Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with our Cookie policy , Privacy policy

Opera Studio Staff

Adrija Čepaitė-Palšauskienė Assoc. Professor
Zita Dulinskienė assoc. professor
Vytautas Lukočius assoc. professor
Nerijus Petrokas Assoc. Professor
Jūratė Sodytė Bradauskienė assoc. professor
Martynas Staškus Assoc. Professor
Sakalas Uždavinys assoc. professor
Daina Adamkevičiūtė lecturer
Loreta Bartusevičiūtė-Noreikienė lecturer
Ūla Pakalniškytė student internship specialist
Raminta Verseckaitė student internship specialist
Birutė Asevičiūtė accompanist
Milda Umbrusevičiūtė accompanist
Milena Uscilienė accompanist