Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with our Cookie policy , Privacy policy

Konkurso reikalavimai

XXI tarptautinis Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo konkursas skirtas kompozitoriaus, pianisto, profesoriaus JULIAUS ANDREJEVO (1942-2016) 80-osioms gimimo metinėms, vyks gruodžio 3 d. 10 val.  LMTA Didžiojoje salėje.

Dalyviai

Aukštųjų muzikos mokyklų bakalaurų, magistrantų, meno doktorantų kameriniai ansambliai. Kviečiami dalyvauti vienas 2020 m. ir 2021 m. absolventas duetuose bei absolventai ir iliustratoriai didesnės sudėties ansambliuose: trio – vienas dalyvis; kvartete, kvintete ir t.t. – du dalyviai. Konkurse negali dalyvauti ansamblis, anksčiau laimėjęs šiame konkurse I vietą.

Konkurso tikslas

Propaguoti Lietuvos kompozitorių kamerinę muziką, puoselėti jos atlikimą, skatinti kamerinių ansamblių dalyvių profesinį tobulėjimą.

Reikalavimai 

Įtaigiai, meniškai brandžiai atlikti ne trumpesnę kaip 20 min. programą:

– vienas stambios formos Lietuvos kompozitoriaus kamerinis kūrinys (duetas, trio, kvartetas ir t.t.) arba Lietuvos kompozitorių kamerinių kūrinių programa – kūrinio/programos apimtis ne trumpesnė kaip 12 min

– klasikinio ar romantinio stambios formos kamerinio kūrinio sonatinio allegro ar rondo formos dalis arba šiuolaikinio stambios formos kamerinio kūrinio išplėtota dalis/ys.

Paraiškos 

Kartu su ansamblio nuotrauka ir detalia programa paraiškos pateikiamos LMTA Kamerinio ansamblio katedrai iki 2022m. lapkričio 12 d. el. adresu renatas.jankevicius@lmta.lt             

Paraiškos forma – XXI konkursas – registracijos forma 10 15

Apdovanojimai 

Nugalėjusiems ansambliams suteikiami laureatų ir diplomantų vardai, įteikiami diplomai, premijos, rėmėjų dovanos. Konkurso dalyviams įteikiami atminimo diplomai.

Konkurso laureatų apdovanojimas vyks 2022 gruodžio 19 d. LMTA Kamerinėje salėje.

 


XXI international Lithuanian composers’ chamber music performance competition dedicated to the 80th anniversary of composer, pianist, and professor  JULIUS ANDREJEVAS (1942-2016).

LMTA Grand Hall 2022 12 03, 10:00

Participants

Chamber instrumental music ensembles of bachelor, master, postgraduate students of music academies. Graduates of 2020 and 2021 are invited to participate in duets. Graduates of earlier years are invited to participate in ensembles of bigger composition: one participant in a trio, two participants in a quartet, quintet etc. The ensemble that previously won the first prize of this competition may not participate again.

The competition aims

To promote Lithuanian composers’ chamber music and to foster its performance, encourage the professional development of participating chamber music ensembles.

Requirements

Convincing, artistically mature performance that lasts 20 min of 

– one large form Lithuanian composer’s chamber piece (duo, trio, quartet, etc.) or Lithuanian composers’ chamber music program that lasts 12 min;

– a sonata allegro or rondo part of a classical or romantic large form chamber music piece, or the developed part of a modern large form chamber music piece.

Applications

Should be sent to the LMTA Chamber Music Ensemble Department by email renatas.jankevicius@lmta.lt by 12th of November 2022 together with the ensemble photography and detailed program.

Applications form – XXI konkursas – registracijos forma 10 15

Award

Winning ensembles will be given the names of the laureates and diploma holders and will be awarded with diplomas, prizes and gifts of the sponsors. Participants of the competition will receive commemorative diplomas. An award ceremony will take place in the Chamber Hall of LMTA on December 19th 2022.