Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Meno vadyba

Programos tikslas: Parengti aukštos kvalifikacijos meno vadybininkus, gebančius integruotai taikyti rinkodaros, finansų ir projektų valdymo principus atlikėjų meno vadybos srityje, gebančius kurti ir įgyvendinti inovatyvius meno projektus, kritiškai vertinti ir kūrybiškai spręsti meno projektų ir meno organizacijų valdymo iššūkius dinamiškoje nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje.

Skiriamieji bruožai: Meno vadybos magistrantūros studijų programa skiriasi nuo kitų aukštųjų mokyklų siūlomų panašių studijų programų studijų dalykais, struktūra, bendromis ir profesinėmis kompetencijomis. Ši studijų programa rengia specialistus, ne tik išmanančius atlikėjų meno, meno antreprenerystės, rinkodaros ir kultūros organizacijų vadybos ypatumus, tačiau ir gebančius praktiškai realizuoti kūrybinius sumanymus nuo meno projekto idėjos sukūrimo iki visiško jos įgyvendinimo.

VALSTYBINIS KODAS: 6211LX005

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS: Verslo vadybos magistras

SPECIALIZACIJOS: Nėra

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Verslo ir viešoji vadyba

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 1,5 metų

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 90

AKREDITUOTA IKI: 2020-08-31

FAKULTETAS: Teatro ir kino fakultetas

PROGRAMOS KOMITETAS

STUDIJŲ PROGRAMŲ PLANAILT, EN kalbomis

Bendrosios kompetencijos

  1. Gebėjimas taikyti asmeninius socialinius ir profesinius įgūdžius daugiakultūrinėje aplinkoje, laikantis profesinės etikos, socialinės atsakomybės principų, nuolat mokantis ir tobulėjant.
  2. Gebėjimas vadovauti priimant sprendimus daugiakultūrinėje aplinkoje, komunikuoti su skirtingomis tikslinėmis grupėmis, panaudojant esamus išteklius ir apjungiant skirtingus interesus bei naudojant kūrybiškumu ir bendradarbiavimu pagrįstus kultūros procesų valdymo metodus.
  3. Gebėjimas kritiškai ir sistemiškai vertinti kultūros lauko duomenis, savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus, taikant šiuolaikines vadybos mokslo teorijas ir tinkamus mokslinių tyrimų metodus.

Dalykinės kompetencijos

  1. Gebėjimas sistemiškai analizuoti nuolat kintančias nacionalines ir tarptautines meninės produkcijos plėtros sąlygas, meno rinkodaros, sklaidos priemonių išmanymas bei gebėjimas jas efektyviai taikyti įvairiose atlikėjų meno plėtros srityse.
  2. Gebėjimas efektyviai planuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti meno projektus bei formuoti atlikėjų meno rinką, vadovaujantis pažangiomis publikos plėtros strategijomis ir gerosios praktikos pavyzdžiais.
  3. Gebėjimas identifikuoti ir kūrybiškai spręsti šiuolaikines kultūros ir meno organizacijų vadybos problemas, valdyti organizacijos veiklas, taikant inovacijas ir aktualias verslo ir vadybos teorines paradigmas.
  4. Verslo kūrimo kultūrinių industrijų srityje principų išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktinėse situacijose.

Tolesnių studijų galimybės: Baigę antrosios pakopos studijų programą Meno vadyba absolventai turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.

Profesinės veiklos galimybės: Baigę antrosios pakopos Meno vadybos studijas absolventai galės dirbti vadybininkais arba aukštos kvalifikacijos meno vadybos ekspertais Lietuvos ir užsienio kultūros ir meno institucijose, vykdyti savarankišką meno projektų sklaidos, vykdymo ir plėtros veiklą, turės galimybę įsidarbinti biudžetinėse kultūros įstaigose (kultūros centruose, muziejuose, bibliotekose, bendruomenės centruose, asociacijose, kūrybinėse sąjungose, teatruose ir pan.), privačiose kultūros paslaugas teikiančiose organizacijose bei meno produkciją siūlančiose organizacijose (renginių organizavimo įmonėse, festivalių organizavimo įmonėse, menininkų susivienijimuose, asociacijose, kitose ne pelno siekiančiose organizacijose), užsiimti individualia meno projektų ir atlikėjų vadybine veikla,