Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Alumnų draugijos skelbimai

← Grįžti į pagrindinį puslapį

Įvyko LMTA Alumnų draugijos narių visuotinis susirinkimas

2022 m. gegužės 7 d. Vilniuje, LMTA Kongresų rūmuose, įvyko LMTA Alumnų draugijos narių ataskaitinis-rinkiminis visuotinis susirinkimas.

LMTA Alumnų draugija, įsteigta 2016 m. buvusios LMTA karjeros ir kompetencijų centro vadovės muzikologės Aldonos Juodelienės ir smuikininko prof. Petro Kuncos bei dar 8 steigėjų iniciatyva, tarp kurių – Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro direktorė Laima Vilimienė, Lietuvos nacionalinės filharmonijos direktorė Rūta Prusevičienė, LMTA profesorius kompozitorius Mindaugas Urbaitis, docentas kompozitorius Kazys Daugėla, skaičiuoja šeštuosius savo gyvavimo metus.

LMTA Alumnų draugijos prezidentas prof. Petras Kunca, savo ataskaitoje pristatydamas 2019-2021 m. Draugijos veiklą, pasidalino įžvalgomis apie įvykdytus darbus, alumnų veiklos prasmę, priminė susirinkimo dalyviams per tuos metus surengtus reikšmingiausius renginius. Tarp jų – Lietuvos kultūrai nusipelniusių LMTA pedagogų prof. M. Azizbekovos ir prof. V. Radovičiaus 100-osioms gimimo metinėms paminėti skirtas koncertas Paliesiaus dvare, 1975-ųjų metų LMTA absolventų – kompozitorių ir muzikologų susitikimas – veiklos (išleistų knygų, straipsnių, kūrinių natų) paroda Akademijos rūmuose, LMTA bendruomenės susitikimas su kompozitoriumi prof. Mindaugu Urbaičiu ir jo kūrinių koncertas Muzikos inovacijų centre, alumno V. Gratulevičiaus tapybos darbų parodą LMTA Centriniuose rūmuose. Įvyko ekskursijos: 2019 m. Alumnų draugijos nariai, lydimi draugijos Garbės nario restauratoriaus Petro Kanevičiaus, lankėsi Vilniaus Bernardinų bažnyčios komplekse, Paliesiaus dvare, Mielagėnų  šv. Jono krikštytojo bažnyčioje, Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje. Nors dėl Covid-19 pandemijos 2020-2021 m. Draugijos aktyvi veikla buvo pristabdyta, prezidentas prof. Petras Kunca pasidžiaugė, kad ekstremaliomis sąlygomis, karantino metu, visi draugijos nariai išliko nuo epideminės situacijos nenukentėję, bei, kiek leido aplinkybės, dalyvavo ir kitų nevyriausybinių organizacijų veikloje, administravo sėkmingai plėtojamus tarptautinius ar respublikinius projektus, dalyvavo akademinėje, koncertinėje, atlikėjiškoje veikloje, organizavo renginius, dalyvavo tarptautinėse konferencijose, rašė mokslo ir muzikos populiarinimo straipsnius, leido knygas.

Išklausius Draugijos revizorės Rimos Rimšaitės parengtą finansų ataskaitą, svarstytas LMTA Alumnų draugijos nario mokesčio klausimas. Įvertinus kylančią infliaciją, kuri Lietuvoje 2022 m. siekia jau 16 proc., ir tai, kad mokesčio sumažinimas galėtų būti tik labai nereikšmingas, vienbalsiai nutarta jo dydžio nekeisti ir palikti anksčiau nustatytus metinius nario mokesčio dydžius: 12 eurų – dirbantiems Draugijos nariams ir 6 eurai senjorams.

Visuotinis susirinkimas kitai trejų metų kadencijai vienbalsiai išrinko Draugijos valdymo organus: prezidentą – prof. P. Kuncą, valdybą – prof. P. Kuncą, A. Juodelienę, V. Apanavičienę, revizorių – prof. E. Gabnį.

Visuotinio susirinkimo metu buvo aptartos idėjos dėl tolesnės LMTA Alumnų draugijos ir Akademijos bendradarbiavimo galimybių, išsakytos LMTA rektorės doc. Juditos Žukienės susitikimo su Alumnų draugijos valdybos nariais, įvykusio visuotinio susirinkimo išvakarėse, metu. Kadangi išorinio aukštosios mokyklos vertinimo metu svarbi ir alumnų nuomonė, ypač dėl įgyvendinamų studijų programų, apie tai diskutavę Alumnų draugijos nariai, turintys ilgametę universitetinės aukštosios mokyklos admininstravimo ir pedagoginio darbo patirtį – rektorius prof. Juozas Antanavičius ir rektorius prof. Eduardas Gabnys, teigė visuomet pasiryžę pasidalinti turimomis įžvalgomis dėl Akademijos strateginių tikslų, studijų programų, kurias galėtų pareikšti ir išdėstyti bendruose metiniuose LMTA vadovų ir Alumnų draugijos susitikimuose.

