Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Nacionaliniai projektai

← Vykdomi projektai

Lietuvių kompozitorių muzikos natų leidyba 
Projekto trukmė
: 2019 01 10–2019 12 20. 
LMTA statusas: vykdytoja. 
Vadovė: Živilė Tamaševičienė.
Projektas skirtas pirmą kartą Lietuvoje išleisti ryškius lietuvių kompozitorių klasikų ir šiuolaikinių kūrėjų muzikos kūrinius; skleisti lietuvių muziką natų pavidalu Lietuvoje ir svetur. Projektu siekiama praplėsti lietuvių ir užsienio atlikėjų koncertinį repertuarą, natų leidiniais palengvinti studijuojančiųjų atlikėjų mokymosi procesą.
Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:
• sudaromos licencinės sutartys su šiuolaikinių kūrinių autoriais dėl autorių teisių;
• profesionalia natų rinkimo programa „Sibelius“ surenkami kūrinių rankraščiai;
• sutelkiami specialieji muzikos kūrinių redaktoriai – atlikėjai;
• kuriami originalūs tekstai leidinių įžangoms ir anotacijoms.
Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba. 


Kitapus interpretacijos: virtuali meninių tyrimų rinktinė ir rečitalių platforma 
Projekto trukmė
: 2019 03 01–2020 10 30. 
LMTA statusas: vykdytoja. 
Vadovė: doc. dr. Lina Navickaitė-Martinelli.
2018 m. rugsėjo 4-6 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įvyko III tarptautinis muzikos atlikimo meninių tyrimų festivalis konferencija „Doctors in Performance“ (DIP). Šis unikalus akademinis renginys, kurio dėmesio centre yra muzikos atlikimo praktika grįsti mokslo ir meno tyrimai, sutraukė dalyvius iš 22 pasaulio šalių. Renginio sėkmė skatina siekti tolesnių tikslų ir jo prezentacijų pagrindu publikuoti elektroninę meninių tyrimų straipsnių rinktinę, menininkų tyrėjų tekstus virtualioje erdvėje susiejant su filmuotais jų rečitaliais ir paskaitomis-koncertais.
Projekto vykdymo metu bus sukurta ir plačiai meno kūrėjų ir vartotojų auditorijai pristatyta inovatyvi lietuvių bei užsienio autorių muzikos srities meninių tyrimų straipsnių ir rečitalių platforma. Projektu siekiama plėtoti tarptautinį muzikų bendradarbiavimą, skatinti naujas meninės raiškos ir jos reflektavimo galimybes bei įvairiapusišką jų sklaidą, įtvirtinti Lietuvoje vykdomus meninius tyrimus ir jų plėtrą tarp lyderiaujančių šios srities veikėjų.
Projektas reikšmingas ir išskirtinis tuo, kad šalia tiriamojo konteksto ir pagrindinių tyrimo postulatų išdėstymo bus išsyk galima išklausyti ir peržiūrėti gyvą atlikimą, pranešėjui muzikos garsais iliustruojant ir argumentuojant savo įžvalgas. Svarbu tai, jog LMTA meno doktorantų ir menininkų tyrėjų straipsniai čia bus integraliai siejami su užsienio kūrėjų prezentacijomis, o ryškiausi tarptautiniai pavyzdžiai neabejotinai suteiks naujų stimulų ir įžvalgų Lietuvos mokslo ir meno tyrimų plėtrai ateityje.
Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba. 


