonaitė
Charlotte Kilsch
Mindaugas Tomas Miškinis
Skirmantė Vaičiūtė
Austėja Zinkevičiūtė
Nojus Žalys
Gabija Žvinklytė

Pianistė: Raminta Gocentienė

Programoje: W. A. Mozart, C. Saint-Saëns, A. Dvořák, E. Balsys, R. Žigaitis ir kt.

Organizatorius: LMTA Dainavimo katedra

Renginys NEMOKAMAS, maloniai kviečiame!

2022/11/30

TARPDISCIPLININIS ŠOKIO SPEKTAKLIS „ORFĖJAS, EURIDIKĖ”

2022 m. lapkričio  30 d. trečiadienį, 19 val.
Dūmų fabrike (Dūmų g. 5, Vilnius)

TARPDISCIPLININIS ŠOKIO SPEKTAKLIS „ORFĖJAS, EURIDIKĖ“

Kūrybinė grupė:
Choreografas: Martynas Rimeikis
Kompozitoriai: Albertas Navickas ir Jūra Elena Šedytė
Libreto autorius: Rimantas Ribačiauskas
Scenografas ir šviesų dailininkas: Arvydas Buinauskas
Šiuolaikinės muzikos duetas: „Twenty Fingers Duo“ (violončelininkas Arnas Kmieliauskas, LMTA doktorantė Lora Kmieliauskaitė (smuikas, šiuolaikinė muzika. LMTA Kamerinio ansamblio katedros Šiuolaikinės ir improvizacinės muzikos specializacija, prof. Indrės Baikštytės klasė)
Šokėjai: Jeronimas Krivickas ir Julija Stankevičiūtė 
Kostiumų dailininkas: Juozas Valenta
 
Įėjimas mokamas.
2022/11/30

LMTA BENDROJO FORTEPIJONO KATEDROS STUDENTŲ KONCERTAS

2022 m. lapkričio 30 d., trečiadienį, 18 val.                                                                                           

LMTA Juozo Karoso salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

 

LMTA BENDROJO FORTEPIJONO KATEDROS STUDENTŲ KONCERTAS 

Atlikėjai:
Dovydas Baltimavičius
Karolis Dabulskis
Linas Drąsutis
Liana Maliauskaitė
Ieva Raubytė
Monika Siaurusaitytė
Adelė Silickaitė
Jekaterina Tretjakova
Vaiva Sodaitytė (violončelė)

Koncertą veda: Kotryna Račiūnaitė

Programoje:

Robert Schumann (1810–1856)
Fantastinė pjesė, op. 73 Nr. 1
Atlieka: Vaiva Sodaitytė (violončelė)
Linas Drąsutis (III k., dainavimas, dr. Gabijos Natalevičienės fortepijono kl.)

Felix Mendelssohn (1809–1847)
„Daina be žodžių“, op. 30 N. 6
Atlieka: Jekaterina Tretjakova (III k., dainavimas, lekt. Irenos Puzienės fortepijono kl.)

Stasys Vainiūnas (1909–1982)
„Pakalnutės žydi“ iš ciklo „Gimtinės pievos“
Atlieka: Adelė Silickaitė (I k., smuikas, lekt. Jūratės Tamulėnienės fortepijono kl.)

Fryderyk Chopin (1810–1849)
Noktiurnas f-moll, op. 55 N. 1
Atlieka: Monika Siaurusaitytė (II k., dainavimas, lekt. Jūratės Tamulėnienės fortepijono kl.)

Aleksandr Skriabin (1872–1915)
Preliudai, op. 11: Nr. 4 ir Nr. 5
Atlieka: Dovydas Baltimavičius (II k., kompozicija, dr. Gabijos Natalevičienės fortepijono kl.)

Rodion Ščedrin (1932)
Alla Albeniz
Atlieka: Liana Maliauskaitė (I k., choro dirigavimas, dr. Gabijos Natalevičienės fortepijono kl.)

