Stojantiesiems Studentams Darbuotojams Psichologo pagalba | sielovada

naujienos

2019.04.17

Karjeros ir kompetencijų centras kviečia mokytis nuotoliniu būdu

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centras kviečia mokytis nuotoliniu būdu. Balandžio 29–birželio 28 d. virtualiojoje mokymosi aplinkoje vyks kursai „Muzikinių gabumų lavinimas“, jų autorė ir vadovė doc. dr. Vida Umbrasienė.


„Muzikinių gabumų lavinimas“ 
(akredituota programa)

Autorė ir vadovė: doc. dr. Vida Umbrasienė.
Programos tikslinė grupė: formaliojo ir neformaliojo muzikinio ugdymo pedagogai.
Kurso trukmė: 9 savaitės, nuo balandžio 29 d. iki birželio 28 d.
Akademinės valandos: 80.
Kurso kaina (vienam dalyviui): 140,00 Eur.
Išankstiniai reikalavimai: kompiuterinis raštingumas, gebėjimas naudotis virtualiomis mokymosi erdvėmis.

– Nuotolinių kvalifikacijos tobulinimo kursų studijos vyksta virtualiojoje mokymosi aplinkoje https://moodle.lmta.lt/
– Dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo PAŽYMĖJIMAI (LMTA Karjeros ir kompetencijų centro akreditacijos Nr. KT3-2).

REGISTRACIJA – iki balandžio 28 d.


Programoje „Muzikinių gabumų lavinimas“ nagrinėjami muzikos pedagogikai aktualūs psichologiniai, filosofiniai ir praktiniai formaliojo ir neformaliojo muzikinio ugdymo klausimai, susiję su muzikinių gabumų lavinimu. Pagrindiniu muzikos pedagogikos objektu laikomi muzikiniai gabumai, tampriai susieti su muzikos pažinimo ir ugdymo filosofijomis klausimais. Muzikos pedagogika šioje programoje nagrinėjama kaip taikomoji muzikos pažinimo sritis, besiremianti specialiaisiais gabumais ir formuojanti specialias kompetencijas bendrojoje žmogaus pažinimo struktūroje. Kurso turinys suteikia galimybę susipažinti su naujausiais mokslo atradimais, padarytais muzikinių gabumų srityje, siejant juos su aktualiomis šių atradimų taikymo asmeninėje pedagoginėje praktikoje, klausimais. 

Programos tikslas: supažindinti su naujausiais moksliniais muzikinių gabumų tyrimais ir jų taikymu praktikoje, sprendžiant muzikinio ugdymo problemas. 

Programos uždaviniai: išnagrinėti ryškiausias muzikinio ugdymo problemas ir jų priežastis; išsiaiškinti muzikinio ugdymo vaidmenį ir reikšmę šiuolaikinio žmogaus pažinimo sistemoje; susipažinti su svarbiausiais mokslo atradimais, susijusiais su muzikiniais gabumais, aktualiais muzikos pedagogikai; išsiaiškinti ir įvertinti mokslo atradimų praktinę naudą ir taikymo muzikos pedagogikoje galimybes; išnagrinėti ir išsiaiškinti muzikinių gabumų struktūrą, jų lavinimo ypatumus ir svarbiausius dėsnius; kritiškai įvertinti turimą mokymo(si) patirtį ir pasiūlyti individualius sprendimus; surasti ir sukurti sau praktiškai naudingus veiklos modelius, atitinkančius muzikinių gabumų prigimtį. 

Programos autorė ir vadovė doc. dr. Vida Umbrasienė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos teorijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Mokslinių interesų sritys – Muzikinis ugdymas, muzikos suvokimas, muzikos pedagogika, klausos lavinimas. Turi muzikos mokymo programų ekspertavimo, darbo muzikos (meno) mokyklų (gimnazijų) atestacinėse komisijose patirties. Dalyvavo apie 20 konferencijų pagal mokslinių interesų sritis Lietuvoje. Publikavo apie 20 mokslo straipsnių pagal mokslinių interesų sritis. Veda kvalifikacijos kursus, seminarus, recenzuoja rengiamus spaudai leidinius, susijusius su solfedžio, muzikos istorija, teorija, spausdina straipsnius „Lietuvos muzikologijoje“, „Menotyroje“, „Pedagogikoje“, „Ars&Praxis”, vykdo projektinę, ekspertinę veiklą ir kt. Parengė ir išleido muzikos literatūros ir solfedžio vadovėlius (su kasetėmis) vaikams: „Muzikos literatūra“ (I dalis, 1989; II dalis, 1990), „Į muzikos šalį“ (I dalis, 1993; II dalis ir knyga mokytojui „Keliaukim į muzikos šalį“, 1994; III dalis, 1995; I dalies 2 leidimas, 1995), garso kasetes solfedžio vadovėliams (1996). V. Umbrasienė turi 36 metų pedagoginio ir administracinio darbo patirtį. Šiuo metu eina LMTA Studijų prorektorės pareigas, dalyvauja Aukštojo mokslo reformos procesuose, tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su galimybėmis atnaujinti ir modernizuoti meno studijas bei stiprinti skirtingo muzikinio ugdymo grandžių sąsajas.

