Kviečia susitikimai „Lietuvos teatro amžius“

Scenos meno kritikų asociacija LMTA bendruomenę kviečia į susitikimų ciklą „Lietuvos teatro amžius“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Rugsėjo 20–lapkričio 15 d. rengiami susitikimai su Lietuvos teatro kūrėjais – režisieriais, aktoriais, dramaturgais, scenografais, kompozitoriais, kurių indėlis į teatro meną atspindi Lietuvos teatro tapatybės unikalumą. Šitaip bus išryškinti atskirų Lietuvos teatro istorijos dešimtmečių esminiai taškai. 

Dramos teatras visada ryškiai atspindėjo Lietuvos kultūrinio, visuomeninio ir politinio gyvenimo aktualijas. Būdamas bene jauniausias visoje Europoje, pastaraisiais dešimtmečiais Lietuvos teatras pasiekė europinį lygį ir užima svarbią vietą pasaulio teatro kontekste.

Renginių programa

Rugsėjo 20 d. (ketv.) 18.30 val. „Valstybės teatras. Pirmasis dešimtmetis: konsolidacijos metas“. Pranešėjas – Gytis Padegimas. Moderuoja teatrologas dr. Martynas Petrikas. Vilniaus mažojo teatro salė.

Rugsėjo 27 d. (ketv.) 18.30 val. „Stasio Ušinsko fenomenas“. Pranešėjas – Rimas Driežis. Vilniaus mažojo teatro salė.

Spalio 2 d. (antr.) 18.30 val. Birutė Mar. „Lietuviškoji Nora“. Spektaklis Monikos Mironaitės gyvenimo ir kūrybos motyvais. Vilniaus mažojo teatro salė.

Spalio 4 d. (ketv.) 18.30 val. Susitikimas su dramaturgais. Dalyvauja: Saulius Šaltenis, Sigitas Parulskis, Gintaras Grajauskas, Herkus Kunčius, Mindaugas Nastaravičius. Moderuoja teatrologė dr. Nomeda Šatkauskienė. Vilniaus mažojo teatro salė.

Spalio 9 d. (antr.) 18.00 val. „Juozo Miltinio fenomenas“. Dalyvauja: režisierius Jonas Vaitkus, aktoriai Algirdas Paulavičius, Albinas Kėleris, Rimantas Teresas. Moderuoja teatrologė dr. Daiva Šabasevičienė. Lietuvos teatro sąjunga.

Spalio 11 d. (ketv.) 18.30 val. Susitikimas su Justino Marcinkevičiaus amžininkais: režisieriumi Povilu Gaidžiu, aktoriais Vytautu Paukšte, Regimantu Adomaičiu, dramaturgu ir rašytoju Pranu Treiniu. Moderuoja teatrologė dr. Daiva Šabasevičienė. Vilniaus mažojo teatro fojė.

Spalio 23 d. (antr.) 18.30 val. Susitikimas su scenografais. Dalyvauja: Vitalijus Mazūras, Virginija Idzelytė, Jonas Arčikauskas, Gintaras Makarevičius, Renata Valčik. Moderuoja dailėtyrininkas dr. Helmutas Šabasevičius. Vilniaus mažojo teatro salė.

Spalio 25 d. (ketv.) 18.30 val. „Jaunimo teatras: iš praeities į dabartį“. Susitikimas su Jaunimo teatro kūrėjais. Moderuoja teatrologas Audronis Liuga. Jaunimo teatras.

Lapkričio 5 d. (pirm.) 18 val. Bernardinų bažnyčia. Br. kunigas Julius Sasnauskas OFM aukos Šv. Mišias už mirusius teatro kūrėjus. Po mišių toje pačioje erdvėje aktorius Valentinas Masalskis skaitys Atsiskyrėlio-Gustavo-Konrado monologą iš Adomo Mickevičiaus „Vėlinių“ (vertė Justinas Marcinkevičius). 

Lapkričio 6 d. (antr.) 18.30 val. „XX amžiaus devintojo dešimtmečio režisierių įtaka menininko gyvenime“. Aktoriaus Dariaus Meškausko performatyvi paskaita. „Meno fortas“.

Lapkričio 8 d. (ketv.) 18.30 val. Susitikimas su kompozitoriais. Dalyvauja: Bronius Kutavičius, Feliksas Bajoras, Giedrius Kuprevičius, Algirdas Martinaitis, Vidmantas Bartulis, Faustas Latėnas, Gintaras Sodeika, Antanas Kučinskas, Giedrius Puskunigis. Moderuoja muzikologė Rasa Murauskaitė. Vilniaus mažojo teatro salė.

Lapkričio 15 d. (ketv.) 18.30 val. Susitikimas su režisieriais. Dalyvauja: Jonas Vaitkus, Eimuntas Nekrošius, Gintaras Varnas, Oskaras Koršunovas. Moderuoja teatrologė dr. Rasa Vasinauskaitė. Vilniaus mažojo teatro salė.

Lapkričio 22 d. (ketv.) 10–17 val. Konferencija „Teatras – Lietuvos istorijos dokumentas“. Vilniaus mažojo teatro salė.

Konferencijos pranešėjai ir temos:

Dr. Daiva Šabasevičienė. „Lietuvos teatro amžius: tradicijos, konfliktai, iššūkiai” ● Dr. Asta Petrikienė, Dr. Martynas Petrikas. „Lietuvos teatro avangardai (tarpukario dvidešimtmetis)” ● Dr. Rūta Mažeikienė. „Iš teorijos į praktiką: Balio Sruogos seminaro įtaka Lietuvos teatro laukui” ● Dr. Ramunė Marcinkevičiūtė. „Shakespeare’o diskursas šimtmečio kelyje ● Dr. Paulius Subačius. „Perrinkus teatro žadintuvą: atlikę spyruoklės” ● Dr. Rasa Vasinauskaitė. „Kritika kaip teatro dokumentas” ● Dr. Helmutas Šabasevičius. „Lietuvos scenografijos kanonas” ● Dr. Lina Klusaitė. „Aktoriaus ir auditorijos santykio kaita: nuo objekto iki patyrimo” ● Kristina Steiblytė. „Tapatybės problema šiuolaikiniame Lietuvos teatre” ● Ingrida Ragelskienė. „Teatro šimtmečio moterys” ● Ieva Tumanovičiūtė. „8-ojo dešimtmečio Lietuvos moterų režisierių spektaklių veikėjos: tarp reprezentacijos ir nematomumo” ● Rasa Murauskaitė. „Muzika dramos teatro kritikos akiratyje. 2008–2018” ● Dr. Edgaras Klivis. „Lietuvos teatro probleminiai aspektai”.

Renginiai nemokami.

Projekto „Lietuvos teatro amžius“ globėja – Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Pagal organizatorių informaciją
2018 09 12