Rimvydas Savickas

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros lektorius. Dėstomi dalykai:

Klarnetas
Giminingas instrumentas
Orkestro partijos
Lygių balsų ansamblis
Pučiamųjų kvintetas
Pedagoginė praktika