7-asis Juozo Naujalio vargonininkų konkursas, meistriškumo kursai, seminarai ir konkurso laureatų koncertų turas
Projekto trukmė
: 2018 10 01–2019 12 30. 
LMTA statusas: vykdytoja. 
Vadovė: doc. Renata Marcinkutė-Lesieur.
Juozo Naujalio vargonininkų konkursas – tradicinis, kas 3-4 metus organizuojamas renginys, skiriamas akademiniam jaunimui – visiems vargonuoti besimokantiems Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, konservatorijų, muzikos ir meno mokyklų moksleiviams. 2019 m. balandžio 3–7 dienomis konkursas organizuojamas 7-ąjį kartą.
Projektu siekiama puoselėti Lietuvoje vargonų meno kultūrą ir tradicijas, atrasti naujus vargonų muzikos atlikėjų ir kūrėjų vardus, skatinti skirtingų šalies regionų įvairių kartų vargonininkų komunikaciją, lavinti vargonų muzikos atlikėjų interpretacijos įgūdžius, kurti vargonų kaip atraktyvaus muzikinio instrumento įvaizdį visuomenėje.
7-asis Juozo Naujalio vargonininkų konkursas, nepaisant to, kad periodiškai buvo organizuojamas tarptautiniu mastu, 2019 m. orientuotas pirmiausiai į Lietuvos regionus. Projektu siekiama sutelkti šalies vargonininkų bendruomenę, rūpintis skirtingų kartų vargonininkų edukacija ir komunikacija. Ši „regioninės“ sklaidos strategija yra ypač prasminga įžanga prieš 2019 m. rudenį įvyksiantį tarptautinį M. K. Čiurlionio vargonininkų ir pianistų konkursą.
Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba. 


3-ioji tarptautinė konferencija ir kūrybinės dirbtuvės „Muzika ir garso dizainas kine bei naujosiose medijose“
Projekto trukmė
: 2019 03 01–2019 12 13. 
LMTA statusas: vykdytoja. 
Vadovas: prof. dr. Antanas Kučinskas.
LMTA inicijuoja 3-iąją, jau tradicine tampančią, konferenciją skirtą muzikos ir medijų sąveikai ir pritaikomumui praktikoje. Ši aktyviai auganti, perspektyvi, aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo potencialą turini sritis šių konferencijų dėka įgauna pagreitį ir Lietuvoje bei reikalauja tolesnių teorinių refleksijų, partnerystės tinklo plėtros, kvalifikacijos kėlimo darbų.
3-iosios konferencijos tema – garsovaizdžiai ir imersinis garsas (3D sound). Tai mažai tyrinėta, bet naujosiose medijose ir kine sparčiai besiplėtojanti sritis. Projekto tikslas – įvertinti medijų, industrijų sandarą bei numatyti galimybes plėtoti sektoriaus veiklą tinkamai parenkant taktiką ir strategiją Europos ir Lietuvos kontekste; plėtoti kūrybinio verslo bendradarbiavimo galimybes su Aukštojo mokslo institucijomis medijų-muzikos srityje.
Svarbiausi uždaviniai – surengti muzikai naujosiose medijose (internetas, skaitmeninės technologijos) ir kine skirtą konferenciją bei dalyvauti tarptautinėje tinklaveikoje pristatant savo pasiekimus, sutelkti diskusijai pasauliniame kontekste ryškiausias kino ir medijų garso/muzikos asmenybes, kurių bendradarbiavimas sukurs postūmį garsovaizdžio ir imersinio garso sričių vystymui ir sinergijai.
Finansuoja: Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos kultūros taryba. 


Kino ištakos Lietuvoje: tautiniai, imperiniai ir globalūs ryšiai
Projekto trukmė
: 2019 07 01–2022 04 30. 
LMTA statusas: vykdytoja. 
Vadovė: doc. dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė.
Projekte „Kino ištakos Lietuvoje: tautiniai, imperiniai ir globalūs ryšiai“ bus tiriama ankstyvojo kino ar nebylaus kino (1896–1922) pradžia, raida ir kaita Lietuvoje. Tyrime bus taikomas tarpdalykinis, šiuolaikinei kinotyrai būdingas žvilgsnis, atstovaujantis kino kaip sociokultūrinio reiškinio sampratą.
Tyrime bus identifikuojami pirmieji kino rodymai, pirmieji kino filmai ir kino teatrai, kino eksperimentai, kino kaip meninės raiškos formavimasis, vaidybinio, garsinio kino atsiradimas ir t. t. Šie aspektai bus nagrinėjami atsižvelgiant į tautinius, imperinius ir globalius aspektus: lietuvių nacijos gimimą, Lietuvos valstybės sukūrimą, Rusijos imperijos valdymą ir pabaigą, kaizerinės Vokietijos valdymą, I pasaulinis karą, socialinių grupių formavimąsi, sociokultūrinių praktikų kaitą. Tokio pobūdžio mokslinis tyrimas bus atliekamas pirmą kartą, todėl į tyrimo akiratį patenka iki šiol išsamiai Lietuvos mokslininkų nenagrinėti šaltiniai, archyvai, bibliotekos ir duomenų bazės, esančios užsienio šalyse. Siekiant mokslo populiarinimo ir gautų tyrimo rezultatų atvirumo, patraukliomis priemonėmis bus pristatomi unikalūs atradimai, kurie bus viešinami specialiai projektui sukurtoje duomenų bazėje.
Finansuoja: Lietuvos mokslo taryba. 


