Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Nacionaliniai projektai

← Įgyvendinti projektai

Algirdo Vyžinto knygos „Povilas Samuitis“ leidyba 
Projekto trukmė
: 2019 02 15–2019 12 20. 
LMTA statusas: vykdytoja. 
Vadovė: Živilė Tamaševičienė.
Projekto metu numatoma išleisti prof. dr. Algirdo Vyžinto parengtą knygą apie vieną XX a. Lietuvos instrumentinės muzikos puoselėtojų, kultūros veikėją, pedagogą doc. Povilą Samuitį (1896–1989). Į lietuvių muzikos istoriją jis įėjo kaip aukštosios chromatinės birbynės išradėjas – liaudiškas instrumentas tapo lanksčios muzikavimo technikos instrumentu. Knygoje apžvelgiamas P. Samuičio gyvenimas ir veikla, pateikiami amžininkų ir mokinių atsiminimai, įvairių autorių straipsniai, atspindintys P. Samuičio indėlį į Lietuvos instrumentų istoriją, spausdinama birbynės išradimo ir patentavimo dokumentika.
Finansavo: Lietuvos kultūros taryba. 


Faksimilinio leidinio „Liber continens“ leidyba 
Projekto trukmė: 2018 01 08–2019 02 28. 
LMTA statusas: vykdytoja. 
Vadovė: Živilė Tamaševičienė. 
Vykdant projektą, parengtas ir išleistas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bibliotekoje saugomas unikalus XVII a. grigališkojo choralo rankraštis „Liber continens…“. Faksimilinį giesmyno leidimą sudaro dvi dalys – tekstinė ir faksimilinė. Tekstinėje dalyje dviem kalbomis (lietuvių ir anglų) pateikiama doc. dr. Jono Vilimo parengta mokslo studija „Liber continens – LDK benediktiniško palikimo paminklas“ bei profesionaliai parengtas kritinis mokslinis aparatas (rodyklės, giesmių sąrašai, šifruoti tekstai). Antroje dalyje spausdinama paties rankraščio spalvota faksimilė. 
Profesionaliai ir kokybiškai parengtas faksimilinis giesmyno leidimas su išsamiu giesmyną pristatančiu įžangos straipsniu bei kritiniu moksliniu aparatu (rodyklėmis, giesmių sąrašais, šifruotais tekstais) yra labai svarbus pirmasis žingsnis aktualizuojant tokio pobūdžio Lietuvos muzikinį paveldą, padarant jį labiau prieinamą ir kultūros visuomenei, ir mokslininkams, tyrinėjantiems senąją Lietuvos kultūrą. 
Finansavo: Lietuvos kultūros taryba. 


Šokis – 20-ies metų retro(per)spektyva 
Projekto trukmė
: 2018 07 01–2019 07 31. 
LMTA statusas: vykdytoja. 
Vadovas: lekt. Andrius Katinas. 
Įgyvendintomis projektinėmis veiklomis aktyviai reflektuotas LMTA Šokio ir judesio katedros ryšys su profesionaliu Lietuvos scenos menų lauku, suteikiant dėmesio buvusiems bei esamiems pedagogams, studentams ir absolventams, jų darbams, šokio edukacijos aspektams bei problematikai. Projektu atkreiptas dėmesys į persipynusius bei daugiabriaunius akademinės bendruomenės ryšius su profesionaliu scenos menų lauku Lietuvoje ir už jos ribų, jo istorija, vystymųsi bei ateities perspektyvomis. Pasitelkiant ciklinę meninę veiklą, artikuliuota šio ryšio svarba ir indėlis į meninės ir kultūrinės įvairovės skatinimą, vystymąsi Lietuvoje. 
Vykdant šį projektą buvo siekiama konstruoti kuo platesnį šokio meno reprezentacijos spektrą: nuo archyvinės medžiagos ar informacijos pristatymo ir sklaidos iki LMTA Šokio ir judesio katedros absolventų „flash mob“ pasirodymų, įtraukiant skirtingas visuomenės grupes. Buvo publikuojami kritiniai/analitiniai straipsniai ir pokalbiai su buvusiais ir esamais LMTA Šokio ir judesio katedros pedagogais, absolventais: šiais straipsniais atkreiptas dėmesys į skirtingus šokio meno estetikos, jos raiškos ir edukacijos aspektus. 
Finansavo: Lietuvos kultūros taryba. 


