Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Laima Budzinauskienė

Laima Budzinauskienė
Martyno Aleksos nuotrauka

LMTA Muzikologijos katedros vedėja, Muzikos fakulteto tarybos pirmininkė, docentė, humanitarinių mokslų daktarė. 


Kontaktai

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Humanitarinių mokslų daktaro diplomas apgintas 2000 m. Lietuvos muzikos akademijoje. 

Mokslinių tyrimų kryptis

 • Menotyra

Mokslinių interesų kryptys

 • XVI-XIX a. Lietuvos muzikos istorija, bažnytinė muzika, repertuaras, personalijos.

Mokslo darbai 

Monografijos, studijos

 • Mokslo studija: Budzinauskienė, Laima, Markeliūnienė, Vytautė. „Mykolo Kleopo Oginskio Lettres sur la musique kaip XVIII a. pab.–XIX a. pr. muzikos atminties vaizdinys“. Mykolas Kleopas Oginskis. Sielos ir minčių tėvynė – Lietuva. Sud. Laima Budzinauskienė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015, p. 11–42. ISBN 978-609-8071-28-3.
 • Mokslo studija: Budzinauskienė, Laima, Murauskaitė, Rasa. Liber organistarum colegii crosensis societatis Jesu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Instytut Muzykologii Universytetu Warszawskiego, 2017, 233 p. 978-83-65886-09-5.

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • Будзинаускене, Лайма. „Станислав Монюшко и Вильнюсская церковная музыка XIX века: новый взгляд на Остробрамские литании“. Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Zinātnisko rakstu krājums VI. Daugavpils universitātes, 2014, p. 53-63. ISSN 1691-6034. 
 • Budzinauskienė, Laima, Murauskaitė, Rasa. „Valentinas Bakfarkas (1506?-1576): istoriografija ir biografjos faktų interpretacijos“. Lietuvos muzikologija, 2014, T. 15, p. 8-19. ISSN 1392-9313.
 • Budzinauskienė, Laima, Janušaitė, Agnė. „XIX a. muzikinio šaltinio pėdsakais: Vilniaus seminarijos knygos istorija, kontekstas ir turinys“. Menotyra, 2014, T. 17, Nr. 3, p. 210-226, ISSN 1392-1002.
 • Будзинаускене, Лайма. „Oтражение Вильнюсской церковной музыки первой половины XIX века. Книга нот семинарии – содержимое и многоязычие“. Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Zinātnisko rakstu krājums VII. Daugavpils universitātes, 2015, p. 99-111. ISSN 1691-6034.
 • Budzinauskienė, Laima. „Laidotuvės ir jas lydėjusi muzika XVII-XVIII amžių Lietuvoje: Vilniaus jėzuitų kolegijos dienoraščio liudijimai (1710-1723)“. Inter-studia humanitatis, 2015, Nr. 18,  p. 162-174. ISSN 1822-1114; online ISSN 2424-3353.
 • Juciūtė, Eglė, Budzinauskienė, Laima. „Vibrato lietuvių kompozitorių kūriniuose fleitai solo: kūrėjo ir atlikėjo dialogas“. Ars et praxis, 2016, T. 4, p. 134-150. ISSN 1392-1002.
 • Budzinauskienė, Laima, Dacevič, Alicja. „Vilniaus pranciškonų ordino muzikinio gyvenimo atspindžių šaltiniai ir jų komentarai. Pajamų ir išlaidų registracijos knygos“. Lietuvos muzikologija, 2017, T. 18, p. 123-134. ISSN 1392-9313.
 • Budzinauskienė, Laima, Alonderė, Ingrida. „Virtualus choras: ištakos ir premjera Lietuvoje“. Ars et praxis, 2018, T. 6, p. 145-162. ISSN 2351-4744.
 • Budzinauskienė, Laima. „Užsienio šalių kompozitorių Requiem rankraščiai Vilniaus bibliotekų fonduose: XIX-XX a. pradžios šaltinių apžvalga“. Menotyra, 2019, T. 26, Nr. 3, p. 161-173. ISSN 1392-1002.
 • Budzinauskienė, Laima. „Requiem XIX a. Vilniaus katedroje: ką byloja išlikę muzikiniai rankraščiai?“ Lietuvos muzikos paveldo tyrimai. Valstybingumo idėjos ir religinis paveldas. Kaunas: Kauno miesto muziejus, 2019, p. 56-61. ISBN 978-609-8164-10-7. 

