Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Karjeros ir kompetencijų centras kviečia mokytis nuotoliniu būdu

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centras kviečia mokytis nuotoliniu būdu. Balandžio 29–birželio 28 d. virtualiojoje mokymosi aplinkoje vyks kursai „Muzikinių gabumų lavinimas“, jų autorė ir vadovė doc. dr. Vida Umbrasienė.


„Muzikinių gabumų lavinimas“ 
(akredituota programa)

Autorė ir vadovė: doc. dr. Vida Umbrasienė.
Programos tikslinė grupė: formaliojo ir neformaliojo muzikinio ugdymo pedagogai.
Kurso trukmė: 9 savaitės, nuo balandžio 29 d. iki birželio 28 d.
Akademinės valandos: 80.
Kurso kaina (vienam dalyviui): 140,00 Eur.
Išankstiniai reikalavimai: kompiuterinis raštingumas, gebėjimas naudotis virtualiomis mokymosi erdvėmis.

– Nuotolinių kvalifikacijos tobulinimo kursų studijos vyksta virtualiojoje mokymosi aplinkoje https://moodle.lmta.lt/
– Dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo PAŽYMĖJIMAI (LMTA Karjeros ir kompetencijų centro akreditacijos Nr. KT3-2).

REGISTRACIJA – iki balandžio 28 d.


Doc. dr. Vida Umbrasienė

Programoje „Muzikinių gabumų lavinimas“ nagrinėjami muzikos pedagogikai aktualūs psichologiniai, filosofiniai ir praktiniai formaliojo ir neformaliojo muzikinio ugdymo klausimai, susiję su muzikinių gabumų lavinimu. Pagrindiniu muzikos pedagogikos objektu laikomi muzikiniai gabumai, tampriai susieti su muzikos pažinimo ir ugdymo filosofijomis klausimais. Muzikos pedagogika šioje programoje nagrinėjama kaip taikomoji muzikos pažinimo sritis, besiremianti specialiaisiais gabumais ir formuojanti specialias kompetencijas bendrojoje žmogaus pažinimo struktūroje. Kurso turinys suteikia galimybę susipažinti su naujausiais mokslo atradimais, padarytais muzikinių gabumų srityje, siejant juos su aktualiomis šių atradimų taikymo asmeninėje pedagoginėje praktikoje, klausimais. 

Programos tikslas: supažindinti su naujausiais moksliniais muzikinių gabumų tyrimais ir jų taikymu praktikoje, sprendžiant muzikinio ugdymo problemas. 

Programos uždaviniai: išnagrinėti ryškiausias muzikinio ugdymo problemas ir jų priežastis; išsiaiškinti muzikinio ugdymo vaidmenį ir reikšmę šiuolaikinio žmogaus pažinimo sistemoje; susipažinti su svarbiausiais mokslo atradimais, susijusiais su muzikiniais gabumais, aktualiais muzikos pedagogikai; išsiaiškinti ir įvertinti mokslo atradimų praktinę naudą ir taikymo muzikos pedagogikoje galimybes; išnagrinėti ir išsiaiškinti muzikinių gabumų struktūrą, jų lavinimo ypatumus ir svarbiausius dėsnius; kritiškai įvertinti turimą mokymo(si) patirtį ir pasiūlyti individualius sprendimus; surasti ir sukurti sau praktiškai naudingus veiklos modelius, atitinkančius muzikinių gabumų prigimtį. 

Programos autorė ir vadovė doc. dr. Vida Umbrasienė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos teorijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Mokslinių interesų sritys – Muzikinis ugdymas, muzikos suvokimas, muzikos pedagogika, klausos lavinimas. Turi muzikos mokymo programų ekspertavimo, darbo muzikos (meno) mokyklų (gimnazijų) atestacinėse komisijose patirties. Dalyvavo apie 20 konferencijų pagal mokslinių interesų sritis Lietuvoje. Publikavo apie 20 mokslo straipsnių pagal mokslinių interesų sritis. Veda kvalifikacijos kursus, seminarus, recenzuoja rengiamus spaudai leidinius, susijusius su solfedžio, muzikos istorija, teorija, spausdina straipsnius „Lietuvos muzikologijoje“, „Menotyroje“, „Pedagogikoje“, „Ars&Praxis”, vykdo projektinę, ekspertinę veiklą ir kt. Parengė ir išleido muzikos literatūros ir solfedžio vadovėlius (su kasetėmis) vaikams: „Muzikos literatūra“ (I dalis, 1989; II dalis, 1990), „Į muzikos šalį“ (I dalis, 1993; II dalis ir knyga mokytojui „Keliaukim į muzikos šalį“, 1994; III dalis, 1995; I dalies 2 leidimas, 1995), garso kasetes solfedžio vadovėliams (1996). V. Umbrasienė turi 36 metų pedagoginio ir administracinio darbo patirtį. Šiuo metu eina LMTA Studijų prorektorės pareigas, dalyvauja Aukštojo mokslo reformos procesuose, tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su galimybėmis atnaujinti ir modernizuoti meno studijas bei stiprinti skirtingo muzikinio ugdymo grandžių sąsajas.

Bendraukime:

Organizaciniai klausimai: Vaiva Šatkutė-Marozienė, tel. (8 5) 261 11 42, el. paštas: vaiva.maroziene@lmta.lt 
Techniniai klausimai: Roberto Becerra, el. paštas: roberto.becerra@lmta.lt