Siekiant į LMTA Alumnų draugijos gretas pritraukti daugiau jaunimo, akcentuotas glaudesnio bendradarbiavimo su Akademijos vadovybe bei padaliniais poreikis, platesnio Alumnų draugijos veiklos viešinimo ir alumnų integravimo į Akademijos bendruomenės gyvenimą poreikis.

Susirinkimo dalyviai taip pat nusprendė atnaujinti Alumnų draugijos nario pažymėjimo parengimo klausimo svarstymą.

Alumnų draugijos valdyba 
2022 05 10


2022 m. gegužės 7 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kongresų rūmų (Vilniaus g. 6-2) 303 auditorijoje įvyks LMTA alumnų draugijos narių visuotinis susirinkimas, kurio metu bus renkami nauji vadovaujantys organai.
Pradžia 10.00 val.
Nesusirinkus dalyvių kvorumui, 11.00 val. vyks pakartotinis visuotinis susirinkimas.
Dalyviai registruojami nuo 9.30 val.

Darbotvarkė
1. LMTA alumų draugijos prezidento ataskaita
2. Revizoriaus ataskaita
3. Pasisakymai ir diskusijos
4. LMTA alumų draugijos prezidento/-ės, valdybos narių ir revizoriaus/-ės rinkimai
5. Kiti klausimai

Iki gegužės 2 dienos el. paštu: alumnai@lmta.lt kviečiame teikti savo kandidatūras į renkamas pozicijas – prezidento/-ės, valdybos nario/-ės, revizoriaus/-ės.

Negalintys dalyvauti visuotiniame susirinkime, turi teisę perduoti savo balsą kitam Draugijos nariui. Įgaliojimo tekstas prisegamas. Atkreipiame dėmesį, kad įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, kadangi susirinkimas yra rinkiminis.

LMTA Alumnų draugija
2022 04 15


Sveikinimai profesoriui Eduardui Gabniui, LMTA alumnų draugijos nariui, jubiliejaus proga!

Kovo 17 d. akordeno Maestro, profesorius Eduardas Gabnys pasitiko savo 70-ties metų jubiliejų, kartu paminėdamas ir profesinės veiklos penkiasdešimtmetį. Nuoširdžiai sveikiname!

Prof. Eduardas Gabnys priklauso būriui ryškiausių, jau 50 metų profesionalaus muziko atlikėjo keliu einančių pedagogų. Būdamas puikus savo instrumento žinovas, įkvėptas nuoširdžios meilės muzikai, Profesorius išugdė didelį būrį akordeono specialistų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Nemažai jų tapo tarptautinių konkursų laureatais. Savo ilgamete patirtimi Profesorius nenustoja dalytis ir dabar, paskatindamas jaunimą žavėtis akordeono muzika.

Prof. Eduardas Gabnys, kaip solistas ar ansamblyje su Genadijum Savkovu, gastroliavo JK, JAV, Suomijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Italijoje, tarptautiniuose konkursuose Vokietijoje (1989), Italijoje (1994) laimėjo laureatų ir diplomantų vardus, instrumentavo daugybę kūrinių, kuriuos išleido Lietuvos, Italijos leidyklos.

Visuomeniškas požiūris į bendruomenės reikalus, atvirumas naujoms idėjoms, atsiskleidė prof. Eduardui Gabniui tapus LMTA prorektoriumi (1994-2005), o vėliau ir rektoriumi (2005-2011). Prof. Eduardas Gabnys yra įvairių organizacijų – Lietuvos ir Baltijos šalių akordeonininkų draugijų, Lietuvos muzikų sąjungos, LMTA alumnų draugijos narys, aktyviai prisidedantis prie jų veiklos. Prof. Eduardas Gabnys – ir tarptautinių akordeono muzikos festivalių Vilniuje meno vadovas, žiuri pirmininkas, įvairiose šalyse rengęs tarptautinius akordeono seminarus, atviras pamokas.

Sveikiname prof. Eduardą Gabnį reikšmingų sukakčių proga ir linkime ilgų, muzikos lydimų aktyvaus gyvenimo metų, stiprybės ir neblėstančios energijos, nesibaigiančių kūrybinių atradimų!

LMTA Alumnų draugija 
2022 03 31


Sveikinimai prof. Petrui Kuncai jubiliejaus proga!

Vasario 26 d. prof. Petrui Kuncai sukako 80 metų. Sveikiname profesorių Petrą Kuncą, LMTA Alumnų draugijos prezidentą, sulaukus gražaus jubiliejaus!

