Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

REKTORIAUS RINKIMAI

Vadovaujantis LMTA rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo ir atleidimo iš pareigų tvarkos aprašu skelbiamas kandidatų į rektoriaus pareigas sąrašas, jų gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymai (CV) bei kandidatų parengtos LMTA vizijos ir veiklos, einant rektoriaus pareigas, gairės

   1.  Prof. Artūras Anusauskas

  Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymas
 

  LMTA vizijos ir veiklos, einant rektoriaus pareigas, gairės

   2.  Doc. dr. Judita Žukienė

  Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymas

 

  LMTA vizijos ir veiklos, einant rektoriaus pareigas, gairės

Atviras Senato posėdis, kuriame kandidatai susitiks su Akademijos bendruomene ir pristatys savo veiklos gaires, vyks 2021 m. rugpjūčio 26 d. (ketvirtadienį) 13.00 val. Didžiojoje salėje. Taip pat bus galimybė stebėti tiesioginę posėdžio transliaciją.

Uždaras Tarybos posėdis, kuriame bus renkamas rektorius, vyks 2021 m. rugpjūčio 27 d. 

2021 08 16


KONKURSO SKELBIMAS 

Vadovaudamasi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos statuto 16 straipsnio 6 dalimi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos taryba skelbia viešą konkursą (toliau – Konkursas) LMTA rektoriaus pareigoms eiti. Rektoriaus kadencijos trukmė – 5 metai.

Rektoriaus funkcijos nurodytos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir LMTA statute.

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos pedagoginės ir vadybinės patirties turintys asmenys, kurie turi mokslo ir/ar meno daktaro laipsnį arba yra pripažinti menininkai.

Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, Akademijos Personalo ir teisės skyriui privalo pateikti šiuos dokumentus lietuvių kalba arba pridedant teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą: 

1. 1. prašymą dalyvauti viešame konkurse rektoriaus pareigoms užimti
1. 2. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro arba Akademijos įgalioto darbuotojo; 
1. 3. gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (CV); 
1. 4. suteikto mokslo (meno) laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro arba Akademijos įgalioto darbuotojo; 
1. 5. pedagoginę ir vadybinę patirtį patvirtinančius dokumentus arba jų kopijas, patvirtintas notaro arba Akademijos įgalioto darbuotojo; 
1. 6. meno ir/arba mokslo veiklos darbų sąrašą ir kitus pripažinimą liudijančius dokumentus; 
1. 7. LMTA vizijos ir veiklos, einant rektoriaus pareigas, gaires (iki 20 000 spaudos ženklų); 
1. 8. nepriekaištingos reputacijos deklaraciją.

Dokumentai iki 2021 m. liepos 30 d. 15.45 val. turi būti pateikti užklijuotame voke, ant jo nurodžius „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus rinkimų konkursui“.

Dokumentai gali būti pateikti asmeniškai arba siunčiant registruotu paštu. Paštu siųstų dokumentų gavimo data turi būti ne vėlesnė kaip 2021 m. liepos 30 d.

Dokumentai pateikiami adresu: Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius (119 kab.)

Rektoriaus tarnybinio atlyginimo koeficientas, nustatomas pagal LMTA tarybos patvirtintą LMTA darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, yra nuo 12 iki 16,5 (koeficiento ribos yra nustatomos atsižvelgiant į asmens bendrą vadovaujamo darbo patirtį: iki 5 metų – 12,0-15,5, nuo 5 iki 10 metų – 12,5-16,0, daugiau kaip 10 metų – 13,0-16,5). LMTA tarybos sprendimu kadencijos laikotarpiu rektoriui prie gaunamo tarnybinio atlyginimo gali būti mokamos priemokos ir/ar premijos.

Išsamesnės informacijos apie Konkursą prašome teirautis elektroniniu paštu rektoriausrinkimai@lmta.lt arba tel. +370 611 89810. 

2021 05 17