Įvyko 42-oji metinė konferencija „Rytdienos meno šiandiena“

Balandžio 25 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vyko 42-oji metinė konferencija „Rytdienos meno šiandiena“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui ir LMTA 85-mečiui.

Diskutuoja prof. Petras Geniušas, doc. dr. Judita Žukienė, prof. Audrius Stonys, prof. dr. Rūta Girdzijauskienė (c) LMTA

Konferencijos metu savo pranešimus pristatė bei diskusijose dalyvavo įvairių mokslo krypčių tyrėjai, menininkai, LMTA dėstytojai, doktorantai, studentai, muzikos mokytojai. 42-oji LMTA metinė konferencija buvo skirta žvilgsniui į artimą ateitį, siekiant aptarti ateities meno ir menininkų, jų pedagogų iššūkius, šiandienos meno pasaulio aktualijas, naujausius tyrimus, jų metodikas ir perspektyvas, kūrybines strategijas. Į konferencijos programą įtraukta speciali sekcija mokytojams, kurios metu bus aptariamos muzikos mokymo, muzikologijos brandos egzamino aktualijos.

Konferencijos sesijos vyko nuo 10 iki 16 val. keturiose LMTA Kongresų rūmų erdvėse. Konferenciją pradėjo LMTA prorektorės doc. dr. Juditos Žukienės moderuojama diskusija „Ateities meno iššūkiai ir galimybės“, kurioje dalyvavo pianistas prof. Petras Geniušas, kino režisierius prof. Audrius Stonys bei Klaipėdos fakulteto prof. dr. Rūta Girdzijauskienė.

Toliau LMTA prorektorės prof. dr. Ramunės Marcinkevičiūtės moderuojamoje pirmojoje sekcijoje „Teatro scenos naujovės“ pranešimus skaitė pati R. Marcinkevičiūtė („Intermedialumas kaip šiuolaikinio spektaklio komponavimo priemonė. Lyginamoji atvejų analizė“), teatro kritikas ir LMTA lektorius Vaidas Jauniškis („Šokio scena: politiniai iššūkiai ir naujos strategijos“), o doc. dr. Ramunė Balevičiūtė-Liugienė ir doc. dr. Andrius Juškys pristatė drauge su Erika Vaiginiene ir Lina Vyšniauskiene parengtą pranešimą „Profesionalių atlikėjų rengimo iššūkiai Lietuvoje: ko nori studentai ir ko reikia darbdaviams“.

Konferencijos klausytojai ir dalyviai (c) LMTA

Antrojoje sekcijoje „Atlikimo meno nūdiena“ pranešimus skaitė sekciją moderavusi doc. dr. Eglė Šeduikytė-Korienė („Vargonininko sceninės raiškos lavinimas šiuolaikiniame ugdyme“), pianistė, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos pedagogė Agnė Railaitė-Jurkūnienė („Meno ir amato aspektai: specifika, diferenciacija, sintezė akomponuojančio pianisto veikloje“), doc. Melita Diamandidi („Kūrybinė saviraiška. Fortepijono studijos įvairių specialybių atlikėjų rengimo kontekste“).

Trečiojoje sekcijoje „Meninio ugdymo iššūkiai“ pranešimus parengė sekciją moderavusi doc. dr. Giedrė Gabnytė ir dėstytoja Laura Dubosaitė („Pedagoginės praktikos Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje realijos ir tobulinimo galimybės“), dr. Eirimas Velička („D. J. Elliotto „Naujoji muzikinio ugdymo filosofija“: praktinio muzikavimo link“), doc. dr. Lolita Jolanta Navickienė („Šeimos knyga“ ankstyvojo muzikinio ugdomojo sveikatinimo kontekste“).

Pranešimą skaito dr. Eirimas Velička (c) LMTA

Ketvirtojoje sekcijoje „Muzikos besimokanti ateitis“ vyko aptarimas-diskusija „Muzikologijos brandos egzamino aktualijos“: dalyvavo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojas ekspertas Algirdas Kiškis, Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos mokytoja ekspertė Eugenija Žakienė bei doc. dr. Laima Budzinauskienė, moderavo doc. dr. Audra Versekėnaitė. Taip pat buvo pristatytas Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos vyr. mokytojos Vitalijos Mockutės-Aleknienės leidinys „Paprastosios ir sudėtinės muzikos formos“ (išleido Lietuvos muzikos ir teatro akademija).

Penktojoje sekcijoje „Meninių tyrimų nūdiena“, moderuojamoje R. Balevičiūtės-Liugienės, vyko diskusija „Meninių tyrimai: atgal į ateitį?“: dalyvavo doc. dr. Judita Žukienė ir režisierė, LMTA dėstytoja dr. Olga Lapina. Meno doktorantė Giedrė Žarėnaitė skaitė pranešimą „Solisto virtuozo sampratos radimasis ir raida šiandienos kultūroje“.

Galima buvo įsigyti LMTA išleistų knygų (c) LMTA / B. Baublinskienės nuotr.

Šeštojoje sekcijoje „Tyrimų žvalgymai“ (moderavo doc dr. Rima Povilionienė) pranešimus skaitė lektorė Eglė Gudžinskaitė („Naujojo konsonansiškumo tendencijos: prarasto grožio beieškant pagal Žibuoklę Martinaitytę“), doc. dr. R. Povilionienė („Kaip pavogti laiką? Rubato atvejų analizė (F. Chopino Noktiurnas b-moll, op. 9 Nr. 1, 1–4 t.)“) ir doc. dr. Irena Alperytė („Erratum, addendum et corrigendum“).

Septintojoje sekcijoje pranešimus skaitė Muzikos didaktikos studijų studentai (moderavo doc. dr. L. J. Navickienė): Violeta Česnulytė („Sceninio nerimo jausena muzikos mokytojo pedagoginėje veikloje“), Lina Poškytė („Pedagogo darbo aspektas nėščiųjų muzikinio ugdymo kontekste“), Vaida Markevičiūtė („Judesio panaudojimo galimybės ir reikšmė pradinių klasių muzikos pamokose“) ir Vida Markevičiūtė („Ikimokyklinio amžiaus vaikų vokalinės veiklos organizavimo ypatumai“).

NUOTRAUKŲ GALERIJA

2018 04 26