Prof. Petro Kuncos vardas tvirtai įrašytas į Lietuvos ir pasaulio muzikos meno pasiekimų istoriją. Jis – ir tarptautiniu mastu pripažinto Vilniaus kvarteto, kuriame griežė 31-erius metus, narys, su šiuo kvartetu aplankęs per 40 Europos, Azijos, Pietų Amerikos, Afrikos šalių, – ir smuikininkas solistas, surengęs per 100 solinių koncertų, – ir LMTA bei M. K.Čiurlionio menų gimnazijos pedagogas, išugdęs daugiau kaip 200 studentų ir moksleivių bei tapęs jiems savo profesinės veiklos ir nepralenkiamo darbštumo pavyzdžiu. Prof. Petras Kunca – aktyvus visuomenininkas, ECMTA (Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos) valdybos narys, Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidentas, su bendraminčiais įkurtos LMTA Alumnų draugijos Prezidentas, Lietuvos muzikų sąjungos tarybos narys, aktyvus įvairių Lietuvos ir tarptautinių renginių iniciatorius ir dalyvis, koncertuojantis renginiuose ir iškilminguose minėjimuose, dalyvaujantis nevyriausybinių organizacijų projektuose kaip savo srities ekspertas, daugybės straipsnių autorius, kurio įžvalgos ir taiklūs pastebėjimai svarbūs tiek muzikams, tiek visai kultūrinei bendruomenei. Visada giedra nuotaika, pozityvumu spinduliuojantis Profesorius yra dar ir nepralenkiamas diplomatijos meistras, autoritetas kolegoms ir puikus organizatorius.

Profesoriaus nuopelnai kultūrai įvertinti Valstybine premija (1979), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu (1999), Austrijos garbės kryžiumi (2016).

Sveikiname prof. Petrą Kuncą ir linkime stiprybės, energijos, darbingos nuotaikos, siekiant įgyvendinti visus sumanymus, ir ilgiausių metų!

LMTA Alumnų draugija 
2022 03 17


Profesoriui Juozui Antanavičiui – 80. Sveikiname!

Liepos 25 d. profesorius, ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius Juozas Antanavičius pažymėjo 80-ties metų sukaktį. Prisiminę prabėgusius metus ir nuveiktus darbus, matome šio muzikos meno ir mokslo vizionieriaus nuolatinį troškimą siekti naujų viršūnių. Įsimintinas ir įkvepiantis Juozo Antanavičiaus kūrybos ir gyvenimo kelias: muzikologas, mokslininkas, humanitarinių mokslų daktaras, visuomenės veikėjas, studentų mėgiamas LMTA teorinių disciplinų dėstytojas, Muzikos teorijos katedros vedėjas, ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius, aktyviai dalyvavęs universitetų valdyme – nuolat buvo renkamas ne tik Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, bet ir Klaipėdos universiteto senato nariu, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentas, Lietuvos mokslo tarybos narys, daugelio Lietuvos ir tarptautinių organizacijų narys – Lietuvos kompozitorių sąjungos valdybos narys ir pirmininko pavaduotojas, Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidentas, Baltijos muzikos akademijų asociacijos (ABAM) iniciatorius ir  viceprezidentas bei LMTA atstovas joje, Europos universitetų asociacijos (EUA) tarybos narys, Europos mokslų ir menų akademijos (Academia Scientiarum et Artium Europaea) narys, LMTA atstovas Europos aukštųjų muzikos mokyklų asociacijoje.

Juozo Antanavičiaus studijos, straipsniai, recenzijos, išleisti puošniame leidinyje „Tarp muzikos mokslo ir kalnų“ (2010), atskleidžia visapusišką jo asmenybę, kurią grūdino ir sportas: nardymas, kalnų slidinėjimas, alpinizmas. Pasiektos ir vienos aukščiausių pasaulio kalnų viršūnių Kaukazo ir Pamyro kalnuose, bent septynetą kartų nugalėtos jų perėjos, kalnų upės ir ledynai…

Profesorius Juozas Antanavičius yra plačių pažiūrų eruditas – daugelio mokymo, studijų programų, vadovėlių autorius ir bendraautorius, įvairių mokslo žurnalų redkolegijų narys, Muzikos enciklopedijos (3 tomai) mokslinės redakcinės tarybos pirmininkas, kultūros renginių ir organizacijų kūrimo iniciatorius.

Juozas Antanavičius yra apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu.

Įsikūrus LMTA Alumnų draugijai (2016), jis tapo aktyviu jos nariu, renginių dalyviu ir patarėju.

Garbingo jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname mūsų mylimą kolegą, Alumnų draugijos narį, muzikologą, profesorių Juozą Antanavičių! Linkime kūrybingų metų, gyvenimo džiaugsmo! Džiaugiamės, kad esate su mumis!

LMTA Alumnų draugija
2020 09 14

Daugiau informacijos: https://old.lks.lt/indexbd42.html?page=juozas-antanavicius-2


Atidaryta LMTA alumnų draugijos nario Valerijaus Gratulevičiaus tapybos paroda

LMTA alumnų draugijos prezidento prof. Petro Kuncos paskatintas, altininkas, buvęs Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestro altų grupės koncertmeisteris Valerijus Gratulevičius surengė savo tapybos darbų parodą, kuri buvo atidaryta vasario 11 d. LMTA Centriniuose rūmuose prie J. Karoso salės. 

