Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Aušra Martišiūtė-Linartienė

Justės Kuodytės nuotr.

Meno istorijos ir teorijos katedros profesorė, humanitarinių mokslų daktarė.


Kontaktai 

 • Prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė
  Meno istorijos ir teorijos katedra
  Tel. +370 656 68205
  El. paštas: ausramartisiute@gmail.com

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija  

 • Humanitarinių mokslų daktaro diplomas apgintas 1997 m. Vilniaus universitete.
  2011 m. suteiktas profesorės vardas.

Mokslo kryptis

 • Filologija

Mokslinių interesų kryptys 

 • Dramos teorija; lietuvių ir visuotinės dramaturgijos istorija; tarpdalykiniai literatūros (dramaturgijos), teatro, kino tyrimai.

Mokslo darbai

Monografijos, studijos 

 • Žemaičių bajorų teatro dramaturgija: Aleksandro Fromo-Gužučio kūryba. Vilnius: LLTI, 2007. 222 p. ISBN 978-9955-698-56-2 
 • Pirmasis lietuvių dramaturgijos šimtmetis. Vilnius: LLTI, 2006. 360 p. ISBN 978-9955-698-20-3 
 • Vydūno dramaturgija. Vilnius: Litimo, 2000. 256 p. ISBN 9955-401-42-7 
 • Maironio dramos: žanro klausimas. Maironio balsai: kūryba, veikla, atmintis. Kolektyvinė monografija. Vilnius: LLTI, 2019. P. 258–364. ISBN ISBN 978-609-425-251-8 
 • Vaclovas Bagdonavičius, Aušra Martišiūtė-Linartienė. Vydūnas: monografija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018. P. 511–688. ISBN 978-5-420-01-796-8 
 • Вацловас Багдонавичюс, Аушра Мартишюте. Видунас в западноевропейском культурном контексте: между национальным и глобальным. Перевод с литовского Римантаса Сидеравичюса. Вильнюс: Институт литовской литературы и фольклора, 2013. ISBN 978-609-425-104-7 
 • Avangardiniai proveržiai lietuvių dramaturgijoje: meninių formų kaita. In: Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. ISBN 978-609-425-078-1

Recenzuoti moksliniai straipsniai 

 • Teatrinių eksperimentų intertekstai Kosto Ostrausko dramose. Colloquia, 2016, Nr. 37, p. 72–93. 
 • Pasaulio kultūros kalbinimai Kosto Ostrausko dramose. In: Teksto slėpiniai. Lietuvių literatūros studijos: mokslo straipsniai, kritika, lyginamieji tyrimai, metodai, 2012, Nr. 15, p. 7–29.

Pranešimai mokslinėse konferencijose 

 • „Vaižgantas teatre“, nacionalinėje mokslinėje konferencijoje Vaižgantas ir jo išugdyta karta (Juozo Tumo-Vaižganto 150-ųjų gimimo metinių ir Alfonso Nyka-Niliūno (Alfonso Čipkaus) 100-osios gimimo metinių minėjimui. Vilnius, LR Seimas, 2019 09 27–28. 
 • „Kultūrų sankirtos šiuolaikinėje literatūroje: Mariaus Ivaškevičiaus kūryba“, tarptautiniame moksliniame seminare Kultūrų sankirtos. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Karaliaučiaus I. Kanto universitetas, 2019 06 12. 
 • „Mes – žmonės Lietuvos“: lituanistikos mokykloje dabartis ir perspektyvos“, forume 100 metų atkurtai Lietuvos valstybei. Ar švęsdami šimtmetį, nepamiršome tautos pamato – lietuvių kalbos?. Vilnius, LR Vyriausybė, 2019 02 11. 
 • „Vydūno mokiniai apie mokytojo reikšmę“, nacionalinėje mokslinėje konferencijoje Mūsų mokytojai – Daukantas, Vydūnas. Vilnius, LR Seimas, 2018 10 12–13. 
 • „Kultūros pasakojimas lietuvių kalbos ir literatūros programoje ir pamokoje“, tarptautinėje mokslinėje metodinėje konferencijoje Tautinių mažumų gimtosios kalbos mokymas (-sis) kaiptarpkultūrinis dialogas: turinys, patirtis, tobulinimo kryptys. LR Švietimo ir mokslo ministerija, 2017 11 23–24. 
 • „Lietuvių išeivijos balsai – verta įsiklausyti“, nacionalinėje mokslinėje konferencijoje lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams. Anykščiai, Lituanistų sambūris, 2017 10 20–21. 
 • „Krėvės kelias nuo „Dainavos šalies senų žmonių padavimų“ iki „Skirgailos“, nacionalinėje mokslinėje lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų konferencijoje Vincas Krėvė Nepriklausomybės priešaušryje. Merkinė, Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, Varėnos švietimo centras, Lituanistų sambūris, 2017 10 27. 
 • „Kaip Vytauto laiškai ir Dievų miškas modernino lietuvių dramaturgiją“, nacionalinėje mokslinėje konferencijoje Nesenstantis Balio Sruogos modernumas. Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016 03 04. 
 • „Tautos ugdymo idėjos: Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė ir Vydūnas“, Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų ir istorikų forume Kaip atrasti Vasario 16-osios Respubliką mokykloje?. Kaunas, LR Švietimo ir mokslo ministerija, Lituanistų sambūris, Kauno Maironio universitetinė gimnazija, 2016 04 29–30. 
 • „Kuo svarbūs atrasti S. Čiurlionienės-Kymantaitės kūriniai: Riteris budėtojas“, nacionalinėje mokslinėje konferencijaoje Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė: 130 gyvos istorijos metų. Kaunas, Istorinė prezidentūra Kaune, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016.

Mokslo ir kultūrinės plėtros projektai 

 • Projekto vykdymo dalinio finansavimo sutartis (Vydūno Raštų 1-3 tomo (Grožinė kūryba) išleidimas) 2018-04-23S/PTU1-9(6.32)/2018. Sutartis dėl MTEP vykdymo. Projekto vadovė, Lietuvos kultūros taryba. 
 • Prašymo reg. Nr. LEI-15180. Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė PUBLICISTIKA. Literatūra. Kultūra. Visuomenė. Projekto vadovė. Lietuvos mokslo taryba. 

2020 09 03