Vilmantė Aleksienė

Muzikos teorijos katedros profesorė. Dėstomi dalykai:

Specialusis muzikinis ugdymas
Muzikos terapijos teorija ir profesinė veikla
Muzikos terapijos technologijos ir praktikumas
Muzikos terapijos asistuojamoji praktika