Parodą atidaręs prof. P. Kunca sveikino muziką, atskleidusį savyje tapybos gebėjimus ir intensyviai dirbantį naujoje kūrybos srityje. Alumnų draugijos narys prof. Petras Radzevičius susirinkusius nustebino paminėdamas ir savo klasės mokinius, tap pat tapančius ant drobės, bei muziką Žuką, tapusį medalių iš metalo kūrėju. Parodos atidarymą papuošė nedidelis prof. P. Radzevičiaus klasės studentų koncertas. 

Parodos autorius V. Gratulevičius, gyvenantis Birštone, tapybos mokėsi Birštono meno mokyklos dailės skyriaus suaugusiųjų grupėje ir yra nutapęs per 100 paveikslų, iš kurių 25 pateikė ekspozicijai. Savo kalboje autorius grožėjosi neprastai aukštu prof. P. Radzevičiaus alto klasės studentų muzikavimo lygiu ir padėkojo už puikų koncertą parodos atidarymo proga bei pažymėjo, kad „niekada nebuvo taip iškilmingai pagerbtas“. 

Parodos autorių, tapusį LMTA draugijos nariu, sveikino Alumnų draugijos valdybos narės LMTA lektorė Virginija Apanavičienė, muzikologė Aldona Juodelienė, draugijos nariai Valentinas Kaplūnas, prof. Eduardas Gabnys, muziko ir dailininko vaikai, anūkai, bičiuliai ir draugai.

Paroda veiks iki kovo 7 d., o kovo 8 d. ji jau bus atidaryta Birštone.

Alumnų draugijos informacija 
2019 02 19

 


Mokytojų 100-osioms gimimo metinėms

Šiemet minime LMTA profesorių – pianistės Mariam Azizbekovos ir smuikininko Viktoro Radovičiaus 100-ąsias gimimo metines. Ta proga Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Alumnų draugija šių metų lapkričio 3 dieną Paliesiaus dvaro Pasagos salėje surengė koncertą–prisiminimą „Lietuvos muzikos istorijos pėdsakais: profesorių M. Azizbekovos ir V. Radovičiaus 100-mečiui“. 

Iš Vilniaus vykusiu autobusu kelios dešimtys LMTA Alumnų draugijos narių, svečių, koncerto atlikėjų pasiekė Mielagėnus, garsėjančius ilgaamže 500 metų istorija, dvarų kultūra bei vieno įžymiausių XIX a. profesionalaus lietuvių dailininko Vincento Smakausko (1797–1876) dailės darbais. Jie puošia Mielagėnų šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, kurioje, restauruojant dvarą, 2016 m. atidengta paminklinė lenta, skirta šiame miestelyje palaidotam dailininkui.

Klebonas Marijonas Savickas, kaip įprasta, svečius pasitiko bažnyčios varpų gaudesiu, papasakojo bažnyčios įkūrimo istoriją, jau trečią dešimtmetį parapijos globojamus Mielagėnų senjorų namus. Klebonas Marijonas Savickas celebravo šv. Mišias, kuriose buvo paminėti ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bendruomenės Amžinybėn išėjusieji nariai. Puikios akustikos bažnyčioje skambėjo smuiko melodija – „Dedikacija V. Radovičiui“; tai Petro Kuncos J. S. Bacho-Ch. Gounod „Meditacijos“ transkripcija smuikui solo, kurią atliko pats profesorius Kunca.

Po pamaldų, LMTA vėliavai plevėsuojant Alumnų draugijos nario, buvusio LMTA rektoriaus prof. Eduardo Gabnio rankose, iškilmių dalyviai pajudėjo Paliesiaus dvaro link, kur su dvaro istorija supažindino paveldo ekspertas, šio dvaro restauratorius Petras Kanevičius.

Paliesiaus dvaro Pasagos salėje įvyko iškilmingas koncertas, skirtas dviejų profesorių šimtosioms gimimo metinėms pažymėti.

Koncerte dalyvavo smuikininkai prof. P. Kunca, prof. Rusnė Mataitytė, Algirdas Paukštė, Vaida Paukštienė, Algirdas Šimėnas, pianistai prof. Sergejus Okruško, dr. Zecharia Plavin, Aušra Banaitytė, Viktoras Paukštelis, Arūnas Šlaustas, kompozitorius Vytautas Paukštelis. Prisiminimais apie mokytojus dalijosi profesorių mokiniai: koncerto vedėjas prof. Jurgis Dvarionas, LMTA alumnų draugijos prezidentas prof. Petras Kunca, Jeruzalės muzikos akademijos profesorius dr. Zecharia Plavin.

