Senatas

Senato nariai

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Senatas yra Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos universitetų autonomijos ir savivaldos simbolis ir garantas. Tai visos LMTA akademinės bendruomenės demokratiškai renkama valdymo institucija. Keturis penktadalius Senato sudaro dėstytojai ir mokslo darbuotojai, penktadalį – studentai. Kiekvienas akademinės bendruomenės narys gali būti išrinktas senatoriumi ir pats dalyvauja renkant šį atsakingą ir garbingą savivaldos instituciją.

Senatas nustato ir tvirtina pagrindines Akademijos veiklos gaires, svarsto opiausias problemas, ieško tinkamiausių sprendimo būdų, savo darbe siekia skaidrumo ir atvirumo, nes LMTA Senato prerogatyva yra Akademijos įstatymų kūrimas ir priėmimas, o Rektoratui tenka įstatymų vykdomoji valdžia.

Dabar dirbantis Senatas buvo išrinktas 2016 m. gegužės 19 d. penkerių metų kadencijai ir atstovauja visai LMTA akademinei bendruomenei. Nuo Senato principingumo, kūrybingumo ir iniciatyvos priklauso LMTA akademinės, meno ir mokslo veiklos vykdymas bei tolimesnės Akademijos raidos perspektyvos.

Leonidas Melnikas Pirmininkas, profesorius, habil. dr.
Elona Bajorinienė Pirmininko pavaduotoja, lektorė
Rūta Lipinaitytė Senato sekretorė, profesorė, dr.
Artūras Anusauskas profesorius
Rimantas Armonas profesorius
Petras Geniušas profesorius
Zbignevas Ibelgauptas profesorius
Jurgis Karnavičius profesorius
Asta Krikščiūnaitė profesorė
Ramunė Kryžauskienė profesorė, dr.
Ramunė Marcinkevičiūtė profesorė, dr.
Antanas Kučinskas profesorius, dr.
Petras Skirmantas profesorius
Gintaras Varnas profesorius
Daiva Vyčinienė Profesorė, habil. dr.
Petras Vyšniauskas profesorius
Lina Navickaitė-Martinelli docentė, dr.
Rolandas Aidukas docentas
Vida Umbrasienė docentė, dr.
Judita Žukienė docentė, dr.
Charlotte Kilsch Studentė
Nedas Latovinas studentas
Vaiva Martišauskaitė studentė
Imantas Šimkus studentas
Vismantė Vasaitytė Studentė