Bendraukime:

Organizaciniai klausimai: Vaiva Šatkutė-Marozienė, tel. (8 5) 261 11 42, el. paštas: vaiva.maroziene@lmta.lt 
Techniniai klausimai: Roberto Becerra, el. paštas: roberto.becerra@lmta.lt 

2019.04.16

Recenzija. Baigėsi XX V. Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursas

Siūlome paskaityti muzikos kritikės Živilės Ramoškaitės recenziją apie balandžio 10-11 d. vykusį XX Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursą. 

Živilė Ramoškaitė

Ko jau ko, bet konkursų Lietuvoje tikrai netrūksta. Platesniems visuomenės sluoksniams geriausiai žinomi populiariosios muzikos konkursai, kurių eigą transliuoja televizijos kanalai, aktyviai reklamuoja ir komentuoja žiniasklaida. Tačiau greta populiariosios muzikos konkursų ir festivalių vyksta kitokie renginiai, priklausantys aukštajai arba elitinei kultūrai. Tokių koncertų tiesiog neišgirstum atsipūtęs, gerdamas kokakolą, šokinėdamas ir mosikuodamas rankomis, jie reikalauja pastangų, susikaupimo, išmanymo. Tačiau juk tokių renginių dėka kuriasi Lietuvos kultūros tapatybė, formuojasi protinga ir jautri visuomenė.

Šiems renginiams priklauso ir Lietuvoje vykstantys muzikos profesiją pasirinkusių jaunuolių konkursai – pianistų, stygininkų, pūtikų, dainininkų. Vienas iš tokių yra Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursas, kuriame dalyvauja vokalo meną studijuojančios jaunuolės. Konkursas gyvuoja jau dvidešimtį metų, jo laureatėmis tapo daug šiandien žinomų dainininkių, sėkmingai reprezentuojančių mūsų šalies kultūrą tėvynėje ir už jos ribų.

Dvidešimtąjį konkursą, balandžio 10-11 d. vykusį Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, sveikinimo žodžiu pradėjo vertinimo komisijos pirmininkė Birutė Vizgirdienė. Išklausiusi visus konkursus nuo paties pirmojo, ji džiaugėsi buvusių laureačių sėkmingomis karjeromis, o dabartinėms dalyvėms linkėjo ištvermės ir drąsos. Šį konkursą yra inicijavęs Vydūno jaunimo fondas, kurio dėka laureatės laimi piniginius prizus. Šiųmetis premijų fondas 2000 eurų.

Vydūno jaunimo fondo įgaliotinė ir vertinimo komisijos narė Jolita Buzaitytė-Kašalynienė atkreipė dėmesį į tai, kad tarpukario operos žvaigždės, turėjusios bėgti iš tėvynės ir kurti gyvenimą svetur, konkursas svarbus kaip renginys, jungiantis dvi Lietuvas. Tą, kuriamą čia, savoje žemėje ir tą, kuri kūrėsi ir gyvavo už Atlanto. Kita svarbi jungtis – su skautų pasauliu. Kaip ir Jonuškaitė-Zaunienė, dabartiniai skautai ne vien stovyklauja, jie dalyvauja kultūros gyvenime. Tuo tikrai įsitikinome: jaunuoliai su uniforminėmis kepuraitėmis klausėsi konkursančių, talkino apdovanojimų ceremonijoje.