Koncertui pasibaigus, Alumnų draugija padovanojo prof. J. Dvarionui ir dr. Z. Plavinui Paliesiaus dvare dirbusio Vilniaus universiteto absolvento, gydytojo ir dailininko V. Samakausko kūrybos albumus renginiui prisiminti. 

LMTA Alumnų draugijos Garbės nario pažymėjimas buvo įteiktas paveldo ekspertui Petrui Kanevičiui, nuolat talkinančiam Draugijai, vadovaujančiam jos narių ir LMTA bendruomenės ekskursijoms po Lietuvos architektūrinio paveldo objektus. 

LMTA Alumnų draugijos valdyba 
2019 11 11 

  

 


KONCERTAS M. AZIZBEKOVOS IR V. RADOVIČIAUS ATMINIMUI

Lapkričio 3 d. (sekmadienį), 14 val., Paliesiaus dvare, Pasagos salėje (Ignalinos raj.), įvyks koncertas, skirtas profesorių M. Azizbekovos ir V. Radovičiaus atminimui – „Lietuvos muzikos istorijos pėdsakais: profesorių M. Azizbekovos ir V. Radovičiaus 100-mečiui“.

Dalyvauja: Petras Kunca, Aušra Banaitytė, Sergejus Okruško, Algirdas Paukšte, Vaida Paukštienė,  Zecharia Plavin (Izraelis), Algirdas Šimėnas, Viktoras ir Vytautas Paukšteliai, Rusnė Mataitytė, Arūnas Šlaustas. Koncertą ves – Jurgis Dvarionas.

Koncertą organizuoja LMTA Alumnų draugija, Paliesiaus dvaro asociacija. 

Maloniai kviečiame! 

Šv. Mišios už LMTA bendruomenės Amžinybėn išėjusius narius

Lapkričio 3 d. (sekmadienį), 12 val., Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje (Ignalinos rajonas) bus aukojamos Šv. Mišios už Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bendruomenės Amžinybėn išėjusius narius. Šv. Mišias celebruos klebonas Marijonas Savickas, LMTA kapelionas kunigas Dovydas Grigaliūnas.

Maloniai kviečiame!

LMTA Alumnų draugijos valdyba 
2019 10 31


Paliesiaus dvaras taps LMTA alumnų draugijos iškilmių sostine

LMTA alumnų draugija ruošiasi vienam iš planuojamų renginių: šių metų rudenį paminėti iškilių profesorių – pianistės Mariam Azizbekovos ir smuikininko Viktoro Radovičiaus 100-ąsias gimimo metines. Renginiui pasirinktas Paliesiaus dvaras, kuriame koncertuoja daug žymių atlikėjų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš įvairių Europos kraštų. Puiki koncertų salės akustika sužavėjo orkestro „Cremerata Baltica“ muzikus, pianistus Kasparą Uinską, Viktorą Paukštelį ir kitus, kurie čia įrašė savo koncertinių programų diskus.

Susipažinti su Paliesiaus dvaru ir jo koncertų sale liepos 31 d. pavakarę išvyko LMTA alumnų draugijos prezidentas, smuikininkas prof. Petras Kunca, valdybos narės – muzikologės Aldona Juodelienė ir Virginija Apanavičienė. Su nuo XVII a. žinomo dvaro istorija alumnus supažindinti atvyko LMTA alumnų draugijos rėmėjas ir Garbės narys, restauratorius p. Petras Kanevičius, ketverius metus vadovavęs Paliesiaus dvaro pastatų atstatymo, restauravimo ir aplinkos gerbūvio darbams. Jis pasakojo apie istorinius mūrijimo technologijų klodus, lygindamas Paliesiaus statinių fragmentus su išstudijuotų Vokietijos, Lenkijos, Italijos pastatų analogais.

Delegacija aplankė Mielagėnų šv. Jono krikštytojo bažnyčią, kurios klebonas Marijonas Savickas atvykusius tradiciškai pasitiko varpų skambesiu ir vargonų gaudesiu. Jis supažindino su bažnyčios, prie kurios fundavimo 1779 m. prisidėjo Paliesiaus dvaro savininkai Justina ir Kazimieras Petras Kublickiai, istorija, dailininko Vincento Smakausko (1797–1876) bažnytinio meno kūriniais, barokiniu tabernakuliu, Mielagėnų, jau pažymėjusių 500 metų sukaktį, herbu; papasakojo apie trečią dešimtmetį globojamus Mielagėnų senjorų namus.

