Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

SEMINARAS PEDAGOGAMS „RITMAS, JUDESYS IR KŪNO PERKUSIJA“

2019 m. spalio 30 d., trečiadienį, 11.00–15.45 val. 

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla (Vytauto g. 23, Druskininkai)

DR. EIRIMO VELIČKOS SEMINARAS „RITMAS, JUDESYS IR KŪNO PERKUSIJA“

Seminaro dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PAŽYMĖJIMAI (akreditavimo pažymėjimas Nr. KT3-2).

Kaina: 21.00 Eur (6 akad. val.) 

REGISTRACIJA (iki spalio 28 d.)


Ritmas – vienas svarbiausių muzikinės kalbos elementų. Jis gali tapti raktu kitų epochų, stilių, kultūrų muzikai pažinti. Ritmo reiškinių patyrimas per euritmiją, judesį ir kūno perkusiją turtina mokinių muzikinį žodyną, atveria kelius platesniam ir gilesniam muzikos supratimui. Lekt. E. Velička kviečia muzikos mokytojus leistis į įdomią ir įtraukiančią kelionę po ritmo pasaulį. Dalyviai bus supažindinami su aktualiais ir praktiškais ritmavimo ir ritmo mokymo(si) metodais: silabine mnemonika (ritmo skaitymas sutartiniais skiemenimis), kūno perkusija (ritmo atlikimas panaudojant skambiuosius judesius) bei judesio panaudojimo galimybėmis. Mokysimės ritmo ostinato pritaikyti dainoms, žaisime ugdomuosius ritminius žaidimus, mokysimės kurti savo ritmus pagal tam tikras taisykles, improvizuosime. Susipažinsime ir su kai kuriais sudėtingesniais ritmo reiškiniais: mišriaisiais metrais, svingo ritmika, Brazilijos bossa nova, Vakarų Afrikos poliritmija, arabų, persų, indų ritmai.

Seminaras naudingas įvairių institucijų muzikos mokytojams, siekiantiems, kad jų pamokos taptų įdomesnės, turiningesnės ir šiuolaikiškesnės, atitiktų šiuolaikinių mokinių poreikius ir lūkesčius. Programos tikslas – supažindinti muzikos mokytojus su moderniais ritmikos mokymo metodais ir praktinio jų panaudojimo muzikos pamokoje galimybėmis, praturtinti jų žinias apie įvairių epochų ir pasaulio kultūrų ritmiką; lavinti mokytojų ritmavimo, improvizavimo, kūrybos, komunikavimo gebėjimus, skatinti pedagogus aktyviai ir kūrybiškai naudoti ritmavimą, judesį ir kūno perkusiją muzikos pamokose.

Programos uždaviniai: supažindinti mokytojus judesio panaudojimo muzikos pamokoje galimybėmis su šiais ritmo mokymo metodais: silabinė mnemonika (skandavimas sutartiniais skiemenimis), kūno perkusija (ritmo atlikimas skambiaisiais judesiais), ritminio improvizavimo, komponavimo, pritaikymo didaktinėmis galimybėmis; analizuoti ritmo reiškinius įvairių stilių, epochų, kultūrų muzikoje (Afrikos, Brazilijos, Indijos ritmai, svingo ritmika); lavinti pedagogų ritmavimo, improvizavimo, komponavimo, judesio raiškos įgūdžius; pristatyti žymiausių muzikinio ugdymo sistemų kūrėjų (E. Jaques-Dalcrose’o, C. Orffo, E. Gordono) ritmo mokymo idėjas; skatinti pedagogus įgytas žinias apie ritmą kūrybiškai taikyti pedagoginiame darbe; aptarti ritmavimo, judesio, kūno perkusijos praktinio panaudojimo muzikos pamokose galimybes; dalytis gerąja metodine patirtimi.

Programos turinys:

  • teorinė dalis (1,5 val.) – ritmo fenomenologija ir tipologija; pagrindiniai ritmo mokymo principai (garsas-judesys-ženklas; kinestezinė ir silabinė mnemonika); muzikinių veiksenų įvairovė ir jų tarpusavio sąsajos: dainavimas ir grojimas muzikos instrumentu, solfedžiavimas ir ritmavimas, natų skaitymas ir užrašymas, muzikos klausymas ir muzikinės kultūros pažinimas, improvizavimas ir kūrybiniai žaidimai; įvairių kultūrų ir žemynų ritmo reiškinių pristatymas (džiazo ir svingo ritmika, Brazilijos Bossa nova, Vakarų Afrikos poliritmija, Indijos tala).
  • Praktinė dalis (4 val.) – kūno perkusijos pratimai ir silabinė ritmo mnemonika, judesio pritaikymas skambančios muzikos pobūdžiui perteikti; didaktiniai ugdomieji ritmo žaidimai; rimo struktūrų improvizavimas pagal duotą sąlygą; ritmo etiudų, kanonų, ostinato komponavimas; ritmo pritaikymas dainoms; tradicinių skudučių ansamblų skudučiavimas; kūrybinių ritmikos užduočių iš pratybų sąsiuvinių komplekto „Septynios gaidos“ (5–8 kl.) nagrinėjimas.
  • Aptarimas ir diskusija (0,5 val).  

Dr. Eirimas Velička – Lietuvos etnomuzikologas, muzikos pedagogas, muzikas. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas, Šeškinės pradinės mokyklos muzikos mokytojas metodininkas, Vilniaus kolegijos lektorius, įvairių muzikos vadovėlių autorius. Dirbdamas Lietuvos pedagoginiame institute, aktyviai prisidėjo rengiant pradinių klasių moksleivių muzikos pedagogikos programą, daug dėmesio skyrė pradinių klasių moksleivių muzikalumo tyrimui ir naujų būdų jam lavinti sklaidai. Tarptautinių konferencijų dalyvis, daugelio muzikos vadovėlių autorius, yra paskelbęs mokslinių straipsnių muzikos pedagogikos tema.
2018 m. birželio 4 d. kompozitorių namuose vykusiose geriausių praėjusių metų muzikologijos darbų autorių apdovanojimo iškilmėse, Eirimas Velička buvo apdovanotas O. Narbutienės premija už inovatyvią ir atvirą pedagogiką bei autentiškumą ir metodikos dermę monografijoje „Lietuvių etninė muzika pradinio muzikinio ugdymo sistemoje“. 


BENDRAUKIME:
LMTA Karjeros ir kompetencijų centras
Tel. nr. +370 686 72012; (8 5) 26 111 42
kkcrenginiai@lmta.lt
www.kkc.lmta.lt
Draugaukime Facebooke