Konkurse dalyvavo dvylika Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bakalauro ir magistro kursų studenčių. Išvardysiu visas, pasirodymų eilės tvarka: Kamilė Balabonaitė, Viktorija Bedalytė, Viktorija Dunauskaitė, Emilija Finagėjevaitė, Rita Kasnauskaitė, Gabrielė Kiršaitė, Vera Pavlovskaja, Lorijana Laurinskaitė, Vismantė Vasaitytė, Skaistė Vaserytė, Austėja Zinkevičiūtė ir Erika Kviatkovskaja. Jas vertino gausi garbinga komisija, sudaryta iš akademijos pedagogų ir operos žinovų (B. Vizgirdienė, Aušra Liutkutė, Julija Stupnianek, Irena Zelenkauskaitė, Giedrius Žalys, J. Buzinaitė-Kašalynienė, Beata Baublinskienė, komisijo sekretorė – Rasa Dzimidaitė. Red.).

Konkursinė programa atlikėjoms kėlė didelius reikalavimus. Ją sudarė penki skirtingų epochų kūriniai bei arijos ir būtinai – lietuvių liaudies daina. Ji privaloma dėl to, kad Jonuškaitė-Zaunienė mėgo dainuoti liaudies dainas. (Internete galima susirasti šių įrašų.) Vienoms dalyvėms geriau sekėsi arijos, kitoms – paprastesni kūrinėliai, bet reikia pabrėži, kad visų dalyvių klausytis buvo įdomu. Kai kurių atlikėjų balsai dar „žaloki“, jautei dideles pastangas ir įtampą, dėmesį vokalinėms užduotims, bet ne muzikos turiniui, komunikavimui su publika. Sveikintina, kad jos nepabijojo dalyvauti. Kiekvienas konkursinis pasirodymas mobilizuoja, verčia dirbti ir tobulėti. 

Trys šio konkurso laureatės tikrai ryškiai išsiskyrė iš likusių dalyvių. Pirmoji vieta atiteko Austėjai Zinkevičiūtei (prof. Irenos Milkevičiūtės 2 bakalauro kurso stud.), antroji vieta – Kamilei Balabonaitei (prof. Vladimiro Prudnikovo 1 magistro kurso stud.), trečioji – Erikai Kviatkovskajai (doc. Jolantos Čiurilaitės 2 magistro kurso stud.). Specialųjį prizą už lietuvių liaudies dainos atlikimą pelnė Lorijana Laurinskaitė (doc. Aušros Stasiūnaitės 2 bakalauro kurso stud.) Paskirtas diplomas geriausiai konkurso koncertmeisterei, kurį laimėjo Lina Giedraitytė.

LMTA Didžiojoje salėje po laureačių sveikinimų ir apdovanojimų įvyko šventiškas koncertas. Jame pasirodė visos šių metų prizininkės ir seniau vykusių konkursų pirmosios ir antrosios vietų laureatės.

Eglė Stundžiaitė vaizdingai atliko Felikso Bajoro „Kurčias miškas be genelio“ ir Algimanto Bražinsko „Ugnelę“, L. Laurinskaitė – Despinos ariją iš Wolfgango Amadeus Mozarto „Visos jos tokios“ ir liaudies dainą „Raibi gaideliai giedojo“, už kurią ji laimėjo specialų prizą. Monika Kučinska turi labai gražų didžiulį balsą. Tuo buvo galima įsitikinti, klausantis Miuzetės valso iš Giacomo Puccini „Bohemos“. Viena iš šio vakaro ypač malonių staigmenų man buvo Gabrielės Kupšytės išbaigtai atlikta Oktaviano arija iš Richardo Strausso „Rožės kavalieriaus“. Išraiškingą solistės dainavimą papildė Jurgio Karnavičiaus fortepijonas, skambesio spalvomis ir jėga prilygęs orkestrui.

Žavaus skaidraus balso E. Kviatkovskaja žėrėjo dainuodama sudėtingą Manon ariją „Je marche sur tous les chemins“ iš Jules’io Massenet operos „Manon“. Krištolo varpeliui prilygo labai tiksliai intonuoti aukštojo registro garsai. Ilona Pliavgo artistiškai laisvai ir itin įtaigiai atliko Kunigundos ariją „Glitter and be gay“ iš Leonardo Bernsteino operetės „Kandidas“. Pasijutome beveik tikrame spektaklyje! Linkiu solistei šią partiją padainuoti rudenį numatomame Operos ir baleto teatro pastatyme.

