Nacionaliniai projektai

Faksimilinio leidinio „Liber continens“ leidyba
Projekto trukmė
: 2018 01 08–2019 02 28.
LMTA statusas: vykdytoja.
Vadovė: Živilė Tamaševičienė.
Pastebėtina, kad Lietuvoje iki šiol visai nėra išleista faksimilinių grigališkojo choralo giesmynų leidinių, nors įvairiose bibliotekose jų ir saugoma. Profesionaliai ir kokybiškai parengtas faksimilinis giesmyno leidimas su išsamiu giesmyną pristatančiu įžangos straipsniu bei kritiniu moksliniu aparatu (rodyklėmis, giesmių sąrašais, šifruotais tekstais) bus labai svarbus pirmasis žingsnis aktualizuojant tokio pobūdžio Lietuvos muzikinį paveldą, padarant jį labiau prieinamą ir kultūros visuomenei, ir mokslininkams, tyrinėjantiems senąją Lietuvos kultūrą.
Šis leidybos projektas prisidės didinant aukštos kokybės kultūros produktų prieinamumą. Patrauklus, šių dienų poreikius atitinkantis faksimilinis leidinys skatins domėtis šalies istorija, paveldu, sudarys sąlygas tiek kultūros bei mokslo atstovams, tiek bet kuriam asmeniui, besidominčiam šalies paveldu, susipažinti, naudotis ir pritaikyti leidinį savo reikmėms.
Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

————–

Šokis – 20-ies metų retro(per)spektyva
Projekto trukmė
: 2018 07 01–2019 07 31.
LMTA statusas: vykdytoja.
Vadovas: lekt. Andrius Katinas.
Projekto siekiama suaktyvinti kritinę šokio meno artikuliaciją bei istorinio pjūvio perspektyvos ir jos sąsajos su esatimi tyrimą. Norima atkreipti dėmesį į šokio meno edukacijos problematiką Lietuvoje ir jo daugiabriaunes sąsajas su profesionaliu Lietuvos scenos menų lauku, plėsti šokio meno prieinamumą visuomenei.
Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.