Alumnų draugijos skelbimai

← Grįžti į pagrindinį puslapį

SUAUGUSIŲJŲ VASAROS AKADEMIJA“ KVIEČIA SVAJOTI GARSIAU

Lietuvos muzikos ir teatro akademija jau penktą kartą atveria duris ir liepos 1–rugpjūčio 23 d. kviečia mokytis muzikuoti projekte „Suaugusiųjų vasaros akademija“! Lygiagrečiai LMTA alumnai kviečiami dalyvauti projekto „Suaugusiųjų vasaros akademija“ konkurse lektoriaus pareigoms užimti

Plačiau

2019 05 16


KVIETIMAS

Kviečiame Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Alumnų draugijos narius ir visus LMTA absolventus, norinčius tapti Draugijos nariais, dalyvauti Draugijos visuotiniame susirinkime, kuris įvyks 2019 m. gegužės 4 d. 10.30 val. LMTA VI rūmų 40 aud. (Pamėnkalnio g. 15, Vilnius). 

Dalyvių registracija – nuo 10.00 val.

Darbotvarkėje: 
– LMTA Alumnų draugijos prezidento ataskaita 
– LMTA Alumnų draugijos ataskaita 
– Pasisakymai, diskusijos

LMTA Alumnų draugijos tikslas – prisidėti prie LMTA studijų, mokslo ir meno veiklos, siekiant garsinti LMTA vardą pasaulyje; skatinti alumnų bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą bei profesinį tobulėjimą, jų veiklos galimybių plėtrą visuomenėje; plėtoti bendradarbiavimą su Lietuvos ir kitų valstybių tarptautinėmis muzikos universitetų ir kitų mokslo institucijų absolventų organizacijomis.

Kviečiame visus LMTA absolventus tapti LMTA Alumnų draugijos nariais.

Narius ir kitus rėmėjus kviečiame skirti 2 proc. pajamų mokesčio paramą LMTA Alumnų draugijai: 
LMTA Alumnų draugija 
Gedimino pr. 42, Vilnius 
Įmonės kodas 304416369 
SWED  bankas 
LT 36 7300 0101 5173 5344 

LMTA Alumnų draugijos valdyba
2019 04 23


Akademijoje įvyko 1975 metų LMTA absolventų darbų parodos atidarymas ir susitikimai su bendruomene                  

Vasario 14 d. LMTA Centriniuose rūmuose atidaryta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos alumnų draugijos iniciatyva surengta 1975 metų Akademijos absolventų muzikologų ir kompozitorių  darbų paroda ir susitikimas su bendruomene. Tai kompozitorius, prof.  Mindaugas Urbaitis, muzikologės ir dėstytojos prof. Audronė Žiūraitytė (LMTA), Virginija Apanavičienė (LMTA), Zita Kelmickaitė (LMTA), Gražina Misiukevičienė (KU), menotyros daktarė Vida Bakutytė, Roma Kneitienė (leidyklos „Ramduva“ įkūrėja ir direktoriaus pavaduotoja), Alė Gutauskienė (Lietuvos kino teatro ir muzikos muziejaus Muzikos skyriaus ilgametė vedėja). Šios grupės nariai ir šiandien labai aktyvūs – jie rengia koncertus, skaito pranešimus ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniuose renginiuose, yra aplankę daugybę šalių kaip lietuvių muzikos ir kultūros ambasadoriai, visuomenės veikėjai. 

Parodą atidarė LMTA Alumnų draugijos prezidentas prof. Petras Kunca, kalbėjo LMTA Karjeros ir kompetencijų centro vedėja Gintarė Palkevičienė.

Į parodos atidarymą ir susitikimus atvykę lankytojai galėjo ne tik susipažinti su muzikų nuveiktais darbais, bet ir pabendrauti neformalioje aplinkoje, išgirsti pasakojimus apie XX a. 8-ojo dešimtmečio studentų gyvenimą, išklausyti kompozitoriaus M. Urbaičio kūrinio „Meilės daina ir išsiskyrimas“ gyvą atlikimą (solistė Ieva Skorubskaitė).

Tikimės, kad renginys tapo gražaus ir vaisingo LMTA absolventų bendravimo ir bendradarbiavimo tradicijos pradžia.

LMTA Alumnų draugijos valdybos informacija
2019 03 13


KVIETIMAS

Informuojame, kad Lietuvos kultūros politikos institutas drauge su partneriais gruodžio 21 d. LMTA Didžiojoje salėje organizuoja visuomenės susitikimą su ES komisaru Vyteniu Povilu Andriukaičiu.

Daugiau informacijos – kvietime.