Šventinį koncertą papuošė operos solistė Viktorija Miškūnaitė. Ji pasirinko du gražius Balio Dvariono opusus: Dalios ariją iš operos „Dalia“ ir nuostabiąją „Žvaigždutę“, meniškoje jos interpretacijoje suspindėjusią išties dangiškai. Koncertą užbaigė šių metų pirmos vietos laureatė A. Zinkevičiūtė. Dar labai jauna solistė pagirtinai susitelkusi, susikaupusi ir nuoširdi. Apie tai liudijo subtili Mimi arijos „Donde lieta usci“ iš G. Puccini „Bohemos“ interpretacija. Balsas sklido tarsi be pastangų, iš pačios širdies. Antano Belazaro „Laiškas“ atskleidė solistės gebėjimą perteikti dramatiškas emocijas.

Šventiškai pakilią atmosferą papildė koncerto pradžioje ir pabaigoje skambėjęs V. Jonuškaitės-Zaunienės balsas ir muzikologės B. Baublinskienės pateikti įdomūs faktai iš solistės gyvenimo Lietuvoje ir kelio į operos sceną.

Visoms konkurso dalyvėms belieka palinkėti sėkmės ir nedvejojant dalyvauti po metų vyksiančiame kitame konkurse.  

Živilė Ramoškaitė 
Nuotraukos Kęstučio Kurieniaus

2019 04 15 

 

2019.04.12

Artėja 43-oji LMTA metinė mokslinė konferencija

Balandžio 17 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje rengiama 43-oji LMTA metinė mokslinė konferencija, dedikuota Juozo Naujalio 150-osioms gimimo metinėms. Konferencija vyks LMTA Centriniuose rūmuose (Gedimino pr. 42) 10–16 val.

PROGRAMA

Kompozitoriaus, vargonininko ir chorvedžio, nominuojamo lietuvių muzikos patriarchu, Juozo Naujalio 150-osios gimimo metinės – tai išskirtinė galimybė peržvelgti ir reaktualizuoti šio iškilaus menininko ir visuomenininko veiklos indėlį Lietuvos kultūroje.

Konferencijoje pranešimus skaitys edukologė Rūta Girdzijauskienė, muzikologės Judita Žukienė, Danutė Petrauskaitė, Zita Kelmickaitė, LMTA Pedagogikos katedros dėstytojai, taip pat kiti įvairių mokslo krypčių tyrėjai bei doktorantai.

Konferencijos dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (akreditavimo pažymėjimas Nr. KT3-2). Pažymėjimo kaina – 5.50 Eur

Išankstinė REGISTRACIJA DĖL PAŽYMĖJIMŲ

Registruojasi tik norintys gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą.

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras
2019 04 10 

2019.04.12

Pristatoma knyga „Gyvenimas karaimų dainose“

Balandžio 23 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Juozo Karoso salėje (Gedimino pr. 42) vyks muzikologės dr. Karinos Firkavičiūtės knygos „Gyvenimas karaimų dainose“ pristatymas. Knygą išleido Lenkijos karaimų sąjungos leidykla „Bitik“ ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Renginio pradžia 15 val.

„Gyvenimas karaimų dainose“ yra pirmoji knyga – dainynas, rinkinys, išsamiai pristatantis pasaulietinį Lietuvos karaimų muzikos palikimą. Į leidinį įtrauktos 27 dainos, lydėjusios žmones įvairiais jų gyvenimo tarpsniais. Dainų tekstai paskelbti karaimų, lenkų ir anglų kalbomis. Autorė pateikė ir karaimų muzikinį palikimą apibendrinantį straipsnį (lenkų, anglų ir lietuvių kalbomis), taip pat gimimo, vestuvių ir laidotuvių apeigų aprašymus. Leidinyje skelbiamos ir lenkų šiuolaikinės kompozitorės Katarzynos Dziewiątkowskos šešių dainų aranžuotės balsui ir fortepijonui. Kelios iš jų bus atliktos pristatymo metu.

Lietuvoje šiuo metu gyvena apie 200 karaimų. Ši tiurkų kilmės tauta per ilgus gyvenimo Lietuvoje šimtmečius (nuo XIV a.) išlaikė gimtąją karaimų kalbą, religiją, šeimos papročius. Bet jos paveldas sparčiai tirpsta: religinės – paraliturginės – giesmės jau nebedainuojamos, liaudies melodijos užsimiršta. Vienas iš pristatomos knygos uždavinių ir yra užfiksuoti kuo išsamesnes žinias iš praeities, kuriomis ateities kartos naudotųsi, norėdamos išsaugoti savo karaimišką tapatybę.

