Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai

← Įgyvendinti projektai

Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ Lietuvos muzikos ir teatro akademija vykdė trumpalaikės mokslinės išvykos projektą „Lietuvių muzikos modernėjimo tarptautiniai kontekstai“
Projekto trukmė: 2020 m. spalio mėn. 
Projekto dalyvis: prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė. 
Projekto tikslas: Stiprinti mokslininkų mokslines kompetencijas, vykdant mokslinių idėjų mainus bei skatinant tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą ir komunikaciją. 
Projekto vykdytoja prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė dalyvavo mokslinėje stažuotėje Darmštato tarptautiniame muzikos institute. Mokslininkė atliko minėto instituto archyvo kolekcijų tyrimą (muzikinė lituanistika, modernėjimo tarptautiniai kontekstai), aktualių tarptautinių mokslo ir sklaidos projektų vykdymo stebėseną, konsultavosi su tyrėjais ir muzikinio paveldo skaitmeninimo vykdytojais. Remiantis atliktu tyrimu parengta mokslinė publikacija. 
Projektui skirta finansinė parama: 3131,93 EUR. 
Finansavo: projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0083) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMT).


Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas 
Finansuotas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų programos 02.3.1-CVPA-V-526 priemonę „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“. 
Projekto trukmė: 2018 08 04–2021 06 30. 
Vykdančioji institucija: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
LMTA statusas: partnerė. Projektas įgyvendintas kartu su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Vilniaus universiteto, Vilniaus universitetu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu ir kt. 
Vadovė – projekto partnerio dalies vadovė: Varsa Liutkutė-Zakarienė. 
Pagrindinis projekto tikslas – vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra. Projekto metu modernizuotas Virtualios elektroninio paveldo informacinės sistemos funkcionalumas ir sukurtos 9 naujos elektroninės paslaugos, palengvinančios suskaitmeninto kultūrinio turinio paiešką, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą švietimo, mokslinių tyrimų ir kitais portalo ePaveldas paslaugų gavėjams aktualiais tikslais. Įgyvendinto projekto dėka galima efektyviau ir tiksliau vykdyti kultūros objektų paiešką, interaktyviai teikti informaciją apie kultūros turinį; užtikrinti didesnę kultūrinio turinio sklaidą, gausesnį skaitmenintų kultūros paveldo objektų fondą bei aktualizuoti suskaitmeninto kultūros turinį. LMTA sukauptas muzikinis folkloras tapo pasiekiamu ir efektyviau panaudojamu bei yra integruotas į bendrą atminties institucijų sukaupto kultūros paveldo kontekstą. Daugiau informacijos rasite ČIA
Finansavo: ES Europos regioninės plėtros fondas. 


Studentų ir dėstytojų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas plėtojant kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjas Alytaus regione Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0035
Finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.1-ESFA-K-731 „Studijų kokybės gerinimas“.
Projekto trukmė: 2018 01 31–2019 08 19.
Vykdančioji institucija: Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija
LMTA statusas: partnerė. Vykdoma kartu su Alytaus kolegija, Kauno technologijos universitetu, Vilniaus dailės akademija, Vytauto Didžiojo universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Vilniaus kolegija.
Vadovas – projekto partnerio dalies vadovas: lekt. Vygintas Gasparavičius.
Projekto tikslas – plėtoti verslumo ir kūrybiškumo gebėjimų ugdymo kokybę aukštosiose mokyklose sudarant sąlygas į studijų procesą įtraukti kūrybines veiklas tarpdisciplininėse komandose, skirtas studentų ir dėstytojų kūrybiškumo ir verslumo kompetencijų ugdymui bei nukreiptas į socialiai atsakingo kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjų Alytaus regione generavimą. Daugiau informacijos rasite ČIA.
Finansavo: Europos Sąjungos struktūrinis fondas. 


Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas „Lietuvos muzikologija“
Finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.
Projekto trukmė: 2016 06 07–2019 05 20.
Vykdančioji institucija: Lietuvos mokslų akademija.
LMTA statusas: partnerė. Vykdoma kartu su Klaipėdos universitetu, Kauno technologijų universitetu, Mykolo Riomerio universitetu, Vilniaus universitetu, Gamtos tyrimų centru ir kt.
Vadovė – projekto partnerio dalies vadovė: doc. dr. Rima Povilionienė.
„Lietuvos muzikologija“ – tai vienintelis muzikologijos mokslinių straipsnių ir studijų žurnalas Lietuvoje. Leidinyje pristatomi fundamentiniai ir išsamūs muzikos meno tyrimai, nagrinėjamos trys sferos – tai teorinė ir istorinė muzikologija bei etnomuzikologija. Analizuojami kompoziciniai tekstai aprėpia kelių šimtmečių laikotarpį. sudarančių galimybę gauti žinių apie naujausių mokslinių tyrimų rezultatus, mokslininkų keliamas idėjas ir vystomas teorijas. Šis leidinys pirmiausia skirtas muzikologijos mokslininkams ir muzikos industrijos profesionalams, besidomintiems naujovėmis ir pažanga. Žurnale publikuojami įvairios tematikos originalūs tyrimai, kurie skelbiami primą kartą; prioritetas teikiamas fundamentaliems tyrimams, taip pat tarpsritiniams, tarpdisciplininiams darbams. Didelė reikšmė teikiama Lietuvos, Baltijos šalių regiono ir Rytų Europos muzikos bei kultūros tyrinėjimui. Projekto internetinis puslapis: http://žurnalai.lmta.lt/lt/zurnalas/lietuvos-muzikologija/.
Finansavo: Europos socialinis fondas.