Sudaryti, parengti ar redaguoti leidiniai

 • Knygos sudarytoja: Mykolas Kleopas Oginskis. Sielos ir minčių tėvynė – Lietuva. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015, 96 p. ISBN 978-609-8071-28-3. 
 • Leidinio sudarytoja: Tyliu balsu. Muzikologė Jūratė Gustaitė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015, 53 p. ISBN 978-609-8071-23-8.
 • Leidinio sudarytoja: Nespalvoto portreto spalvos. Muzikologas Adeodatas Tauragis. Vilnius: LMTA, 2017, 83 p. ISBN 978-609-8071-39-9.
 • Leidinio sudarytoja: Jūratė Marija Trilupaitienė. Bibliografija. Vilnius: Nacionalinis muziejus, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2018, 77 p.
 • Žurnalo sudarytoja: Mokslo žurnalo Ars et praxis (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) vyr. redaktoriaus pavaduotoja ir sudarytoja.
 • Žurnalo sudarytoja: ilgametė mokslo žurnalo Menotyra; Studies in Art (Lietuvos mokslų akademija) muzikologinio numerio sudarytoja.

Pranešimai mokslinėse konferencijose 

 • Pranešimas „Lietuvos muzikos istorija iki J. Naujalio – neperskaityta ir neįvertinta „pasaka“. Tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija Pasaulis sudėtas iš pasakų: tarpdisciplininio diskurso sąsajos ir pokyčiai. Organizatoriai: Mykolo Romerio universiteto humanitarinių mokslų institutas, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija.  Vilnius, 2012, rugsėjo 13-16 d.
 • Plenarinis pranešimas „С. Монюшко и Вильнюсская церковная музыка XIX в.: новый взгляд на «Остробрамские литании» No.1”. The 8th International Scientific Conference Music Science Today: the permanent and the changeable. Organizatoriai: Jāzeps Vītols Latvijos muzikos akademija, Daugpilio universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Latvija, Daugpilis, 2013 m. gegužės mėn.
 • Pranešimas „Laidotuvės ir jas lydėjusi muzika Vilniaus jėzuitų kolegijos dienoraštyje (1710-1723)“. Tarptautinė konferencija (38-oji LMTA metinė konferencija) Menas istorijoje, istorija mene (skiriama prof. dr. Jono Bruverio 75-erių metų jubiliejui). Organizatorius – Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Vilnius, 2014 balandžio 10-11 d.
 • Plenarinis pranešimas „Книга нот семинарии – отражение Вильнюсской церковной музыки первой половины XIX века“. The 9th International Scientific Conference Music Science Today: the permanent and the changeable. Organizatoriai: Jāzeps Vītols Latvijos muzikos akademija, Daugpilio universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Latvija, Daugpilis, 2014 m. gegužės mėn.
 • Pranešimas „S. Moniuškos bažnytinė kūryba Vilniuje: giesmės, kūriniai vargonams ir mišios“. Tarptautinė konferencija Žymusis vilnietis Stanislovas Moniuška. Organizatoriai: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė UNESCO organizacija, Lietuvos muzikų sąjunga, Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcija. Vilnius, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2019 m. birželio 13-14 d.

Mokslo ir kultūrinės plėtros projektai

 • Tarptautinio projekto „Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565–1773)” / „The Music Repertoire of the Jesuits in the Polish-Lithuanian Commonwealth (1565-1773)” dalyvė.
 • Nekilnojamojo Kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projekto „Mykolas Kleopas Oginskis: sielos ir minčių tėvynė – Lietuva“ vadovė. Sutarties Nr. PL-07/F16-1581.
 • Ilgalaikės programos (2012-2016 m.) „Lietuvos muzika ir teatras: asmenybės, savitumai, kontekstai (XIX–XXI a.)“ dalyvė. Programos vykdytojas – Lietuvos kultūros tyrimų institutas.  Patvirtinta Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-323.
 • Ilgalaikės programos (2017-2021 m.) „Lietuvos dailės, muzikos ir teatro tyrimai: paveldas, nauji reiškiniai, kontekstai“ dalyvė. Programos vykdytojas – Lietuvos kultūros tyrimų institutas.