Jei patiems karaimams ši knyga primins, ką, kaip ir kada galima dainuoti, kitataučiams tai – dar ir unikalus informacijos kompendiumas apie karaimų bendruomenės gyvenimą įvairiais šimtmečiais, jos moralės normas, kasdienius rūpesčius, emocinę išraišką. Visos dainos yra nepaprastai iškalbingos, o seniausi knygoje paskelbti autoriniai dainų tekstai (neminint potencialiai vyresnių anoniminių) yra iš XVII amžiaus.

Knygos „Gyvenimas karaimų dainose“ pristatyme dalyvaus muzikologai prof. dr. Jonas Bruveris, Varsa Liutkutė-Zakarienė, knygos autorė dr. Karina Firkavičiūtė, taip pat Monika Kučinska (sopranas) ir pianistė Vaida Balčiūnienė.

Renginį remia Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

2019 04 11

2019.04.12

Sveikiname XX Vincės Jonuškaitės-Zaunienės konkurso laureates!

Balandžio 10 d. LMTA Didžiojoje salėje vyko XX Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursas. Laureatės buvo skelbiamos balandžio 11 d. vykusiame koncerte, kuriame pasirodė ir ankstesnių metų konkurso nugalėtojos.

XX Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkurso prizines vietas laimėjo:

I vieta – Austeja Zinkevičiūtė (prof. Irenos Milkevičiūtės kl.)
II vieta – Kamilė Balabonaitė (prof. Vladimiro Prudnikovo kl.)
III vieta – Erika Kviatkovskaja (doc. Jolantos Čiurilaitės kl.) 

Premija už liaudies dainos atlikimą – Lorijana Laurinskaitė (doc. Aušros Stasiūnaitės kl.)

Geriausio koncertmeisterio diplomas – Lina Giedraitytė (fortepijonas)

Iš viso konkurso dalyvavo 12 dainininkių. Greta laureačių – tai Viktorija Bedalytė (prof. Deivido Staponkaus kl.), Viktorija Dunauskaitė (doc. Aušros Stasiūnaitės kl.), Emilija Finagejevaitė (prof. Irenos Milkevičiūtės kl.), Rita Kasnauskaitė (prof. Reginos Maciūtės kl.), Gabrielė Kiršaitė (prof. Irenos Milkevičiūtės kl.), Vera Pavlovskaja (prof. Irenos Milkevičiūtės kl.), Vismantė Vasaitytė (doc. Jolantos Čiurilaitės kl.) ir Skaistė Vaserytė (prof. Valentinos Vadoklienės kl.).

Dalyves vertino žiuri: Birutė Vizgirdienė (pirmininkė), Aušra Liutkutė – pirmojo konkurso laureatė, LMTA lektorė, Julija Stupnianek – antrojo ir trečiojo konkursų laureatė, LMTA docentė, Irena Zelenkauskaitė – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė, Giedrius Žalys – LMTA lektorius, Jolita Buzaitytė-Kašalynienė – Vydūno jaunimo fondo įgaliotinė Lietuvoje, Beata Baublinskienė – muzikologė, operos kritikė. Komisijos sekretorė – Rasa Dzimidaitė.

Konkurso prizinis fondas – 2000 Eur. Prizo steigėjas – Vydūno jaunimo fondas. 

Sveikiniame konkurso nugalėtojas!

LMTA naujienos
2019 04 12 

Nuotraukos iš asmeninių archyvų

 

2019.04.05

„NordTrad–Dainava 2019“: Šiaurės ir Baltijos šalių folkloras Vilniuje ir Kaune

Vilnių ir Kauną balandžio 9–14 d. užlies Šiaurės ir Baltijos šalių tradicinė muzika. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedra rengia tarptautinę konferenciją „NordTrad – Dainava 2019“, kurios dalyviai ne tik diskutuos teoriniais muzikinio folkloro klausimais, bet ir džiugins Lietuvos klausytojus Šiaurės ir Baltijos šalių tradicine muzika – seniausiomis ir šiuolaikinėmis jos gyvavimo formomis. Beveik visi „NordTrad – Dainava 2019“ renginiai yra atviri visuomenei ir nemokami.

PROGRAMA

„NordTrad“ yra tarptautinis tradicinės muzikos tinklas, jungiantis aštuoniolika Šiaurės ir Baltijos šalių aukštųjų mokyklų. Tinklo veikloje dalyvauja geriausi tradicinės muzikos atlikėjai ir puoselėtojai – dėstytojai ir studentai. Kasmet vis kitoje šalyje rengiama „NordTrad“ konferencija šiais metais vyks Lietuvoje, į mūsų kraštą atvažiuos apie 150 muzikantų. Žodis „Dainava“ pavadinime atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuva yra dainų kraštas.

