Laimonas Masevičius

Pučiamųjų ir mušamųjų katedros docentas. Dėstomi dalykai:

Tūba
Eufoniumas
Simfoninio orkestro varinių pučiamųjų grupinės repeticijos