Restauratorius P. Kanevičius pasakojo apie atminimo lentos, 2016 m. atidengtos Mielagėnuose palaidotam dailininkui V. Smakauskui, atsiradimą jau restauruojant netoliese esantį Paliesiaus dvarą. Taip pat pasakojo apie Smakausko gyvenimo istoriją, darbus ir kūrybą, ryšius su Paliesiaus dvaru: Vincentas Smakauskas Vilniaus universitete studijavo piešimą, grafiką, tapybą, skulptūrą, čia gavo filosofijos kandidato laipsnį, su Vilniaus universiteto stipendija tobulino įgūdžius Peterburgo dailės akademijoje (1823–1829), dėstė Vilniaus universitete, baigė Vilniaus medicinos ir chirurgijos akademiją (1831–1836), dirbo gydytoju Švenčionių apskrityje, Varšuvos miesto gydytoju (1841–1859), o grįžęs į žmonos Emilijos Kublickaitės gimtinę, apsigyveno Krikonių dvare.

Paliesiaus dvaras dabar traukia akį skaldytų akmens riedulių statiniais, lauko akmenų tvora, parko erdvėmis. Paskutiniojo savininko Romualdo Brzezińskio, ištremto į Novosibirską ir vėliau apsigyvenusio ir tebegyvenančio Lenkijoje, priverstinai paliktas, 1940 m. nacionalizuotas, suniokotas, dvaras tik po keleto dešimtmečių atgimė gydytojo Juliaus Ptašeko entuziazmo dėka. Taip sutapo, kad kažkada čia rezidavo daktaras Vincentas Smakauskas, o dabar ant rastų pamatų prie įvažiavimo į dvarą atsirado nedidelė fizinio krūvio terapijos klinika. Atverti senieji buvusių savininkų ponų Kublickių namo dvaro rūsiai, ledaunė, o grynakraujų ristūnų ir artilerijos žirgų laikymo mūrinai pastatai tapo galimybe įrengti svetainę ir Pasagos koncertų salę. Netradicinės architektūros žirgyno pastato fragmentų ir stiklo, sutvirtinto metalo karkasu su šilokais apželdintu stogu, junginys yra ypatingos akustinės erdvės vieta.

Restauruotame dvaro ekonomo pastate įrengtame viešbutyje apsistoja įvairių Europos kraštų turistai. Tądien atvyko šveicarai, keliaujantys po Baltijos šalis.

Į Alumnų draugijos planuojamą renginį lapkričio mėnesį kviečiame atvykti ir aktyviai dalyvauti visus draugijos narius. Renginio metu prisiminsime jubiliatus, veiks paroda, vyks LMTA alumnų koncertas.

Alumnų draugijos valdyba 
2019 08 12


Įteikta pirmoji LMTA alumnų draugijos stipendija

LMTA senato posėdyje, gegužės 29 d., LMTA alumnų draugijos prezidentas prof. Petras Kunca įteikė pirmąją LMTA alumnų draugijos stipendiją, kuri skirta Atlikimo meno bakalauro studijų programos Choro dirigavimo specializacijos trečiojo kurso studentei Neringai Sidaugaitei.

Neringos Sidaugaitės kandidatūrą suderinus su Muzikos fakulteto dekanu prof. Deividu Staponkumi, skirti stipendiją nuspręsta Alumnų draugijos visuotinio susirinkimo metu.

Studentės pažangumo rezultatai yra labai aukšti, ji aktyviai dalyvauja įvairiuose Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose.

2017 m. Rygoje ir 2019 m. Taline Neringa Sidaugaitė dalyvavo Baltijos muzikos akademijų tarptautiniame fortepijono muzikos festivalyje (XV Interdisciplinary Piano Music Festival of Baltic Academies of Music). 2017 m. Respublikiniame Gedimino Purlio jaunųjų choro dirigentų konkurse Klaipėdoje pelnė 1-ąją vietą. 2017 m. tobulinosi choro dirigentų meistriškumo kursuose HfM Saar Summer School pas prof. Georgą Grüną Sarbriukene, Vokietijoje; 2019 m. – Vilniuje vykusiuose choro dirigavimo meistriškumo kursuose pas prof. Mārisą Sirmaisį.

N. Sidaugaitė 2016 m. dirigavo M. K. Čiurlionio menų mokyklos chorui Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje Dainų šventės dainų dienos proga, Šv. Kristoforo kameriniam orkestrui „Jaunųjų talentų fiestoje“ Vilniuje, buvo meno vadovė ir dirigentė A. Navako ir K. Antanėlio roko operoje „Peras Giuntas“ Vilniaus šokio teatre, 2018–2019 m. vadovavo Lietuvos policijos departamento moterų ansambliui. Nuo 2016 m. spalio ji yra kamerinio choro „Aidija“ (meno vadovas R. Gražinis) narė.

Kompaktinėje plokštelėje „Čiurlioniukų balsai“ (2018) yra įrašyti ir trys Neringos Sidaugaitės diriguojami kūriniai.

Stipendijatę pasveikino draugai, specialybės dėstytojas prof. Vytautas Miškinis.