6-asis tarptautinis studentų šiuolaikinio šokio festivalis „Shock Academia“ 
Projekto trukmė: 2018 10 01–2019 06 30. 
LMTA statusas: vykdytoja. 
Vadovas: lekt. Andrius Katinas. 
„Shock Academia“ – tai bendras LMTA Šokio ir judesio katedros bei Meno vadybos skyriaus studentų projektas, įgyvendinamas bendradarbiaujant su įvairiais Lietuvos scenos menų lauko partneriais ir užsienio aukštosiomis menų mokyklomis. Festivalis startavo 2009 m. ir buvo inicijuotas LMTA meno vadybos magistrantų. Pagrindinis projekto tikslas – aktualizuoti ir viešinti jaunos kartos šokio profesionalų darbus ir šiuolaikinio šokio kūrybinių procesų įvairovę. Festivalis tradiciškai vyksta kas dvejus metus. Per penkias festivalio laidas jame buvo pristatyta daugybė LMTA šokėjų baigiamųjų darbų ir Lietuvos bei užsienio šalių kviestinių svečių pasirodymų. 
„Shock Academia“ tapo šiuolaikinio šokio startuolių prisistatymo ir tarptautinio bendradarbiavimo platforma, festivalyje debiutavo ne vienas vėliau didelio publikos susidomėjimo sulaukęs šokio spektaklis. 
6-ojo festivalio„Shock Academia“ dėmesio centre – jaunieji lietuvių šokio kūrėjai, studijuojantys ar ką tik baigę užsienio šokio mokyklas; taip pat festivalio programoje susitelkta į eksperimento svarbą meno edukacijos procesuose. Kartu 6-oji „Shock Academia“ dedikuojama LMTA Šokio ir judesio katedros 20-mečiui, tad festivalio programa papildyta įvairiais renginiais – diskusijomis, susitikimais, bendra visų LMTA absolventų – aktyvių Lietuvos šiuolaikinio šokio sektoriaus dalyvių – bendruomenės diskusija. 
Finansavo: Lietuvos kultūros taryba. 


Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikos kolektyvų ir koncertinių programų sklaida Lietuvos regionuose
Projekto trukmė
: 2017 09 01–2018 12 18.
LMTA statusas: vykdytoja.
Vadovė: Ingrida Alonderė.
LMTA ansamblių sklaida ir programų pristatymas – tai tęstinė veikla, kurios poreikis jaučiamas kiekvienais akademiniais metais. Pristatomos tiek mažų, tiek didelių instrumentinių ir vokalinių sudėčių reikalaujančios programos. Projektu siekiama patenkinti profesionaliojo meno sklaidos ir žanrinės įvairovės regionuose trūkumą; pristatyti aušto lygio muzikos kolektyvus ir koncertines programas, sulaukiančias didelio susidomėjimo sostinės kultūros lauke; pristatyti aktualius, naujausias meno pasaulio tendencijas atliepiančius projektus.
Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba. 


E-paslauga: skaitmeninio turinio naudojimo teisių ženklinimo žinynas ir įrankiai
Projekto trukmė
: 2018 02 23–2018 08 08.
Vykdančioji institucija: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
LMTA statusas: partnerė. Vykdoma kartu su Baltijos audiovizualinio archyvo taryba (angl. Baltic Audiovisual Archival Council) (Estija, Lietuva), Vilniaus dizaino kolegija.
Vadovė – projekto partnerio dalies vadovė: Gintarė Palkevičienė.
Šiuo projektu tęsiami vykdant Nacionalinės bibliotekos projektą „Kūrybinių bendrijų licencijų taikymas kultūros paveldo objektams“ pradėti darbai. Jo tikslas – skatinti skaitmeninėje erdvėje skelbiamų kūrinių ir objektų ženklinimą, teisėtą pakartotinį naudojimą ir sklaidą, užtikrinant visuomenės ir intelektinės nuosavybės teisių turėtojų interesų pusiausvyrą. Daugiau informacijos rasite ČIA.
Finansuoja: Kultūros ministerija. 


Arūno Šlausto autorinio muzikos CD „Nepažeidžiamas lengvumas“ leidyba. Džiazo ir šiuolaikinės muzikos albumas
Projekto trukmė
: 2018 02 21–2018 07 31.
LMTA statusas: vykdytoja.
Vadovė: Živilė Tamaševičienė.
Projekto tikslas: praturtinti Lietuvos džiazo muziką naujais sąskambiais, naujais kompoziciniais atradimais, taip pat skleisti žinią apie Lietuvos džiazo mokyklą ir užsienyje, išleidžiant kompozitoriaus Arūno Šlausto kūrinių kompaktinę plokštelę. Numatoma leisti kompaktinė plokštelė – jau antrasis Arūno Šlausto autorinis albumas (pirmasis, „Contra jazz – The other territory“, buvo išleistas 2005 m.). Kaip pianistas ir kompozitorius Arūnas Šlaustas gerai žinomas ne tik džiazo (grojo su beveik visais ryškiausiais Lietuvos džiazo muzikantais), bet ir akademinės muzikos sluoksniuose (įkūrė šiuolaikinės muzikos ansamblį „Ex tempore“, jam vadovavo). Šia kompaktinės plokštelės muzika klausytojai galės susipažinti su savito muziko, nuolat derinančio akademinę muziką su džiazu, kūryba.
Finansuoja: Asociacija LATGA. 


