Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Rasa Vasinauskaitė

LMAT Meno istorijos ir teorijos katedros profesorė, humanitarinių mokslų daktarė.


Kontaktai

 • Prof. dr. Rasa Vasinauskaitė
  Meno istorijos ir teorijos katedra
  Tel. 8 612 84912
  El. paštas: vasinauskaite@yahoo.fr

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • 2002 m. Kultūros, filosofijos ir meno institute apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties (teatrologija) disertaciją „Kaukė bei jos įtaka XX a. teatrui ir vaidybos sistemoms“.
  2003 m. suteiktas menotyros mokslų (teatrologija) daktaro vardas.
  Nuo 2014 m. (po atestacijos nuo 2019 m.) – meno istorijos ir teorijos katedros profesorė. 

Mokslo kryptis

 • Menotyra

Mokslinių interesų kryptys

 • Teatro istorija ir teorija, teatro ir kultūros tyrimų metodologija.

Mokslo darbai

Monografijos, studijos, knygų dalys

 • The theatre as conflict or the multifaceted stage world of Jonas Vaitkus. In: Contemporary Lithuanian theatre, eds. Ramunė Balevičiūtė, Ramunė Marcinkevičiūtė. Vilnius: TKIEC, 2019. P. 23–42. ISBN 978-609-466-394-9
 • Daiva Šabasevičienė, Rasa Vasinauskaitė. Muzika kaip jausmų teatras. In: Muzika kaip teatras. Kompozitorius Faustas Latėnas. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2015, p. 37–79. – 276 p.: iliustr. Bibliogr. Asmenvardžių r-klė ir faktografija: p. 251–276. ISBN 978-9955-736-64-6
 • Subjekto krizė: meninė individualybė ieško herojaus; Autorinės režisūros fenomenas: scena kaip heterotopija. In: Jurgita Staniškytė, Rasa Vasinauskaitė, Edgaras Klivis, Martynas Petrikas. Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014. P. 197–214, 271–310. – 424 p. :iliustr. Santr. angl.- bibliogr.: p. 391–411. – Asmenvardžių ir spektaklių r-klės: p. 413–423. ISBN 978-609-447-120-9
 • Laikinumo teatras. Lietuvių režisūros pokyčiai 1990–2001 metais. Vilnius: LKTI, 2010. – 416 p. Iliustr., santr. angl. k., bibliogr.: p. 390–400, spektaklių ir asmenvardžių r-klės: p. 401–415. ISBN 978-9955-868-27-9

Recenzuoti moksliniai straipsniai

Sudaryti, parengti ar redaguoti leidiniai

 • Eimunto Nekrošiaus teatras: pokalbiai, recenzijos, straipsniai, sud. Rasa Vasinauskaitė. Vilnius: KFMI, 2012. – 320 p.: iliustr., santr. angl.k. – bibliogr.: p. 304–311, asmenvardžių r-klė: p. 314–319. ISBN 978-9955-868-47-7

Mokslinės recenzijos

 • Apie tarpukario Lietuvos žydų teatrą (I. Pukelytės studijos „Tarpukario Lietuvos žydų teatras“ recenzija). Naujasis židinys-Aidai, 2018, Nr. 3, p. 75–77. ISSN 1392-6845
 • Grįžimas atsigręžiant. (A. Girdzijauskaitės monografijos „Ibsenas Lietuvos teatro veidrodyje 1918–1998“ recenzija). Kultūros barai, 2014, Nr. 7/8, p. 105–108. ISSN 0134-3106

Pranešimai mokslinėse konferencijose

 • Balys Sruoga apie Kiprą Petrauską (tautinės raiškos paieškos). Nacionalinė mokslinė konferencija „Muzika ir teatras: sąveikos, skirtys, tarpininkavimai (skirta muzikos istorikei, habil. dr. Jūratei Marijai Trilupaitienei)“. Vilnius: LKTI, LMTA, 2018.
 • Kritika kaip teatro dokumentas. Balio Sruogos atvejis. Nacionalinė mokslinė konferencija „Teatras – Lietuvos istorijos dokumentas“. Vilnius: VVMT, 2018.
 • Lietuvių teatrologijos pradmenys: Balys Sruoga skaito Maxą Herrmanną. LMTA 41-oji mokslinė konferencija. Vilnius: LMTA, 2017 04 21.
 • Vaidyba po vaidybos: sistemų ginčai (Acting After Acting: The Arguments of the Systems). Tarptautinė mokslinė konferencija „Permąstant vaidybos meną: nauji požiūriai į aktoriaus kūrybą (Acting Reconsidered: New Approaches to Actor’s Work)“. Vilnius: LMTA, 2014 09 30–10 01.
 • Istorijos/atminties versijos dabartiniame LNDT repertuare. Tarptautinė mokslinė konferencija „Menas istorijoje, istorija mene“. Vilnius: LMTA, 2014 04 10–11.
 • Teatro reikalingumas teatrui. Tarptautinės teatro kritikų asociacijos (AITC / IATC) 26 Kongreso mokslinė konferencija „Teatras už teatro“ (“Theatre Beyond the Theatre”). Varšuva, 2012 03 26–30.
 • Autorinės režisūros situacija postsovietinėje Lietuvos scenoje. Nacionalinė mokslinė konferencija „Pasikartojimai: atmintis ir tapatybė postsovietiniame Lietuvos teatre“, Kaunas: VDU, 2011 05 20.
 • Asmenybės krizė: aktualumo kultas. Nacionalinės mokslinė konferencija „Menininkas ir Asmenybė“, Vilnius: LMTA, 2009 04 16.
 • Miltinio repeticijos. Teatrologinės interpretacijos bandymas. Nacionalinė mokslinė konferencija „Menininkas ir asmenybė“, skirta J. Miltinio 100-sioms gimimo metinėms. Panevėžys: Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2007 09 21.
 • Teatro sociologijos štrichai (metodo taikymas 1990–1999 m. lietuvių teatro praktikai). Nacionalinė mokslinė konferencija „Tradicija, autorystė, kūrinio ribos ir interpretacijos laisvė“. LMTA, 2007 04 18.

Mokslo ir kultūrinės plėtros projektai

 • LKTI MTEP „Lietuvos dailės, muzikos ir teatro tyrimai: paveldas, nauji reiškiniai, kontekstai“: „Muzika ir scenos menas: kontekstai ir interpretacijos“ (2017–2021) (Vasinauskaitė, Rasa: „Lietuvių teatrologijos raida (XX a.)“).
 • Projekto „Duomenų bazė „Lituanistika“: objektas, žanrai, tarptautiškumas“ narė, Vilnius: LMT, LDB, 2018.
 • Ugdymo plėtotės centro nacionalinis projektas „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14 – 19 metų mokiniams. Nauja meninio ugdymo programa“ (2009–2012; ES struktūrinė parama) – „Menų pažinimo programa – Teatras.“ (R. Vasinauskaitė) https://sodas.ugdome.lt/metodiniai…/3620/5b2c2f3f-eaf7-477c-a168-526aa4993c24 
 • LMT: „Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis“ (VDU, Sutart. Nr. MIP-05/210, reg. Nr. MIP-10296, 2010 05 – 2011 05) (vadovas: VDU MF prof. dr. J. Staniškytė).

2020 09 07