Almina Statkuvienė

Styginių katedros studentų praktinio mokymo specialistė. Dėstomas dalykas: Orkestro partijos.