LMTA alumnų draugijos valdyba 
2019 08 07


SUAUGUSIŲJŲ VASAROS AKADEMIJA“ KVIEČIA SVAJOTI GARSIAU

Lietuvos muzikos ir teatro akademija jau penktą kartą atveria duris ir liepos 1–rugpjūčio 23 d. kviečia mokytis muzikuoti projekte „Suaugusiųjų vasaros akademija“! Lygiagrečiai LMTA alumnai kviečiami dalyvauti projekto „Suaugusiųjų vasaros akademija“ konkurse lektoriaus pareigoms užimti

Plačiau

2019 05 16


KVIETIMAS

Kviečiame Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Alumnų draugijos narius ir visus LMTA absolventus, norinčius tapti Draugijos nariais, dalyvauti Draugijos visuotiniame susirinkime, kuris įvyks 2019 m. gegužės 4 d. 10.30 val. LMTA VI rūmų 40 aud. (Pamėnkalnio g. 15, Vilnius). 

Dalyvių registracija – nuo 10.00 val.

Darbotvarkėje: 
– LMTA Alumnų draugijos prezidento ataskaita 
– LMTA Alumnų draugijos ataskaita 
– Pasisakymai, diskusijos

LMTA Alumnų draugijos tikslas – prisidėti prie LMTA studijų, mokslo ir meno veiklos, siekiant garsinti LMTA vardą pasaulyje; skatinti alumnų bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą bei profesinį tobulėjimą, jų veiklos galimybių plėtrą visuomenėje; plėtoti bendradarbiavimą su Lietuvos ir kitų valstybių tarptautinėmis muzikos universitetų ir kitų mokslo institucijų absolventų organizacijomis.

Kviečiame visus LMTA absolventus tapti LMTA Alumnų draugijos nariais.

Narius ir kitus rėmėjus kviečiame skirti 2 proc. pajamų mokesčio paramą LMTA Alumnų draugijai: 
LMTA Alumnų draugija 
Gedimino pr. 42, Vilnius 
Įmonės kodas 304416369 
SWED  bankas 
LT 36 7300 0101 5173 5344 

LMTA Alumnų draugijos valdyba
2019 04 23


Akademijoje įvyko 1975 metų LMTA absolventų darbų parodos atidarymas ir susitikimai su bendruomene                  

Vasario 14 d. LMTA Centriniuose rūmuose atidaryta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos alumnų draugijos iniciatyva surengta 1975 metų Akademijos absolventų muzikologų ir kompozitorių  darbų paroda ir susitikimas su bendruomene. Tai kompozitorius, prof.  Mindaugas Urbaitis, muzikologės ir dėstytojos prof. Audronė Žiūraitytė (LMTA), Virginija Apanavičienė (LMTA), Zita Kelmickaitė (LMTA), Gražina Misiukevičienė (KU), menotyros daktarė Vida Bakutytė, Roma Kneitienė (leidyklos „Ramduva“ įkūrėja ir direktoriaus pavaduotoja), Alė Gutauskienė (Lietuvos kino teatro ir muzikos muziejaus Muzikos skyriaus ilgametė vedėja). Šios grupės nariai ir šiandien labai aktyvūs – jie rengia koncertus, skaito pranešimus ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniuose renginiuose, yra aplankę daugybę šalių kaip lietuvių muzikos ir kultūros ambasadoriai, visuomenės veikėjai. 

Parodą atidarė LMTA Alumnų draugijos prezidentas prof. Petras Kunca, kalbėjo LMTA Karjeros ir kompetencijų centro vedėja Gintarė Palkevičienė.

Į parodos atidarymą ir susitikimus atvykę lankytojai galėjo ne tik susipažinti su muzikų nuveiktais darbais, bet ir pabendrauti neformalioje aplinkoje, išgirsti pasakojimus apie XX a. 8-ojo dešimtmečio studentų gyvenimą, išklausyti kompozitoriaus M. Urbaičio kūrinio „Meilės daina ir išsiskyrimas“ gyvą atlikimą (solistė Ieva Skorubskaitė).

Tikimės, kad renginys tapo gražaus ir vaisingo LMTA absolventų bendravimo ir bendradarbiavimo tradicijos pradžia.

LMTA Alumnų draugijos valdybos informacija
2019 03 13


KVIETIMAS

Informuojame, kad Lietuvos kultūros politikos institutas drauge su partneriais gruodžio 21 d. LMTA Didžiojoje salėje organizuoja visuomenės susitikimą su ES komisaru Vyteniu Povilu Andriukaičiu.

Daugiau informacijos – kvietime.