„NordTrad – Dainava 2019“ atidarymo vakaronė vyks balandžio 9 d. 21 val. LMTA Kongresų rūmuose. Visų 16 projekte dalyvaujančių mokyklų atstovai prisistatys antrąją renginio dieną, balandžio 10-ąją, koncerte „Tradicinės muzikos tiltai“ Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje (19 val.). Baigiamasis tradicinės Baltijos ir Skandinavijos šalių muzikos mišriųjų ansamblių GALA koncertas bus surengtas balandžio 13 d. LMTA Didžiojoje salėje (18 val.).

Ypatingas renginio akcentas – rytiniai „Koncertai keleiviams ir praeiviams“ Vilniaus geležinkelio stoties hole (balandžio 11, 12 d.), o ypač – „Skambantis traukinys“, kuris balandžio 11-ąją važiuos į Kauną (8.27, 9.35, 10.35 val.) ir grįš į Vilnių (21.12, 22.40 val., projekto partneris „Lietuvos geležinkeliai“). Visos kelionės metu traukinio keleiviai galės mėgautis tradicinės muzikos improvizacijomis.

Taigi balandžio 11 d. muzikuojantys daugiataučio „NordTrad – Dainava“ dalyviai praleis Kaune. Bus surengtas pasirodymas Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriuje (12 val.), koncertas „Tradicinės muzikos mokovai“ Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos Didžiojoje salėje (18 val.) ir kiti renginiai.

Balandžio 12 ir 13 d. įvairių tautų tradicinės muzikos dirbtuvės vyks LMTA Centriniuose rūmuose – instrumentinio muzikavimo (norvegų Hardangerio smuiko ir obertoninės fleitos „seljefløyte“, estų dūdmaišio, bandūrėlio, nendrės birbynės, lietuvių cimbolų, smuiko ir kt.), dainavimo (lietuvių, norvegų, švedų tradicinio dainavimo, dainuojamųjų ir šokamųjų sutartinių), šokio (norvegų porinių šokių, estų polkos, lietuvių šokių ir kt.).

Balandžio 12 d. publika kviečiama į koncertą „Su tradicine muzika per gyvenimą“ LMTA Didžiojoje salėje (18 val.), skirtą LMTA Etnomuzikologijos katedros 30-mečiui. Koncerte skambės ir lietuviška muzika, ir „Pan-Nordic folk“ muzikos grupės „Farandi“ (Danija, Suomija, Didžioji Britanija, Švedija, Belgija) kompozicijos.

Pagrindinę renginio temą „Dainava“ atspindės paskaitos. Profesorius dr. Rytis Ambrazevičius supažindins su regioniniais lietuvių dainų bruožais (balandžio 10 d. 12 val. LMTA Juozo Karoso salėje), profesorius dr. Gustawas Juzala – su Lietuvos tautinių mažumų dainavimo tradicijomis, jo paskaitą iliustruos lenkų folkloro ansamblis „Lałymka“ (balandžio 12 d. 12 val. LMTA Balkono teatre). Aktorė, menų daktarė Brigita Bublytė kalbės apie balso transformacijų galimybes ir reikšmę šiuolaikinio menininko raiškai (balandžio 13 d. 12 val. LMTA Balkono teatre).

Švedijos lektoriai kvies dalyvauti keliuose mišrių muzikinių kultūrų projektuose („Balkanų bliuzas“, „World Mix orkestras ir Mazguf ansamblis“). Lietuviai pasiūlys bendrą visų dalyvių projektą „Buvo dūda Vilniuj“.  

Kiekvienos dienos programą vainikuos tradiciniai šokiai ir improvizuotas grojimas (Jam session) „Alaus namuose“. Visą programą rasite ČIA.  

LMTA informacija
2019 04 03

Renginiai

2019/04/23

VOKALINĖS IR INSTRUMENTINĖS MUZIKOS VAKARAS

2019 m. balandžio 23 d., antradienį, 18 val.

LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

VOKALINĖS IR INSTRUMENTINĖS MUZIKOS VAKARAS

Dalyvauja LMTA Koncertmeisterio katedros diplomantai ir solistai

DIPLOMANTAI 
Karolina Tabero, Lina Petkevičiūtė, Benediktas Bazaras (prof. Irenos Armonienės klasė)
Brigita Čepanauskaitė (prof. Nijolės Ralytės klasė) 
Eleza Davis, Dainora Laukžemytė (prof. Audronės Kisieliūtės klasė)
Xiaoyu Liu (doc. Eglės Perkumaitės klasė)

SOLISTAI 
Vilma Kurpytė (sopranas)
Šarūnas Šapalas (baritonas) 
Tadas Girininkas (bosas) 
Minadora Šernaitė (smuikas) 
Gaudas Paulius Krištaponis (vilolončelė) 
Domantė Ramančiūnienė (violončelė)

Programoje: W. A. Mozart, J. Brahms,  D. Šostakovič, M. de Falla, G. Puccini, F. J. Obradors, G. Finzi, R. Quilter, A. Beach, V. Jakubėnas. 

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame! 

2019/04/23

KNYGOS „GYVENIMAS KARAIMŲ DAINOSE“ PRISTATYMAS

2019 m. balandžio 23 d., antradienį, 15 val.

LMTA Juozo Karoso salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

KARINOS FILKAVIČIŪTĖS KNYGOS „GYVENIMAS KARAIMŲ DAINOSE“ PRISTATYMAS

Dalyvaus: muzikologai prof. dr. Jonas Bruveris, Varsa Liutkutė-Zakarienė, dr. Karina Firkavičiūtė 

Kūrinius atliks: 
Monika Kučinska – sopranas
Vaida Balčiūnienė – fortepijonas 


Tai pirma knyga – dainynas, rinkinys, išsamiai pristatanti pasaulietinį Lietuvos karaimų muzikos palikimą. Ją sudaro 27 karaimiškos dainos, lydėjusios žmones įvairiais jų gyvenimo tarpsniais. Dainų tekstai paskelbti karaimų, lenkų ir anglų kalbomis. Autorė pateikė ir karaimų muzikinį palikimą apibendrinantį straipsnį (lenkų, anglų ir lietuvių kalbomis), taip pat gimimo, vestuvių ir laidotuvių papročių aprašymus. Knygoje skelbiamos ir lenkų šiuolaikinės kompozitorės Katarzynos Dziewiątkowskos šešių dainų aranžuotės balsui ir fortepijonui. Kelios iš jų bus atliktos pristatymo metu. 


Knygą išleido Lenkijos karaimų sąjungos leidykla „Bitik“ ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

Renginį remia Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame!

2019/04/24

STYGINIŲ INSTRUMENTŲ KATEDROS KONCERTAS

2019 m. balandžio 24 d., trečiadienį, 18 val. 

LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

LMTA STYGINIŲ INSTRUMENTŲ KATEDROS STUDENTŲ IR MAGISTRANTŲ KONCERTAS 

Dalyvauja

Elena DAUNYTĖ (violončelė) 
Kotryna Ugnė DAUNYTĖ (smuikas) 
Erika Ieva ERIKSONAITĖ (smuikas) 
Julija IVANOVAITĖ (smuikas) 
Gaudas KRIŠTAPONIS (violončelė) 
Andrius MAČĖNAS (gitara) 
Agnė PILKAUSKAITĖ (smuikas) 
Rugilė ŠILALYTĖ (smuikas) 
Tatjana VAITKIENĖ (gitara) 
Klementina VENCIŪTĖ (smuikas)

Pianistės

Ugnė Antanavičiūtė 
Brigita Čepanauskaitė 
Milda Juciūtė 
Diana Kaziulytė 
Martyna Kloniūnaitė 
Inga Vyšniauskaitė

Programa 

Ottorino Respighi (1879-1936) 
Adagio con variazioni 
Atl. Elena DAUNYTĖ (II mag.) 
(Prof. Rimanto Armono violončelės kl.) 
Milda Juciūtė (fortepijonas)

Ferdinando Carulli (1770-1841) 
Sonata gitarai solo Nr. 1, Op. 21 
I d. Moderato 
Atl. Andrius MAČĖNAS (I k.) 
(Lekt. Sauliaus Lipčiaus gitaros kl.)

