Vidinis kokybės užtikrinimas

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kokybės vadovas

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų, mokslo ir meno veiklos kokybės užtikrinimo politika

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vidinė kokybės užtikrinimo sistema grindžiama vertybėmis:

  • Kūrybiškumas
  • Profesionalumas ir veržlumas
  • Tvarumas ir atvirumas
  • Akademinė laisvė
  • Atsakomybė ir bendruomeniškumas
  • Tapatumas

Akademijos vidinė kokybės užtikrinimo sistema kuriama ir tobulinama vadovaujantis: