Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Daiva Vyčinienė

Manto Gudzinevičiaus nuotr.

Profesorė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, LMTA Etnomuzikologijos katedros vedėja. 


Kontaktai 

 • Prof. habil. dr. (h.p) Daiva Vyčinienė
  Etnomuzikologijos katedra
  Tel. 8 5 2497487
  El. paštas: daiva.vyciniene@lmta.lt

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Humanitarinių mokslų daktaro diplomas apgintas 1993 m. Humanitarinių mokslų srities, menotyros krypties; etnomuzikologijos habilitacija 2009 m. Profesoriaus vardas suteiktas 2011 m.

Mokslo kryptis 

 • Menotyra

Mokslinių interesų kryptys

 • Lyginamieji ir tarpdisciplininiai etninės muzikos tyrimai; etninės muzikos sklaida ir edukacija; regioniniai muzikinio folkloro ypatumai; sutartinių tradicijos tąsa; folkloras ir folklorizmas; etninės muzikos kontekstai

Mokslo darbai

Monografijos, studijos

 • Lietuvių liaudies vokalinio daugiabalsiškumo fenomenai ir jų tarpetninė metakultūrinė sklaida. Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Humanitariniai mokslai, Menotyra (03 H), Muzikologija (H 320). Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009.
 • Lietuvių liaudies daugiabalsio homofoninio dainavimo įvairovė: naujos klasifikacijos metmenys. In: Lietuvos muzikologija 17, 2016. P. 131–163. [mokslinė studija] ISBN 1392-9313
 • Sutartinių audos. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2018. 600 p.

Recenzuoti moksliniai straipsniai 

 • The revival of Lithuanian polyphonic sutartinės songs in the late 20th and early 21st century. In: Res Musica, 4, 2012. P. 97–115. ISSN 1736-8553
 • Sutartines, Lithuanian Multipart Songs in UNESCO’s Intangible Cultural Heritage List: Winning and Risk. In: Local and Global Understandings of Creativities: Multipart Music Making and the Construction of Ideas, Contexts and Contents, ed. Ardian Ahmedaja. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013. P. 294–313. ISBN: 978-1-4438-4741-4
 • Individuali tautinės savimonės raiška Lietuvos paribio bendruomenėje: sava / kita. Savas ir kitas šiuolaikiniais požiūriais. Contemporary Approaches to the Self and the Other. Sudarė Vida Savoniakaitė. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2014. P. 209–238. ISBN 978-9955-847-80-9
 • Edukacijos įtaka sutartinių gyvavimo XX a. 1–8 dešimtmečiais tradicijai. In: Lietuvos muzikologija, 15, 2014. P. 107–129. ISSN 1392-9313
 • Sutartinių giedojimo tradicija postmodernioje visuomenėje: perėmimas, perdavimas ir raiška. In: Liaudies kultūra, 2, 2015. P. 19–34. ISSN 0236-0551
 • Kupiškio dainavimo tradicija nuo XX a. pr. iki šių dienų: žvilgsnis į šimto metų istoriją ir raidą. In: Kupiškis: naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai. Monografija: Lietuvos valsčiai. XXXI. Lietuva, Vilnius: Versmė, 2016. P. 1012–1044. ISSN, ISBN, 978-609-8148-43-5
 • Sound Instrumentation in Lithuanian Multipart Music Practice: The Relationship between the Individual and the Collective in Music-Making Processes. In: European Voices III: The Instrumentation and Instrumentalization of Sound. Local Multipart Music Practices in Europe. Ardian Ahmedaja, comp. [CD-ROM with 65 audio and 32 video examples included]. Wien: Böhlau Verlag, 2017. P. P. 161-182. ISBN-10: 3205205138; ISBN-13: 978-3205205135
 • Литовская этническая музыка в свете этногенеза / Lithuanian Ethnic Music in the Light of Ethnogenesis. In: Актуалнi питання схiдноэвропейскоi етномузикологii / Actual Issues of East-European Ethbomusicology. Scientific Works. Edited by Halyna Pshenichkina, Rimantas Sliužinskas. Випуск 1 / Volume 1. Dnipropetrovsk M. Glinka Academy of Music: Лiра, 2018. P. 132-170. ISBN 978-966-981-104-2

Sudaryti, parengti ar redaguoti leidiniai

 • Metų ratas. Kalendorinių švenčių muzikinis folkloras ir papročiai: Iš muzikinio folkloro lobyno I. Sudarė ir parengė D. Vyčinienė. Autorių kolektyvas: Rimantas Astrauskas, Gaila Kirdienė, Dalia Urbanavičienė, Skirmantė Valiulytė, Evaldas Vyčinas, Daiva Vyčinienė, Varsa Zakarienė. Vilnius: Kronta, 2008. [DVD-ROM] ISBN 978-9986-503-84-2
 • Lingo Rito Tatato. Introduction to Sutartinės Lithuanian polyphonic songs [with CD]. Sud. D. Vyčinienė. Vertėja į anglų k. Vijolė Arbas. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. ISBN 978-609-8071-32-0; ISMN 979-0-706210-62-9

Mokslinės recenzijos

 • Tradicinė rytų aukštaičių vestuvių muzika. G. Kirdienė (sud.). Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2011, Nr. 11 (20), Vilnius: LII, 2011, p. 189-196. ISSN 1392-4028
 • Mitologės atnašavimas Žemynai [rec.: Nijolė Laurinkienė. Žemyna ir jos mitinis pasaulis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013]. Tautosakos darbai, 2014, t. 48, p. 249–254.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

 • Sound instrumentation in Lithuanian multipart music practice: relationship between the individual and the collective in music making processes. The Instrumentation and Instrumentalization of Sound. Local Multipart Music Cultures and Politics in Europe. Viena, 2013. Viena: University of Music and Performing Arts Vienna.
 • Lithuanian Multipart Singing of Recent Origin: the Problems of Typology and Terminology. The Seventh International Symposium on Traditional Polyphony, 22–26 September, 2014, Tbilisi State Conservatoire.
 • Round Table: Forms, Sructural Types and Cartography of Traditional Polyphony (speekers: Joseph Jordania, Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė). The Eighth International Symposium on Traditional Polyphony, Proceedings, 22–26 September, 2014, Tbilisi State Conservatoire.
 • Sutartinės, Lithuanian multipart songs, after the inscription on the UNESCO Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity. Tarptautinis seminaras „Visuomenės dalyvavimo vaidmuo ir švietimas nematerialaus paveldo apsaugos procesų bei UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo kontekste“. Ryga, Europos sąjungos namai, 2015.
 • Lietuvių etninės dainuojamosios tradicijos regionavimo problemos ir perspektyvos. Tarptautinė konferencija „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“. Vilnius, LR Seimas, 2015.
 • Существует ли антиномия «своё – чужое» в понимании народных певцов на пограничье Литвы и Беларуси? ХXV Международные научные чтения памяти Л. С. Мухаринской „Исторические пути белорусской и мировой музыковедческой науки: к 110-летию выдающегося учёного и педагога Л.С. Мухаринской“. Minskas, Baltarusijos valstybinė muzikos akademija, 2016.
 • The interaction between Western and Eastern cultures in today’s practice of Lithuanian polyphonic songs sutartinės. Fourth Symposium of the ICTM Study Group on Multipart Music, 4 – 7 July 2016, Singapore.
 • Возможные реликты смеха в литовской традиции оплакивания. Научная конференция «Смех и плач в традиционной культуре». Санкт-Петербург, Российский институт истории искусств, 2016.
 • Lithuanian Ethnic Music in the Light of Ethno-Genesis. The 1st International Ethnomusicological Symposium „Actual Issues of East-European Ethbomusicology“. Ukraina, Dniepropetrovsko Michailo Glinkos muzikos akademija, 2018.
 • Illusion of Monophonic Melodies in Lithuanian Traditional Instrumental Polyphonic Music compositions: Notation and Perception of Sound. The Ninth International Symposium on Traditional Polyphony, 30 October–3 November, 2018, Tbilisi, Georgia, International Research Center for Traditional Polyphony of Tbilisi Vano Sarajishvili State Conservatoire.

Mokslo ir kultūrinės plėtros projektai

 • Yra „Europos daugiabalsės muzikos tyrimų centro“ (Research Centre for European Multipart Music) prie Vienos muzikos ir teatro universiteto narė, projekto „Lexicon of Local Terminology on Multipart Singing in Europe“ partnerė ir vykdytoja.
 • Audiovizualinio Projekto „Viena Lietuva – penki etnopasauliai“, skirto Etnografinių regionų metams, iniciatorė, vadovė ir vykdytoja (2015-2016 m.). Kiti dalyviai: Varsa Zakarienė, Inesa Kurklietytė, Algimantas Mikutėnas ir kt.
 • Taikomojo mokslo projekto „Liaudies kūrybos žodynas. I dalis: Muzika, šokis ir žaidimas“ – vykdytoja (vokalinių terminų grupės vadovė). Kiti vykdytojai – LMTA Etnomuzikologijos katedros dėst. D. Urbanavičienė, G. Kirdienė, D. Vyčinienė, E. Vyčinas, bendradarbiaujant su Etnomuzikologijos skyriaus darbuotojais, kitų institucijų etnomuzikologais (2016-2017 m.).
 • Nacionalinis projektas „Virtuali platforma Viena Lietuva – penki etnopasauliai“ (mokslo šaltinių sklaida). Ana Ablamonova (vadovė), Daiva Vyčinienė, Varsa Zakarienė, Inesa Kurklietytė, Algimantas Mikutėnas ir kt. (2018 m.).
 • Projekto „Lietuvių ir latvių etninis muzikinis ir kultūrinis bendravimas Sibire. 1950 m. Vorkutos lageryje latvių kompozitoriaus Janio Lycyčio užrašytos lietuvių liaudies dainos“ vykdytoja. Vadovė – Gaila Kirdienė; finansuoja Lietuvos kultūros taryba (2018-2019 m.). 

2020 09 04