Erkki-Sven Tüür (1959*) 
„Pasivaikščiojimas lynu“ smuikui ir fortepijonui 
Niccolò Paganini (1782-1840) 
Kapričas smuikui solo Nr. 13, Op. 1 
Atl. Klementina VENCIŪTĖ (II k.) 
(Prof. Rūtos Lipinaitytės smuiko kl.) 
Martyna Kloniūnaitė (fortepijonas)

Edward Elgar (1857-1934) 
Salut d’amour smuikui ir fortepijonui, Op. 12 
Henryk Wieniawski (1835-1880) 
Mazurka nr. 1 Obertass smuikui ir fortepijonui, Op. 19 
Atl. Erika Ieva ERIKSONAITĖ (III k.) 
(Prof. Jurgio Dvariono smuiko kl.) 
Inga Vyšniauskaitė (fortepijonas)

Sergej Prokofjev (1891-1953) 
Penkios melodijos smuikui ir fortepijonui, Op. 35 
Atl. Rugilė ŠILALYTĖ (IV k.) 
(Prof. Ingridos Armonaitės-Galinienės smuiko kl.) 
Martyna Kloniūnaitė (fortepijonas)

Sergej Prokofjev (1891-1953) 
Koncertas smuikui Nr. 1 D-dur, Op. 19 
I d. Andantino 
Atl. Kotryna Ugnė DAUNYTĖ (IV k.) 
(Prof. Ingridos Armonaitės-Galinienės smuiko kl.) 
Ugnė Antanavičiūtė (fortepijonas)

Ernest Chausson (1855-1899) 
Poema, Op. 25 
Atl. Agnė PILKAUSKAITĖ (IV k.) 
(Prof. Rusnės Mataitytės smuiko kl.) 
Ugnė Antanavičiūtė (fortepijonas)

Vladas Jakubėnas (1904-1976) 
Serenada violončelei ir fortepijonui 
Atl. Gaudas KRIŠTAPONIS (II mag.) 
(Doc. Edmundo Kulikausko violončelės kl.) 
Brigita Čepanauskaitė (fortepijonas)

Carlo Domeniconi (1947*) 
Koyunbaba („Piemuo“) 
I d. Moderato 
II d. Mosso 
IV d. Presto 
Atl. Tatjana VAITKIENĖ (II mag.) 
(Lekt. Sauliaus Lipčiaus gitaros kl.) 
Diana Kaziulytė (fortepijonas)

Eugene Ysaÿe (1858-1931) 
Sonata smuikui solo a-moll Nr. 2, Op. 27
Jacques Thibaud (1880-1953)
I d. Obsession; Prelude 
II d. Malinconia 
III d. Danse des Ombres; Sarabande 
IV d. Les furies 
Atl. Julija IVANOVAITĖ (II mag.) 
(Prof. Rūtos Lipinaitytės smuiko kl.)

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame!

2019/04/27 - 2019/04/28

„OPEN HOUSE VILNIUS“

2019 m. balandžio 27, 28 d.

LMTA Centriniuose rūmuose (Gedimino pr. 42, Vilnius)

ATVIROS ARCHITEKTŪROS SAVAITGALIO „OPEN HOUSE VILNIUS“ EKSKURSIJOS

Ekskursijos vyksta kas 30 min. Trukmė – 45 min. Lankymas gyvos eilės principu.


Balandžio 27 d., šeštadienį, 10–20 val. 
Paskutinė ekskursija – 19 val.


Balandžio 28 d., sekmadienį, 10–18 val. 
Paskutinė ekskursija – 17 val. 


Ekskursijos nemokamos. Maloniai kviečiame!

2019/04/30

KONCERTAS „MUZIKA PO STIKLU. GODO“ 

2019 m. balandžio 30 d., antradienį, 19 val. 

„Miesto laboratorijoje“ (Antakalnio g. 17, Vilnius)

KONCERTAS „MUZIKA PO STIKLU. GODO“ 

LMTA Meno vadybos bakalauro baigiamasis darbas „Sekretas“ 

Autorė, renginio organizatorė Rusnė Baltrūnaitė (darbo vadovė lekt. Laima Vilimienė) 

Koncertuos savo dainų autorė, autentiško judesio kūrėja Godo – Goda Sasnauskaitė. 


Bakalauro baigiamasis darbas „Sekretas“ yra skirtas džiugiems muzikos atradimams atrasti. Sekretas yra gėlių ir augalų kompozicija, tik žemėje ir po stiklu. Turbūt kiekvienas esame tokį kūrinėlį atradę savo kieme. Šiuo mielu prisiminimu, kviečiame klausytojus atrasti muziką po stiklu – muzikos sekretą, kuris gali tapti maloniu muzikiniu atradimu. 


Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame!