Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė

Muzikologijos katedros profesorė, Mokslo centro vadovė, humanitarinių mokslų daktarė. 


Kontaktai

 • Prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė
  Muzikologijos katedra
  Tel. 8 5 262 8537
  El. paštas: ruta.staneviciute@lmta.lt

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • 2011 m. įgytas Humanitarinių mokslų menotyros krypties daktaro laipsnis, apginta disertacija „Lietuvių muzikos modernėjimo diskursas (XX a. 7 dešimtmetis–9 dešimtmečio vidurys)“.
  2015 m. suteiktas profesoriaus vardas.

Mokslo kryptis

 • Menotyra

Mokslinių interesų kryptys

 • Modernizmo ir nacionalizmo sklaida XX a. muzikoje; kultūrinės muzikos studijos šiuolaikinės muzikos filosofiniai ir semiotiniai tyrimai; muzika ir politika; muzikos istoriografijos teorija ir istorija; kritinė muzikologija.

Mokslo darbai

Monografijos, studijos

 • Rūta Stanevičiūtė et al. Microtonal Music in Central and Eastern Europe: Historical Outlines and Current Practices. Ljubljana: Ljubljana University Press, 2019. 
 • Rūta Stanevičiūtė, Danutė Petrauskaitė, Vita Gruodytė. Nailono uždanga. Šaltasis karas, tarptautiniai mainai ir lietuvių muzika. Vilnius: LMTA, 2018. 
 • World War II Memory and Narratives in the Music of the Lithuanian Diaspora and Soviet Lithuania. In: The Art of Identity and Memory: Toward a Cultural History of the Two World Wars in Lithuania. Eds. Giedrė Jankevičiūtė, Rasutė Andriušytė-Žukienė. Brighton, Mass.: Academic Studies Press, 2016, p. 257–285. 
 • Modernumo lygtys. Tarptautinė šiuolaikinės muzikos draugija ir muzikinio modernizmo sklaida Lietuvoje. Vilnius: VDA, 2015.

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • Baltic Musicological Conferences: National Music Historiographies and Transnationalism. Musicology, No. 26, I/2019, p. 75–89.
 • Non-promised Land: Vytautas Bacevičius in New York. TheMA – Open Access Research Journal for Theatre, Music, Arts. Vol. VII/1-2, 2018. Wien: Hollitzer Wissenschaftsverlag. Interneto prieiga: http://www.thema-journal.eu/index.php/thema/article/view/68.
 • Writing a History of Lithuanian Music: from Colonial to Postcolonial Context. In: Challenges in Contemporary Musicology. Essays in Honor of Prof. Dr. Mirjana Veselinović-Hofman. Belgrade: University of Arts in Belgrade, 2018, p. 318–331. 
 • Reception of the Warsaw Autumn Festival in Lithuania: Cultural Discourse and Political Context. Musicology Today, 2017, Vol. 14, p. 76–90. 
 • Reprezentacja „Ja” i „Innego” w twórczości Juliusa Juzeliūnasa: nacjonalizm, egzotyzm i teoria postkolonialna. Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje. Pismo Akademii Muzycznej w Krakowie, Rocznik VI, 2017, p. 39–56. 
 • The Velvet Curtain. European Identities and Lithuanian Musical Imagination in the Post-Communist Era. In: Music Identities in European Perspective. Eds. Ivana Perković, Franco Fabbri (Eastern European Studies in Musicology. Ed. Maciej Gołąb. Vol. 8). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017, p. 13–37. 
 • Ideological Tensions and Lithuanian Music of the Late Soviet Period. In: Sociocultural Crossings and Borders: Musical Microhistories. Eds. Rima Povilionienė, Rūta Stanevičiūtė. Vilnius: VDA, 2015, p. 231–250. 
 • Karo įvaizdinimas Bacevičiaus ir Balsio kūriniuose. Lietuvos muzikologija, XIV t., Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013, p. 25–38. 
 • “Cet amour si violent…” On some topical motives in contemporary Lithuanian music. In: Music Semiotics: A Network of Significations. In Honor and Memory of Raymond Monelle. Ed. Esti Sheinberg. Farnham etc.: Ashgate, 2012, p. 275–286. 
 • From mysterious town to the city of adventure: nostalgic and utopian representations of Lithuanian capital in Vilnius’ songs. In: Musicological Studies: Collections of papers no 4. Between Nostalgia, Utopia, and Realities. Vesna Mikić, Ivana Perković, Tijana Popović Mlađenović, Mirjana Veselinović-Hofman, eds. Belgrade: University of Arts in Belgrade, 2012, p. 298–306.

Sudaryti, parengti, redaguoti leidiniai 

 • Of Essence and Context: Between Music and Philosophy. Eds. Rūta Stanevičiūtė, Nick Zangwill, Rima Povilionienė. Berlin: Springer, 2019. 
 • Nailono uždanga. Lietuvių muzikų užsienio korespondencija 1945–1990. Sudarė ir parengė Rūta Stanevičiūtė, Danutė Petrauskaitė, Vita Gruodytė. Vilnius: LMTA, 2018.

Pranešimai mokslinėse konferencijose 

 • Music of Change: Cold War, Transnational Exchange and Lithuanian-Polish Musical Networking. IMS tarpkongresinis simpoziumas “Agency and Identity in Music. Tarptautinė muzikologų draugija (IMS), Liucernos taikomųjų mokslų ir menų universitetas, Liucerna, 2019 m. liepos 7–10 d. 
 • Rediscovering the Lithuanian Microtonal Music: Jeronimas Kačinskas and the Hába School. Tarptautinis simpoziumas “Mikrotöne: Small is beautiful”. Tarptautinė ekmelinės muzikos draugija, Zalcburgo Mozarteum universitetas, Zalcburgas, 2019 m. birželio 28–30 d. 
 • Lithuanian Reception of Polish Music in late 1980s and 1990s. Tarptautinė mokslinė konferencija „Lenkų nepriklausoma muzika. Kūrėjai – idėjos – kūriniai – kontekstai“, Krokuvos muzikos akademija, 2018 m. lapkričio 29 – gruodžio 1 d. 
 • “Let us create a modern Lithuania!” Confronting national identity and modernity in the Lithuanian music modernisation discourse. Tarptautinė muzikologų konferencija “National Identities – EuropeanU: Music and Musical Life in Central-Eastern Europe (1918–2018)”. Varšuvos universitetas, 2018 m. lapkričio 30–gruodžio 1 d. 
 • Baltic Musicological Conferences: cultural mission and political machinery. 5-asis Sibelius akademijos muzikos istorijos simpoziumas “Inside, Outside, and In Between: Institutionalization in Music History”. Helsinkis, Sibelius akademija, 2018 m. birželio 6–8 d. 
 • Postcolonialism and post-Soviet transition of the Lithuanian music historiographies. Tarptautinė mokslinė konferencija „Musicology in the Age of (Post)Globalization: Barry S. Brook Centennial Conference”. Niujorko universitetas / CUNY, Barry S. Brook muzikos tyrimų ir dokumentacijos centras, Niujorkas, 2018 m. balandžio 3–6 d. 
 • Nationalism, Exoticism and Self-Exoticization in an Imperial Context. Tarptautinė muzikologų konferencija „The Future of Music History“, specialioji sesija „Baltic Music Historiographies Revised“. Serbijos Mokslų ir Menų Akademija, Belgradas, 2017 m. rugsėjo 28–30 d. 
 • “Our Africa” in Soviet Music: Cultural Interaction, Politics and the Postcolonial Theory. IMS (International Musicological Society) 20 kongresas „Musicology: Theory and Practice, East and West“. Tokijo Menų Universitetas, Tokijas, 2017 m. kovo 19–23 d. 
 • Jeronimas Kačinskas and the Alois Hába school. 45 tarptautinė Baltijos muzikologų konferencija „Composition Schools in the 20th Century: the Institution and the Context“. Lietuva, Vilnius, LMTA, 2016 m. spalio 19–22 d. 
 • The Velvet Curtain. European Identities and Lithuanian Musical Imagination in the Post-Communist Era. XIII tarptautinė Belgrado menų universiteto tarptautinė konferencija „Transpositions: Music/Image“, Jean Monnet specialioji tematinė sesija. Belgrado menų universitetas, 2016 m. spalio 12–15 d.

Mokslo ir kultūrinės plėtros projektai 

Pagrindinė mokslo projekto koordinatorė / vadovė 

 • Projekto vadovė ir tyrėja, mokslo tyrimų projektas „Permainų muzika: išsilaisvinimo kultūrinė raiška lenkų ir lietuvių muzikoje iki ir po 1989 m.“, 2018–2021. Lietuvos – Lenkijos „Daina“ programa, sutartis F16-449, Nr. S-LL-18-10, Vilnius, vykdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Įgyvendinamas 2018–2021. 
 • Projekto vadovė ir tyrėja, mokslo tyrimų projektas „Nailono uždanga? Lietuvių muzikų korespondencija Šaltojo karo kultūriniuose ir politiniuose kontekstuose“, 2016–2018. LMT Lituanistikos 2016–2024 m. programa, sutartis F16-362, Nr. LIP-093/2016, Vilnius, vykdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 
 • Projekto vadovė ir tyrėja, mokslo tyrimų projektas „Kultūros politikos kaita 2010–2014 m.: strateginių prioritetų ir įgyvendinimo priemonių dermės tyrimas“. Lietuvos kultūros tarybos 2014 m. Kultūros tyrimų programa, sutartis Nr. LKT/S(5.20), Vilnius, vykdytojas: LMTA. 
 • Projekto vadovė. Sociokultūrinės kryžkelės ir ribos: muzikinės mikroistorijos, 2013. Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa, mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos projektas, sutartis Nr. LIT-7-19, Vilnius, vykdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 

Mokslo projekto vykdytoja

 • Tyrėja. Mokslo tyrimų projektas „Garsinės utopijos: lietuvių muzikos (trans)avangardo kultūriniai impulsai ir instituciniai kontekstai“, įgyvendinamas 2018–2021. LMT Lituanistikos 2016–2024 m. programa. 
 • Tyrėja. Mokslo tyrimų projektas „Lietuvos kultūros politikos modelio sukūrimas. Lietuvos kultūros politikos formavimo perspektyvų analizė“. Lietuvos kultūros tarybos 2016 m. Kultūros tyrimų programa, Vilnius, vykdytojas: LMTA. 
 • Tyrėja. Visuotinės dotacijos projektas „Lietuvių muzikinė kultūra migracijų kontekstuose (1870–1990): tautinio tapatumo ir muzikinės raiškos sąveika“ (VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-079), 2011–2015, Klaipėdos universitetas. (Finansavimo šaltinis – ESFA, Lietuvos mokslo taryba).

Mokslo ir kultūrinės plėtros projektų dalyvė 

 • 46 tarptautinė Baltijos muzikologų konferencija „Kultūros pokyčiai ir muzikos kritikos diskursas“. Organizatoriai LMTA, LKS. Iniciatorė, programų komiteto pirmininkė, 2018 m. spalio 23–26 d. 
 • Iniciatorė ir organizatorė. Tarptautinis muzikos projektas „Ateities muzika. Jeronimo Kačinsko 110-osioms gimimo metinėms“. 2017 m. lapkričio 8–10 d. Organizatoriai ISCM Lietuvos sekcija, LKS, LMTA, Sibelius akademija. 
 • Tarptautinė konferencija „Essence and Context: A Conference Between Music and Philosophy”. Organizatoriai LMTA, Lietuvos filosofų draugija, Amerikos muzikologų draugijos Muzikos ir filosofijos studijų grupė, Hull universitetas. Iniciatorė, programų komiteto narė, orgkomiteto pirmininkė, 2016 m. rugpjūčio 31–rugsėjo 4 d. 
 • Programų komiteto narė. 45 tarptautinė Baltijos muzikologų konferencija. LMTA, LKS, 2016 m. spalio 19–22 d. 
 • Paskaita „Lietuva – Egiptas: muzikinių mainų ištakos“. Carte Blanche Kairas Vilniuje programa, rengėjai Goethe institutas, Lietuvos muzikos ansamblių tinklas. 2016 m. 
 • Programų komiteto narė. 2 tarptautinis naujųjų humanitarinių mokslų kongresas – IcoN 2015, KTU, 2015 m. gegužės 25–28 d. 
 • Programų komiteto narė. Tarptautinė muzikologų konferencija „Modernisation in the Music of Eastern Europe (1900–1940): The Perspective of Paratactic Comparativism”, LMTA, 2014 m. spalio 16–18 d. 
 • Meninių tyrimų ir atlikimo studijų simpoziumas „Menų funkcijos kultūriniuose ir socialiniuose procesuose“, mokslinio komiteto narė. Vilnius, LMTA, 2014. 
 • Programų komiteto narė. 1 tarptautinis naujųjų humanitarinių mokslų kongresas – IcoN 2014, KTU, 2014 m. birželio 2–7 d. 
 • LKS Geriausių muzikologų darbų konkursas, žiuri narė (2007 – dabar, įvairūs metai). 
 • World New Music Days festivalio atrankos komisijos narė, ISCM Lietuvos sekcija (2003 – dabar). 

2020 09 03