Lietuvių muzikos kultūros raida (1970–2020) tipologijos požiūriu: nuo deformacijos iki naujų fenomenų
Projekto trukmė
: 2019 05 01–2022 04 30. 
LMTA statusas: vykdytoja. 
Vadovė: prof. dr. habil. Gražina Daunoravičienė.
Projekto idėją suponavo sisteminė skirtis tarp XX a. pradžios ir XXI a. pradžios Lietuvos muzikinės kultūros būklės. XX a. pirmieji dešimtmečiai lietuvių muzikoje buvo akademinių muzikos žanrų debiutų metas, XXI a. pradžioje Lietuvos muzikos scenas užvaldė profesionaliosios bei eksperimentinės elektroninės muzikos, skaitmeninio garso ir vaizdo meno integrali raiška.
Tyrime siekiama atskleisti unikalią nacionalinės muzikos kultūros patirtį ir modernizavimo mechanizmus, juos iškelti į teorinio diskurso aplinką ir viešinti tarptautiniu mastu. Optimalaus teorinės interpretacijos įrankio teisės šiame projekte priskiriamos tipologinio pobūdžio fenomenams.
Moderniai suvokiamų muzikos tipologijos standartų raiškos tyrimas leis reflektuoti kompleksinių 1970-2020 m. pokyčių visumą skirtingose Lietuvos muzikos meno ir sociokultūrinės komunikacijos dimensijose. Tyrimo rezultatai bus apibendrinti mokslinėje monografijoje, moksliniuose straipsniuose, paskelbti pranešimuose tarptautiniuose kongresuose ir konferencijose.
Projektas aktualus kaip pirmas Lietuvos muzikos kultūros reikšmingą pokyčių etapą apibendrinantis darbas, paremtas tarpdalykiniu analizės modeliu ir projekte aktualizuojama nauja tipologizuojančių fenomenų samprata.
Finansuoja: Lietuvos mokslo taryba. 


Muzikos atlikimo raiškos suvokimas. Tarpkultūriniai aspektai ir lietuviškasis atvejis
Projekto trukmė
: 2019 07 01–2022 06 30. 
LMTA statusas: vykdytoja. 
Vadovė: doc. dr. Lina Navickaitė-Martinelli.
Pastaraisiais dešimtmečiais sparčiai intensyvėjant muzikos atlikimo meno tyrimams, Lietuvoje šios srities tyrinėjimų dar nėra gausu. Projektu siekiama užpildyti egzistuojančią muzikos atlikimo raiškos tyrimų spragą ir išanalizuoti pagrindinius muzikos atlikimo ir jo suvokimo reiškinius šiuolaikinės lietuvių muzikinės kultūros atveju. Projektas originalus ir aktualus tuo, jog ligi šiol neatlikta beveik jokių siūlomam darbui aktualių tyrimų įtraukiant lietuvių respondentus; juntamas tokių tyrimų stygius Rytų Europos kultūrose apskritai.
Projekto eigoje bus tiriami įvairūs muzikos atlikimo suvokimo aspektai, tokie kaip muzikos atlikimo emocijų, atliekamos muzikos sudėtingumo, atlikėjo virtuoziškumo, gestinės raiškos percepcijos niuansai. Ypatingai vertingi tyrimai įtraukiant su tradicine muzika susijusius respondentus ir atliekant palyginamąjį, tarpkultūrinį muzikos atlikimo ir suvokimo tyrimą. Tikimasi, kad šis projektas skatins muzikos atlikimo tyrimus ir šiuolaikinės pasaulinės muzikos atlikimo žinijos sklaidą Lietuvoje.
Finansuoja: Lietuvos mokslo taryba. 


