Raminta Verseckaitė

Dainavimo katedros Operos studijos studentų praktinio mokymo specialistė.