Alumnų draugijos skelbimai

KVIETIMAS

Informuojame, kad Lietuvos kultūros politikos institutas drauge su partneriais gruodžio 21 d. LMTA Didžiojoje salėje organizuoja visuomenės susitikimą su ES komisaru Vyteniu Povilu Andriukaičiu.

Daugiau informacijos – kvietime.

2018 12 14


LMTA Alumnų draugijos nariai lankėsi Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Vilniaus Bernardinų) bažnyčioje

Gegužės 22 d. LMTA Alumnų draugijos nariai susirinko prie Vilniaus Bernardinų bažnyčios vedini noro giliau susipažinti su jos istorijos ir Lietuvos meno istorijos raida. Ekskursijos vadovas –  inžinierius-restauratorius, kultūros paveldo ekspertas, LMTA Infrastruktūros direkcijos direktoriaus pavaduotojas Petras Kanevičius supažindino susirinkusiuosiu su bažnyčios, kuri yra vienas didžiausių gotikinių sakralinių pastatų Lietuvoje, įkūrimo XV a. ir pastatymo aplinkybėmis bei restauravimo darbų rezultatais. Susirinkusieji apsilankė zakristijoje, kur žavėjosi krištoliniais skliautais, šv. Mykolo, šv. Florijono koplyčiose, susipažino su unikaliomis XVI a. polichrominėmis freskomis – iš dalies atidengtomis kompozicijomis Biblijos temomis, mediniais altoriais ir Didžiuoju altoriumi, kurie yra vėlyvojo baroko stiliaus, natūralios medžio spalvos. Dėkojame ekskursijos vadovui Petrui Kanevičiui už ypatingas, su meile perteiktas žinias, patvirtinančias ilgaamžius europinius lietuvių kultūros ryšius.
Tai buvo pirmasis iš suplanuotų pažintinių apsilankymų Bernardinų bažnyčioje. Nekantriai lauksime tęsinio.

LMTA Alumnų draugijos valdybos informacija / 2018 05 28


Įvyko metinis  LMTA Alumnų draugijos visuotinis susirinkimas

Gegužės mėn. 5 d.  LMTA Alumnų draugijos nariai į visuotinį  Draugijos susirinkimą atvyko pasidalinti įžvalgomis apie įvykdytus darbus ir būsimą veiklą.

Draugijos nariai išklausė Alumnų draugijos prezidento prof. Petro Kuncos bei Alumnų draugijos revizorės Rimos Rimšaitės ataskaitą, pasidžiaugė draugijos nuveiktais darbais, pasidalijo asmeninės veiklos, nesusijusios su tiesioginiu darbu, pasiekimais ir pasiskirstė darbus ateičiai. 2017 m. Alumnai dalyvavo išvykoje į Austriją, pradėjo išėjusių LMTA alumnų paminėjimo tradiciją ir, kartu su LMTA Liaudies instrumentų katedra, Vėlinių išvakarėse gražiu renginiu prisiminė buvusius LMTA bendruomenės narius. 2018 m. planuojama dar platesnė veikla – Valdybai pasiūlius, nutarta, bendradarbiaujant su LMTA Karjeros ir kompetencijų centru, Akademijoje surengti susitikimus su iškiliais LMTA alumnais, organizuoti alumnų grupių susitikimus. Alumnų draugijos valdybos narės Aldonos Juodelienės iniciatyva bus pagamintas draugijos nario bilietas, teiksiantis įvairių koncertų, sporto klubų lankytojų nuolaidas. Visuotinis susirinkimas taip pat pritarė, kad 2018 m. rudenį būtų įteikta LMTA Alumnų draugijos socialinė stipendija LMTA studentui.

Apie draugijos veiklą pasisakė susirinkime dalyvavę alumnai prof. J. Antanavičius, prof. P. Radzevičius, doc. V. Vainauskienė, R. Rimšaitė, R. Nomicaitė ir kiti.   

LMTA Alumnų draugijos valdybos informacija
2018 05 28


K V I E T I M A S

Kviečiame LMTA Alumnų draugijos narius ir visus LMTA absolventus, norinčius tapti Draugijos nariais, dalyvauti Draugijos visuotiniame susirinkime, kuris įvyks 2018 m. gegužės 5 d. 11 val. LMTA II (Kongresų) rūmų (Tilto g. 16) 303 a.

Dalyvių registracija – nuo 10.45 val.

Darbotvarkėje:
– LMTA Alumnų draugijos prezidento prof. Petro Kuncos ataskaita
– LMTA Alumnų draugijos revizoriaus Rimos Rimšaitės ataskaita
– Alumnų draugijos 2018 m veiklos planas
– Diskusijos

Prašome informuoti apie dalyvavimą renginyje: alumnai@lmta.lt
Mob. tel. 370 600 85155

LMTA Alumnų draugijos tikslas – prisidėti prie LMTA studijų, mokslo ir meno veiklos, siekiant garsinti LMTA vardą pasaulyje; skatinti alumnų bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą bei profesinį tobulėjimą, jų veiklos galimybių plėtrą visuomenėje; plėtoti bendradarbiavimą su Lietuvos ir kitų valstybių tarptautinėmis muzikos universitetų ir kitų mokslo institucijų absolventų organizacijomis.
Kviečiame visus LMTA absolventus tapti LMTA Alumnų draugijos nariais.

Narius ir kitus rėmėjus kviečiame skirti 2 proc. pajamų mokesčio paramą LMTA Alumnų draugijai:

LMTA Alumnų draugija
Gedimino pr. 42, Vilnius
Įmonės kodas 304416369
SWED bankas
LT 36 7300 0101 5173 5344

LMTA Alumnų draugijos valdyba