Pirmasis naujai sudarytos LMTA Tarybos posėdis. 2018 m. gegužės 2 d. / Nuotraukos Beatos Baublinskienės