Virtuali platforma „Viena Lietuva – penki etnopasauliai“
Projekto trukmė
: 2018 01 02–2018 12 21.
LMTA statusas: vykdytoja.
Vadovė: Ana Ablamonova.
Projekto tikslas – sukurti virtualią platformą (virtualų audiovizualinį viešai prieinamą archyvą) „Viena Lietuva – penki etnopasauliai“ (www.etnomusic.lt), nacionaliniu ir tarptautiniu mastu reprezentuojančią šalies etnografinių regionų muzikinį paveldą (audiovizualinių ekspedicijų metu profesionalios etnomuzikologų ir kino kūrėjų komandos užfiksuotą medžiagą, profesionaliai ir patraukliai pateiktą bei katalogizuotą platformoje pagal penkis Lietuvos etnografinius regionus). Projektas ne tik prisideda prie itin kokybiško etnografinių regionų istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimo, bet ir vykdo svarbią edukacinę misiją, padeda formuoti viešąją nuomonę, palankią etnografinių regionų tradicijų išsaugojimui. Be to, virtualios platformos pavidalu, su aprašymais lietuvių ir anglų kalba, pateikiama sukaupta medžiaga taps puikia Lietuvos autentiškos muzikinės kultūros reprezentacine priemone tarptautiniu mastu.
Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba. 


Lietuvos kultūros politikos modelio sukūrimas. Lietuvos kultūros politikos formavimo perspektyvų analizė
Projekto trukmė
: 2016 01 01–2018 02 28.
LMTA statusas: vykdytoja.
Vadovas: dr. Rasius Makselis.
Kultūros politikos modelio refleksijos nebuvimas iš dalies sąlygoja kultūros politikos fragmentiškumą, apsunkina institucijų galimybes užtikrinti valstybės įsipareigojimų ginti Lietuvos piliečių konstitucines teises į kultūrą vykdymą. Kultūros politikos modeliavimo stoka ypač apsunkina valstybės galimybes adekvačiai reaguoti į iššūkius, susijusius su sparčiai kintančia geopolitine Lietuvos situacija ir demografines tendencijas. Atsižvelgiant į minėtas galimybes, siekiant kokybiškai išplėsti Lietuvos kultūros politikos formavimo galimybes, inicijuojamas tyrimas  „Lietuvos kultūros politikos modelio sukūrimas. Lietuvos kultūros politikos formavimo perspektyvų analizė“. Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti atkurtos nepriklausomybės laikotarpio ir šiandieninės Lietuvos kultūros politikos situaciją, apibrėžti kultūros kaitos tendencijas ir galimas kultūros politikos formavimo perspektyvas. Daugiau informacijos rasite ČIA.
Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba. 


Virtualus choras: Lietuva
Projekto trukmė
: 2018 01 02–2018 10 31.
LMTA statusas: vykdytoja.
Vadovė: Ingrida Alonderė.
2018 metai – šimtosios Lietuvos valstybės atkūrimo metinės, bei puiki galimybė suvienyti po visą pasaulį išsibarsčiusią tautą, kūrybišką ir dainingą kraštą, bendram tikslui. Šiai progai dedikuotas projektas „Virtualus choras: Lietuva “ kviečia visus šalies piliečius bei išeivius sudainuoti du kūrinius – „Tautišką giesmę“ ir Vaclovo Augustino naują opusą „Sanctus“, specialiai sukurtą šiai medijai. Projekto internetinis puslapis.
Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba. 


Parama užsienio dėstytojams, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose
Projekto trukmė
: 2017 09 01–2018 06 30.
LMTA statusas: vykdytoja.
Projekto koordinatorė: Valerija Urbanovič.
Parama skiriama Lietuvos aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių pagal aukštosios mokyklos vykdomas studijų programas, dalykus ar modulius, kurie yra sudėtinė vykdomos studijų programos dalis.
Finansuoja: Švietimo mainų paramos fondas. 


Parama užsienio dėstytojams, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose
Projekto trukmė
: 2018 08 31–2018 12 05.
LMTA statusas: vykdytoja.
Projekto koordinatorė: Rūta Strumskienė.
Parama skiriama Lietuvos aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių pagal aukštosios mokyklos vykdomas studijų programas, dalykus ar modulius, kurie yra sudėtinė vykdomos studijų programos dalis.
Finansuoja: Švietimo mainų paramos fondas.