2018 12 14


LMTA Alumnų draugijos nariai lankėsi Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Vilniaus Bernardinų) bažnyčioje

Gegužės 22 d. LMTA Alumnų draugijos nariai susirinko prie Vilniaus Bernardinų bažnyčios vedini noro giliau susipažinti su jos istorijos ir Lietuvos meno istorijos raida. Ekskursijos vadovas –  inžinierius-restauratorius, kultūros paveldo ekspertas, LMTA Infrastruktūros direkcijos direktoriaus pavaduotojas Petras Kanevičius supažindino susirinkusiuosiu su bažnyčios, kuri yra vienas didžiausių gotikinių sakralinių pastatų Lietuvoje, įkūrimo XV a. ir pastatymo aplinkybėmis bei restauravimo darbų rezultatais. Susirinkusieji apsilankė zakristijoje, kur žavėjosi krištoliniais skliautais, šv. Mykolo, šv. Florijono koplyčiose, susipažino su unikaliomis XVI a. polichrominėmis freskomis – iš dalies atidengtomis kompozicijomis Biblijos temomis, mediniais altoriais ir Didžiuoju altoriumi, kurie yra vėlyvojo baroko stiliaus, natūralios medžio spalvos. Dėkojame ekskursijos vadovui Petrui Kanevičiui už ypatingas, su meile perteiktas žinias, patvirtinančias ilgaamžius europinius lietuvių kultūros ryšius.
Tai buvo pirmasis iš suplanuotų pažintinių apsilankymų Bernardinų bažnyčioje. Nekantriai lauksime tęsinio.

LMTA Alumnų draugijos valdybos informacija / 2018 05 28


Įvyko metinis  LMTA Alumnų draugijos visuotinis susirinkimas

Gegužės mėn. 5 d.  LMTA Alumnų draugijos nariai į visuotinį  Draugijos susirinkimą atvyko pasidalinti įžvalgomis apie įvykdytus darbus ir būsimą veiklą.

Draugijos nariai išklausė Alumnų draugijos prezidento prof. Petro Kuncos bei Alumnų draugijos revizorės Rimos Rimšaitės ataskaitą, pasidžiaugė draugijos nuveiktais darbais, pasidalijo asmeninės veiklos, nesusijusios su tiesioginiu darbu, pasiekimais ir pasiskirstė darbus ateičiai. 2017 m. Alumnai dalyvavo išvykoje į Austriją, pradėjo išėjusių LMTA alumnų paminėjimo tradiciją ir, kartu su LMTA Liaudies instrumentų katedra, Vėlinių išvakarėse gražiu renginiu prisiminė buvusius LMTA bendruomenės narius. 2018 m. planuojama dar platesnė veikla – Valdybai pasiūlius, nutarta, bendradarbiaujant su LMTA Karjeros ir kompetencijų centru, Akademijoje surengti susitikimus su iškiliais LMTA alumnais, organizuoti alumnų grupių susitikimus. Alumnų draugijos valdybos narės Aldonos Juodelienės iniciatyva bus pagamintas draugijos nario bilietas, teiksiantis įvairių koncertų, sporto klubų lankytojų nuolaidas. Visuotinis susirinkimas taip pat pritarė, kad 2018 m. rudenį būtų įteikta LMTA Alumnų draugijos socialinė stipendija LMTA studentui.

Apie draugijos veiklą pasisakė susirinkime dalyvavę alumnai prof. J. Antanavičius, prof. P. Radzevičius, doc. V. Vainauskienė, R. Rimšaitė, R. Nomicaitė ir kiti.   

LMTA Alumnų draugijos valdybos informacija
2018 05 28


K V I E T I M A S

Kviečiame LMTA Alumnų draugijos narius ir visus LMTA absolventus, norinčius tapti Draugijos nariais, dalyvauti Draugijos visuotiniame susirinkime, kuris įvyks 2018 m. gegužės 5 d. 11 val. LMTA II (Kongresų) rūmų (Tilto g. 16) 303 a.

Dalyvių registracija – nuo 10.45 val.

Darbotvarkėje:
– LMTA Alumnų draugijos prezidento prof. Petro Kuncos ataskaita
– LMTA Alumnų draugijos revizoriaus Rimos Rimšaitės ataskaita
– Alumnų draugijos 2018 m veiklos planas
– Diskusijos

Prašome informuoti apie dalyvavimą renginyje: alumnai@lmta.lt
Mob. tel. 370 600 85155

LMTA Alumnų draugijos tikslas – prisidėti prie LMTA studijų, mokslo ir meno veiklos, siekiant garsinti LMTA vardą pasaulyje; skatinti alumnų bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą bei profesinį tobulėjimą, jų veiklos galimybių plėtrą visuomenėje; plėtoti bendradarbiavimą su Lietuvos ir kitų valstybių tarptautinėmis muzikos universitetų ir kitų mokslo institucijų absolventų organizacijomis.
Kviečiame visus LMTA absolventus tapti LMTA Alumnų draugijos nariais.

Narius ir kitus rėmėjus kviečiame skirti 2 proc. pajamų mokesčio paramą LMTA Alumnų draugijai:

LMTA Alumnų draugija
Gedimino pr. 42, Vilnius
Įmonės kodas 304416369
SWED bankas
LT 36 7300 0101 5173 5344

LMTA Alumnų draugijos valdyba