Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with our Cookie policy , Privacy policy

Staff / KF Department of Music

Jūratė Karosaitė Karosevičiūtė head of the department, assoc. professor
Vilmantas Bružas professor
Rūta Girdzijauskienė professor, dr.
Edvardas Kaniava professor
Tatjana Romaškina professor
Remigijus Šileika professor
Vytautas Tetenskas professor
Valentina Vadoklienė professor
Stanislovas Žilevičius professor
Vytautas Alenskas assoc. professor
Tomas Ambrozaitis assoc. professor
Mindaugas Gylys assoc. professor
Steponas Januška assoc. professor
Zita Kariniauskienė assoc. professor
Ramūnas Kaubrys assoc. professor
Judita Kiaulakytė assoc. professor
Algis Kilis assoc. professor
Julius Kurauskas assoc. professor
Algis Jonas Lukoševičius assoc. professor
Algytė Merkelienė Assoc. Professor, Dr.
Irena Pečiūrienė assoc. professor
Sandra Rimkutė-Jankuvienė Assoc. Professor, Dr.
Giedrė Zeicaitė assoc. professor
Rūta Vildžiūnienė assoc. professor
Aušra Butkevičienė lector
Arvydas Girdzijauskas lector, dr.
Arnoldas Jankūnas lector
Eugenijus Jonavičius lector
Večeslav Krasnopiorov lector, piano accompanist
Kristina Kupšienė lector
Ingrida Kurienė lector
Gražina Misiukevičienė lector
Sigitas Petrulis lector
Lina Marija Songailė lector
Oleg Sotnikov lector
Paulius Stonkus lector
Edita Ambrozaitienė senior piano accompanist
Vera Diukareva senior piano accompanist
Arnoldas Jankūnas senior piano accompanist
Narine Stepanyan senior piano accompanist
Viktorija Varanavičiūtė senior piano accompanist
Olga Vasiljeva senior piano accompanist
Jūratė Gedminienė piano accompanist
Carmelo Giuseppe Longo piano accompanist
Vaiva Purlytė piano accompanist