2018 12 14


LMTA Alumnų draugijos nariai lankėsi Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Vilniaus Bernardinų) bažnyčioje

Gegužės 22 d. LMTA Alumnų draugijos nariai susirinko prie Vilniaus Bernardinų bažnyčios vedini noro giliau susipažinti su jos istorijos ir Lietuvos meno istorijos raida. Ekskursijos vadovas –  inžinierius-restauratorius, kultūros paveldo ekspertas, LMTA Infrastruktūros direkcijos direktoriaus pavaduotojas Petras Kanevičius supažindino susirinkusiuosiu su bažnyčios, kuri yra vienas didžiausių gotikinių sakralinių pastatų Lietuvoje, įkūrimo XV a. ir pastatymo aplinkybėmis bei restauravimo darbų rezultatais. Susirinkusieji apsilankė zakristijoje, kur žavėjosi krištoliniais skliautais, šv. Mykolo, šv. Florijono koplyčiose, susipažino su unikaliomis XVI a. polichrominėmis freskomis – iš dalies atidengtomis kompozicijomis Biblijos temomis, mediniais altoriais ir Didžiuoju altoriumi, kurie yra vėlyvojo baroko stiliaus, natūralios medžio spalvos. Dėkojame ekskursijos vadovui Petrui Kanevičiui už ypatingas, su meile perteiktas žinias, patvirtinančias ilgaamžius europinius lietuvių kultūros ryšius.
Tai buvo pirmasis iš suplanuotų pažintinių apsilankymų Bernardinų bažnyčioje. Nekantriai lauksime tęsinio.

LMTA Alumnų draugijos valdybos informacija / 2018 05 28


Įvyko metinis  LMTA Alumnų draugijos visuotinis susirinkimas

Gegužės mėn. 5 d.  LMTA Alumnų draugijos nariai į visuotinį  Draugijos susirinkimą atvyko pasidalinti įžvalgomis apie įvykdytus darbus ir būsimą veiklą.

Draugijos nariai išklausė Alumnų draugijos prezidento prof. Petro Kuncos bei Alumnų draugijos revizorės Rimos Rimšaitės ataskaitą, pasidžiaugė draugijos nuveiktais darbais, pasidalijo asmeninės veiklos, nesusijusios su tiesioginiu darbu, pasiekimais ir pasiskirstė darbus ateičiai. 2017 m. Alumnai dalyvavo išvykoje į Austriją, pradėjo išėjusių LMTA alumnų paminėjimo tradiciją ir, kartu su LMTA Liaudies instrumentų katedra, Vėlinių išvakarėse gražiu renginiu prisiminė buvusius LMTA bendruomenės narius. 2018 m. planuojama dar platesnė veikla – Valdybai pasiūlius, nutarta, bendradarbiaujant su LMTA Karjeros ir kompetencijų centru, Akademijoje surengti susitikimus su iškiliais LMTA alumnais, organizuoti alumnų grupių susitikimus. Alumnų draugijos valdybos narės Aldonos Juodelienės iniciatyva bus pagamintas draugijos nario bilietas, teiksiantis įvairių koncertų, sporto klubų lankytojų nuolaidas. Visuotinis susirinkimas taip pat pritarė, kad 2018 m. rudenį būtų įteikta LMTA Alumnų draugijos socialinė stipendija LMTA studentui.

Apie draugijos veiklą pasisakė susirinkime dalyvavę alumnai prof. J. Antanavičius, prof. P. Radzevičius, doc. V. Vainauskienė, R. Rimšaitė, R. Nomicaitė ir kiti.   

LMTA Alumnų draugijos valdybos informacija
2018 05 28


K V I E T I M A S

Kviečiame LMTA Alumnų draugijos narius ir visus LMTA absolventus, norinčius tapti Draugijos nariais, dalyvauti Draugijos visuotiniame susirinkime, kuris įvyks 2018 m. gegužės 5 d. 11 val. LMTA II (Kongresų) rūmų (Tilto g. 16) 303 a.

Dalyvių registracija – nuo 10.45 val.

Darbotvarkėje:
– LMTA Alumnų draugijos prezidento prof. Petro Kuncos ataskaita
– LMTA Alumnų draugijos revizoriaus Rimos Rimšaitės ataskaita
– Alumnų draugijos 2018 m veiklos planas
– Diskusijos

Prašome informuoti apie dalyvavimą renginyje: alumnai@lmta.lt
Mob. tel. 370 600 85155

LMTA Alumnų draugijos tikslas – prisidėti prie LMTA studijų, mokslo ir meno veiklos, siekiant garsinti LMTA vardą pasaulyje; skatinti alumnų bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą bei profesinį tobulėjimą, jų veiklos galimybių plėtrą visuomenėje; plėtoti bendradarbiavimą su Lietuvos ir kitų valstybių tarptautinėmis muzikos universitetų ir kitų mokslo institucijų absolventų organizacijomis.
Kviečiame visus LMTA absolventus tapti LMTA Alumnų draugijos nariais.

Narius ir kitus rėmėjus kviečiame skirti 2 proc. pajamų mokesčio paramą LMTA Alumnų draugijai:

LMTA Alumnų draugija
Gedimino pr. 42, Vilnius
Įmonės kodas 304416369
SWED bankas
LT 36 7300 0101 5173 5344

LMTA Alumnų draugijos valdyba