Robertas Katinskas

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros asistentas. Dėstomi dalykai:

Saksofonas
Orkestro partijos
Lygių balsų ansamblis
Pedagoginė praktika