Laurynas Lapė

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros docentas. Dėstomi dalykai:

Trimitas
Giminingas instrumentas
Orkestro partijos
Lygių balsų ansamblis
Pedagoginė praktika