Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with our Cookie policy , Privacy policy

Opera Studio Staff

Adrija Čepaitė-Palšauskienė Assoc. Professor
Julius Geniušas Assoc. Professor
Birutė Emilija Navickaitė Assoc. Professor
Nerijus Petrokas Assoc. Professor
Martynas Staškus Assoc. Professor
Vytautas Lukočius lecturer
Sakalas Uždavinys lecturer
Jūratė Sodytė Bradauskienė lecturer
Agnietė Lisičkinaitė assistant
Raminta Verseckaitė student internship specialist
Jelena Zavadskienė student internship specialist
Kristina Karpuk accompanist
Milena Uscilienė accompanist
Birutė Asevičiūtė accompanist
Olga Eleonora Taškinaitė accompanist
Milda Umbrusevičiūtė accompanist
Rasa Dzimidaitė manager