Algirdo Jono Ambrazo „De Musica“ leidyba
Projekto trukmė
: 2019 06 01–2019 12 31. 
LMTA statusas: vykdytoja. 
Vadovė: prof. dr. habil. Gražina Daunoravičienė.
Projektas skiriamas išleisti prof. habil. dr. A. J. Ambrazo (1934-2016) užsienyje skaitytų pranešimų, vestų viešų paskaitų, pasisakymų ir publikuotų darbų (tekstai lietuvių, vokiečių, prancūzų, rusų, anglų, lenkų kalbomis) rinktinę „Algirdas Jonas Ambrazas. De Musica“. Knyga turi didelę mokslinę, istorinę, kultūrinę ir reprezentacinę vertę. Rinkinio sudarytoja – prof. dr. habil. Gražina Daunoravičienė, recenzentai – doc. dr. Jūratė Gustaitė ir doc. dr. Rūta Gaidamavičiūtė.
Prof. A. J. Ambrazo mokslinės veikos dokumentai gerai pristato, kaip daugiau nei per 50 metų kito lietuvių muzikologijos tematikos, kaip plėtėsi akiratis, augo pačių muzikologų profesionalumas ir kito teorinis diskursas. Leidybos ciklo metu bus papildyta galimai pilniausia susijusi informacija, parengti nauji komentarai ir bibliografinės nuorodos, papildytas įvadinis analitinis tekstas, asmenvardžių rodyklė. Knyga bus papildyta nuotraukomis bei susijusiomis iliustracijomis. Publikuojami prof. A. J. Ambrazo tekstai 5 kalbomis turės plačią skaitytojų auditoriją ir pasitarnaus lietuvių teorinės muzikologijos diskursui bei Lietuvos kultūros sklaidai.
Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba. 


Vasaros Media Studija 2019 
Projekto trukmė
: 2019 01 10–2019 12 20. 
LMTA statusas: vykdytoja. 
Vadovė: doc. Inesa Kurklietytė.
Tradiciškai dvi savaites trunkantis projektas, skirtas jauniesiems kino industrijos profesionalams ir kino mokyklų studentams, prasidės birželio 23 d. ir truks iki liepos 5 d. Preiloje. Į „Vasaros Media Studiją“ bus pakviesta per 50 dalyvių iš skirtingų Europos šalių. Suformavę penkias tarptautines komandas, su dėstytojų profesionalų pagalba dalyviai vystys filmų idėjas, filmuos, montuos trumpametražius filmus mokydamiesi suderinti kūrybines idėjas ir galimybes jas realizuoti. Dalyvių komandas sudarys režisieriai, scenaristai, operatoriai, garso režisieriai, kompozitoriai, montažo režisieriai, prodiuseriai ir, žinoma, aktoriai.
Šių metų tema – „Aktorius kine“. Gilindamiesi į aktoriaus darbo kino aikštelėje aspektus, dalyviai teoriškai ir praktiškai nagrinės jų pritaikomumą įvairių žanrų kine, dalyvaus grupiniuose užsiėmimuose, paskaitose, individualiose konsultacijose. Dalyviams paskaitas skaitys ir savo žiniomis dalinsis aktorius Zachary Spiceris, režisierius, scenaristas Jonathanas Tammuzas ir režisierė Marija Kavtaradzė.
Finansuoja: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Klaipėdos miesto ir Neringos savivaldybės.