Meredith Monk (1942)
Ellis Island
Atlieka: Ieva Raubytė ir Karolis Dabulskis (II k., kompozicija, lekt. Sonatos Alšauskaitės fortepijono kl.)

Įėjimas nemokamas. Maloniai kviečiame!

2022/12/01

KONCERTAS „THE PATKOWSKI PROJECT“

2022 m. gruodžio 1 d., ketvirtadienį, 19 val.
LMTA Juliaus Juzeliūno erdvinio garso sferoje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

THE PATKOWSKI PROJECT

Atlikėjai:
Robert Jędrzejewski (violončelė, multimedija)
Jacob Sundstrom (elektronika)

Programoje:
Robert Jędrzejewski. INTERSEKCJE fiksuotai medijai (2022)
Karlheinz Stockhausen. SOLO melodiniam instrumentui su grįžtamuoju ryšiu (1966)
Kaija Saariaho. PRÈS violončelei ir elektronikai (1992)
Roger Reynolds. PERSISTENCE violončelei ir elektronikai (2022)

RENGINYS NEMOKAMAS.
Maloniai kviečiame!

2022/12/01

LEKT. I. KULEŠEVIČIENĖS IR DOC. E. STANELIO VALTORNOS KLASĖS KONCERTAS

2022 m. gruodžio 1 d., ketvirtadienį, 18 val.
LMTA Kongresų rūmų Kamerinėje salėje (Vilniaus g. 6-2, Vilnius)

LEKT. INDRĖS KULEŠEVIČIENĖS IR DOC. EGIDIJAUS STANELIO VALTORNOS KLASĖS KONCERTAS

Atlikėjai:
Gediminas Abaris
Ringailė Anušauskaitė
Aleksej Asanavičius
Marta Etxezarreta
Ugnius Kleiba
Arūnė Mendelytė
Aistė Švenčionytė
Elvyra Knižnikovaitė-Būrė
Gytis Cinauskas

Koncertmeisterė Gintarė Rudaitytė

Programoje: L. van Beethoven, B. E. Müller, F. Mendelssohn, F. Spindler, J. C. Eschmann, R. Strauss, K. Lorenz, H. Round, P. Hindemith, J. Porret, H. Neuling, J. Koetsier, B. Krol, Ch. Lesaffre

KONCERTAS NEMOKAMAS
Maloniai kviečiame!

2022/12/03

RENGINYS „AGATA TEIKIAMOS GALIMYBĖS“

2022 m. gruodžio 5 d., šeštadienį, 13 val. 
LMTA Klaipėdos fakultete (K. Donelaičio g. 4, Klaipėda)

AGATA TEIKIAMOS GALIMYBĖS, SUSITIKIMAS SU KLAIPĖDOS FAKULTETO STUDENTAIS

Akademija tikrai išmokys meninio meistriškumo, bet praktinė pažintis su nematoma meninės veiklos puse taip pat labai svarbi ir būtina.

Kviečiame Klaipėdos fakulteto studentus į susitikimą-paskaitą apie praktinius menininko profesijos aspektus: savarankišką veiklą, sutartis, derybų su užsakovais subtilybes, pagrindines mokesčių taisykles, AGATA atlyginimą ir kitas teikiamas paslaugas – pagalbą įsilieti į tarptautinius licencijuotus tinklus, AGATA informacinio centro konsultacijas ir kt.

Renginį ves Lietuvos gretutinių teisių asociacijos AGATA direktorės pavaduotoja Martyna Gudaitė-Gulbinienė. Ji yra teisininkė, muzikos teisių ir muzikos industrijos ekspertė (AGATA). Penkiolikos metų darbo muzikos teisių srityje ir muzikos industrijos kuluaruose jai leido sukaupti spalvingą praktinę patirtį ir suformavo tvirtas įžvalgas, ko trūksta jaunam menininkui, kad jo profesinė pradžia būtų sklandi.

 

Paskaita NEMOKAMA, tačiau būtina išankstinė registracija: https://forms.office.com/