Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS INFORMACIJA

DĖL SITUACIJOS, SUSIJUSIOS SU KORONAVIRUSU, VALDYMO PRIEMONIŲ

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 12 d. pasitarime pritarė Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimui dėl antro lygio civilinės saugos sistemos parengties paskelbimo (Vyriausybės 2020 m. kovo 12 d. pasitarimo protokolo Nr. 12 1 punktas).

Atsižvelgdama į nepalankią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nusprendė paskelbti trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį, taip pat paskelbė karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. […]

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, nustatė, kad nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.:

3) mokslo ir studijų institucijos neorganizuoja studentams aukštojo mokslo studijų, išskyrus šio rašto 6 punkte numatytu atveju; […]

6) mokyklų […] vadovai, gali organizuoti neformalųjį vaikų švietimą (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, teikti švietimo pagalbą, aukštojo mokslo studijas tiek, kiek tai įmanoma vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu […]

Rekomenduojama sudaryti galimybes darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu dėl veiklos specifikos dirbti nuotoliniu būdu neįmanoma, nes pareigybės aprašyme numatytas funkcijas būtina vykdyti darbo vietoje, tokiu atveju dirbama įprastu režimu, sudarant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas darbovietėje. Priimdama sprendimą dėl darbo įprastu režimu, administracija turėtų vadovautis protingumo principu ir organizuoti darbą taip, kad darbuotojams būtų sudarytos saugios sąlygos dirbti, t. y. privalo būti užtikrinamas sanitarijos ir higienos reikalavimų, koronaviruso prevencinių priemonių vykdymas, sumažinamas iki būtino vienu metu įstaigos patalpose dirbančių žmonių skaičius, paskirstant darbo laiką ir pan. […]

Mokyklų […] vadovai, įvertinę konkrečias aplinkybes, turės spręsti, kaip galiojančių teisės aktų, darbo organizavimo reikmių, privalomų nurodymų visumoje organizuoti darbą įstaigose. Vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, sprendimus priima įstaigos vadovas. Jie turi būti vykdomi, kol nenustatoma kitaip. […]

Pedagoginiai darbuotojai turi planuoti darbus, rengti dokumentus, atlikti užduotis, susijusias su ugdymo programos įgyvendinimu, nuotoliniu būdu bendrauti su mokiniais (studentais) […], įgyvendinti pirmiausia nekontaktinių valandų turinį, numatytą darbo apmokėjimo sistemoje, laikantis joje numatytų darbo organizavimo, kontrolės, atsakomybės nuostatų.

Administracijai galioja tokios pat darbo organizavimo ir apmokėjimo sąlygos, kaip ir kitiems darbuotojams. […]

Dėl informacijos sklaidos

ŠMSM nuolat vertina situaciją ir analizuoja kylančius klausimus, nedelsdama priima reikalingus sprendimus. Tikimės operatyvaus bendradarbiavimo, dažniausiai elektroninio klausimyno pagalba, atnaujinant aktualią informaciją, reikalingą sprendimams priimti.

Informacija Koronaviruso grėsmės tema nuolat talpinama ŠMSM svetainėje (adresu https://www.smvm.lt/w eb/lt/del-koronaviruso).

Perengta pagal ŠMSM raštą „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, valdymo priemonių“ (2020-03-16  Nr. SR-1284) 


LMTA
2020 03 17